Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Privaatrechtelijke bescherming herijkt

Preadviezen 2021

Paperback Nederlands 2021 9789462512856
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

In haar preadvies gaat Pavillon in op het beschermend contractenrecht, in het bijzonder het consumentencontractenrecht. Zij bespreekt de kritiek op het consumentisme en stelt voor om een duurzame ontwikkeling als ijkpunt voor het niveau van consumentenbescherming te hanteren. Zij onderzoekt de hanteerbaarheid, inpasbaarheid en concretisering van deze herijking. Hiertoe passeren vier casestudies de revue: de precontractuele informatieverstrekking, de algemene voorwaarden-regeling, de wederzijdse verplichtingen bij koop en diensten en het arsenaal aan remedies. Nagegaan wordt welke impact de herijking heeft op de bescherming van de consument als zwakke contractspartij.

Het preadvies van Van Boom gaat in op marktpraktijken van ondernemers onderling. Hij inventariseert welke regels er recentelijk zijn ontstaan die bescherming in B2B-verhoudingen nastreven. Die regels variëren van oneerlijke handelspraktijken tot bijzondere regimes voor franchising, van betaaltermijnen tot bescherming tegen inkoopmacht. Wat hebben ze gemeen? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke onderliggende rechtvaardigingen kennen deze regels? En is er inmiddels sprake van een eigenstandig rechtsgebied van ‘marktpraktijkenrecht’? Die vragen komen in het preadvies aan de orde.

De preadviezen vragen aandacht voor een verschuiving in ons denken over marktwerking, de bescherming van planeet en marktdeelnemers, en over de rol van het privaatrecht daarbij. De discussie over deze thema’s in het Nederlandse privaatrecht staat nog in de kinderschoenen. De preadviezen gaan daarom uitgebreid in op de ontwikkelingen in andere rechtsgebieden, andere landen en in de EU. Wat de thema’s verbindt zijn de maatschappelijke actualiteit, de meerlagigheid van de problematiek, de uitdagingen voor de wetgever op Europees en nationaal niveau, maar ook de versnippering van de rechtsmaterie. Er moet dus worden gewerkt aan consistent beleid, aldus de preadviseurs, en dat begint met een goede wetenschappelijke discussie bij de Vereniging voor Burgerlijk Recht.

Specificaties

ISBN13:9789462512856
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:250
Druk:1
Verschijningsdatum:25-11-2021
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Herijking van consumentencontractenrecht: duurzaamheid als nieuw ijkpunt? - Prof. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon

Vooraf

1. De behoefte aan herijking van het beschermend contractenrecht
1.1 Wat is herijken?
1.2 Beschermend contractenrecht
1.3 Kritiek op het consumentencontractenrecht
1.4 De omvang van de herijking

2. Duurzaamheid als nieuw ijkpunt: hanteerbaarheid
2.1 Ecologische duurzaamheid
2.2 Duurzame ontwikkeling en het ruimere duurzaamheidsbegrip
2.3 Van ‘social justice’ naar sociale duurzaamheid als ijkpunt
2.4 Zorgen om effectiviteit
2.5 Digitalisering en herijking

3. Duurzaamheid als nieuw ijkpunt: inpasbaarheid
3.1 De Europeesrechtelijke basis
3.2 De nationaalrechtelijke basis
3.3 Wie is ijkmeester?

4. Duurzaamheid als nieuw ijkpunt: concretisering
4.1 Duurzaam contracteren
4.2 De te beschermen consument
4.3 Informatieverstrekking
4.4 Algemene voorwaarden en duurzaamheid
4.5 Wederzijdse verplichtingen en duurzaamheid
4.6 Remedies en duurzaamheid

5. Slotbeschouwingen

Lijst van verkort aangehaalde literatuur


Marktpraktijkenrecht – over ongeoorloofde mededingings- en contracteerpraktijken tussen ondernemingen - Prof. mr. W.H. van Boom*

1. Inleiding

A. Algemeen

2. Uitgangspunten en onderverdelingen
2.1 Uitgangspunten
2.2 Onderverdelingen

3. Contracteerpraktijken
3.1 Mededingingsrecht
3.2 B2B-handelspraktijkenrecht; blik op andere landen
3.3 Ons land?

B. Casestudies

4. Contracteerpraktijken in de agrifood sector
4.1 Aanleiding
4.2 Richtlijn 2019/633
4.3 Kanttekeningen
4.4 Implementatie: Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

5. Marktmacht van digitale platforms
5.1 Verstorende nieuwkomers
5.2 Hoe wetgevers reageren
5.3 Hoe de EU reageert

C. Analyse en conclusies

6. Nadere ordening
6.1 Oogst
6.2 Het rommelt
6.3 Rechtvaardigingsgronden en reguleringskeuzes
6.4 Rondvraag

Verkort aangehaalde literatuur

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Privaatrechtelijke bescherming herijkt