Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Gegevensbescherming in faillissement

Gebonden Nederlands 2022 9789013170504
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Dit proefschrift bespreekt de invloed van de AVG op de faillissementsprocedure en op de werkzaamheden van de curator. De auteur onderzoekt wat het juridisch kader is waarbinnen de faillissementscurator persoonsgegevens mag, kan en moet verwerken en hoe dat kader zich verhoudt tot de regels en beginselen van de Faillissementswet.

Gegevensbescherming is een belangrijk juridisch thema geworden, ook binnen het privaatrecht. De Algemene verordening gegevensbescherming heeft invloed op de faillissementswerkzaamheden van de curator. Wanneer een onderneming failliet gaat, spelen persoonsgegevens een rol in het faillissement, maar over de gevolgen van de AVG in faillissement is nog veel onduidelijk. Gegevensbescherming in faillissement biedt hierin uitkomst en bespreekt de invloed van de AVG in faillissement. Dit is een van de eerste proefschriften over de invloed van de AVG op het privaatrecht en meer in het bijzonder het insolventierecht.

In deze titel wordt onderzocht wat het juridisch kader is waarbinnen de faillissementscurator persoonsgegevens mag, kan en moet verwerken en hoe dat kader zich verhoudt tot de regels en beginselen van de Faillissementswet. In dat kader buigt de auteur zich ook over de vraag hoe de curator als subject van het gegevensbeschermingsrecht moet worden geduid en hoe de curator om dient te gaan met de AVG in relatie tot betrokkenen, het algemene publiek en geïnteresseerde partijen die (een deel van) de onderneming over willen nemen.

De auteur analyseert op welke wijze de curator persoonsgegevens verwerkt en in hoeverre die verwerking gerechtvaardigd wordt door de Faillissementswet en de taak van de curator. Daarnaast wordt gekeken op welke punten de praktische toepassing van de faillissementsregels conflicteert met de beginselen over de verwerking van persoonsgegevens en welke mogelijkheden er zijn om de faillissementsprocedure beter in lijn te brengen met die beginselen. Het proefschrift draagt hiermee bij aan de ontwikkeling van zowel de rechtswetenschap als de praktijk.

Gegevensbescherming in faillissement is zeer waardevol voor advocaten en curatoren die zich bezighouden met de invloed van de AVG op het privaatrecht of met het insolventierecht.

Specificaties

ISBN13:9789013170504
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:308
Druk:1
Verschijningsdatum:29-11-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

WOORD VOORAF V
LIJST MET AFKORTINGEN XIII

Hoofdstuk I Inleiding 1
1.1 Introductie 1
1.2 Onderwerp van onderzoek 4
1.3 Opzet van het onderzoek 9
1.4 Methode 14
1.5 Terminologie 16
1.5.1 Relevante actoren binnen het onderzoek 16
1.5.2 De beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens 19

DEEL I DE CURATOR ALS SUBJECT VAN HET GEGEVENSBESCHERMINGSRECHT 25

Hoofdstuk II De positie van de curator onder de AVG 27
2.1 De status van persoonsgegevens in faillissement 27
2.1.1 Vanuit het burgerlijk recht bezien 28
2.1.2 Vanuit het gegevensbeschermingsrecht bezien 31
2.2 Verwerkingsverantwoordelijkheid 32
2.2.1 Uitzondering bij de voortzetting van de onderneming? 34
2.2.2 De curator en zijn kantoor 37
2.2.3 Verhouding tussen curator en schuldenaar 38
2.2.4 Voor de curator ontoegankelijke gegevens 39
2.3 De verwerkingen die de curator verricht 40
2.3.1 Doorstart of verkoop van losse vermogensbestanddelen 40
2.3.2 Voortzetting van de onderneming 42
2.4 Onderzoek naar de rechtmatigheid van de gegevens 42
2.4.1 Onderzoek op basis van de Faillissementswet 43
2.4.2 Onderzoek op basis van de AVG 44
2.5 Conclusie 46

Hoofdstuk III Een verwerkingsgrondslag voor de curator 49
3.1 Inleiding 49
3.2 De taak van algemeen belang in de AVG 51
3.2.1 Een curator met een taak van algemeen belang? 51
3.2.2 Alternatieve grondslag: de wettelijke verplichting 54
3.3 Vereisten voor de taak van algemeen belang 56
3.3.1 Voorzienbaarheid 56
3.3.2 Noodzakelijkheid 57
3.4 De verwerking van ‘normale’ persoonsgegevens: artikel 68a lid 2 Fw 59
3.4.1 Analyse 60
3.4.1.1 De niet-limitatieve opsomming van artikel 68a lid 2 Fw 61
3.4.1.2 Noodzakelijke verwerkingen 62
3.4.1.3 Handvatten in het conceptvoorstel 63
3.4.2 Ruimte voor verbetering 66
3.5 De verwerking van speciale persoonsgegevens: artikel 68a lid 3 Fw 69
3.5.1 Speciale persoonsgegevens in faillissement 70
3.5.2 Artikel 68a lid 3 Fw 72
3.5.3 Analyse 73
3.5.3.1 Uitzondering op het verbod 73
3.5.3.2 Passende waarborgen 76
3.6 Conclusie: hoe nu verder? 77

DEEL II DE OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE DOOR DE CURATOR 81

Hoofdstuk IV Persoonsgegevens in het openbare faillissementsverslag 83
4.1 Inleiding 83
4.2 Het doel van het faillissementsverslag 85
4.3 Persoonsgegevens in het faillissementsverslag 88
4.4 Rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens 91
4.4.1 Grondslag voor het schrijven en publiceren van het faillissementsverslag 92
4.4.2 Ook op internet publiceren? 94
4.5 Overige beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens 98
4.5.1 Behoorlijkheid en transparantie 99
4.5.2 Dataminimalisatie, opslagbeperking en doelbinding 101
4.5.3 Verantwoording afl eggen 101
4.6 Gevolgen voor het faillissementsverslag 102
4.6.1 De inhoud van het faillissementsverslag 102
4.6.2 Beschermen van persoonsgegevens: anonimiseren of pseudonimiseren 109
4.6.3 Toegankelijkheid van het faillissementsverslag 112
4.7 Bijzondere persoonsgegevens: medisch en strafrechtelijk 114
4.7.1 Gegevens over gezondheid 115
4.7.2 Strafrechtelijke gegevens 116
4.8 Conclusie 119

Hoofdstuk V Informatie voor betrokkenen 123
5.1 Inleiding 123
5.2 De rechten van de betrokkene 125
5.2.1 De rechten kort besproken 126
5.3 Reikwijdte van de rechten in faillissement 130
5.4 In het verlengde van rechten voor de betrokkene: verplichtingen voor de curator 132
5.4.1 Informatieverstrekking aan de betrokkene 133
5.4.2 Faciliteren van de uitoefening van rechten 134
5.4.3 Reageren op verzoeken 135
5.5 Mogelijkheden om verzoeken doelmatig te behandelen 137
5.5.1 Contractuele taakverdeling 138
5.5.2 Beperkingen van verzoeken 139
5.5.3 Individuele gevallen beperken 141
5.6 Een wettelijke beperking 147
5.6.1 Voorwaarden voor een beperking 147
5.6.2 Beperking van de rechten tijdens faillissement 150
5.6.3 Redelijke vergoeding 153
5.6.4 Verlenging termijn 155
5.7 Synthese 156

Hoofdstuk VI Persoonsgegevens in een biedingsprocedure 159
6.1 Inleiding 159
6.2 De biedingsprocedure 160
6.3 Een grondslag voor verwerking 162
6.3.1 Grondslag voor het verstrekken van speciale persoonsgegevens 164
6.4 Alleen de noodzakelijke persoonsgegevens 166
6.4.1 Normale persoonsgegevens in de biedingsprocedure 167
6.4.1.1 Persoonsgegevens van werknemers 168
6.4.1.2 Persoonsgegevens van debiteuren, crediteuren, klanten en bestuurders 170
6.4.2 Bijzondere persoonsgegevens 171
6.5 Het informeren van betrokkenen 172
6.6 Verifi catie en bijwerking van de verstrekte gegevens door de curator 174
6.7 Plicht tot het nemen van passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen 175
6.8 Conclusie 178

DEEL III HANDHAVING 181

Hoofdstuk VII Handhaving van de AVG in faillissement 183
7.1 Inleiding 183
7.2 Handhaving van de AVG 184
7.2.1 Publiekrechtelijke handhaving 185
7.2.2 Schadevergoeding op basis van de AVG 188
7.3 Status van handhavingsvorderingen in faillissement 191
7.3.1 Rang van publiekrechtelijke handhavingsvorderingen in faillissement 191
7.3.2 Schadevergoeding op basis van artikel 82 AVG 197
7.4 Toepassing op de AVG: verschillende scenario’s 200
7.5 Synthese 206

Hoofdstuk VIII Conclusie 209
8.1 Gegevensverwerkingen door de curator 209
8.2 Rechtvaardiging voor verwerkingen 213
8.2.1 Grondslag voor verwerking 213
8.2.2 Overige beginselen 217
8.3 Spanning tussen de faillissementsprocedure en de AVG 219
8.3.1 Flexibiliteit en de beginselen uit de AVG 220
8.3.2 Transparantie en dataminimalisatie 222
8.3.3 Snelheid en zorgvuldigheid 223
8.3.4 Kosten en opbrengsten 224
8.4 Mogelijkheden voor synchronisatie 225
8.5 Besluit 228

Summary 231
Curriculum Vitae 239
Publicatielijst 241
Jurisprudentie 245
Literatuur 251

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Gegevensbescherming in faillissement