Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

PRINCE2 voor professionele projecten

Steeds vaker zien we om ons heen dat organisaties op een projectmatige manier gaan werken. Daar is ook veel voor te zeggen, want een project bestaat uit 'vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten werkzaamheden, leidend tot een eindproduct' (van Dale), waarbij er dus o.a. een bepaalde afbakening in tijd en geld is. Zeker in crisistijd goed om hiervoor kaders te stellen. 

Sipke Wagenaar | 10 oktober 2013 | 3-4 minuten leestijd

Om dit alles juist te laten verlopen, moeten er afspraken gemaakt worden. In het boek 'PRINCE2 voor professionele projecten' van Tanja van den Akker wordt de veelgebruikte methode PRINCE2 besproken; een leidraad voor het maken van die afspraken. Met PRINCE2 kan men een project managen.

Het boek 'PRINCE2 voor professionele projecten' van Tanja van den Akker pakt de lezer bij de hand en begeleidt hem bij het doorlopen van een project. Dit doet Van den Akker op een leuke, luchtige manier, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse voorbeelden, tabellen en figuren ter verduidelijking.

Het boek is zeer logisch opgebouwd en de hoofdstukken volgen chronologisch het complete proces van het begin tot het einde van een project. Het is voor een breed publiek geschreven, uiteenlopend van een slechts geïnteresseerde lezer tot projectleider of opdrachtgever.

Het boek bestaat uit twee delen, die de 7 thema's en de 7 processen binnen de PRINCE2-methode beschrijven. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de 7 principes, waarmee de beschrijving van de methode compleet is. De hoofdstukken staan op zichzelf, waardoor het niet beslist noodzakelijk is deze in volgorde te lezen. Vrijwel ieder hoofdstuk behandelt een afgebakend thema of deelproces en bevat genoeg informatie om daar een goed beeld van te krijgen.

De 7 thema's: businesscase, organisatie, kwaliteit, plannen, risico, wijziging en voortgang worden in het eerste deel behandeld. De auteur staat uitgebreid stil bij deze thema's en beschrijft in de hoofdstukken het doel en de opbouw ervan. Rode draad in dit deel is de businesscase, één van de belangrijkste (project-)documenten waar de projectmanager mee te maken krijgt.

Het tweede deel is naar mijn mening het interessantste deel van het boek. Hierin wordt namelijk het complete proces van de PRINCE2-methode beschreven; van de projectaanloop, projectinitiatie, de projectuitvoering- en beheersing tot en met - als laatste - de projectafsluiting. Elke stap is voorzien van een processchema, met daarin de eventuele sub-processen. Van iedere processtap is hier het doel beschreven. De tips en voorbeelden ondersteunen de tekst.

Als een soort toegift worden de 7 principes nog even aangehaald. Deze vormen de basis voor het op maat maken van een project, met andere woorden, wanneer het project voldoet aan deze principes, is het project een PRINCE2-project. De auteur staat wel even stil bij deze principes, maar ze vallen buiten de scope van dit boek.

Aan het eind van het boek vinden we twee bijlagen; één met productbeschrijvingen en een opsomming van de diverse rollen en verantwoordelijkheden waarmee men bij de PRINCE2-methode te maken kan krijgen. Belangrijke informatie voor degene die handvatten wil hebben voor het opzetten van een project, maar geen prettige stof om te lezen door het vooral opsommende karakter. Wel heel goed te gebruiken als inspirerend naslagwerk, met een hele hoge informatiedichtheid.

Het boek is geschreven om gebruikt te kunnen worden ter voorbereiding van het PRINCE2 foundation examen. Dat is goed gelukt. Na het lezen van het boek is men goed op de hoogte van de inzichten en kennis die men voor dit examen moet bezitten. Wellicht had wat extra informatie over het examen toegevoegd kunnen worden, zodat lezers, die zich hiervoor willen bekwamen, daar een goed beeld van kunnen vormen.

Kortom: het is een overzichtelijk en nuttig naslagwerk voor mensen die met de PRINCE2-methode projecten willen gaan managen en een plezierig leerboek voor (toekomstige) examenkandidaten van het PRINCE2 foundation examen.

Over Sipke Wagenaar

Sipke Wagenaar is medewerker van het Klantcontactcentrum bij de gemeente Harlingen. Hij is met een verdiepingsslag op het gebied van verandermanagement bezig en schrijft recensies op persoonlijke titel. Hij is zeer geïnteresseerd in projectmanagementmethoden, waaronder PRINCE2®.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden