Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Aanbestedingsrecht Deel 17

De uitsluitingsgronden, geschiktsheidseisen, selectie- en gunningscriteria

Paperback Nederlands 2010 9789077320877
Verwachte levertijd ongeveer 1 werkdagen

Samenvatting

Hoofdstuk 43: Geschiktheidseisen, selectiecriteria, gunningscriteria

In 2010 zijn de nieuwe drukken van de delen Hoofdstukken Bouwrecht van mr. M.A. van Wijngaarden en prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis onder een nieuwe titel: Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht verschenen. Een nieuwe titel, maar met dezelfde auteur, dezelfde hoge kwaliteit van de inhoud en dezelfde makkelijk toegankelijke opzet, zoals u sinds 1983 gewend bent.

In delen 16 tot en met 18 van de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht wordt het aanbestedingsrecht besproken. Deze bespreking is niet beperkt tot het aanbesteden van werken. Het aanbestedingsrecht in het algemeen komt aan de orde. Deze delen zijn dan ook van belang voor een ieder die met aanbestedingsrecht heeft te aken.

Deel 16 geeft een algemene inleiding tot het aanbestedingsrecht, gevolgd door een behandeling van de bij een aanbesteding spelende bekendmaking, de uitnodiging tot inschrijving en de inschrijving.
Deel 17 gaat in op de geschiktheidseisen en de selectie- en gunningscriteria die bij een aanbesteding worden gehanteerd.
Deel 18 behandelt de eigenlijke aanbesteding en de daaruit voortvloeiende opdracht (gunning) van het werk, en wordt afgesloten met een bespreking van de bij een aanbesteding gebruikelijke geschillenregeling en daaraan verbonden processuele aspecten.

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende standaardvoorwaarden in de bouw, waarvan de plaats steeds belangrijker blijft te worden. Het commentaar van de schrijver op elk van deze standaardvoorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die welke niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland en het Arbitrage-Instituut Bouwkunst.

Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.

Specificaties

ISBN13:9789077320877
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:432
Druk:6
Verschijningsdatum:18-12-2013
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over M.A. van Wijngaarden

Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Andere boeken door M.A. van Wijngaarden

Over M.A.B. Chao-Duivis

M.A.B. Chao-Duivis is hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Andere boeken door M.A.B. Chao-Duivis

Inhoudsopgave

Voorwoord
Gebruikte af kortingen

Hoofdstuk 43: Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria

A. Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria; Algemeen
942. Terminologie/regeling
943. Methode van uitleg van vereisten, criteria, e.d. in geval van onduidelijkheid
944. Marginale of volle toetsing; inleiding
944a. Onderscheid criteria
944b. Algemene beginselen van aanbestedingsrecht: toepassing op de verschillende criteria

Aa.Uitsluitingsgronden
944c. Rechtspraak

B. Geschiktheidseisen; algemeen
945. Terminologie; inleiding tot de volgende nummers
946. Uitleg van (onduidelijk geformuleerde) geschiktheidseisen
946a.Eisen moeten tevoren worden bekendgemaakt
947. Eenmaal gestelde eisen mogen niet worden veranderd
948. Marginale of volle toetsing bij geschiktheidseisen

C. Geschiktheidseisen; bijzondere toepassingen
949. Objectieve en eenduidige eisen
950. Redelijke verhouding tot aard en omvang van het werk; inleiding
951. Redelijke verhouding tot omvang van het werk. De omzeteis/de solvabiliteitseis
952.Redelijke verhouding waarde referentiewerk en aanbestede werk
953. Redelijke verhouding aantal referentiewerken
953a. Redelijke referentieperiode
954. Redelijke verhouding verlangde urenopgave
955. Redelijke verhouding tot aard van het werk. Technische aspecten
956. Objectieve en eenduidige eisen, en redelijke verhouding tot aard en omvang van het werk, in geval van aanbesteding met voorafgaande selectie
957. Wettelijke verplichtingen verbonden aan de uitoefening van het aannemersbedrijf
958. Eis van inschrijving bij bedrijfsvereniging en fiscus
959. De SFB-eis
959a. Vervallen
959b. De eis van inzet van langdurig werklozen
960. Voldeed inschrijver aan de geschiktheidseis? Diverse toepassingen
961. De betekenis van 'redelijkerwijs in staat geacht'
962. Referentiewerken; algemeen
963. Referentiewerk. Was de aard van het werk vergelijkbaar?
964. Referentiewerk. Waren de omstandigheden van het werk vergelijkbaar?
965. Referentiewerk. Waren aard en omstandigheden van het werk vergelijkbaar?
966. Referentiewerk. Waren aard en/of de omvang van het werk vergelijkbaar?
967. Was het referentiewerk op regelmatige wijze uitgevoerd en opgeleverd?
968. Was het aantal referentiewerken voldoende?
969. Was de lijst met referentiewerken voldoende gespecificeerd en van
een verklaring van de opdrachtgever resp. accountant voorzien?
969a.Kwaliteitsplan: overgelegd? Voldaan aan?
969b.De eis van een (ISO-)certificaat
970. Voldeed het bedrag van het referentiewerk aan de gestelde eis?
971.Was het referentiewerk één werk?
972.Ook beperkte ervaring is ervaring. Ervaring opgedaan binnen groter werk
972a. Varia

D. Gunningscriteria
973. De gunningscriteria in verschillende reglementen en andere regelgeving
974. Limitatieve opsomming gunningscriteria
975. Uitleg van een onduidelijk geformuleerd gunningscriterium
976.Toetsing aan de gunningscriteria (marginaal of vol/kaders)
977. Het bekendmaken, wijzigen en anders lezen van gunningscriteria
977a.Gunningscriteria en de eis van transparantie
977b.Gunningscriteria en de eis van objectiviteit
977c.Gunningscriteria en de eis van gelijkheid
977d.Overige jurisprudentie inzake gunningscriteria

Rechtspraakregister
Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Aanbestedingsrecht Deel 17