Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Arbeidsomstandighedenrecht

Een introductie

Paperback Nederlands 2010 9789077320952
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Het boek 'Arbeidsomstandighedenrecht' is het 'startboek' voor een nieuwe reeks over het arbeidsomstandighedenrecht.

Het arbeidsomstandighedenrecht omvat in het algemeen het geheel van normen dat gericht is op het beschermen van de werknemer tegen de met het verrichten van arbeid samenhangende invloeden die zijn veiligheid en zijn gezondheid (kunnen) bedreigen. De term 'arbeidsomstandighedenrecht' is overigens nog niet zo heel oud. Daarvoor werd gesproken van 'arbeidersbescherming' of 'arbeidsbescherming'. Dit rechtsgebied is historisch gezien de bakermat van de wetgeving op het terrein van het arbeidsrecht geweest.

In hoofdstuk 1 is naast een begripsbepaling en de inhoud van dit rechtsgebied op nationaal niveau, ook aandacht besteed aan internationaalrechtelijke aspecten. Daarna is in hoofdstuk 2 een beeld geschetst van de ontstaansgeschiedenis van de twee kernwetten van dit rechtsgebied, namelijk de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet, die vervolgens in de hoofdstukken 3 en 4 zijn behandeld. In hoofdstuk 5 zijn de medezeggenschapsaspecten van beide wetten in samenhang met de Wet op de ondernemingsraden aan de orde. In hoofdstuk 6 is aangegeven wie voor de naleving van deze beide wetten verantwoordelijk is en hoe de handhavingsnormering is vormgegeven. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de handhaving van overheidswege. De mogelijkheden om zich tegen overheidsbeslissingen te verweren zijn echter buiten beschouwing gelaten.

Bij het tot stand brengen van dit boek is veel aandacht besteed aan de parlementaire stukken, de literatuur en de rechtspraak. Om de toegankelijkheid van het boek te vergroten, is gebruikgemaakt van een fijnmazige hoofdstukindeling, waardoor een bepaald onderwerp snel terug is te vinden. Ook is ervoor gezorgd dat de leesbaarheid optimaal is. De auteur vertrouwt erop dat dit boek een nuttig naslagwerk is voor de praktijk.

Specificaties

ISBN13:9789077320952
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:300
Druk:1
Verschijningsdatum:18-12-2013
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
Voorwoord

1. Inleiding
2. Een historisch overzicht
3. Arbeidstijdenwet
4. Arbeidsomstandighedenwet
5. Samenwerking en overleg binnen de onderneming
6. Aansprakelijkheid en de vormgeving van de handhavingsnormering
7. Handhaving van overheidswege

Rechtspraakoverzicht
Literatuuroverzicht

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsomstandighedenrecht