Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Werken aan de wakkere stad

Langzaam leiderschap naar gemeenschapskracht

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2015 9789462760936
10
Voormalig top 10Totaal 27 dagen
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Direct te downloaden

Samenvatting

De huidige overheid levert een groot deel van zijn bestaansrecht in door veel taken in het sociale domein over te hevelen van rijks- naar gemeentelijk niveau. De Nederlandse steden zullen zich nieuwe vaardigheden eigen moeten maken – óók op het gebied van leiderschap. Want ze zijn de afgelopen decennia diep in slaap gesust. Met name de gemeenschapskracht ligt er bleekjes bij. De kwade genius was de burger zelf, samen met de overheid en alle professionele instellingen.

Het is hoog tijd om de steden wakker te kussen. Iedereen roept dat de participatiesamenleving er nu moet komen. Daarom zijn de gemeenten keihard in de weer met de grote decentralisaties in het sociale domein. Maar daar zullen de steden niet wakker van worden. Langzaam leiderschap bij burgers, overheid en professionele instellingen, dat is de verlossende kus die steden echt vernieuwing kan brengen.

Dit boek gaat over de risico’s van die vernieuwing. Maar eerst en vooral over de kansen en uitdagingen als gemeenten en professionals een nieuwe verbinding maken met de onderstroom van burgerinitiatieven en vitale gemeenschappen. En over hoe je leiding geeft aan deze avontuurlijke reis naar een overheid 4.0. Over het besef dat krachtig besturen soms betekent op je handen blijven zitten. Over het besef dat we alleen in samenwerking sterk zijn. Over gemeenten en professionals die zichzelf een schop moeten leren geven. Over het wakker maken van gemeenschapskracht. En over lerend samenleven als ziel van de nieuwe stad.​

Specificaties

ISBN13:9789462760936
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:160
Uitgever:Boom
Druk:1
Verschijningsdatum:17-6-2015
Hoofdrubriek:Non-profit
ISSN:

Expertrecensies (3)

Werken aan de wakkere stad - Naar gemeenschapskracht
Brigitte Koehler | 14 maart 2016
Een gemeente die zichzelf als uitgangspunt ziet voor beleid is niet meer van deze tijd. Veranderingen in het sociale domein dwingen gemeenten hier ook toe. Maar hoe geef je vorm aan deze verandering? In hun boek Werken aan de wakkere stad beschrijven Jan van Ginkel en Frans Verhaaren welke kansen en uitdagingen gemeenten moeten aangrijpen om ‘wakker' te worden.
Lees verder
In Focus: Werken aan de Wakkere Stad
Justin van Lopik | 17 augustus 2015
Werken aan de wakkere stad is een van de weinige titels die ingaan op de problematiek rond de drie decentralisaties, die momenteel op gemeenteniveau speelt. Vier lezers beoordeelden het boek.
Lees verder
Werken aan de wakkere stad – Het einde van ‘dikke ik’
Sjors van Leeuwen | 23 juli 2015
We zitten in de omslag van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Mensen moeten meer zelf doen en meer samen doen. Vadertje Staat trekt zich terug en wil alleen nog maar het hoogst noodzakelijke doen. Het spreekwoord 'beter een goede buur dan een verre vriend' wordt werkelijkheid.
Lees verder

Lezersrecensies

4.3 van de 5
22 stemmen
16
2
1
1
2

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Interviews en artikelen (2)

interview
3D in gemeenteland: hoe breng je de transformatie goed op gang?
Paul Groothengel 1 maart 2016 De gemeentes zijn nu ruim een jaar bezig met de drie grote decentralisaties op gebied van zorg, werk en jeugdhulp. Die transformatie gaat met horten en stoten. In een aantal recente boeken lezen we uiteenlopende adviezen en tips voor gemeentes en al hun partners. Gaat het lukken met de plannen van Van Rijn?
preview
Preview - Werken aan de wakkere stad - De 3 decentralisaties
Jan van Ginkel 9 juli 2015 Werken aan de wakkere stad is een van de weinige titels die ingaan op de problematiek rond de drie decentralisaties, die momenteel speelt op gemeenteniveau. Wat heeft het boek te bieden? De auteurs gaan in deze preview in op deze vraag.

Over Jan van Ginkel

Jan van Ginkel studeerde technische wiskunde in Delft en later veranderkunde bij Sioo. Zijn passie is om, binnen en buiten organisaties, ruimte te scheppen voor het bieden van maatschappelijke meerwaarde. Na een jarenlange loopbaan in Europees onderzoek en consultancy, werkte hij bij diverse gemeenten, waarvan negen jaar als gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Jan was actief binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging gereformeerd schoolonderwijs (VGS). Momenteel is hij concerndirecteur en loco-provinciesecretaris van de provincie Zuid-Holland. Jan beleeft plezier aan complexe contexten, want daar zijn botsende logica’s te verbinden. Met het organiseren op spanning, variëteit en energie weet hij beweging te creëren. Daardoor worden mensen en systemen in ontwikkeling gezet zodat hun identiteit zich echt vernieuwt. En de enige manier om innovatie te borgen is door te blijven innoveren. Jan is ervan overtuigd dat het sterker maken van gemeenschappen voortdurend strategische inspanningen vergt van alle betrokkenen. De hedendaagse uitdaging tot meer gemeenschapskracht betreft niet de omslag naar ‘van buiten naar binnen’, maar die naar ‘van buiten naar buiten’. Diepleren en interventies vanuit de wenkende toekomst zijn dan de instrumenten om die vernieuwing te aarden in het bewustzijn van mensen en gemeenschappen. Jan is een veelgevraagd spreker over thema’s als interventiekunde, sociale en technologische innovatie, gedeeld leiderschap en over de participatie- en informatiesamenleving. De speeches van Jan betreffen vaak een ‘call to nonaction’ of een ‘call to learning’.

Andere boeken door Jan van Ginkel

Over Frans Verhaaren

Frans Verhaaren studeerde klinische en organisatiepsychologie in Nijmegen. Meer dan 35 jaar was hij organisatieadviseur in met name professionele organisaties: overheid, zorg, onderwijs, publieke diensten als rechterlijke macht, politie en brandweer, en in commerciële professionele organisaties als advocaten-, accountants- en advieskantoren. Hij richtte zich daar met name op vragen van samenwerking, managementontwikkeling en veranderingsprocessen. Frans hecht sterk aan leren en werkt bij voorkeur met kortdurende leerinterventies om opdrachtgevers en cliënten te leren de noodzakelijke vernieuwingen zelf door te voeren. Vanaf het allereerste begin is hij gericht op zingevingsvragen van mensen in hun werk: vernieuwing van organisaties moet voor hem gelijk opgaan met persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers. Want mensen die geïnspireerd zijn, werken met plezier en bieden hun organisatie het beste wat zij in hun mars hebben. In de loop van de laatste tien jaar is Frans zich steeds meer gaan richten op maatschappelijke vernieuwing van organisaties. Dat betekent in eerste instantie werken aan gedragsverandering en strategievernieuwing, pas daarna volgt verandering van structuur. Het bevorderen van zelfleren, vooral via ‘leren door te doen’ en via ‘executive coaching’, is dan ook een steeds groter deel van zijn praktijk gaan omvatten. Tegelijk verplaatste zijn aandacht zich naar buiten organisaties: naar wijken en buurten, naar steden en dorpen. Frans werd zich ervan bewust dat burgers zich steeds meer afhankelijk hebben gemaakt van dienstverlening door bedrijven, overheden en professionele instellingen. Daarom is het nu zijn ambitie om netwerken, buurten, en samenlevingsverbanden zodanig te stimuleren dat zij weer grotendeels zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor de gewone vragen van het leven: leefbaarheid, veiligheid, opvoeding van kinderen, gezonde voeding, duurzaamheid, economische zelfstandigheid, samen oud worden, gezond milieu bewaken, open staan voor kwetsbare medemensen en vreemdelingen, enzovoort. Zijn overtuiging is dat het goed kunnen samenleven in leefgemeenschappen een noodzakelijke voorwaarde is om de grote maatschappelijke vragen (milieu, vrede en veiligheid, duurzaamheid) te kunnen oplossen. Frans voelt zich dan ook geen organisatieadviseur meer, hij neemt als betrokken burger zelf initiatieven om gemeenschappen weer vitaal te maken. Hij doet dat samen met enkele collega’s in het netwerk StreamLinks. Voor meer informatie, zie www.verhaarenconsult.nl

Andere boeken door Frans Verhaaren

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inleiding

Deel 1: Hoop en wanhoop van dit tijdperk
1. Alles woelt om verandering
-Kloven tussen Beest en Übermensch
-Steeds meer dikke ikken
-Steeds meer staat
-Boem is ho
-Crisis of transformatie?
-Van de 1.0- naar de 4.0-samenleving
-Verandering van tijdperk

2. Consumentisme als bloedzuiger van de leefgemeenschap
-De gezamenlijke mythe van bedrijfsleven en burgers
-Ook de professionals doen mee in het complot
-De overheid ontdekt de klant
-De systeemwereld rukt op
-Bloedzuigers van de leefgemeenschap

3. Gemeenten en professionals die zichzelf een schop leren geven
-Burgerparticipatie als legitimering voor een klantgerichte overheid
-Cliëntenparticipatie als tussenschakel
-De stad is van de burgers, niet van de gemeente en professionals
-Vitale gemeenschappen
-Van burgerkracht naar gemeenschapskracht
-Een communicatieve lerende overheid en dienstverlening
-Van een netwerkende naar een participerende overheid

Deel 2: Ordes van veranderen en vernieuwen
4. Bekende ordes van veranderen en vernieuwen
-De eerste orde: meubeltjes verzetten
-De tweede orde: de tent verbouwen
-De derde orde: naar een andere stek verhuizen

5. Een vierde orde: wakker maken van ontwikkeling
-Generatief leren kijken
-Van zelfrealisatie naar onsrealisatie
-Kader 1 Vierde-orde-ontwikkeling en systeemdenken
-Liefdevol bewustzijn als interventie
-Zelfwaardering, zelfacceptatie, zelfliefde en onsliefde
-Kader 2 Vierde-orde-ontwikkeling en spiritualiteit
-Liefde doet lijden
-Samenvallen met de context
-Mediteren met blauwe duimen
-Waar bemoei jij je mee?
-Still confused but on a higher level 8

6. Langzaam leiderschap vanuit de toekomst
-Leiderschap zelf is ook in transformatie
-Werken met uitgaande en inkomende tijd
-Gedeeld zienerschap van de stad
-Managementfunctie in gemeenten en instellingen
-Effectief management in vierde-orde-perspectief
-Maak jij een verschil?
-Wakker maken van ontwikkeling
-Kader 3 Parabel van de dorpsoudste
-Langzaam leiderschap vanuit de toekomst

Deel 3: De wakkere stad
7. Wakker maken van gemeenschapskracht
-Lao Tse van de Lage Landen
-De bakfietsburger en Henk en Ingrid
-Volhardend aanmodderen in het moeras
-Eigen kracht is maar alleen
-Wakker maken van de stad
-Een steen buiten je vijver gooien
-De zelflerende stad

8. Gemeente 4.0: daadkrachtig op je handen zitten
-De kunst van het liefdevol verwaarlozen
-Langzaam leiderschap van de raad en het college
-De leiding van stedelijke organisaties als leerarchitect
-Kader 4 Het leren van zelfleren
-De ambtenaar en professional als mens onder de burgers
-Ontwaakt, burgers der stad!
-Thorbecke in de achteruitkijkspiegel

9. Lerend samenleven als ziel van de nieuwe stad
-Op zoek naar de bezielde stad
-Trage stadsvragen als portal voor samen leren
-Contextplanning: leidsel voor de zielenkoets

Noten
Aanbevelingen
De auteurs

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Werken aan de wakkere stad