Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , , e.a.

Samenloop

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2019 9789013153620
Direct te downloaden

Samenvatting

Deze uitgave biedt een gids bij het behandelen van vraagstukken omtrent samenloop. Het gaat niet louter om een update van de vorige editie uit 1992.

De nieuwe editie valt op door haar perspectief van de civiele procedure en de aandacht voor grensoverschrijdende en procesrechtelijke kwesties. In sommige gevallen kunnen aan een eis of een verweer verschillende rechtsregels ten grondslag worden gelegd. In hoeverre is de eiser of verweerder hierbij vrij om te kiezen? Samenloop schetst een stramien voor het beantwoorden van deze fundamentele vraag. De uitgave bouwt voort op het proefschrift (1966) en de monografie over samenloop (1992) van C.A. Boukema.

De auteurs van de huidige editie behandelen samenloop in de context van het civiel proces. Zij leggen daarom de nadruk op keuzevrijheid, keuzeplicht en exclusiviteit. De nieuwe druk geeft legio voorbeelden van keuzevrijheid, keuzeplicht en exclusiviteit in samenloopskwesties. Hiermee is het werk een gids voor praktijkjuristen en wetenschappers die met vragen rondom samenloop te maken krijgen.

U vindt in deze nieuwe editie de rechtspraak, literatuur en wetgeving sinds 1992 verwerkt. Ook gaat uitgebreid aandacht uit naar de samenloop van regels over bijzondere overeenkomsten, waaronder arbeid, huur, opdracht en vervoer. Ook zijn tal van ontwikkelingen sinds het verschijnen van de vorige druk opgenomen. Nieuw is de behandeling van grensoverschrijdende kwesties, waarbij zowel het Europees recht als het internationaal privaatrecht onder de loep wordt genomen.

Specificaties

ISBN13:9789013153620
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:172
Druk:2
Verschijningsdatum:29-10-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Ivo Giesen

Prof.mr. Ivo Giesen is hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Hof 's-Hertogenbosch.

Andere boeken door Ivo Giesen

Over Ton Hartlief

Prof.mr. Ton Hartlief is sinds 2001 hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en was voordien onder meer als hoogleraar burgerlijke recht verbonden aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het tijdschrift 'Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade' en lid van de redactie van het 'Nederlands Juristenblad'.

Andere boeken door Ton Hartlief

Over Vanessa Mak

Vanessa Mak is a Professor of Private Law and Vice Dean for Research at Tilburg Law School. Her research focuses on the role of private law in the economic regulation of the European (consumer) market, with particular focus on consumer contract law, credit and investment law, data protection and the platform economy. Prior to her appointment in Tilburg, Vanessa held positions as a Lecturer in Law at Oriel College, Oxford and as a postdoctoral researcher at the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law in Hamburg. Vanessa has law degrees from Erasmus University Rotterdam (LL.M 2001, cum laude) and from the University of Oxford, where she obtained her D.Phil on Performance-Oriented Remedies in European Sale of Goods Law (published with Hart Publishing, 2009).

Andere boeken door Vanessa Mak

Over Bert van Schaick

Prof.mr. A.C. van Schaick (1964) is advocaat te Tilburg, hoogleraar Privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg en Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam. Hij is redacteur van de serie Monografieën BW van Kluwer.

Andere boeken door Bert van Schaick

Over Carla Sieburgh

Prof.mr.drs. Carla Sieburgh is hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder de Europeesrechtelijke aspecten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam.

Andere boeken door Carla Sieburgh

Over Alex Geert Castermans

A.G. Castermans is hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden.

Andere boeken door Alex Geert Castermans

Over Bart Krans

Bart Krans was hoogleraar privaatrecht in het bijzonder burgerlijk procesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds medio augustus 2016 als hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht verbonden aan Leiden Law School.

Andere boeken door Bart Krans

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Literatuur / IX
Enige afkortingen / XXV

HOOFDSTUK 1 Samenloop van rechtsregels / 1
1 Samenloop / 1
2 Afbakening / 3
3 Algemene samenloopregels / 6
4 Gemengde overeenkomsten / 9
5 Lex specialis derogat legi generali / 15
6 Een stappenplan voor de afbakening van exclusiviteit / 21
7 Samenloop met internationaal en Europees recht / 24

HOOFDSTUK 2 Keuzevrijheid / 29
8 Keuzevrijheid als uitgangspunt / 29
9 De angel uit het samenloopprobleem / 32
10 Bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatige daad / 34
11 Misbruik van bevoegdheid / 36
12 Derdenbescherming / 41
13 Actio Pauliana / 43
14 Wilsgebreken / 45
15 Revindicatie, onverschuldigde betaling en onrechtmatige daad / 49
16 Ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling en onrechtmatige daad / 51
17 Opschortingsrechten / 53
18 Matiging en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid / 55
19 Kwalitatieve aansprakelijkheden / 56
20 Misleidende reclame / 58
21 Oneerlijke handelspraktijken / 59
22 Ontbinding / 64
23 Schadevergoeding bij einde arbeidsovereenkomst / 65

HOOFDSTUK 3 Keuzevrijheid bij contractuele en delictuele aansprakelijkheid / 69
24 Nederland / 69
25 Rechtsvergelijking / 76
26 Internationaal privaatrecht / 80

HOOFDSTUK 4 Keuzeplicht / 85
27 Keuze bij onverenigbare rechtsgevolgen / 85
28 Matiging van een boetebeding in algemene voorwaarden / 87
29 Algemene voorwaarden, beperkende werking van redelijkheid en billijkheid,
onvoorziene omstandigheden / 88
30 Remedies van de koper / 89

HOOFDSTUK 5 Exclusiviteit / 91
31 De ene regel verdringt de andere / 91
32 Vernietiging van besluiten van een rechtspersoon / 95
33 Vernietiging van splitsing en de actio Pauliana / 97
34 Verdeling van een gemeenschap / 100
35 Erfrechtspauliana / 101
36 Zakelijke rechten / 102
37 De beperkte exclusiviteit van het vervoerrecht / 104

HOOFDSTUK 6 Procesrecht / 115
38 Toegang tot de rechter / 115
39 Ambtshalve aanvulling / 117
40 Proceskosten / 119
41 Samenloop van procesrechtelijke rechtsmiddelen / 119
42 Herroeping en onrechtmatige daad / 123
43 Voorlopige voorzieningen / 123

Wetsartikelenregister / 125
Rechtspraakregister / 131
Trefwoordenregister / 139
Monografieën BW / 141

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Samenloop