Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

Paperback Nederlands 2022 9789462902787
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Verbintenissenrecht en ondernemingsrecht is primair geschreven voor het hbo-onderwijs in het algemeen. Dit helder opgebouwde boek behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht. Hierdoor is het zeer geschikt voor opleidingen waar deze rechtsgebieden aan de orde komen.

Het belang van verbintenissen- en ondernemingsrecht voor de (rechts-)praktijk wordt stapsgewijs behandeld, verduidelijkt met eenvoudige, dagelijkse voorbeelden. De theorie wordt uitgelegd aan de hand van schema’s en voorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. In deze druk wordt aandacht besteed aan de nieuwe personenvennootschap. In ieder hoofdstuk kan de student uitgebreid oefenen met de vele kennisvragen, open vragen en meerkeuzevragen. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk met extra oefenvragen. De student heeft hierdoor de mogelijkheid om met deze tentamentrainingen te toetsen of hij op het gewenste (kennis)niveau zit. Op deze manier ontwikkelt de student de vaardigheid om de verworven juridische kennis toe te passen. Deze kennis- en toepassingsgerichte opzet van het boek sluit aan op het praktijkgerichte onderwijs binnen het hbo.

Specificaties

ISBN13:9789462902787
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:374
Druk:13
Verschijningsdatum:19-8-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Wim de Ruiter

Wim de Ruiter is als docent verbonden aan de opleiding Management Economie en Recht van de faculteit Economie en Management van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Andere boeken door Wim de Ruiter

Over Robert Westra

Mr. Robert Westra is als senior docent actief voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Bovendien is hij voor deze Hogeschool begeleider van internationale import en exportprojecten die zijn gericht op het Verre Oosten en Latijns Amerika. Hij heeft meerdere juridische boeken geschreven en is lid van docententeams verander- en kwaliteitsmanagement.

