Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , e.a.

Goederenrecht geschetst

Paperback Nederlands 2018 9789069168371
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Goederenrecht geschetst biedt een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht. De hoofdlijnen worden verduidelijkt met handige schema's, zodat de contouren van de studiestof zich snel helder aftekenen. Deze heldere structuur kan het inzicht bieden dat op andere wijze niet doorbrak.

De formule van de Ars Aequi Geschetstreeks functioneert optimaal als aanvulling op en hulpmiddel bij de bestudering van goederenrechtelijke leer- en handboeken, maar is ook zeer geschikt voor zelfstandige bestudering door een ieder die gefragmenteerde kennis op het gebied van het goederenrecht bezit, maar het overzicht ontbeert.

Specificaties

ISBN13:9789069168371
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:162
Druk:2
Verschijningsdatum:20-9-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Terminologie
2.1 Goederen
2.3 Vermogensrechten
2.4 Registergoederen
2.5 Beperkte rechten
2.6 Afhankelijke rechten

Hoofdstuk 3 Eigendom
3.1 Inleiding
3.2 Aard
3.3 Subject
3.4 Object
3.5 Inhoud
3.6 Beperkingen
3.7 Handhaving

Hoofdstuk 4 Gemeenschap
4.1 Algemeen
4.2 Ontstaan
4.3 Inhoud
4.4 Rechten en plichten
4.5 Einde

Hoofdstuk 5 Bezit en houderschap
5.1 Algemeen
5.2 Rechtsgevolgen
5.3 Bezitsverkrijging en -verlies
5.4 Verkrijging van bezit door middel van een tussenpersoon
5.5 Gevolgen goeder trouw

Hoofdstuk 6 Verkrijging en verlies van goederen
6.1 Verkrijging van goederen
6.1.1 Algemeen
6.1.2 Bijzondere wijzen van (originaire) verkrijging
6.2 Verlies van goederen

Hoofdstuk 7 Overdracht
7.1 Algemeen
7.2 Overdraagbaarheid
7.3 Vereisten art. 3:84 BW
7.3.1 Geldige titel
7.3.2 Beschikkingsbevoegdheid
7.3.3 Levering
7.4 Varianten
7.4.1 Levering van een toekomstig goed
7.4.2 Overdracht onder opschortende en ontbindende voorwaarde
7.4.3 Eigendomsvoorbehoud
7.4.4 Reclamerecht
7.4.5 Gevolgen van ‘gewone’ ontbinding

Hoofdstuk 8 Gebreken in de overdracht: derdenbescherming en bekrachtiging
8.1 Derdenbescherming
8.2 Art. 3:86 BW
8.3 Art. 3:88 BW
8.4 Bescherming registervertrouwen
8.5 Samenloop
8.6 Bekrachtiging

Hoofdstuk 9 Verhaalsrecht op goederen
9.1 Inleiding
9.2 Object verhaal
9.3 Paritas creditorum
9.4 Onttrekken van vermogen aan verhaal
9.5 Voorrang
9.6 Voorrechten
9.7 Retentierecht
9.8 Fiscus
9.9 Faillissementscurator oefent voorrangsrechten ten opzichte van pand- en hypotheekhouder uit

Hoofdstuk 10 Pand en hypotheek
10.1 Inleiding
10.1.1 Partijen
10.1.2 Objecten
10.1.3 Gezekerde vordering
10.1.4 Totstandkoming
10.1.5 Kenmerken
10.2 Pand
10.2.1 Uitsluiting verpandbaarheid
10.2.2 Geldige titel
10.2.3 Beschikkingsbevoegdheid
10.2.4 Vestigingshandeling
10.2.5 Verpanding van toekomstige goederen
10.2.6 Uitwinning
10.2.7 Tenietgaan
10.3 Hypotheek
10.3.1 Geldige titel
10.3.2 Beschikkingsbevoegdheid
10.3.3 Vestigingshandeling
10.3.4 Uitwinning
10.3.5 Tenietgaan

Hoofdstuk 11 Burenrecht

Hoofdstuk 12 Erfdienstbaarheden
12.1 Algemeen
12.2 Ontstaan
12.3 Inhoud
12.4 Rechten en plichten
12.5 Wijziging en einde
12.5.1 Wijziging
12.5.2 Splitsing van erven
12.5.3 Einde
12.6 Vergelijking met kwalitatieve verplichting en kettingbeding
12.6.1 Kettingbeding
12.6.2 Kwalitatieve verplichting

Hoofdstuk 13 Mandeligheid
13.1 Algemeen
13.2 Ontstaan
13.3 Verticale natrekking
13.4 Rechten en plichten
13.5 (On)overdraagbaarheid
13.6 Einde
13.7 Vergelijking met eenvoudige gemeenschap

Hoofdstuk 14 Appartementsrechten
14.1 Algemeen
14.2 Ontstaan
14.3 Inhoud
14.4 Rechten en plichten
14.4.1 Appartementseigenaars
14.4.2 De VvE
14.5 Wijziging en einde
14.5.1 Wijziging
14.5.2 Einde

Hoofdstuk 15 Vruchtgebruik
15.1 Algemeen
15.2 Ontstaan
15.3 Rechten en plichten
15.3.1 Bevoegdheden met betrekking tot de aan vruchtgebruik onderworpen goederen
15.3.2 Verplichtingen van de vruchtgebruiker
15.4 Einde

Hoofdstuk 16 Erfpacht
16.1 Algemeen
16.2 Ontstaan
16.3 Inhoud
16.4 Rechten en plichten
16.4.1 Rechten van de erfpachter
16.4.2 Verplichtingen van de erfpachter
16.5 Wijziging en einde
16.5.1 Onvoorziene omstandigheden
16.5.2 Einde

Hoofdstuk 17 Opstal
17.1 Algemeen
17.2 Ontstaan
17.3 Inhoud
17.4 Rechten en plichten
17.5 Einde

Over de auteurs

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Goederenrecht geschetst