Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Algemene voorwaarden

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2018 9789400112872
Direct te downloaden

Samenvatting

Op vrijwel alle overeenkomsten worden algemene voorwaarden van toepassing verklaard. In dit – volledig geactualiseerde en uitgebreide – boek wordt op de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden ingegaan. Hoe worden algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing? En welke mogelijkheden heeft de wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden om zich te onttrekken aan de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden?

Aandacht wordt besteed aan de in de wettelijke regeling gehanteerde definities en het toepassingsgebied van de wettelijke regeling, de opname van algemene voorwaarden in de overeenkomst, de informatieplicht, de inhoudstoetsing, de bescherming van consumenten op basis van de verschillende lijsten en de verplichting tot ambtshalve toetsing, de vraag in hoeverre reflexwerking kan bijdragen aan de bescherming van commerciële partijen tegen door de gebruiker van de algemene voorwaarden gehanteerde onredelijk bezwarende bedingen, en de gevolgen van het oordeel dat de informatieplicht is geschonden of dat een beding onredelijk bezwarend beding is. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid tot collectieve actie tegen onredelijk bezwarende bedingen door belangenorganisaties.

Specificaties

ISBN13:9789400112872
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:493
Druk:3
Verschijningsdatum:28-9-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Marco Loos

Marco Loos is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder het Europees consumentenrecht, aan de Universiteit van Amsterdam en onder meer lid van de Study Group on a European Civil Code en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch.

Andere boeken door Marco Loos

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen 11

Hoofdstuk 1 Begrippen en toepassingsgebied 15
1.1 Inleiding 15
1.2 Het begrip ‘algemene voorwaarden’ 17
1.2.1 Schriftelijke, mondelinge en elektronische bedingen 17
1.2.2 Bestemmingscriterium 19
1.2.3 Kernbedingen 23
1.2.4 Bewijslastverdeling 32
1.3 De gebruiker van algemene voorwaarden 33
1.4 De begrippen ‘wederpartij’ en ‘consument’ 36
1.5 Uitzonderingen op en uitbreidingen van het toepassingsgebied 45
1.5.1 Arbeidsovereenkomsten en cao’s 45
1.5.2 Grensoverschrijdende overeenkomsten 48
1.5.3 Meerpartijenverhoudingen 51

Hoofdstuk 2 Opname van algemene voorwaarden in de overeenkomst 59
2.1 Inleiding 59
2.2 Het wettelijk model: aanbod en aanvaarding 59
2.3 Battle of the forms 63
2.4 Gebondenheid aan algemene voorwaarden 73
2.4.1 Snelle gebondenheid 73
2.4.2 Wijze van aanvaarding 75
2.4.3 Doorverwijzing 87
2.4.4 Verrassende bedingen 89
2.4.5 Ongewenste consequenties van de wettelijke regeling 90

Hoofdstuk 3 Grenzen aan het toepassingsgebied van de vernietigingsgronden 95
3.1 Inleiding 95
3.2 ‘Grote wederpartijen’ 95
3.3 ‘De pot verwijt de ketel’ 106
3.4 De gebruiker-volmachtgever 108
3.5 Verjaring 110

Hoofdstuk 4 De informatieplicht 115
4.1 Inleiding 115
4.2 Achtergrond van de wettelijke regeling 115
4.3 Een ‘redelijke mogelijkheid’ tot kennisneming 119
4.4 Bewijslastverdeling 124
4.5 Informatieplicht ten aanzien van dienstverrichters 126
4.6 Terhandstelling 133
4.7 Terinzagelegging en deponering van de algemene voorwaarden 135
4.7.1 Terhandstelling ‘redelijkerwijs niet mogelijk’ 135
4.7.2 Toezending van de algemene voorwaarden 137
4.7.3 Plaats van deponering 139
4.8 Elektronische terhandstelling en toezending 140
4.9 Andere wijzen van voldoening aan de informatieplicht 146
4.9.1 Bord in de winkel en eerdere terhandstelling 146
4.9.2 Mededeling van de kern van de inhoud van de algemene voorwaarden 148
4.9.3 Overige wijzen van voldoening aan de informatieplicht 149
4.10 Beroep op schending informatieplicht onaanvaardbaar 149
4.11 De informatieplicht uit de Richtlijn oneerlijke bedingen 151
4.12 Wijziging van de algemene voorwaarden 153
4.13 Andere informatieplichten 155
4.14 Kritiek op de wettelijke regeling van de informatieplicht 156

Hoofdstuk 5 De inhoudstoetsing 159
5.1 Inleiding 159
5.2 De termen ‘onredelijk’ en ‘bezwarend’ 159
5.3 Bewijslastverdeling 169
5.4 Verhouding tot artikel 6:248 lid 2 BW 171
5.4.1 Twee fasen-benadering 171
5.4.2 Derogerende werking? 175
5.5 Verhouding tot andere regelingen 177
5.6 Ambtshalve toetsing van algemene voorwaarden 190
5.7 De omstandigheden van het geval (inleiding) 200
5.7.1 De aard van de overeenkomst 201
5.7.2 De overige inhoud van de overeenkomst 204
5.7.3 De wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen 212
5.7.4 De wederzijds kenbare belangen van partijen 215
5.7.5 De overige omstandigheden van het geval 220
5.8 Uitleg en onduidelijk geformuleerde, onbegrijpelijke en onleesbare algemene voorwaarden 225
5.8.1 Uitleg en contra proferentem-regel 226
5.8.2 Transparantievereiste 235
5.8.3 Taal 244
5.9 Afwijking van aanvullend recht 248

Hoofdstuk 6 De lijsten met bedingen 253
6.1 Inleiding 253
6.2 De zwarte lijst (art. 6:236 BW) 254
6.3 De grijze lijst (art. 6:237 BW) 273
6.4 De blauwe lijst 303
6.5 De Haagse lijst 324
6.6 Verrassende vertegenwoordigingsbedingen (art. 6:238 lid 1 BW) 328

Hoofdstuk 7 Reflexwerking van de lijsten 331
7.1 Inleiding 331
7.2 Reflexwerking naar type wederpartij 332
7.3 Reflexwerking van collectieve actie-procedures 339
7.4 Reflexwerking van verwante bedingen 340

Hoofdstuk 8 Gevolgen van vernietiging 345
8.1 Inleiding 345
8.2 Algehele nietigheid of voortbestaan van de overeenkomst 347
8.3 Partiële nietigheid van bedingen 349
8.4 Conversie 353
8.5 Nietigheidsregulerende bedingen 355
8.6 Opvulling van de leemte 357
8.7 Beknelde tussenschakel 363

Hoofdstuk 9 Collectieve handhaving 367
9.1 Inleiding 367
9.2 De collectieve actie-procedure van de artikelen 6:240-242 BW 369
9.2.1 De vorderingen 369
9.2.2 De procedure 371
9.2.3 Abstracte toetsing 376
9.2.4 Financiering van collectieve actie-procedures 382
9.3 Collectieve actie op basis van de artikelen 3:305a-305cBW 383
9.4 Collectieve actie op basis van artikel 3:305d BW 386
9.5 Wet handhaving consumentenbescherming 387
9.6 De prejudiciële procedure 396
9.7 Internationaal-privaatrechtelijke aspecten 397

Bijlage 1 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 – betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, PbEG 1993, L 95, p. 29 401
Lijst van verkort aangehaalde literatuur 411
Jurisprudentieregister 423
Artikelregister 467
Trefwoordenregister 479

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Algemene voorwaarden