Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Basisboek Methoden en Technieken

De auteurs Baarda en De Goede schreven een uitvoerige handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Empirisch wil zeggen dat door waarneming wordt vastgesteld wat zich in de werkelijkheid (empirie) afspeelt. Een belangrijk element in dit soort onderzoeken is dat u het veld in moet om de vragen te kunnen beantwoorden. Of u moet gebruikmaken van gegevens die door anderen zijn verzameld.

Jaap Hollaar | 6 mei 2008 | 2-3 minuten leestijd

Duidelijk wordt door de auteurs aangegeven dat ze weloverwogen niet ingaan op allerlei methodologische en wetenschapstheoretische vragen. Daar zijn weer andere boeken over geschreven. In dit boek staat onderzoek doen centraal, wat daarbij komt kijken en hoe het in zijn werk gaat. Het is dus minder geschikt voor het opzetten van een theoretisch onderzoek of voor het opzetten van een kwalitatief onderzoek. Bij een kwalitatief onderzoek ligt de nadruk niet op hoeveelheden maar op kwaliteiten, perspectieven, ervaring en beleving.

Een empirisch onderzoek begint altijd met een onderzoeksvraag. U wilt iets weten en dat gaat u onderzoeken. De weg waarlangs u gekomen bent tot bepaalde onderzoeksresultaten moet controleerbaar zijn en in principe herhaalbaar. Alle stappen en gemaakte keuzes in uw onderzoek moeten gecontroleerd kunnen worden. Heeft u de juiste vragen gesteld aan de juiste doelgroep? Heeft u de goede analytische methodieken gebruikt? Hoe heeft u uw vragen geformuleerd? Etc. Etc.

Tussen vraag en antwoord moet een groot aantal keuzes worden gemaakt. Als u voor een onderzoek staat en deze keuzes moet maken dan kan dit boek u hiermee verder helpen. Stap voor stap wordt u door het proces heen geleid. Aan de didactische opbouw van het boek is dan ook veel aandacht besteed.

Uitgangspunt vormt het schematische overzicht van alle fasen die u in een onderzoek doorloopt. Deze is op de binnenkant van het omslag weergegeven. Elke onderzoeksfase is in een apart hoofdstuk verwerkt aan de hand van een beslissingsschema dat u helpt bij het opzetten en uitvoeren van alle fasen van het onderzoek. Aan de hand van vier casussen die in ieder hoofdstuk terugkomen, worden alle onderdelen van kwantitatief onderzoek nader uitgewerkt. Zo blijft de werkwijze goed te volgen.

Voor dit boek is geen specifieke voorkennis nodig. De indeling is als volgt: Doelstelling en onderzoeksvraag, Informatieverzameling, Onderzoekstype, Onderzoeksontwerp, Onderzoekspopulatie en steekproef, Dataverzameling, Bestaande gegevens, Interviewen, Observeren, Datapreparatie, Data-analyse en Rapportage en evaluatie. Het boek bevat geen literatuurlijst. Je zou dat in eerste instantie bij deze materie toch wel verwachten. Welke bronnen zijn geraadpleegd? Goed onderzoek moet toch ook te reproduceren zijn? Er wordt in plaats daarvan verwezen naar een actuele website van de auteurs.

In een literatuuroverzicht in een boek is het praktischer en makkelijker zoeken, bijvoorbeeld als je in de bibliotheek zelf op onderzoek bent. Aan de andere kant is op de website extra materiaal en andere relevante informatie te downloaden. De auteurs zijn onder andere als docenten methodeleer en statistiek verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Kwaliteit uit de praktijk.

'Basisboek Methoden en Technieken' is een onmisbare leidraad als u efficiënt geïnformeerd wilt worden over de ins en outs van kwantitatief onderzoek. Daardoor kunt u snel overgaan tot het opzetten en uitvoeren van een dergelijk onderzoek.

Over Jaap Hollaar

Jaap Hollaar MBA is Hoofd Stafbureau Facilitaire Zaken bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO) en heeft zijn MBA behaald bij Business School Nederland te Buren.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Ben Baarda, Esther Bakker, Mark Julsing
Basisboek Methoden en Technieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden