Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Schets van het economisch strafrecht

Gebonden Nederlands 2015 9789013120578
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

'Schets van het economisch strafrecht' bevat een beknopte inleiding in het economisch strafrecht en verschaft inzicht in de ontstaansgeschiedenis, de ontwikkeling en de actuele positie van dit onderdeel van het bijzonder strafrecht. De Wet op de economische delicten (WED) staat daarbij centraal en wordt op tal van onderdelen van commentaar voorzien. Het boek gaat in op de aard van de economische delicten en op de wijze waarop zij door de wetgever zijn geconstrueerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het functioneel daderschap, het daderschap van de rechtspersoon en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van zijn functionarissen.

De vergaande onderzoeksbevoegdheden die de WED toekent en het ruime sanctie-arsenaal dat deze wet ter beschikking stelt, vormen eveneens onderwerp van bespreking. De tekst van de WED is opgenomen in een bijlage, die ook nog enig artikelsgewijs commentaar bevat. Deze 8e druk is geheel bijgewerkt naar de laatste stand van zaken.

Specificaties

ISBN13:9789013120578
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:300
Druk:8
Verschijningsdatum:25-2-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Daan Doorenbos

Dr.mr. D.R. Doorenbos is hoogleraar ondernemingsstrafrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Andere boeken door Daan Doorenbos

Inhoudsopgave

Afkortingen / XI
Literatuuropgave / XIII
HOOFDSTUK I
Strafrechtelijke handhaving van economisch recht en milieurecht / 1
1 Economisch strafrecht / 1
2 Waarom een afzonderlijke regeling? / 3
3 Uitbreiding buiten de economische wetgeving / 5
HOOFDSTUK II
De WED en de strafbare feiten / 9
1 Geschiedenis van de totstandkoming / 9
2 De hoofdlijnen van de WED / 14
3 De bijzonderheden van de WED / 17
4 Economische delicten / 19
4.1 De definitorische functie van art. 1 en 1a / 19
4.2 De (re)constructie van het economische delict / 20
4.3 Enkele kanttekeningen / 22
4.4 Bestanddeel of fait d’excuse? / 25
4.5 Misdrijven en overtredingen / 26
4.5.1 De indeling van art. 2 lid 1 WED / 26
4.5.2 Opzet in oeconomicis / 27
4.5.3 Tenlastelegging van het opzet / 30
4.5.4 De indeling van art. 2 lid 2 WED / 31
4.5.5 De indeling van art. 2 lid 3 WED / 32
4.5.6 De indeling van art. 2 lid 4 WED / 32
4.5.7 De indeling van art. 2 lid 5 WED / 33
5 Lex certa en de professionele marktdeelnemer / 33
6 Europese normstelling / 34
VII
HOOFDSTUK III
Daderschap en strafrechtelijke aansprakelijkheid / 37
1 Inleiding / 37
2 Functioneel daderschap / 38
2.1 Achtergrond en ontwikkeling / 38
2.2 Criteria voor functioneel daderschap / 39
2.3 Functioneel daderschap en psychische bestanddelen / 44
3 Daderschap van rechtspersonen / 46
3.1 Achtergrond en ontwikkeling / 46
3.2 Criteria voor daderschap van rechtspersonen / 48
3.3 Daderschap van rechtspersonen en psychische bestanddelen / 54
3.4 Strafuitsluitingsgronden voor rechtspersonen / 56
3.5 Vervolgbaarheid van publiekrechtelijke rechtspersonen / 58
3.5.1 Inleiding / 58
3.5.2 Ontwikkeling in de rechtspraak / 59
3.5.3 Bijzondere positie voor de Staat / 62
3.5.4 Bijzondere positie voor leidinggevenden / 62
3.5.5 Toekomstperspectief: algehele opheffing strafrechtelijke
immuniteit / 64
3.6 De niet (meer) bestaande rechtspersoon / 66
4 Strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden / 69
4.1 Achtergrond en ontwikkeling / 69
4.2 Kan ook een rechtspersoon feitelijke leiding geven? / 70
4.3 Criteria voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid / 71
5 Cumulatie van vervolgingsmogelijkheden / 74
HOOFDSTUK IV
De straffen en maatregelen / 77
1 Inleiding / 77
1.1 Bedoelingen van de wetgever / 77
1.2 Indeling van de sancties en mogelijkheden tot cumulatie / 78
1.3 Uniforme strafmaxima / 81
2 De met de repressie beoogde doeleinden / 82
3 Vermogenssancties / 84
3.1 Geldboete / 84
3.1.a. Geldboetecategorieën / 84
3.1.b. Mogelijkheid tot boeteverhoging ingevolge art. 6 lid 1 WED – laatste
alinea / 86
3.1.c. Mogelijkheid tot boeteverhoging bij rechtspersonen / 88
VIII
Inhoudsopgave
3.1.d. Dubbele verhoging mogelijk / 89
3.1.e. Omzet-gerelateerde geldboete voor rechtspersonen / 90
3.2 Verbeurdverklaring / 92
3.3 Onttrekking aan het verkeer / 95
3.4 Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel / 95
4 Bedrijfssancties / 97
4.1 Stillegging van de onderneming / 97
4.2 Ontzetting van rechten / 100
4.3 Ontzetting van ondernemingsrechten en ontzegging van
voordelen / 102
4.4 Onderbewindstelling van de onderneming / 103
4.5 Reparatio in integrum / 104
4.6 Openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak / 106
5 Vrijheidsstraffen / 107
6 Taakstraf / 108
7 Strafverzwaring bij misdrijven gepleegd als een gewoonte / 109
HOOFDSTUK V
Toezicht, opsporing en vervolging / 113
1 Inleiding / 113
2 Toezicht en opsporing / 114
2.1 Categorieën opsporingsambtenaren / 114
2.2 Toezicht en opsporing / 116
2.3 Toepassingsgebied van de WED-onderzoeksbevoegdheden / 118
2.4 ‘Aanwijzingen’ / 121
2.5 Grenzen / 124
2.6 Medewerkingsplicht / 124
2.7 Nemo tenetur / 126
3 Voorlopige maatregelen / 129
3.1 Inleiding / 129
3.2 Toepassingsvoorwaarden / 130
3.3 Inhoud van de voorlopige maatregelen / 131
3.4 Procedurele kwesties en rechtsbescherming / 134
3.5 Slotopmerking / 136
4 Vervolging / 137
4.1 Functioneel parket / 137
4.2 Beleidsregels / 137
4.3 Transactie en strafbeschikking / 138
IX
Inhoudsopgave
HOOFDSTUK VI
Berechting / 141
1 Specialisatie / 141
2 Competentie / 145
2.1 Absolute competentie rechtbank / 145
2.2 Economische kamers / 145
2.3 Versoepeling competentieregeling / 146
3 Militairen en jeugdigen / 151
4 De dagvaarding betreffende economische delicten / 153
5 Berechting in eerste aanleg / 157
6 Hoger beroep / 158
7 Cassatie / 160
HOOFDSTUK VII
Rechtshandhaving met niet-strafrechtelijke middelen / 163
1 Inleiding / 163
2 De betekenis van art. 5 WED in relatie tot andere vormen van
rechtshandhaving / 165
3 Tuchtrecht / 170
4 Slotopmerkingen / 173
BIJLAGE
Wet op de economische delicten per 1 januari 2015 met commentaar / 175
Rechtspraakregister / 219
Trefwoordenregister / 233
X
Inhoudsopgave

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Schets van het economisch strafrecht