Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Huur en verhuur van woonruimte in 99 vragen en antwoorden

Paperback Nederlands 2021 9789012407069
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Deze bundel bespreekt het huren en verhuren van woonruimte op een praktische manier. Huurders, medewerkers vastgoed, huurdersorganisaties, bewonerscommissies, rechtshulpverleners en studenten vinden er antwoorden op vragen als:

- Hoe ver gaat de zorgplicht van een verhuurder? Wie mag je weigeren?
- Is verliefdheid een geestelijke stoornis? Is huuropzegging daarom ongeldig?
- Tijdelijke verhuur en doelgroep contracten? Wat staat waar in de wet?
- Verhuiskostenvergoeding bij renovatie en noodzakelijke verhuizing?
- Huurder overleden & Wie levert de woning op?
- Energieprestatievergoeding: Wat is dat? Wat kan je ermee?
- Kosten glasbewassing verschillen per gerechtshof?
- Huurdersparticipatie geen hindermacht maar ontwikkelkracht?
- Moet een verhuurder zoiets als een privacyreglement publiceren?
- Je spullen op straat!? & Kan dat zo maar?

Wat deze bundel Vragen & antwoorden uniek maakt is dat 99 casussen zijn besproken: geschillen zoals die zich in het echt voordoen, naar onderwerp gerangschikt in zeventien hoofdstukken. In deze 3e editie zijn alle vragen en antwoorden geactualiseerd voor zover de wetswijzigingen in de afgelopen jaren en recente rechtspraak daartoe aanleiding geven. In hun weerbarstige bestaan belanden huurders en verhuurders in situaties die geen wetgever kan bevroeden. In die praktijk vindt men desondanks voor alles een oplossing - zo blijkt!

Specificaties

ISBN13:9789012407069
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:418
Uitgever:Sdu
Druk:3
Verschijningsdatum:25-11-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Huurrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Piet van der Sanden

mr. P.G.A. van der Sanden publiceert en verzorgt cursussen over huurrecht en volkshuisvesting. Hij was bedrijfsjurist bij Stichting Mozaïek Wonen (Gouda) en commissaris bij Stichting Dunavie (Katwijk). Piet van der Sanden was ook lid van de Huurcommissie, co-auteur van het handboek Huurrecht woonruimte en redacteur van WR, Tijdschrift voor huurrecht.

Andere boeken door Piet van der Sanden

Inhoudsopgave

Voorwoord / 9
Afkortingen / 11
1 Duizend en één vragen over huur en verhuur? / 13
1.1 Werk je nog steeds bij die huisbaas!? En je kon zo goed leren! / 14
1.2 Je denkt toch niet dat ik BTW over inschrijfgeld ga betalen!? / 17
1.3 Mag je weigeren iemand als woningzoekende in te schrijven? / 18
1.4 Gereserveerd voor mensen met een handicap? / 21
1.5 Administratie- en verhuurkosten bedingen als tegenprestatie / 24
1.6 Een zaal af en toe verhuren, kan dat? / 29
2 Huurrecht is toch gewoon overeenkomstenrecht? / 33
2.1 Mag dat … ‘koppelverhuur’ van een parkeerplaats? / 35
2.2 De bouwput de vijver, het hek, het bordje en … de breedbekotter! / 36
2.3 Schade ter grootte van de winst bij onderverhuur en hennepteelt? / 38
2.4 € 19.650 boete! Wat hebben huurders nog meer te vrezen? / 42
2.5 Jij niet? Dan ik ook niet! / 47
2.6 ‘Tenzij-arrest’: is positie huurder verbeterd? / 50
3 Is een huurovereenkomst uw wilsverklaring? / 55
3.1 Kan een ‘verhuurdersverklaring’ door de wettelijke beugel? / 57
3.2 Goed verhuurderschap vergt redelijk overleg, juist op huurderniveau / 60
3.3 Is verliefdheid een geestelijke stoornis? / 62
3.4 Gebruik van dit atelier, is dat huur of bruikleen? / 64
3.5 Hoe kom je verlengd gebruik overeen zonder stilzwijgende verhuring? / 67
3.6 Verwarde personen, zelfbeschikking en veiligheid – wie trekt de grens? / 70
4 Wat is specifiek aan huur van woonruimte? / 73
4.1 Tijdelijke verhuur met Leegstandwet-vergunning tot datum verkoop? / 75
4.2 Tijdelijke verhuur, een zoekplaatje, wat staat waar in de wet? / 77
4.3 Is huur voor bepaalde tijd is iets anders dan tijdelijke verhuur? / 82
4.4 Hospitaverhuur – Hoe zit het ook al weer … / 87
4.5 Verhuur van een geiser aan de huurder van je woning? Hoe zit dat? / 91
4.6 Wmo-voorziening bij verhuizing, mag huurder de traplift meenemen? / 94
5 Verhuurder stelt ter beschikking, huurder gebruikt / 97
5.1 Mogen wij nieuwe woningen verhuren zonder keuken? / 98
5.2 Mag dat dan niet… een opgevrolijkte woning aan verhuurder teruggeven!? / 101
5.3 Vermist… een stuk van het gehuurde! / 104
5.4 Mag ik een schotelverbod instellen voor onze nieuwe flat? / 106
5.5 Is onderhoud van een ‘privétuin’ van een huurder afdwingbaar? / 108
5.6 Wie betaalt het slot en de sleutels bij aanvang van de huur? / 110
6 Gebreken verhelpen: wie doet welk onderhoud? / 113
6.1 Deuren in winkelpui schuiven niet goed – wie betaalt herstel? / 121
6.2 Mag je tuinonderhoud aan de servicekosten toevoegen? / 123
6.3 Is het ophogen van tuinen en terrassen huurdersonderhoud? / 126
6.4 Bestaat zoiets als ‘ladderrecht’? / 129
6.5 Mag verhuurder onderhoud van een ZAV uitsluiten? / 131
6.6 Zomerhitte – leidt meer zon tot minder huur? / 133
7 Renovatie: het kan toch altijd beter? / 141
7.1 Wooncomfort… Mag het ietsje meer zijn? / 143
7.2 Wie zwijgt stemt niet altijd toe / 149
7.3 Tijdelijke vermindering van de huurprijs tijdens renovatie? / 152
7.4 Verhuiskostenvergoeding bij renovatie en noodzakelijke verhuizing? / 153
7.5 Renovatie, redelijk voorstel en huurverhoging – hoe zit dat? / 158
8 Huur betalen: incasseren of schuldhulpverlening? / 163
8.1 Mag je kasbetalingen weigeren? / 170
8.2 Dwingt de ‘Incassowet’ tot een ander incassobeding’? / 171
8.3 Moet je na een ‘veertiendagenbrief ’ meteen incassokosten betalen? / 174
8.4 Hoeveel dagen telt de termijn van een veertiendagenbrief? / 176
8.5 Mag je, bij nieuwe betalingsachterstand, ontruimen met oud vonnis? / 179
8.6 Beschermingsbewind, wie is bevoegd? Huurder of bewindvoerder? / 182
9 Overlast bestrijden en leefbaarheid bevorderen: hoe? / 187
9.1 Bomenoverlast … recht op zon? / 191
9.2 Een noodzakelijke en zorgvuldige opruimactie is geen diefstal / 194
9.3 Verhuurder aansprakelijk wegens overlast huurder! / 197
9.4 Hennepteelt gezamenlijk aanpakken – hoe doe je dat? / 199
9.5 De rechter en de zeven schotels / 202
9.6 Schade na hulpverlening voor rekening huurder? / 205
10 Zelfwerkzaamheid van huurders: klusrecht? / 207
10.1 Het klusrecht van huurders, verhuurbaarheid en waardedaling / 210
10.2 Een creatief clausuleblad voor keukens in de vrije sector? / 213
10.3 Doorverhuren van een ‘ZAV’, onderhoud ‘Standaard’? / 215
10.4 Verhuurder neemt aanbouw over van handige huurder – aandachtspunten? / 217
10.5 Leidt klusrecht nog steeds zelden tot vergoedingen? / 218
10.6 Woning gewijzigd, gevolgen puntenstelsel (WWS)? / 222
11 Huur beëindigen: goedvinden, ontbinden of opzeggen? / 225
11.1 Geldt ‘bedenktijd’ voor wie zijn huur heeft opgezegd? / 231
11.2 Hoe zeg je een ‘Noorderzonner’ de huur op? / 234
11.3 Huurder overleden … wie levert de woning op? / 236
11.3.1 Huurder overleden … erfgenamen volgen op / 236
11.3.2 Onbeheerde nalatenschap en inschakeling van de Rijksdienst / 238
11.3.3 Huurder overleden – binnentreden en zaken waarnemen? / 240
11.3.4 Verschil tussen de praktijk en … hoe het volgens de Hoge Raad moet! / 243
11.3.5 Toepassing Hoge Raad: de verhuurder als vereffenaar / 244
11.4 Coöptatierecht? Kan ik er vanaf? / 245
12 De huurder … oké … maar wie zijn al die anderen? / 251
12.1 ‘Huisbewaring’, wat is dat en hoe regel je dat? / 254
12.2 Een samenhuurder zegt op, hoe zet de andere samenhuurder de huur voort? / 257
12.3 Kan verhuurder een ex-echtgenote voortzetting van de huur verbieden? / 260
12.4 Ouderlijke huishouding is geen gemeenschappelijke huishouding / 262
12.5 Vraagje over woningruil … / 266
12.6 Kunnen we, na het overlijden van een huurder, de achterblijver helpen? / 268
13 Huurprijsbescherming? / 271
13.1 Is het huren van een zorgwoninkje binnenkort onbetaalbare luxe? / 278
13.2 Huurverlaging op grond van inkomensdaling, wanneer gaat die in? / 282
13.3 Is geliberaliseerde huur minder ‘vrij’ door de Overlegwet? / 286
13.4 Geliberaliseerde huurprijs – te hoge huur & marktwerking? / 288
13.5 Energieprestatievergoeding: Wat is dat? Wat kan je ermee? / 290
13.6 Geen samenloop van all-in prijzen en geliberaliseerde huurprijzen? / 297
14 Nutsvoorzieningen, servicekosten en Warmtewet: bijkomende leveringen en diensten? / 301
14.1 Uitbreiding woonservice – instemming vereist! / 311
14.2 Kosten glasbewassing verschillen per gerechtshof!? / 314
14.3 Betalen voor een zonnescherm: huurprijs of servicekosten? / 316
14.4 Hoe zit het ook al weer met ‘kijkgroen’? Servicekosten? / 319
14.5 Servicekosten – wie (te) laat afrekent verspeelt zijn rechten? / 322
14.6 Serviceabonnement gewijzigd? Sinds wanneer? / 324
15 Woningwet & Overlegwet: huurdersparticipatie versterkt? / 329
15.1 Kan een koper lid zijn van een bewonerscommissie? / 336
15.2 Huurdersparticipatie geen hindermacht maar ontwikkelkracht? / 337
15.3 Vereist huurdersorganisatie bestuur door en uit huurders? / 340
15.4 Groenonderhoud: overleg met bewonerscommissie? / 343
15.5 We hebben al een cliëntenraad! Is huurdersparticipatie ook verplicht? / 345
15.6 Vragen over huurdersparticipatie / 348
16 Huur en overheid: vier handen op één buik? / 351
16.1 Is huurtoeslag mogelijk bij huur boven de maximale huurgrens? / 354
16.2 Democratisering als garantie tegen volkshuisvestelijke drama’s / 356
16.3 Moet een verhuurder zoiets als een ‘privacyreglement’ publiceren? / 358
16.4 Koppelverkoop van ‘Wonen & Zorg’, mag dat? / 361
16.5 Woningaanpassing zonder toestemming eigenaar…? / 365
16.6 Schade bij strafvorderlijk optreden. Kan ik mijn factuurtjes naar het OM sturen? / 369
17 Huurprocesrecht: klagen, verzoeken of vorderen? / 371
17.1 Als je geen gehoor vindt bij de klachtencommissie … wat dan? / 378
17.2 ‘Een duiventil op dak moet kunnen’, aldus een bindend advies … / 379
17.3 Behandelt de huurcommissie al Overlegwet-geschillen? / 382
17.4 Waar houdt de huurder hoofdverblijf? Op wie rust de bewijslast? / 385
17.5 Je spullen op straat!? … Kan dat zo maar? / 387
17.6 Met de huurdersorganisatie praten over klachtrecht? Hoezo? / 391

Jurisprudentieregister / 395
Trefwoordenregister / 409

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Huur en verhuur van woonruimte in 99 vragen en antwoorden