Andere boeken door Robert Westra

Inhoudsopgave

I VERBINTENISSENRECHT 17
1 Inleiding in het recht 19
1.1 Inleiding 19
1.2 Recht en rechtsbronnen 19
1.2.1 Wetten 20
1.2.2 Verdragen 20
1.2.3 Jurisprudentie 21
1.2.4 Het gewoonterecht 22
1.3 Privaatrecht en publiekrecht 23
1.4 Objectief recht en subjectief recht 24
1.5 Dwingend recht en aanvullend recht 25
1.6 Formeel recht en materieel recht 26
1.7 Antwoorden op de stellingvragen 26
1.8 Samenvatting 26
1.9 Kennisvragen 26
1.10 Open vragen 27
1.11 Meerkeuzevragen 29
2 Inleiding verbintenissenrecht 31
2.1 Inleiding 31
2.2 Bronnen van verbintenissen 31
2.3 Absolute rechten en relatieve rechten 32
2.4 Inleiding tot het begrip rechtshandeling 35
2.5 Rechtsfeit en rechtsgevolg 35
2.6 De feitelijke handeling 36
2.7 De rechtshandeling 36
2.8 Schema juridische kwalificatie van feiten en rechtshandelingen 38
2.9 Samenvatting 38
2.10 Antwoorden op de stellingvragen 38
2.11 Kennisvragen 39
2.12 Open vragen 39
2.13 Meerkeuzevragen 40
3 De overeenkomst 43
3.1 Inleiding 43
3.2 De totstandkoming van een overeenkomst 43
3.3 De eenzijdige en wederkerige overeenkomst 47
3.4 Tijdsduur aanbod 48
3.5 Herroepelijk, onherroepelijk en vrijblijvend aanbod 49
3.6 Een uitnodiging tot het doen van een aanbod 51
3.7 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 53
3.8 Antwoorden op de stellingvragen 54
3.9 Samenvatting 54
3.10 Kennisvragen 55
3.11 Open vragen 55
3.12 Meerkeuzevragen 56
4 Handelingsbekwaamheid 59
4.1 Inleiding 59
4.2 Rechtssubject 60
4.3 Handelingsonbekwaamheid 60
4.4 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 64
4.5 Antwoorden op de stellingvragen 64
4.6 Samenvatting 64
4.7 Kennisvragen 65
4.8 Open vragen 65
4.9 Meerkeuzevragen 66
5 Wilsgebreken 69
5.1 Inleiding 69
5.2 Wilsgebreken 69
5.3 Bedrog 70
5.4 Bedreiging 70
5.5 Misbruik van omstandigheden 71
5.6 Dwaling 73
5.7 Antwoorden op de stellingvragen 76
5.8 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 76
5.9 Samenvatting 76
5.10 Kennisvragen 77
5.11 Open vragen 77
5.12 Meerkeuzevragen 78
6 Overige voorwaarden 81
6.1 Inleiding 81
6.2 In strijd met de wet 81
6.3 In strijd met de openbare orde en/of goede zeden 82
6.4 Duidelijkheid van de overeenkomst 83
6.5 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 83
6.6 Samenvatting 83
6.7 Kennisvragen 84
6.8 Open vragen 84
6.9 Meerkeuzevragen 84
7 De inhoud van de overeenkomst 89
7.1 Inleiding 89
7.2 Benoemde en onbenoemde overeenkomst 90
7.3 Samenvatting 92
7.4 Kennisvragen 92
7.5 Open vragen 92
7.6 Meerkeuzevragen 93
8 Nakoming 95
8.1 Inleiding 95
8.2 Wanneer nakoming? 95
8.3 Door wie moet/kan worden nagekomen? 96
8.4 Aan wie moet worden nagekomen? 97
8.5 Niet-nakoming 97
8.6 Schema niet-nakoming 99
8.7 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 99
8.8 Antwoorden op de stellingvragen 99
8.9 Samenvatting 100
8.10 Kennisvragen 100
8.11 Open vragen 100
8.12 Meerkeuzevragen 101
9 Wanprestatie 105
9.1 Inleiding 105
9.2 Ingebrekestelling 105
9.3 Geen ingebrekestelling 107
9.4 Gevolgen van wanprestatie 109
9.5 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 111
9.6 Antwoorden op de stellingvragen 111
9.7 Samenvatting 111
9.8 Kennisvragen 112
9.9 Open vragen 112
9.10 Meerkeuzevragen 114
10 Overmacht 117
10.1 Inleiding 117
10.2 Geen schuld 117
10.3 Niet voor rekening 117
10.4 Gevolgen van overmacht 119
10.5 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 120
10.6 Samenvatting 120
10.7 Kennisvragen 121
10.8 Open vragen 121
10.9 Meerkeuzevragen 122
11 Schadevergoeding 125
11.1 Inleiding 125
11.2 Vervangende schadevergoeding 125
11.3 Aanvullende schadevergoeding 126
11.4 Voorwaarden voor schadevergoeding 127
11.5 Schema schadevergoeding 130
11.6 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 130
11.7 Antwoorden op de stellingvragen 130
11.8 Samenvatting 130
11.9 Kennisvragen 131
11.10 Open vragen 131
11.11 Meerkeuzevragen 132
12 Ontbinding 135
12.1 Inleiding 135
12.2 Voorwaarden voor ontbinding 135
12.3 Wijzen van ontbinding 138
12.4 Gevolgen van ontbinding 138
12.5 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 139
12.6 Samenvatting 139
12.7 Kennisvragen 140
12.8 Open vragen 140
12.9 Meerkeuzevragen 141
13 Koop en consumentenkoop 145
13.1 Inleiding 145
13.2 Consumentenkoop en gewone koop 145
13.3 Verplichtingen van de verkoper 148
13.4 Verplichtingen van de koper 149
13.5 Rechten van de verkoper 149
13.6 Rechten van de koper 150
13.7 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 152
13.8 Antwoorden op de stellingvragen 152
13.9 Samenvatting 152
13.10 Kennisvragen 153
13.11 Open vragen 154
13.12 Meerkeuzevragen 154
14 Algemene voorwaarden 159
14.1 Inleiding 159
14.2 Gebondenheid 160
14.3 Vernietiging 161
14.4 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 163
14.5 Antwoorden op de stellingvragen 163
14.6 Samenvatting 164
14.7 Kennisvragen 164
14.8 Open vragen 165
14.9 Meerkeuzevragen 166
15 Onrechtmatige daad 169
15.1 Inleiding 169
15.2 Vereisten onrechtmatige daad 169
15.3 Onrechtmatigheid 170
15.4 Toerekenbaarheid 171
15.5 Causaal verband 172
15.6 Relativiteit 172
15.7 Aansprakelijkheid voor personen 173
15.7.1 Aansprakelijkheid van ouders voor kinderen 173
15.7.2 Aansprakelijkheid voor ondergeschikten 175
15.8 Antwoorden op de stellingvragen 177
15.9 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 177
15.10 Samenvatting 178
15.11 Kennisvragen 179
15.12 Open vragen 179
15.13 Meerkeuzevragen 181

II ONDERNEMINGSRECHT 185
16 Algemene inleiding ondernemingsrecht 187
16.1 Inleiding 187
16.2 Handelsnaam, merk en franchise 190
16.3 Handelsregister 193
16.4 Administratie en jaarrekening 195
16.5 Ondernemingsraad 197
16.6 Wet op de economische delicten 200
16.7 Wet controle op rechtspersonen 201
16.8 Samenvatting 201
16.9 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 202
16.10 Begrippen 203
16.11 Kennisvragen 204
16.12 Open vragen 205
16.13 Meerkeuzevragen 206
17 De eenmanszaak 209
17.1 Inleiding 209
17.2 Verschillende rechtsvormen 209
17.3 Regelgeving en oprichting 210
17.4 Aansprakelijkheid 210
17.5 Continuïteit en einde 213
17.6 Financiering, belasting en uitkering 214
17.7 Zelfstandige zonder personeel 215
17.8 Samenvatting 216
17.9 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 217
17.10 Begrippen 217
17.11 Kennisvragen 217
17.12 Open vragen 218
17.13 Meerkeuzevragen 219
18 Maatschap 223
18.1 Inleiding 223
18.2 Regelgeving en oprichting 224
18.3 Inbreng en winstverdeling 226
18.4 Bestuur 228
18.5 Aansprakelijkheid 230
18.6 Continuïteit en einde 233
18.7 Financiering, belasting en uitkering 235
18.8 Samenvatting 235
18.9 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 236
18.10 Begrippen 237
18.11 Kennisvragen 237
18.12 Open vragen 238
18.13 Meerkeuzevragen 239
19 Vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap 243
19.1 Inleiding 243
19.2 Oprichting en regelgeving vof 243
19.3 Inbreng en winstverdeling 245
19.4 Bestuur 245
19.5 Aansprakelijkheid 248
19.6 Continuïteit en einde 251
19.7 Financiering, belasting en uitkering 252
19.8 Commanditaire vennootschap 253
19.9 Oprichting en regelgeving cv 253
19.10 Bestuur en positie geldschieter 254
19.11 Aansprakelijkheid 255
19.12 Samenvatting 256
19.13 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 257
19.14 Overzicht behandelde rechtsvormen 257
19.15 Begrippen 258
19.16 Kennisvragen 259
19.17 Open vragen 260
19.18 Meerkeuzevragen 261
20 Vereniging 265
20.1 Inleiding 265
20.2 Regelgeving Boek 2 BW 266
20.3 Oprichting 268
20.3.1 Vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid 269
20.3.2 Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 270
20.4 Organen 271
20.4.1 Algemene ledenvergadering 272
20.4.2 Het bestuur 274
20.4.3 Raad van commissarissen 274
20.5 Aansprakelijkheid 275
20.6 Vereniging van Eigenaren 277
20.7 Continuïteit en einde 277
20.8 Financiering, belasting en uitkering 278
20.9 Samenvatting 279
20.10 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 280
20.11 Begrippen 280
20.12 Kennisvragen 281
20.13 Open vragen 282
20.14 Meerkeuzevragen 283
21 Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij 287
21.1 Inleiding 287
21.2 Regelgeving en oprichting 289
21.3 Opzet van de coöperatie en de owm 293
21.4 Aansprakelijkheid 294
21.5 Financiering, belasting en uitkering 297
21.6 Samenvatting 298
21.7 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 298
21.8 Begrippen 299
21.9 Kennisvragen 300
21.10 Open vragen 300
21.11 Meerkeuzevragen 302
22 Naamloze en besloten vennootschap 305
22.1 Inleiding 305
22.2 Karakter van de nv en van de bv 306
22.3 Regelgeving en oprichting 308
22.4 De vennootschap in oprichting 310
22.5 Vermogen en kapitaal 311
22.6 Aandelen 315
22.7 Organen 323
22.7.1 Algemene vergadering van aandeelhouders 323
22.7.2 Bestuur 325
22.7.3 Raad van commissarissen 329
22.8 Aansprakelijkheid bestuurders 329
22.9 Samenwerking en fusie 330
22.10 Continuïteit en einde 335
22.11 Verschillen nv/bv 337
22.12 Bijzondere onderwerpen van de bv 338
22.13 Financiering, belasting en uitkering 341
22.14 Samenvatting 341
22.15 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 342
22.16 Begrippen 343
22.17 Kennisvragen 345
22.18 Open vragen 347
22.19 Meerkeuzevragen 348
23 Stichting 353
23.1 Inleiding 353
23.2 Regelgeving en oprichting 354
23.3 Organen 356
23.3.1 Bestuur 357
23.3.2 Raad van commissarissen 358
23.4 Aansprakelijkheid 359
23.5 Continuïteit en einde 359
23.6 Financiering, belasting en uitkering 360
23.7 Samenvatting 361
23.8 Belangrijke wetsartikelen in dit hoofdstuk 361
23.9 Overzicht privaatrechtelijke rechtspersonen 361
23.10 Begrippen 362
23.11 Kennisvragen 363
23.12 Open vragen 364
23.13 Meerkeuzevragen 365
24 Oefenvragen 369

Trefwoordenregister 371

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht