Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Handboek Omgevingswet in de praktijk 2023

Paperback Nederlands 2023 9789013173383
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Handboek Omgevingswet in de praktijk geeft de juridische professional een leidraad voor de ingrijpende Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Deze 4e druk licht nieuwe regels over specifieke zorgplichten toe, maar ook algemene rijksregels, omgevingsvergunningen voor milieu, lozen, bouwen en natuur, en het overgangsrecht. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. Hierdoor kan de lezer eenvoudig controleren of de stof goed is begrepen.

De Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis. Op 1 januari 2024 treedt die wet in werking, waardoor de dagelijkse praktijk ingrijpend wordt veranderd. Gemeenten moeten aan de slag met een omgevingsvisie en een omgevingsplan en ondernemers krijgen te maken met nieuwe voorschriften en vergunningen voor milieu, lozen, bouwen en natuur. De Omgevingswet noemt hun bedrijf geen inrichting meer, maar een milieubelastende activiteit.

Handboek Omgevingswet in de praktijk geeft de juridische professional die te maken heeft met bedrijfsmatige kernactiviteiten een leidraad. Het handboek licht onder andere nieuwe regels over specifieke zorgplichten toe, maar ook algemene rijksregels, omgevingsvergunningen en het overgangsrecht. Op dit moment is er nog geen soortgelijk praktisch handboek op de markt.

Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod:
- het omgevingsplan en de bruidsschat
- verordeningen van provincie en waterschap
- nadeelcompensatie
- omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingswaarden
- instructieregels, handhaving en toezicht
- bijzondere omstandigheden
- digitalisering
- voorkeursrecht
- onteigening
- landinrichting en kavelruil
- kostenverhaal

De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Dit omvat in ieder geval bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed.

Deze vierde druk gaat uit van de meest actuele wetteksten en besteedt ruim aandacht aan de belangrijkste activiteiten in de praktijk. Dat zijn de milieubelastende activiteit, de lozingsactiviteit, de bouwactiviteit, de omgevingsplanactiviteit en de Natura 2000-activiteit.

Handboek Omgevingswet in de praktijk is bedoeld voor juridische professionals, zoals advocaten, bedrijfsjuristen, rechters, adviesbureaus, vergunningverleners, toezichthouders, handhavers, bestuurders en wetenschappers.

Elk hoofdstuk in dit handboek wordt afgesloten met een samenvatting in vragen. Wie de antwoorden leest, kan eenvoudig controleren of de stof goed is begrepen. Dit maakt het handboek ook bijzonder geschikt voor studenten op universiteiten, hogescholen en leergangen.

Specificaties

ISBN13:9789013173383
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:408
Druk:4
Verschijningsdatum:5-10-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Omgevingsrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Jan van den Broek

Jan van den Broek bezocht Gymnasium Bernrode te Heeswijk-Dinther, studeerde rechten aan de Radbouduniversiteit en promoveerde in Maastricht op het onderwerp Bundeling van omgevingsrecht. Hij is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB -Nederland in Den Haag, rechter in de rechtbank Oost-Brabant, redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht, hoofddocent omgevingsrecht en sustainability bij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB), docent bij het Studiecentrum rechtspleging (SSR) en fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability.

Andere boeken door Jan van den Broek

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Leeswijzer / XXVII
Afkortingen / XXIX

Hoofdstuk 1 Inleiding / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 Bundeling via drie sporen / 1
1.2.1 Algemeen / 1
1.2.2 Omgevingswet / 2
1.2.2.1 Algemeen / 2
1.2.2.2 Invoeringswet Omgevingswet / 3
1.2.2.3 Doorkijk naar verdere integratie van wetten in de Omgevingswet / 3
1.2.3 Vier AMvB’s / 4
1.2.3.1 Algemeen / 4
1.2.3.2 Invoeringsbesluit Omgevingswet / 5
1.2.3.3 Intrekking en wijziging AMvB’s / 5
1.2.4 Omgevingsregeling / 5
1.2.4.1 Algemeen / 5
1.2.4.2 Invoeringsregeling Omgevingswet / 6
1.2.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet / 6
1.2.6 Inwerkingtreding Omgevingswet en gerelateerde wetgeving / 6
1.2.6.1 Algemeen / 6
1.2.6.2 Omgevingswet / 7
1.2.6.3 Invoeringsspoor en aanvullingssporen Omgevingswet / 7
1.2.6.4 Gerelateerde regelgeving die tegelijk met de Omgevingswet in werking moet treden / 7
1.2.6.5 Technisch inwerkingtredingsbesluit / 7
1.2.6.6 Ministerieel inwerkingtredingsbesluit / 8
1.2.6.7 Tijdstippen omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsvisie / 8
1.2.7 Begripsbepalingen / 8
1.3 Aanleiding stelselherziening / 9
1.4 Paradigmawisseling / 10
1.5 Maatschappelijke doelen / 10
1.6 Verbeterdoelen / 11
1.7 Integrale benadering / 12
1.8 Gelijkwaardige bescherming / 12
1.9 Flexibiliteit / 13
1.10 Gezondheid / 16
1.11 Decentraal, tenzij / 16
1.12 Instrumentenwet / 17
1.13 Samenvatting in vragen / 17

Hoofdstuk 2 Fysieke leefomgeving / 19
2.1 Inleiding / 19
2.2 Gevolgen voor de fysieke leefomgeving / 21
2.3 Gevolgen voor de mens / 22
2.4 Samenvatting in vragen / 22

Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen / 23
3.1 Inleiding / 23
3.2 Specifieke zorgplichten / 24
3.3 Decentrale regels en omgevingsvergunning activiteiten / 24
3.4 Rijksregels en omgevingsvergunning activiteiten / 25
3.4.1 Algemeen / 25
3.4.2 Algemene rijksregels / 25
3.4.3 Omgevingsvergunning / 25
3.5 Bruidsschat / 30
3.6 Leeswijzer activiteiten / 31
3.7 Samenvatting in vragen / 31

Hoofdstuk 4 Milieubelastende activiteit en lozingsactiviteit / 33
4.1 Inleiding / 33
4.2 Van inrichting naar milieubelastende activiteit / 34
4.3 Milieubelastende activiteiten / 35
4.3.1 Algemeen / 35
4.3.2 Kernactiviteit / 37
4.3.3 Uitzonderingen / 38
4.3.4 Functioneel ondersteunende activiteiten / 39
4.4 Specifieke zorgplicht / 40
4.5 Richtingaanwijzer / 41
4.6 Algemene rijksregels / 42
4.6.1 Algemeen / 42
4.6.2 Inhoudelijke regels / 42
4.6.3 Bevoegd gezag / 43
4.6.4 Normadressaat / 44
4.6.5 Maatwerkregels / 44
4.6.6 Maatwerkvoorschriften / 44
4.7 Omgevingsvergunning / 45
4.7.1 Algemeen / 45
4.7.2 Bevoegd gezag / 45
4.7.3 Voorbereidingsprocedure / 46
4.7.4 Beoordelingsregels / 47
4.7.4.1 Algemeen / 47
4.7.4.2 Algemene beoordelingsregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving / 47
4.7.4.3 Specifieke beoordelingsregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving / 49
4.7.4.4 Weigeren vergunning vanwege Wet bibob / 49
4.7.4.5 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) / 49
4.7.5 Voorschriften / 50
4.7.5.1 Algemeen / 50
4.7.5.2 Financiële zekerheid / 50
4.8 Decentrale regels / 50
4.9 Samenvatting in vragen / 51

Hoofdstuk 5 Bouwactiviteit / 53
5.1 Inleiding / 53
5.2 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen / 54
5.3 Bouwactiviteit / 55
5.4 Specifieke zorgplichten / 55
5.5 Algemene regels / 56
5.5.1 Algemeen / 56
5.5.2 Inhoudelijke regels / 56
5.5.3 Bevoegd gezag / 57
5.5.4 Normadressaten / 57
5.5.5 Maatwerkregels / 58
5.5.6 Maatwerkvoorschriften / 58
5.5.7 Gelijkwaardige maatregel / 59
5.5.8 Gebruiksmelding / 59
5.6 Omgevingsvergunning / 60
5.6.1 Vergunningplichtige bouwactiviteiten / 60
5.6.2 Vergunningvrije bouwactiviteiten / 61
5.6.3 Bevoegd gezag / 62
5.6.4 Voorbereidingsprocedure / 63
5.6.5 Beoordelingsregels / 63
5.6.5.1 Bouwen van een nieuw bouwwerk / 63
5.6.5.2 Verbouwen of verplaatsen van een bestaand bouwwerk / 63
5.6.5.3 Weigeren vergunning vanwege Wet bibob / 63
5.6.6 Voorschriften / 64
5.7 Decentrale regels / 64
5.8 Samenvatting in vragen / 64

Hoofdstuk 6 Omgevingsplanactiviteit / 65
6.1 Inleiding / 65
6.2 Omgevingsplanactiviteit / 66
6.2.1 Algemeen / 66
6.2.2 Omgevingsplanactiviteit met betrekking tot bouwwerken / 67
6.2.3 Andere omgevingsplanactiviteiten / 67
6.3 Specifieke zorgplicht / 69
6.4 Algemene rijksregels / 69
6.5 Omgevingsvergunning / 69
6.5.1 Omgevingsvergunningplichtige omgevingsplanactiviteit bouwwerken / 69
6.5.2 Omgevingsvergunningvrije omgevingsplanactiviteit bouwwerken in Bbl / 69
6.5.3 Omgevingsvergunningvrije omgevingsplanactiviteit bouwwerken in omgevingsplan / 73
6.5.3.1 Algemeen / 73
6.5.3.2 Uitzondering op vergunningplicht – omgevingsplan onverminderd van toepassing / 73
6.5.3.3 Binnenplanse vergunningvrije activiteiten van rechtswege in overeenstemming met omgevingsplan / 75
6.5.3.4 Inperkingen art. 2.27 Bruidsschat vanwege cultureel erfgoed / 76
6.6 Verhouding vergunningvrije omgevingsplanactiviteit voor bouwwerken en technische bouwactiviteit / 77
6.7 Beoordelingsregels / 78
6.7.1 Algemeen / 78
6.7.2 Binnenplanse omgevingsplanactiviteit (algemeen) / 79
6.7.3 Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (algemeen) / 79
6.7.4 Binnenplanse omgevingsplanactiviteit bouwwerken / 80
6.7.5 Weigeren vergunning vanwege Wet bibob / 81
6.8 Samenvatting in vragen / 81

Hoofdstuk 7 Natura 2000-activiteit / 83
7.1 Inleiding / 83
7.2 Natura 2000-activiteit / 83
7.3 Specifieke zorgplicht / 84
7.4 Rijksregels / 85
7.4.1 Algemeen / 85
7.4.2 Bevoegd gezag / 85
7.4.3 Normadressaat / 85
7.4.4 Maatwerkregels / 86
7.4.5 Maatwerkvoorschriften / 86
7.4.6 Gegevens en bescheiden / 86
7.4.7 Ongewoon voorval / 87
7.5 Omgevingsvergunning / 87
7.5.1 Algemeen / 87
7.5.2 Bevoegd gezag / 88
7.5.3 Voorbereidingsprocedure / 88
7.5.4 Beoordelingsregels / 89
7.5.4.1 Algemeen / 89
7.5.4.2 Algemene beoordelingsregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving / 89
7.5.4.3 Specifieke beoordelingsregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving / 90
7.6 Voorschriften / 90
7.7 Decentrale regels / 91
7.8 Samenvatting in vragen / 91

Hoofdstuk 8 Zorgplichten / 93
8.1 Inleiding / 93
8.2 Algemene zorgplicht / 93
8.2.1 Algemeen / 93
8.2.2 Verhouding zorgplicht tot specifieke regels / 94
8.3 Specifieke zorgplichten / 96
8.4 Handhaving van de zorgplicht / 98
8.4.1 Algemeen / 98
8.4.2 Bestuursrechtelijke handhaving / 99
8.4.3 Strafrechtelijke handhaving / 99
8.4.4 Civielrechtelijke aansprakelijkheid / 99
8.4.5 Specifieke zorgplichten / 100
8.5 Vangnet / 100
8.6 Samenvatting in vragen / 101

Hoofdstuk 9 Algemene rijksregels / 103
9.1 Inleiding / 103
9.2 Verplichting algemene rijksregels / 104
9.3 Bevoegdheid algemene rijksregels / 105
9.4 Omgevingsregeling / 105
9.5 Melding / 105
9.6 Omgevingsvergunning / 107
9.7 Maatwerkvoorschriften / 107
9.8 Maatwerkregels / 108
9.9 Gelijkwaardigheid / 108
9.10 Bevoegd gezag / 109
9.11 Samenvatting in vragen / 110

Hoofdstuk 10 Omgevingsvergunning / 113
10.1 Inleiding / 113
10.2 Omgevingsvergunningplichtige activiteiten / 114
10.2.1 Algemeen / 114
10.2.2 Omgevingsvergunningplichtige activiteiten wet / 114
10.2.3 Omgevingsvergunningplicht waterschapsverordening / 115
10.2.4 Omgevingsvergunningplicht omgevingsverordening / 115
10.3 Verbod handelen in strijd met voorschriften omgevingsvergunning / 115
10.4 Verbod in stand laten zonder vergunning gebouwd bouwwerk / 116
10.5 Aanvraag los of gelijktijdig / 116
10.6 Bevoegd gezag / 117
10.6.1 Algemeen / 117
10.6.2 Enkelvoudige aanvraag / 118
10.6.3 Meervoudige aanvraag / 118
10.6.4 Wateractiviteit / 119
10.6.5 Magneetactiviteit / 119
10.6.6 Hoogste bevoegd gezag of bestuursorgaan / 119
10.6.7 Eens bevoegd gezag altijd bevoegd gezag / 120
10.6.8 Bevoegd gezag grondgebiedoverstijgende aanvraag / 120
10.6.9 Bevoegd gezag actualiseren, wijzigen, intrekken en revisie / 121
10.7 Advies en advies met instemming / 121
10.7.1 Inleiding / 121
10.7.2 Advies / 121
10.7.3 Advies met instemming / 122
10.7.3.1 Algemeen / 122
10.7.3.2 Instemming / 123
10.7.3.3 Instemming niet vereist / 123
10.7.3.4 Gronden verlenen of onthouden instemming / 123
10.7.3.5 Termijn instemming; geen fi ctieve instemming / 124
10.7.3.6 Advies en instemming bij ambtshalve besluiten tot wijziging of intrekking van eerder besluit op aanvraag / 124
10.8 Flexibiliteitsregeling bevoegd gezag / 125
10.9 Geen conversie van de aanvraag / 125
10.10 Beoordeling van de aanvraag / 125
10.10.1 Activiteiten in de Omgevingswet / 125
10.10.2 Beoordelingsregels aanvraag art. 5.1-activiteiten in omgevingsverordening / 126
10.10.3 Beoordelingsregels activiteiten in waterschaps- of omgevingsverordening / 126
10.10.4 Weigeren vergunning vanwege Wet bibob / 126
10.10.5 Weigeren vergunning vanwege ernstige gezondheidsrisico’s / 127
10.10.6 Verlenen of weigeren vergunning vanwege onthouden instemming / 127
10.10.7 Gedeeltelijk verlenen omgevingsvergunning bij aanvraag meer activiteiten / 128
10.11 Voorschriften omgevingsvergunning / 128
10.12 Termijnstelling omgevingsvergunning / 130
10.12.1 Algemeen / 130
10.12.2 Voortdurende activiteit / 131
10.12.3 Aflopende activiteit / 131
10.12.4 Voorschriften na gelding vergunning / 131
10.12.5 Verplichte termijn / 131
10.12.6 Seizoensgebonden en drijvende bouwwerken / 131
10.13 Normadressaat omgevingsvergunning en aanwijzing vergunninghouder / 133
10.13.1 Algemeen / 133
10.13.2 Zaaksgebonden omgevingsvergunning / 133
10.13.3 Informeren overgang omgevingsvergunning / 133
10.13.4 Persoonsgebonden omgevingsvergunning / 134
10.13.5 Omgevingsvergunning voor deel-exploitanten / 135
10.14 Actualisering omgevingsvergunning / 136
10.15 Wijziging en intrekking / 137
10.15.1 Algemeen / 137
10.15.2 Verplichting wijziging of intrekking / 137
10.15.3 Bevoegdheid wijziging voorschriften / 137
10.15.4 Bevoegdheid intrekking omgevingsvergunning / 137
10.15.5 Verzoek wijziging of intrekking instemmingsorgaan / 138
10.16 Revisievergunning / 139
10.16.1 Algemeen / 139
10.16.2 Ambtshalve revisievergunning / 140
10.16.3 Verschillend bevoegd gezag / 141
10.16.4 Juridische status / 141
10.17 Samenvatting in vragen / 141

Hoofdstuk 11 Procedure omgevingsvergunning / 143
11.1 Inleiding / 143
11.2 Terminologie / 144
11.3 Vooroverleg / 145
11.4 Aanvraag, leges en participatie / 146
11.4.1 Algemeen / 146
11.4.2 Leges / 146
11.4.3 Aanvraagvereisten en participatie / 146
11.5 Houdbaarheid gegevens / 147
11.6 Coördinatieregeling Awb (samenhangende besluiten) / 149
11.6.1 Algemeen / 149
11.6.2 Aanvullende bepalingen voor coördinatie van de vergunningverlening voor een milieubelastende activiteit en wateractiviteit / 149
11.6.3 Coördinatie omgevingsplan en omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit / 150
11.6.4 Koepelconcept / 150
11.7 Milieueffectrapportage / 150
11.7.1 Algemeen / 150
11.7.2 Aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten en besluiten / 151
11.8 Ontvangstbevestiging / 152
11.9 Bevoegd gezag / 152
11.10 Reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure / 152
11.10.1 Reguliere procedure / 152
11.10.2 Uitgebreide procedure / 153
11.11 Kennisgeving aanvraag / 153
11.12 Aanvraag naar adviesorganen / 154
11.13 Beoordeling ontvankelijkheid / 154
11.14 Ontwerpbesluit / 155
11.15 Openbaarheid informatie / 155
11.16 Zienswijzen en adviezen / 155
11.17 Kerkelijk monument / 156
11.18 Beslistermijn / 156
11.18.1 Reguliere procedure / 156
11.18.2 Uitgebreide procedure / 157
11.18.3 Opschorting beslistermijn Natura 2000-activiteit / 157
11.18.4 Geen omgevingsvergunning vereist / 158
11.19 Dwangsom bij niet tijdig beslissen / 158
11.20 Bekendmaking en mededeling / 159
11.21 Inwerkingtreding omgevingsvergunning / 159
11.21.1 Hoofdregel inwerkingtreding / 159
11.21.2 Uitgestelde werking / 159
11.21.3 Opschorting verzoek voorlopige voorziening / 160
11.21.4 Verzoek opheffing opschorting / 160
11.21.5 Spoedeisende omstandigheden / 161
11.21.6 Wijziging voorschriften en intrekking omgevingsvergunning / 161
11.21.7 Aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege Kernenergiewet / 161
11.21.8 Aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege doelmatige uitvoering en handhaving / 161
11.22 Bezwaar / 162
11.22.1 Reguliere procedure / 162
11.22.2 Uitgebreide procedure / 162
11.23 Beroep bij de rechtbank / 162
11.23.1 Reguliere procedure / 162
11.23.2 Uitgebreide procedure / 162
11.23.3 Wijziging van ondergeschikte aard / 163
11.23.4 Coördinatieregeling / 163
11.24 Hoger beroep: ABRvS / 163
11.24.1 Algemeen / 163
11.24.2 Evenredigheidstoets / 164
11.25 Stichting Advisering bestuursrechtspraak (StAb) / 164
11.26 Samenvatting in vragen / 164

Hoofdstuk 12 Omgevingsplan / 167
12.1 Inleiding / 167
12.2 Eén omgevingsplan / 168
12.3 Procedure / 169
12.3.1 Algemeen / 169
12.3.2 Kennisgeving voornemen en participatie / 170
12.3.3 Milieueffectrapportage / 170
12.3.3.1 Plan-mer / 170
12.3.3.2 Project-mer / 170
12.3.4 Ontwerp-omgevingsplan en zienswijzen / 171
12.3.5 Vaststellen omgevingsplan / 171
12.3.6 Bekendmaking, kennisgeving en terinzagelegging / 171
12.3.7 Inwerkingtreding en DSO / 172
12.3.8 Beroep in eerste en enige aanleg bij de ABRvS / 172
12.3.9 Toepassing Wet bibob bij wijziging omgevingsplan op aanvraag / 172
12.4 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties / 172
12.4.1 Algemeen / 172
12.4.2 Ruimtelijke regels en milieuregels / 174
12.4.3 Bestuurlijke afwegingsruimte / 174
12.4.4 Voormalige bedrijfswoningen en de aspecten geluid, trillingen en geur / 176
12.5 Decentrale regels over activiteiten / 177
12.5.1 Algemeen / 177
12.5.2 Melding / 177
12.5.3 Omgevingsvergunning / 177
12.5.4 Maatwerkvoorschriften / 178
12.5.5 Maatwerkregels / 178
12.5.6 Gelijkwaardigheid / 178
12.6 Bevoegd gezag / 179
12.7 Voorbereidingsbesluiten / 179
12.7.1 Omgevingsplan / 179
12.7.2 Voorbereidingsbesluit in verband met projectbesluit, instructieregels of instructies / 180
12.8 Actualisering in verband met omgevingsplanactiviteiten / 180
12.9 Aanwijzen moderniseringslocaties / 182
12.10 Regels over het uiterlijk van bouwwerken / 182
12.11 Geen belemmering projectbesluit en voorbereidingsbesluit / 182
12.12 Van bestemmingsplan naar omgevingsplan / 183
12.12.1 Omgevingsplan bestaat uit tijdelijk en nieuw deel / 183
12.12.2 Tijdelijk deel omgevingsplan / 183
12.12.2.1 Algemeen / 183
12.12.2.2 Bestaande (ruimtelijke) besluiten / 183
12.12.2.3 Aangewezen besluiten en kaarten Aanvullingswet bodem / 184
12.12.2.4 Omgevingsplanregels van rijkswege (bruidsschat) / 184
12.12.3 Overgangsfase tot 1 januari 2032 / 184
12.12.4 Omzetten van ruimtelijke regels uit tijdelijk deel van het omgevingsplan / 185
12.12.5 Omzetten bruidsschatregels uit het tijdelijk deel van het omgevingsplan / 186
12.12.6 Omzetten regels over fysieke leefomgeving uit gemeentelijke verordeningen / 186
12.12.7 Nieuwe regels omgevingsplan moeten voldoen aan de Omgevingswet / 187
12.12.8 Nieuwe regels omgevingsplan niet in strijd met het tijdelijk deel / 187
12.12.9 Omgevingsplan vaststellen voor inwerkingtreding Omgevingswet / 187
12.12.10 Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen / 187
12.13 Reactieve interventiebevoegdheid / 188
12.14 Samenvatting in vragen / 189

Hoofdstuk 13 Waterschapsverordening / 191
13.1 Eén waterschapsverordening / 191
13.2 Decentrale regels over activiteiten / 192
13.2.1 Algemeen / 192
13.2.2 Melding / 192
13.2.3 Omgevingsvergunning / 192
13.2.4 Maatwerkvoorschriften / 192
13.2.5 Maatwerkregels / 193
13.2.6 Gelijkwaardigheid / 193
13.3 Bevoegd gezag / 194
13.4 Overgangsrecht / 194
13.5 Samenvatting in vragen / 195

Hoofdstuk 14 Omgevingsverordening / 197
14.1 Eén omgevingsverordening / 197
14.2 Toedeling van functies aan locaties / 198
14.3 Decentrale regels over activiteiten / 198
14.3.1 Algemeen / 198
14.3.2 Melding / 198
14.3.3 Omgevingsvergunning / 199
14.3.4 Maatwerkvoorschriften / 199
14.3.5 Maatwerkregels / 199
14.3.6 Gelijkwaardigheid / 200
14.4 Bevoegd gezag / 201
14.5 Voorbereidingsbesluit omgevingsverordening / 201
14.6 Overgangsrecht / 201
14.7 Samenvatting in vragen / 202

Hoofdstuk 15 Omgevingsvisie / 203
15.1 Inleiding / 203
15.2 Inhoud omgevingsvisie / 203
15.3 Vaststellen omgevingsvisie / 204
15.4 Overgangsrecht / 205
15.5 Samenvatting in vragen / 206

Hoofdstuk 16 Omgevingsprogramma / 207
16.1 Inleiding / 207
16.2 Inhoud programma / 207
16.3 Vaststellen programma / 207
16.4 Verplichte programma’s / 208
16.4.1 Algemeen / 208
16.4.2 EU-richtlijnprogramma / 208
16.4.3 Omgevingswaardeprogramma / 209
16.4.4 Overige bepalingen / 210
16.5 Onverplichte programma’s / 210
16.5.1 Algemeen / 210
16.5.2 Gemeentelijk rioleringsprogramma / 210
16.5.3 Inrichtingsprogramma / 210
16.5.4 Programmatische aanpak / 211
16.5.4.1 Algemeen / 211
16.5.4.2 Bevoegdheid / 212
16.5.4.3 Gebruiksruimte / 212
16.5.4.4 Inhoud / 212
16.5.4.5 Koepelconcept / 212
16.5.4.6 Uitvoering / 213
16.5.4.7 Monitoring / 213
16.6 Samenvatting in vragen / 213

Hoofdstuk 17 Omgevingswaarden / 215
17.1 Inleiding / 215
17.2 Aard, termijn, locaties en onderbouwing / 216
17.3 Rechtsgevolgen / 216
17.3.1 Algemeen / 216
17.3.2 Programma / 217
17.3.3 Monitoring / 217
17.3.4 Geen doorwerking / 217
17.4 Gemeente / 218
17.4.1 Facultatieve omgevingswaarden / 218
17.4.2 Verplichte omgevingswaarden / 218
17.5 Provincie / 219
17.5.1 Facultatieve omgevingswaarden / 219
17.5.2 Verplichte omgevingswaarden / 220
17.6 Rijk / 220
17.6.1 Facultatieve omgevingswaarden / 220
17.6.2 Verplichte omgevingswaarden / 220
17.7 Samenvatting in vragen / 221

Hoofdstuk 18 Instructieregels en instructies / 223
18.1 Inleiding / 223
18.2 Instructieregels / 223
18.2.1 Instructieregels provincie / 223
18.2.2 Instructieregels Rijk / 224
18.2.3 Verplichte instructieregels Rijk / 225
18.2.4 Ontheffing instructieregels / 226
18.3 Instructies / 226
18.3.1 Instructie provincie / 226
18.3.2 Instructie Rijk / 227
18.4 Indeplaatstreding / 227
18.5 Vernietiging waterschapsbeslissingen / 228
18.6 Samenvatting in vragen / 228

Hoofdstuk 19 Projectbesluit / 229
19.1 Inleiding / 229
19.2 Project / 231
19.3 Bevoegd gezag / 231
19.3.1 Algemeen / 231
19.3.2 Voorrangsregel bevoegd gezag projectbesluit / 232
19.3.3 Flexibiliteitsregeling projectbesluit Rijk / 232
19.3.4 Verplicht projectbesluit / 233
19.3.5 Verbod projectbesluit / 233
19.4 Projectprocedure / 233
19.4.1 Algemeen / 233
19.4.2 Kennisgeving voornemen / 234
19.4.3 Kennisgeving participatie / 234
19.4.4 Verkenning / 234
19.4.5 Voorkeursbeslissing / 235
19.4.6 Projectbesluit / 236
19.4.6.1 Algemeen / 236
19.4.6.2 Inhoud projectbesluit / 236
19.4.6.3 Integraal besluit / 237
19.4.6.4 Beoordelingsregels / 238
19.4.6.5 Uitwerking binnen projectbesluit / 238
19.4.6.6 Inwerkingtreding / 238
19.5 Beroep / 239
19.6 Handhaving van het projectbesluit / 239
19.7 Coördinatie uitvoeringsbesluiten / 240
19.8 Gemeentelijke projecten van publiek belang / 240
19.9 Samenvatting in vragen / 240

Hoofdstuk 20 Nadeelcompensatie / 241
20.1 Inleiding / 241
20.2 Schadeoorzaak / 243
20.3 Immateriële schade / 245
20.4 Schadebepaling / 245
20.4.1 Schadebepaling als een omgevingsvergunning is vereist / 245
20.4.2 Schadevergoeding als geen omgevingsvergunning is vereist / 247
20.5 Actieve risicoaanvaarding / 248
20.6 Passieve risicoaanvaarding / 249
20.7 Normaal maatschappelijk risico / 250
20.8 Bevoegd gezag / 251
20.9 Delegatiegrondslagen / 252
20.9.1 Aanwijzing adviseurs en procedureregels / 252
20.9.2 Informatieverplichting / 252
20.10 Schadevergoedingsovereenkomst / 252
20.11 Verhaal schadevergoeding bij beschikking / 253
20.12 Verjaring / 253
20.13 Overgangsrecht / 254
20.14 Samenvatting in vragen / 254

Hoofdstuk 21 Handhaving, toezicht en strafbaarstelling / 255
21.1 Inleiding / 255
21.2 Handhavingstaak / 256
21.3 Handhavingsbevoegdheid / 256
21.3.1 Algemene regels / 256
21.3.2 Omgevingsvergunning / 257
21.3.3 Projectbesluit / 257
21.3.4 Gedoogplicht / 257
21.3.5 Overige gevallen / 257
21.3.6 Overdragen handhavingstaak / 258
21.3.7 Mede-handhavingstaak / 258
21.3.8 Bestuursdwangbevoegdheid minister / 259
21.3.9 Herstelsanctie en rechtsopvolger / 259
21.3.10 Niet overgaan van bevoegdheid tot handhaving / 259
21.3.11 Handhavingstaak minister van EZK / 259
21.4 Omgevingsdiensten / 260
21.4.1 Instelling omgevingsdiensten / 260
21.4.2 Omgevingsdiensten met basistakenpakket of met bijzondere taken / 260
21.4.3 Kwaliteit basistakenpakket omgevingsdiensten / 261
21.5 Nalevingstoezicht / 261
21.5.1 Algemeen / 261
21.5.2 Toezichthouder / 262
21.5.2.1 Algemeen / 262
21.5.2.2 Aanwijzing toezichthouder / 262
21.5.2.3 Bevoegdheden / 262
21.5.2.4 Binnentreden woning / 264
21.5.2.5 Bevoegdheid rijksbelastingdienst / 264
21.5.2.6 Inachtneming VN-Zeerechtverdrag / 265
21.6 Last onder bestuursdwang / 265
21.6.1 Herstelsanctie / 265
21.6.2 Beheersmaatregelen / 265
21.6.3 Afdwingen vergunningaanvraag en gedoogvoorwaarde / 266
21.6.4 Geen last in spoedeisende gevallen / 266
21.6.5 Bevoegdheid / 266
21.6.5.1 Algemeen / 266
21.6.5.2 Beginselplicht tot handhaven / 267
21.6.5.3 Bijzondere bevoegdheden / 267
21.6.6 Bestuursdwangbeschikking / 267
21.6.7 Bekendmaking / 268
21.6.8 Overtreder, rechthebbende, rechtsopvolger(s) / 268
21.6.9 Kostenbeschikking / 268
21.6.10 Toepassingsbeschikking / 268
21.6.11 Beperking procedurelasten / 270
21.7 Last onder dwangsom / 270
21.7.1 Herstelsanctie / 270
21.7.2 Beheersmaatregelen / 271
21.7.3 Afdwingen vergunningaanvraag en gedoogvoorwaarden / 271
21.7.4 Bevoegdheid / 272
21.7.4.1 Algemeen / 272
21.7.4.2 Beginselplicht tot handhaving / 272
21.7.5 Dwangsombeschikking / 272
21.7.6 Bekendmaking / 273
21.7.7 Overtreder en rechtsopvolger(s) / 273
21.7.8 Verbeuren van een dwangsom / 273
21.7.9 Invorderingsbeschikking / 273
21.7.9.1 Algemeen / 273
21.7.9.2 Aanmaning / 274
21.7.9.3 Vervallen invorderingsbeschikking / 274
21.7.9.4 Verzoek om invorderingsbeschikking / 274
21.7.9.5 Beperking procedurelasten / 275
21.7.9.6 Wijziging en intrekking last onder dwangsom / 275
21.8 Intrekken van een omgevingsvergunning / 275
21.8.1 Algemeen / 275
21.8.2 Intrekking begunstigende beschikking / 276
21.8.3 Afvalstoffen / 276
21.8.4 Begunstigingstermijn / 276
21.9 Bestuurlijke boete / 276
21.10 Bestuurlijke maatregelen natuur / 277
21.11 Handhavingsverzoek / 277
21.11.1 Verzoekers / 277
21.11.2 Beschikking bevoegd gezag / 277
21.12 Handhavingsprocedure / 278
21.13 Strafrechtelijke aspecten van de Omgevingswet / 278
21.13.1 Opsporingsambtenaren / 278
21.13.2 Economische delicten / 279
21.13.3 Toepasselijkheid Nederlandse strafwet / 279
21.14 Samenvatting in vragen / 279

Hoofdstuk 22 Bijzondere omstandigheden / 281
22.1 Inleiding / 281
22.2 Bijzondere omstandigheden in de fysieke leefomgeving / 282
22.3 Ongewoon voorval / 282
22.3.1 Algemeen / 282
22.3.2 Veroorzaker / 283
22.3.3 Bevoegd gezag / 284
22.3.4 Doormeldings- en informatieplicht bevoegd gezag / 284
22.3.5 Veroorzaker verplichten tot treffen van maatregelen / 285
22.3.6 Zuiveringtechnisch werk / 286
22.3.7 Bevoegdheid tot treffen van maatregelen / 287
22.3.8 Kostenverhaal getroffen maatregelen / 287
22.3.9 Onderzoek oorzaak en voorkomen herhaling / 289
22.4 Archeologische toevalsvondst van algemeen belang / 289
22.5 Toevalsvondst van bodemverontreiniging / 290
22.6 Alarmeringswaarden / 290
22.7 Gevaar voor waterstaatswerken / 291
22.8 Buitengewone omstandigheden / 291
22.8.1 Algemeen / 291
22.8.2 Regulering prioritering uitvoering projecten bij schaarste / 291
22.8.3 Defensie / 291
22.9 Samenvatting in vragen / 292

Hoofdstuk 23 Experimenteerbepaling / 293
23.1 Inleiding / 293
23.2 Maatschappelijke doelen / 293
23.3 Afwijken van geldende wetgeving / 294
23.4 Aanwijzing bij AMvB / 294
23.5 Maatregelen / 295
23.6 Samenvatting in vragen / 296

Hoofdstuk 24 Grondeigendom / 297
24.1 Inleiding / 297
24.2 Voorkeursrecht / 299
24.2.1 Algemeen / 299
24.2.2 Voorkeursrechtbeschikking / 299
24.2.2.1 Bevoegd gezag / 299
24.2.2.2 Grondslag / 300
24.2.2.3 Procedure / 300
24.2.2.4 Geldingsduur / 300
24.2.2.5 Verbod op hervestiging / 301
24.2.3 Vervreemding na vestiging van een voorkeursrecht / 301
24.3 Onteigening / 302
24.3.1 Algemeen / 302
24.3.2 Onteigeningsprocedure / 303
24.3.2.1 Onteigenaar / 303
24.3.2.2 Onteigeningsbeschikking / 303
24.3.2.3 Procedure onteigeningsbeschikking / 303
24.3.3 Schadeloosstellingsprocedure / 304
24.3.4 Eigendomsovergang / 304
24.4 Landinrichting / 305
24.4.1 Algemeen / 305
24.4.2 Rechthebbende / 305
24.4.3 Inrichtingsprogramma / 306
24.4.4 Landinrichtingsactiviteit / 306
24.4.5 Inrichtingsbesluit / 306
24.4.6 Herverkaveling / 307
24.5 Kavelruil / 307
24.6 Kostenverhaal / 308
24.6.1 Algemeen / 308
24.6.2 Verplicht kostenverhaal / 308
24.6.3 Anterieure overeenkomst / 308
24.6.4 Publiekrechtelijke regeling / 308
24.6.5 Posterieure overeenkomst / 309
24.6.6 Beschikking bestuursrechtelijke geldschuld (kostenverhaalbeschikking) / 309
24.6.7 Eindafrekening / 309
24.6.8 Regeling plankosten / 309
24.7 Samenvatting in vragen / 310

Hoofdstuk 25 Overgangsrecht / 311
25.1 Inleiding / 311
25.2 Opbouw en indeling regels overgangsrecht / 311
25.3 Algemene overgangsbepalingen lopende procedures besluiten / 312
25.3.1 Algemeen / 312
25.3.2 Vaste uitgangspunten en begrippen / 312
25.3.3 Oude recht blijft van toepassing op lopende procedures / 314
25.3.3.1 Eerbiedigende werking / 314
25.3.3.2 Besluit op aanvraag / 314
25.3.3.3 Ambtshalve besluit met toepassing van afd. 3.4 Awb / 315
25.3.3.4 Ambtshalve besluit met toepassing van titel 4.1 Awb / 316
25.4 Overgangsbepaling omgevingsplannen / 316
25.5 Overgangsbepalingen waterschapsverordeningen / 317
25.6 Overgangsbepalingen omgevingsvisies / 317
25.7 Overgangsbepalingen programma / 317
25.8 Overgangsbepalingen omgevingsvergunningen / 318
25.8.1 Ontheffing en vergunning / 318
25.8.2 Nieuwe vergunningplicht / 322
25.8.3 Wijziging bevoegd gezag vergunningverlening / 323
25.9 Overgangsbepalingen bestuurlijke sanctiebesluiten / 323
25.10 Overgangsbepalingen landelijke voorziening / 325
25.11 Overgangsbepalingen AMvB’s / 325
25.11.1 Algemeen / 325
25.11.2 Melding, kennisgeving, andere informatieverplichting / 326
25.11.3 Melding ongewoon voorval / 326
25.11.4 Gelijkwaardige maatregel / 327
25.11.5 Maatwerkvoorschriften c.a / 327
25.11.6 Vergunningvoorschriften complexe bedrijven / 328
25.12 Samenvatting in vragen / 329

BIJLAGE
Antwoorden / 331

Trefwoordenregister / 361
Over de auteur / 375

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Omgevingswet in de praktijk 2023