Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Strategisch HRM in de publieke sector

Paperback Nederlands 2013 9789023251132
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Ondanks de grote belangstelling voor Human Resource Management (HRM) bestaan er nauwelijks boeken in het Nederlands taalgebied die specifiek aandacht besteden aan HRM in een publieke context. Deze volledig herziene editie van 'Strategisch HRM in de publieke sector' voorziet vanuit een strategische invalshoek in deze lacune.

In het Strategic Human Performance model wordt een relatie gelegd tussen de omgeving waarin publieke organisaties verkeren, de gekozen HRM-strategie en het daarbij behorende HRM-instrumentarium. Tevens wordt ingegaan op de effecten daarvan op houding en gedrag van werknemers en op de prestaties van de organisatie en er wordt expliciet aandacht besteed aan de relatie tussen HRM en verandermanagement. De bruikbaarheid van het model wordt onderbouwd met recente wetenschappelijke theorieën en wetenschappelijk onderzoek.

Afsluitend worden enkele fundamentele dilemma's geschetst waarmee publieke organisaties te maken hebben als zij hun strategisch HRM-beleid willen vormgeven. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de uitdagingen waarvoor publieke organisaties zich de komende jaren geplaatst zullen zien.

Door de verbinding met wetenschappelijke inzichten beoogt het boek fundamentele keuzes ten aanzien van HRM-vraagstukken voor de lezer gemakkelijker te maken. Daarmee richt het boek zich uitdrukkelijk op degenen die op academisch werk- en denkniveau in de publieke sector werkzaam zijn en in hun werk met HRM-vragen geconfronteerd worden. Daarnaast richt het boek zich op studenten in het wetenschappelijk onderwijs en in latere jaren van het HBO.

Specificaties

ISBN13:9789023251132
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:288
Druk:2
Verschijningsdatum:4-9-2013
Hoofdrubriek:Non-profit

Lezersrecensies

4.0 van de 5
3 stemmen
1
1
1
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Sandra Groeneveld

Sandra Groeneveld is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Al sinds haar studie en promotie in de arbeids- en organisatiesociologie is zij gefascineerd door hoe de inrichting en het management van organisaties de samenwerking en motivatie van werknemers beïnvloeden. Haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten zijn gericht op diversiteit in organisaties, HRM en methoden en technieken van kwantitatief onderzoek. Recente onderzoeksprojecten gaan over management van diversiteit, verandermanagement en leiderschap in publieke organisaties. Zij publiceert geregeld in internationale wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Review of Public Personnel Administration, Public Management Review, Personnel Review, International Review of Administrative Sciences en European Management Journal, en Nederlandse tijdschriften als Tijdschrift voor HRM. Daarnaast redigeerde ze onlangs twee boeken, New Steering Concepts in Public Management (samen met Steven Van de Walle) en Strategisch HRM in de publieke sector (samen met Bram Steijn). Om haar wetenschappelijke werk te verbinden met de praktijk van management in het publieke domein doet zij opdrachtonderzoek, vervult ze een adviserende rol in begeleidingscommissies en treedt zij op als spreker in praktijkseminars. Sandra Groeneveld is verbonden aan het Centre for Public Human Resources & Change (www.eur.nl/phrc), een onderzoekscentrum van de afdeling Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Andere boeken door Sandra Groeneveld

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Human resource management in een publieke context
Bram Steijn, Ben Kuipers en Marco de Witte
1.1 Inleiding: waar gaat dit boek over?
1.2 Human Resource Management: een korte introductie
1.3 Het Strategic Human Performance Model: SHP-model
1.4 HRM: van staf naar lijn?
1.5 HRM in de publieke sector
1.6 Conclusie en leeswijzer

2. Veranderingen in de publieke sector in verleden en heden
Bram Steijn en Peter van der Parre
2.1 Inleiding
2.2 Historische wortels van het huidige openbaar bestuur
2.3 Recente relevante ontwikkelingen voor het HRM-beleid
2.4 Conclusie

3. Inrichting van publieke organisaties
Ben Kuipers en Brenda Vermeeren
3.1 Inleiding
3.2 Verschillen in de mate van 'publiek karakter' van organisaties
3.3 De vraag naar arbeid
3.4 Klassieke inrichting van publieke organisaties
3.5 De contingentiebenadering en organisatievormen in de publieke sector
3.6 Mengvormen, hybride organisatievormen en netwerken
3.7 Nieuwe organisatieconcepten
3.8 Veranderingen in de vraag naar arbeid: nieuwe eisen aan werknemers
3.9 Uitdagingen als gevolg van veranderingen in de vraag naar arbeid
3.10 Conclusie

4. Strategische personeelsplanning, werving en selectie
Sandra Groeneveld en Bram Steijn
4.1 Inleiding
4.2 Economische en demografische ontwikkelingen
4.3 Strategische personeelsplanning
4.4 Een theoretisch model voor werving en selectie
4.5 Wervingsstrategieën van organisaties
4.6 Waarom mensen voor een publieke organisatie willen werken
4.7 Diversiteitsbeleid
4.8 Jongeren: ambtenaren van de toekomst
4.9 Conclusie: dilemma's tussen korte en lange termijn

5. Loopbanen en employability
Sandra Groeneveld, Bram Steijn en Joris van der Voet
5.1 Inleiding
5.2 Interne en externe mobiliteit
5.3 Veranderende loopbanen
5.4 Veranderende relaties tussen werkgever en werknemer
5.5 Opleiding en ontwikkeling
5.6 Conclusie

6. Externe mobiliteit en binding
Sandra Groeneveld, Joris van der Voet en Laura den Dulk
6.1 Inleiding
6.2 Externe mobiliteit
6.3 Hoe moeten we uitstroom waarderen?
6.4 Waarom willen werknemers vertrekken?
6.5 Levensfasebewust personeelsbeleid
6.6 Conclusie

7. Verandermanagement in publieke organisaties
Ben Kuipers, Marco de Witte en Joris van der Voet
7.1 Inleiding
7.2 De aspecten van verandermanagement
7.3 De publieke context van de verandering
7.4 De inhoud van de verandering
7.5 Betekenisgeving bij de verandering
7.6 Het veranderproces
7.7 Leidinggeven aan verandering
7.8 Uitkomsten van organisatieverandering
7.9 Conclusie: verandermanagement en de rol van HRM

8. Arbeidstevredenheid, arbeidsmotivatie en HRM
Bram Steijn
8.1 Inleiding
8.2 De arbeidstevredenheid in de publieke sector(en)
8.3 Aspecten van arbeidssatisfactie nader beschouwd
8.4 Het belang van de arbeidsmotivatie: het AMO-model
8.5 Theorieën over arbeidsmotivatie
8.6 Het belang van context en persoon-omgeving-fit
8.7 Empirische beschouwingen
8.8 Conclusie: lessen voor de HRM-praktijk

9. HRM en prestaties van publieke organisaties
Brenda Vermeeren, Ben Kuipers en Tessa Janssen
9.1 Inleiding
9.2 Prestaties van de publieke sector: een kritische blik
9.3 De relatie tussen HRM en prestaties
9.4 HRM en prestaties: hoe werkt het?
9.5 Conclusie

10. Strategisch HRM in de publieke sector: dilemma's en uitdagingen
Bram Steijn en Sandra Groeneveld
10.1 Inleiding
10.2 Een korte terugblik
10.3 Dilemma's bij strategische keuzes in een publieke context
10.4 Uitdagingen voor strategisch HRM in de publieke sector

Bijlage 1: Gebruikte databestanden
1 Personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO)
2 Medewerkerstevredenheidsonderzoek gemeenteambtenaren

Bijlage 2: Relevante wetenschappelijke tijdschriften
Internationaal
Nederlandstalig

Bijlage 3: Relevante websites

Literatuur
Register
Over de auteurs

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Strategisch HRM in de publieke sector