Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , e.a.

De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie

(PDF-Download)

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2018 9789462749238
Direct te downloaden

Samenvatting

Dit boek bevat de bevindingen van het onderzoek naar de toepassingspraktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) dat is uitgevoerd door onderzoekers van de sectie strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Aanleiding hiervoor was een door de Tweede Kamer aangenomen motie. De centrale onderzoeksvraag is of de wettelijke regeling en de uitvoeringspraktijk van de v.i. adequaat zijn ingericht met het oog op de doelen van re-integratie en speciale preventie.

Ter beantwoording van die vraag zijn het bestaande wettelijke kader en de achtergrond daarvan uiteengezet, evenals de taken en verantwoordelijkheden van de bij het v.i.-proces betrokken partijen. Daarop aansluitend wordt op basis van beschikbare cijfers, interviews met bij de v.i. betrokken organisaties en jurisprudentie inzicht verschaft in de wijze waarop de verschillende v.i.-instrumenten als uitstel, achterwege blijven, herroeping en verlenging van de proeftijd van de v.i. worden ingezet om de veroordeelde gedetineerden terug de samenleving in te geleiden, alsmede in de knelpunten die zich daarbij voordoen.

Specificaties

ISBN13:9789462749238
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:180
Druk:1
Verschijningsdatum:4-7-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Jolande uit Beijerse

Mr. Dr. Jolande uit Beijerse is universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is rechter-plaatsvervanger bij het team jeugd van de rechtbank Rotterdam, lid van de commissie van toezicht van justitiële jeugdinrichting de Hartelborgt en lid van de European Council for Juvenile Justice in Brussel.

Andere boeken door Jolande uit Beijerse

Over Sven Bakker

Sven Bakker studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden waar hij afstudeerde in de mastervarianten Straf- en Strafprocesrecht en Staats- en Bestuursrecht. Van 2014 tot 2019 was hij als wetenschappelijk docent en onderzoeker verbonden aan de sectie Strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna was hij van 2019 tot medio 2021 aangesteld als docent en onderzoeker bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Univer­siteit Leiden. Thans is hij werkzaam als universitair docent Straf- en Strafprocesrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij redactiesecretaris van het tijdschrift Boom Strafblad.

Andere boeken door Sven Bakker

Inhoudsopgave

Samenvatting 9
Afkortingen 15

1 Inleiding 17
1.1 Inleiding en achtergrond van het onderzoek 17
1.2 Onderzoeksvragen en opzet 20
1.3 Leeswijzer 26

2 Het wettelijk kader van de v.i. 29
2.1 Inleiding 29
2.2 De wettelijke doelstellingen van de v.i. 29
2.3 Het wettelijk toepassingsbereik van de v.i. 31
2.4 Het wettelijk toepassingskader van de v.i. 33
2.4.1 Verlening van de v.i. en de duur 33
2.4.2 Uitstel of achterwege blijven van de v.i. 37
2.4.3 Inhoud van de v.i.: algemene en bijzondere voorwaarden 39
2.4.4 Herroeping en schorsing van de v.i. 43

3 De bij het v.i.-proces betrokken organisaties 49
3.1 Inleiding 49
3.2 Bronnen 49
3.3 Taken en verantwoordelijkheden van de bij het v.i.-proces betrokken organisaties 51
3.3.1 Het Openbaar Ministerie 52
3.3.2 Het Centraal Justitieel Incassobureau 55
3.3.3 De Dienst Justitiële Inrichtingen 56
3.3.4 3RO 57
3.3.5 De zittende magistratuur 60
3.3.6 Politie 61
3.3.7 Justitiële Informatiedienst 62
3.3.8 Overzicht activiteiten, actoren en beroepsmogelijkheden 62
3.4 Praktische samenwerking tussen de bij het v.i.-proces betrokken organisaties 63
3.5 Samenvattende bevindingen 64

4 Het v.i.-proces: cijfers en ervaringen 65
4.1 Inleiding 65
4.2 Standaard individuele advisering 65
4.2.1 Enkele algemene cijfers over het v.i.-proces 66
4.2.2 Advies van de Reclassering 68
4.2.3 Advies van de directeur van de PI 70
4.2.4 Advies van het lokale OM 71
4.2.5 Onderlinge afstemming en contact over de adviezen 71
4.3 Uitstel en achterwege blijven van de v.i. 73
4.3.1 De vordering tot uitstel of achterwege blijven van de v.i. 73
4.3.2 De rechterlijke beoordeling van de vordering tot uitstel of achterwege blijven van de v.i. 74
4.4 Verlening van de v.i., bijzondere voorwaarden en het toezicht 76
4.4.1 Geadviseerde bijzondere voorwaarden 77
4.4.2 Gestelde voorwaarden 79
4.4.3 Wijziging van voorwaarden, waarschuwingsgesprekken en verlenging van de proeftijd 83
4.4.4 Overtreding van voorwaarden 85
4.5 Herroeping van de v.i. 87
4.5.1 Advies tot herroeping van de v.i. 88
4.5.2 De vorderingen tot herroeping van de v.i. 88
4.5.3 De rechterlijke beoordeling van de vordering tot herroeping van de v.i. 89
4.6 Schorsing van de v.i. 94
4.6.1 De vorderingen tot schorsing van de v.i. 94
4.6.2 De rechterlijke beoordeling van de vordering tot schorsing van de v.i. 96
4.7 Ervaren knelpunten in het v.i.-proces 98
4.7.1 De uitsluiting van de v.i. bij de voorwaardelijke gevangenisstraf 99
4.7.2 Gebrek aan specialisatie bij parketten en rechtbanken 100
4.7.3 De rol van de rechter in het wijzigen van bijzondere voorwaarden 103
4.7.4 Uitwisseling van informatie over veiligheidsrisico’s 104
4.8 Bevindingen ten aanzien van het v.i.-proces 105

5 De v.i. in relatie tot speciale preventie en re-integratie 109
5.1 Inleiding 109
5.2 Uitstel en achterwege blijven van de v.i. in relatie tot de beoogde doelen 110
5.2.1 Het motiveren om alsnog mee te werken aan toezicht en begeleiding 111
5.2.2 Uitstel als laatste waarschuwing bij onttrekking en veroordeling tijdens detentie 113
5.2.3 Uitstel om de noodzakelijke condities voor re-integratie te realiseren 114
5.2.4 Achterwege blijven van de v.i. 115
5.3 De gestelde voorwaarden in geding in relatie tot de beoogde doelen 117
5.4 Verlenging van de proeftijd van de v.i. in relatie tot de beoogde doelen 120
5.4.1 Het afmaken van een ingezette gedragsinterventie of behandeling 122
5.4.2 Tijd voor het tot stand brengen van de begeleiding en realiseren van voorwaarden 123
5.4.3 Samenloop met andere instrumenten tot gedragsbeïnvloeding 126
5.4.4 Geen verlenging van de proeftijd ondanks de niet behaalde doelen 128
5.5 Schorsing en herroeping van de v.i. in relatie tot de beoogde doelen 130
5.5.1 Dreigen met herroeping om de veroordeelde tot medewerking te prikkelen 130
5.5.2 Gedeeltelijke herroeping om de veroordeelde tot medewerking te prikkelen 131
5.5.3 Volledige herroeping vanwege een nieuwe veroordeling 133
5.6 Ervaren knelpunten bij de v.i. in relatie tot de beoogde doelen 136
5.6.1 De afstemming van de v.i. met de detentiefasering en het PP 136
5.6.2 De behandeling van veroordeelden met een psychiatrische problematiek 138
5.6.3 Het bereiken van de fictieve v.i.-datum tijdens de voorlopige hechtenis 140
5.6.4 Verlof tijdens herroeping en het ontbreken van een time-outmogelijkheid 141
5.6.5 Calculerend gedrag, mede in relatie tot de kabinetsplannen 142
5.7 Bevindingen ten aanzien van de v.i. in relatie tot de beoogde doelen 145

6 Conclusies en aanbevelingen 149
6.1 Inleiding 149
6.2 Conclusies 149
6.3 Aanbevelingen 154

Geraadpleegde bronnen 157
Literatuur 157
Wetgeving 160
Aanwijzingen en uitvoeringsbesluiten 161
Jurisprudentie 162

Bijlage 1 Onderzoeksvragen 165
Bijlage 2 Overzicht tabellen 167
Bijlage 3 Vragenlijsten interviews 168
Bijlage 4 Respondenten 173
Bijlage 5 Begeleidingscommissie 174

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie