Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Handboek Arbobeleidsregels 2016-2017

Arborechten en plichten toegelicht

Paperback Nederlands 2016 9789012397490
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Het creëren van een veilige en gezonde werkplek, is het uitgangspunt van de huidige arbowet- en regelgeving. Maar wetgeving is niet altijd even gemakkelijk te interpreteren. In de plaats van de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving, die een uitleg gaven aan de wettelijke voorschriften, zijn de arbocatologi gekomen. Daarvoor is de Beleidsregel arbocatalogi 2010 vastgesteld.

Daarnaast is een viertal beleidsregels vastgesteld in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de arbowetgeving, namelijk de Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015, de Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten en de Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen. Ook zijn als uitvloeisel van de wijziging van het stelsel van certificering de Beleidsregels maatregelenbeleid certificatie-instellingen vastgesteld.

Samen met de handboeken Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling biedt dit boek een compleet overzicht van alle arborechten en -verplichtingen in Nederland. Deze reeks vormt dé standaard voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met arbeidsomstandigheden te maken heeft.

Specificaties

ISBN13:9789012397490
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:160
Uitgever:Sdu
Druk:18
Verschijningsdatum:3-5-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Over Jakob Hofsteenge

Mr. J.A. Hofsteenge is coördinerend wetgevingsjurist bij de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze directie is onder meer verantwoordelijk voor de wetgeving op het terrein van de arbeidsomstandigheden.

Andere boeken door Jakob Hofsteenge

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5

DEEL A ALGEMENE TOELICHTING 11
1 Inleiding 13
2 Noodzaak beleidsregels 14
3 Arbocatalogi 14
4 Beleidsregel Arbocatalogi 2010 15
5 Normalisatienormen 16
6 Reeks Arbo-Informatie 16

DEEL B BELEIDSREGEL ARBOCATALOGI 2010 17
Toelichting algemeen 19
Artikel 1 Begripsbepaling 21
Artikel 2 Toetsing 22
Artikel 3 Getoetste arbocatalogi/buitentoepassingverklaring Beleidsregels
Arbeidsomstandighedenwetgeving 23
Artikel 4 23
Artikel 5 Inwerkingtreding 24
Artikel 6 Citeertitel 24
Bijlage 25

DEEL C BELEIDSREGEL BOETEOPLEGGING ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING 57
Toelichting algemeen 59
Artikel 1 Boeteoplegging 64
Artikel 2 Intrekking Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving 74
Artikel 3 Inwerkingtreding 74
Artikel 4 Citeertitel 74
Tarieflijst bestuurlijke boete Arbeidsomstandighedenwetgeving 75
Toelichting Tarieflijst bestuurlijke boete Arbeidsomstandigheden wetgeving 104

DEEL D BELEIDSREGEL HANDHAVING- EN SANCTIONERINGKADER BESLUIT RISICO’S ZWARE ONGEVALLEN 2015 ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING 107
Algemene toelichting 109
Artikel 1 Handhavingsbeleid 111
Artikel 2 Type overtredingen 112
Artikel 3 Boete- en tarieflijst 113
Artikel 4 Boetesom 115
Artikel 5 Evenredigheid 116
Artikel 6 Het vaststellen van recidive 117
Artikel 7 Inwerkingtreding 119
Artikel 8 Citeertitel 120
Bijlage 1 Boete- en tarieflijst, behorende bij artikel 3 van de Beleidsregel handhavingen sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandigheden wetgeving 121
Bijlage 2 Boete- en tarieflijst, behorende bij artikel 3 van de Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 voor overtreding van de artikelen 5, eerste lid, 7, zesde lid en 11, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 124

DEEL E BELEIDSREGEL PREVENTIEVE STILLEGGING ARBEIDSWETTEN 131
Toelichting algemeen 133
Artikel 1 Stil te leggen werkzaamheden 135
Artikel 2 Aanvang van een preventieve stillegging 137
Artikel 3 Duur van de preventieve stillegging 138
Artikel 4 Het achterwege laten van een waarschuwing of van een bevel tot preventieve stillegging 139
Artikel 5 Het vaststellen van recidive 140
Artikel 6 Inwerkingtreding 142
Artikel 7 Citeertitel 142

DEEL F BELEIDSREGEL MAATREGELENBELEID CERTIFICERING ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET EN WARENWET 143
Toelichting algemeen 145
Artikel 1 Maatregelen certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet 147
Artikel 2 Citeertitel 150
Artikel 3 Inwerkingtreding 150
Bijlage A Tabel categorie A: waarschuwing aan de aangewezen instelling 151
Bijlage B Tabel categorie B: voorwaardelijk intrekken respectievelijk wijzigen van de aanwijzing 153
Bijlage C Tabel categorie C: schorsen van de aanwijzing 154
Bijlage D Tabel categorie D: onvoorwaardelijk intrekken van de aanwijzing 15 5

DEEL G BELEIDSREGEL OPENBAARMAKING INSPECTIEGEGEVENS BIJ ZWARE OF ERNSTIGE ASBESTOVERTREDINGEN 157
Toelichting algemeen 159
Artikel 1 Toepassingsbereik 161
Artikel 2 Besluit tot openbaarmaking 162
Artikel 3 Openbaar te maken inspectiegegevens 163
Artikel 4 Besluit tot openbaarmaking 165
Artikel 5 Tijdstip openbaarmaking 166
Artikel 6 Openbaarmaking via website 167
Artikel 7 Openbaarmaking via persbericht 168
Artikel 8 Toekomstige overtredingen 170
Artikel 9 Inwerkingtreding 171
Artikel 10 Citeertitel 172

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Arbobeleidsregels 2016-2017