Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Stress. productiviteit en gezondheid

'Str

Gert Otter | 6 september 2000

ess. productiviteit en gezondheid' is een uitzonderlijk goed wetenschappelijk boek over het onderwerp stress. Het is niet gemakkelijk te lezen omdat Gaillard diep op de materie ingaat. Veel schema's en grafieken lichten de theorie toe waardoor het toch enigszins begrijpelijk wordt. Centraal in dit boek staat de mens in een moderne werkomgeving. Het onderwerp stress wordt behandeld vanuit een breed perspectief variërend van de functie van de hersenen en de hormonen tot het ontvangen van sociale steun. De rode draad in het boek is het vinden van de balans tussen productiviteit en gezondheid, waarbij de vraag is, kan een mens hard werken zonder daar negatieve gevolgen van te ondervinden? Hoe kunnen we zorgen dat iemand efficiënt werkt en zich daarbij nog prettig voelt en ook nog gezond blijft. In het eerste deel van dit boek worden de normale omstandigheden beschreven van mens en werk. In het tweede deel wordt behandeld hoe en waarom het functioneren onder sommige omstandigheden minder gunstig verloopt. Hierin wordt een overzicht gegeven van de oorzaken en gevolgen van werkstress, gevolgd door een toelichting op het interessante model van Karasek. Het derde deel gaat in op de relatie tussen werk en gezondheid in een breder perspectief. Hierin wordt arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim in relatie tot stress toegelicht. Iedereen die werkelijk geïnteresseerd is in alle in- en outs over stress kan ik aanraden om dit boek te lezen. Wel moet men zich de tijd gunnen om het door te lezen, het is meer een studie dan ontspannen een verhandeling over stress tot zich te nemen. De hoeveelheid aan onderwerpen is gigantisch, ik wel er een paar uitlichten die voor mij verhelderend waren. Coping: nog nergens werd coping zo duidelijk beschreven als in dit boek. Weliswaar een ingewikkelde definitie maar van coping, maar dat wordt in de vervolg pagina's duidelijk toegelicht. Ook de toelichting op stresstolerantie geeft duidelijk aan wat er mee bedoeld wordt namelijk: de combinatie van eigenschappen die ervoor zorgt dat mensen hun kennis en vaardigheden kunnen blijven gebruiken, ook als zij in belastende, bedreigende of emotionele situaties moeten werken. Ook staan er goede tips in het boek zoals over het herkennen van stress. 'Als je wilt testen of je onder stress staat, is het goed om na te gaan waar je het eerst aan denkt als je 's morgens opstaat. Als dat altijd problemen op het werk zijn, wordt het tijd hier wat aan te doen. Hoe eerder je wakker wordt hoe ernstiger het met je gesteld is'. Nog een treffende passage uit het boek is: 'Als iemand na een verzuimperiode niet meer terug wil of kan naar de oude werksituatie, hoeft dit niet te betekenen dat hij/zij ziek is of te lui om te werken. Het kan ook zijn dat de werknemer het werk niet meer aankan omdat het tempo te hoog is, de werksfeer slecht of doordat hij/zij de juiste opleiding niet heeft. Veelal is er sprake van situationele ongeschiktheid , de betrokken werknemer is niet meer in staat een bepaald type werk uit te voeren. Aangepast werk met een lager tempo of in deeltijd, of werk in een andere afdeling met een andere manager zou nog best kunnen'. Dit bovenstaande citaat is helaas nog niet goed doorgedrongen tot de werkgevers. Hier draait het om, om mensen met psychische problemen weer te vertrouwen en kansen te geven want zij kunnen het. Nog een laatste citaat dat ik zeer treffend vond: 'De WAO problematiek is niet zozeer een kwestie van te veel arbeidsongeschikten, maar een tekort aan mensgeschikte banen'. Om stil van te worden. Naast de interessante toelichtingen en uitwerking van de diverse onderwerpen, zijn er dus ook tientallen treffende en sterke passages aan te geven. Daarom stel ik voor dat iedereen die werkelijk geïnteresseerd is in de stress en burnout problematiek, en op zoek is naar echte oplossingen, dit boek gaat lezen.

Over Gert Otter
Gert Otter is werkzaam als coördinator HRM bij PTT Post bv. Daarnaast is hij 'Ervaringsdeskundig' burnout en is begin 1999 gestart met de opzet van de website Van Burnout naar Burnin.nl. Dat is een informatieve site over stress, overspannenheid en burnout gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Hij is gelieerd aan Dunit.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden