Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
21 november 2013 | Wouter Fioole

In 'Clear Leadership' legt dr. Gervase Bushe zijn lezers uit op welke manier we kunnen werken aan heldere en stabiele werkrelaties op basis van partnership (aldus de ondertitel). Op welke manier 'interpersoonlijke troebelheid' in organisaties kan worden voorkomen door het voeren van organisatieleergesprekken op basis van de vier elementen van ervaring. Waarbij het werkelijk in de praktijk toe kunnen passen hiervan eigenlijk alleen weggelegd is voor die personen die beschikken over zelfdifferentiatie. Euhm… wat?

Dit is mijn derde recensie voor managementboek en met afstand moeilijkste. In Clear Leadership probeert dr. Bushe uit te leggen waardoor werkrelaties in organisaties worden verstoord en op welke manier dat structureel is op te lossen. Een zeer nobel streven en de inzichten die hij met ons deelt zijn m.i. even waar als waardevol. Maar de manier van schrijven en waarop het boek is opgebouwd zal zeker niet aan iedereen besteed zijn. Waar hij in werkrelaties de 'interpersoonlijke troebelheid' probeert te verhelpen, zorgen de teksten voor een enorme hoeveelheid troebel bij het lezen. Ik was na elk hoofdstuk dan ook weer erg dankbaar voor de samenvatting.

Wat Bushe wil zeggen is dat veel werkrelaties verstoord raken doordat mensen niet goed en niet voldoende met elkaar praten. Iedereen ervaart een situatie anders en neemt daar een eigen werkelijkheid uit mee. We passen wat er gebeurt zo aan dat het in ons denkplaatje past. Dit zorgt voor nogal wat troebelheid zoals hij dat noemt. Door heel het boek geeft hij tal van praktijk voorbeelden die dit illustreren. De manier om deze troebelheid te voorkomen en verhelpen is vooral heel goed met elkaar te praten. Deze gesprekken noemt hij organisatieleergesprekken. Het komt er op neer dat je alleen leert als je elkaar echt begrijpt en er na het gesprek ook daadwerkelijk wat verandert. Om een goed leergesprek te voeren moeten de deelnemers zich aan een aantal regels houden, maar ook noodzakelijke persoonlijke eigenschappen bezitten.

Zo kun je de technieken uit het boek alleen toepassen als je in staat bent tot zelfdifferentiatie. Dat betekent zoveel als voldoende naar andere mensen luisteren en oprechte interesse in ze tonen om een zelfstandige en onafhankelijke beslissing te kunnen nemen. Daarnaast is het zaak je bewuste zelf, je beschrijvende zelf, je nieuwsgierige zelf en je waarderende zelf in te zetten. Oftewel, je moet je heel erg bewust zijn van je eigen ervaringen om te her- en onderkennen dat daar de troebelheid door ontstaat. Daarnaast moet je in staat zijn jou ervaringen te kunnen beschrijven aan de ander op zo'n manier dat de ander deze ook echt begrijpt. Je moet oprecht nieuwsgierig zijn naar de ervaringen van een ander. Tot slot moet je oog hebben voor wat de ander kan, zijn deugden en ontwikkelmogelijkheden. Een positieve instelling dus, er niet al vanuit gaan dat de ander het toch niet begrijpt of kan.

Het moge hiermee duidelijk zijn dat het begrip ervaring een van de kernbegrippen in het boek is. De troebelheid tussen mensen ontstaat doordat iedereen zijn eigen ervaring heeft van een gebeurtenis. Bushe modelleert ervaring met behulp van The Cube. Ook weer iets waar hij een futuristisch klinkende naam aan heeft gegeven, maar in de praktijk niet meer is dan een lijst van vier samenhangende manieren waarop ervaringen bij ons binnen komen; door observatie, denken, doen en voelen. Hoewel de een van nature gemakkelijker ervaart via denken dan de ander, komen ze altijd alle vier bij ons binnen. We moeten onszelf alleen trainen om ze alle vier te gebruiken.

De boodschap van het boek is volledig juist en zeer belangrijk voor goede werkrelaties. Ook qua onderbouwing is er nauwelijks een speld tussen te krijgen. Voor mensen die echt willen weten hoe het zit biedt het boek tot in detail achtergronden. Wat mij betreft zit het boek vooral vol troebelmakerij en hadden de samenvattingen ook volstaan om het punt duidelijk te maken, maar dat is mijn ervaring met het boek natuurlijk maar…

14 november 2013 | Ronald van Domburg

'Clear Leadership' van Gervase Bushe is een van de beste boeken over leiderschap die ik ooit gelezen heb. Maar als ik probeer op papier te zetten, waarom ik hier zo door geraakt ben, is de tekst maar een slap aftreksel van wat ik voel en ervaar tijdens het lezen. Het boek spreekt zowel het denken, het waarnemen, het voelen als het verlangen aan en daarmee doet het precies wat de titel belooft: het tot stand brengen van Clear Leadership.

Het startpunt van 'Clear Leadership' is het verschijnsel 'interpersoonlijke troebelheid'. Dit is volgens Gervase Bushe de oorzaak van veel problemen in organisaties: miscommunicatie, onbegrip, irritaties en veel onuitgesproken verwachtingen en meningen. Hierdoor begrijpen mensen elkaar niet, komen verwachtingen niet uit, ontstaan teleurstellingen enzovoort.

Leidinggevenden reageren op deze troebelheid vaak op twee manieren: aan de ene kant de neiging tot samensmelting (een leidinggevende die bijvoorbeeld graag wil pleasen, conflicten vermijdt en het iedereen naar de zin wil maken) en aan de andere kant niet verbonden zijn (de manager die afstand bewaart, zijn gevoelens nooit toont en alleen op basis van rationele argumenten communiceert). Noch het een, noch het ander is effectief als het gaat om het opbouwen van partnerships. Het antwoord van 'Clear Leadership' hierop is het vinden van een optimum tussen deze twee in de vorm van zelfdifferentiatie.

De ondertitel van het boek is 'Werken aan heldere en stabiele werkrelaties op basis van partnership'. Een kernvraag hierbij is: wat is ervaring? Bushe betoogt, dat als je leert om je volledig bewust te zijn van jouw ervaring op dit moment, je vermogen tot leren groter wordt. Ervaring bestaat uit vier elementen:
- Observeren: waarnemen, zonder oordeel wat er aan de hand is. Dat wat we zien en horen
- Denken: jouw gedachten, interpretaties over de dingen die je waarneemt en ervaart
- Voelen: de sensaties en emoties die we in ons lichaam voelen
- Wensen: onze behoeften, verlangens en doelstellingen die ons in beweging zetten

Veel interpersoonlijke troebelheid ontstaat doordat we observeren en denken met elkaar verwarren: onze interpretatie van de werkelijkheid wordt als dé werkelijkheid gepresenteerd zonder de bereidheid te toetsen of er ook andere werkelijkheden mogelijk zijn. Een andere oorzaak is dat in onze westerse cultuur veel meer waarde gehecht wordt aan denken dan aan voelen, terwijl het voelen uiteindelijk de grootste invloed heeft op de keuzes die we maken over hoe we omgaan met anderen.

Na deze basis overtuigend te hebben gepresenteerd, gaat Bushe in de volgende hoofdstukken gedetailleerd in op de vier vaardigheden van 'Clear Leadership'. Hij introduceert hiervoor vier begrippen: je bewuste zelf, je beschrijvende zelf, je nieuwsgierige zelf en je waarderende zelf. Dit lijkt in eerste instantie wat vaag en ongrijpbaar, maar door de gedetailleerde uitwerking, de vele voorbeelden en het heldere taalgebruik wordt steeds duidelijker wat het belang is van deze vaardigheden van 'Clear Leadership'. Er ontstaat vanzelf het verlangen om hiermee aan de slag te gaan. Gelukkig eindigt ieder hoofdstuk dus met een aantal oefeningen om je vaardigheden van 'Clear Leadership' op een hoger peil te brengen. Bushe waarschuwt wel, dat dit het meest effectief is, als je oefent met iemand die deze principes ook kent.

Het is duidelijk merkbaar dat Bushe een achtergrond als psychotherapeut heeft. Hij heeft een scherp oog voor de psychologische facetten van samenwerken in organisaties en is een goed observator.
'Clear Leadership' biedt de tools om jezelf als leidinggevende verder te ontwikkelen en je vaardigheden op een hoger plan te brengen .

Het lezen van dit boek, maar vooral ook het veelvuldig oefenen met de beschreven principes, heeft mij zeer geholpen in mijn praktijk als organisatieadviseur. Het biedt troost en houvast in de wetenschap dat het een voortdurend proces is om hier steeds effectiever en professioneler in te worden.
Lezen dus en vooral... toepassen!

27 september 2013 | Louis Thörig

Met 'Clear Leadership' maakt de Canadese auteur Gervase Bushe leiderschap toegankelijk voor iedereen. Het boek gaat over leren tijdens presteren en is gebaseerd op de nieuwste inzichten in menselijk gedrag binnen organisaties, psychologie en de inter-persoonlijke troebelheid (onderling gedoe), zoals Bushe dit laatste noemt. Volgens Bushe is inter-persoonlijke troebelheid een oorzaak van falende partnerships.

Mensen doen ervaringen op maar geven daar altijd hun eigen betekenis aan. Een ervaring bestaat uit vier elementen: waarnemen, denken, voelen en willen. Door de eigen interpretatie van een ervaring kan deze ver afliggen van de objectieve waarheid. Een objectieve situatie waar mensen zich in bevinden wordt dus een subjectief waargenomen situatie en is dus gekleurd.

Mensen kunnen moeilijk onderscheid maken tussen werkelijkheid en fantasie. In complexe organisatiestructuren waar samenwerking gepaard gaat met veel 'onderling gedoe', is het gemakkelijk om verkeerde informatie en geruchten te verspreiden. En de doorgegeven informatie vervormt nog meer, afhankelijk van de hiërarchische structuur en de gezagsverhoudingen, naarmate deze hoger in de organisatie terecht komt. Een vuistregel luidt: hoe groter de inter-persoonlijke troebelheid binnen een organisatiecultuur is, hoe negatiever de verhalen zijn die de ronde doen. Gevolg: Een sfeer van wantrouwen, onzekerheid, cynisme en teleurstellingen voeren de boventoon. Rondom leidinggevenden ontstaat een eigen wereld van fantasieën die schadelijk kan zijn voor het vertrouwen dat medewerkers in de leidinggevende hebben. Medewerkers gaan minder kennis en ervaringen met elkaar delen.

In omstandigheden van veel inter-persoonlijke troebelheid gedijt een lerende organisatie slecht. Het is dus zaak om als leidinggevende binnen een organisatiecultuur te streven naar zoveel mogelijk inter-persoonlijke helderheid (eerlijke communicatie op de werkvloer). Dit zal de samenwerking op alle niveaus alleen maar ten goede komen. Daarmee worden geen technische, productspecieke of marktproblemen opgelost, maar het leidt wel tot oplossingen voor organisatieproblemen.

Volgens Bushe kun je ontsnappen aan de inter-persoonlijke troebelheid door met medewerkers organisatieleergesprekken te voeren, waar eerlijk gezegd wel enig psychologisch inzicht voor nodig is. Clear Leadership reikt managers de vaardigheden en technieken aan die nodig zijn om organisatieleergesprekken - dwars door de inter-persoonlijke troebeling heen - te voeren en zo de samenwerking op de werkvloer te bevorderen. Het boek bevat diverse voorbeelden en oefeningen van organisatieleergesprekken hoe je de hoeveelheid inter-persoonlijke troebelheid kunt opruimen en een cultuur van inter-persoonlijke helderheid kunt creëren.

Een goede leidinggevende beschikt over het vermogen om optimaal gebruik te maken van ervaringen, kennis en inzichten van collega's, medewerkers, klanten en andere betrokkenen. Hij of zij luistert, analyseert en combineert en is zich ervan bewust dat de effectiviteit van een organisatie begint met heldere onderlinge werkrelaties. Dit vraagt bijzondere competenties en een helder (zelf)bewustzijn van de leidinggevende. Zelfdifferentiatie is het fundament waarop de vaardigheden van Clear Leadership zijn gebaseerd. Zelfdifferentiatie zegt iets over het vermogen van de leidinggevende om tegelijkertijd los te staan van iemand en je toch verbonden te voelen met diegene. Verder gebruikt de auteur begrippen als 'Je Beschrijvende Zelf', 'Je Bewuste Zelf', 'Je Nieuwsgierige Zelf' en 'Je Waarderende Zelf' om zijn model van Clear Leadership te onderbouwen.

Samengevattend. Bushe vertelt in zijn boek uitgebreid over vaardigheden die nodig zijn om leiding te geven aan het leerproces op de werkvloer met als doel om vruchtbare, effectieve, heldere en stabiele werkrelaties op basis van partnership te stimuleren en ook nog eens in stand te houden. Het boek biedt een uniek inzicht in de oorzaken waarom pogingen om tot heldere en stabiele werkrelaties te komen in de praktijk vaak weinig opleveren. Clear Leadership is bij uitstek geschikt voor alle niveaus van leidinggeven binnen een organisatie, van CEO tot teammanagers.

Leidinggevenden zouden dit boek eens moeten lezen om precies te begrijpen wat hun rol zou kunnen zijn bij het tot stand brengen van de inter-persoonlijke dynamiek in hun organisaties. Het boek is niet hoogdravend geschreven en op de praktijk afgestemd.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden