Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Jurisprudentie aanbestedingsrecht 2017

Paperback Nederlands 2018 9789463150330
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Jaarlijks verschijnt een groot aantal uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht. Deze aanbestedings­jurisprudentie bestaat uit:
- Europese uitspraken en conclusies
- Uitspraken van de burgerlijke rechter en de bestuursrechter
- Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts
- Uitspraken van de Raad van Arbitrage voor de Bouw

Deze jurisprudentie is een belangrijke bron van informatie voor aanbestedingsjuristen. Het Instituut voor Bouwrecht publiceert daarom wekelijks samenvattingen van deze uitspraken in de online nieuwsdienst 'Actualiteiten Bouwrecht' (onderdeel van www.ibrtracker.nl), zodat geïnteresseerden gemakkelijk kennis kunnen nemen van de grote hoeveelheid jurisprudentie.

In deze bundel zijn de samenvattingen van de in 2017 gepubliceerde uitspraken opgenomen, met als doel een toegankelijk naslagwerk te bieden voor de in 2017 verschenen aanbestedingsjurisprudentie. Eerder al verscheen een bundel met de in 2016 gepubliceerde uitspraken.

De uitspraken zijn per onderwerp gerangschikt en de bundel is doorzoekbaar aan de hand van verschillende registers.

Specificaties

ISBN13:9789463150330
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:810
Druk:1
Verschijningsdatum:23-3-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord v
Leeswijzer xi

1. Toepasselijkheid aanbestedingsrecht 1
1.1 Private aanbesteding 1

2. Aanbestedingsplicht 9
2.1 Aanbestedende dienst 9
2.2 Overheidsopdracht 20
2.3 Drempelbedrag 28
2.4 Uitgezonderde opdracht 32
2.5 Overig 36

3. Onderhandse procedure 41
3.1 Enkelvoudig onderhandse gunning 41
3.2 Meervoudig onderhandse procedure 44

4. Uitzonderingen op de openbare en niet-openbare procedure 57
4.1 2b diensten/sociale en andere specifieke diensten 57
4.2 Onderhandelingsprocedure 60

5. Bijzondere procedures 65
5.1 Raamovereenkomst 65
5.2 Concessie 70

6. De opdracht 83
6.1 Samenvoeging van opdrachten 83
6.2 Wezenlijke wijziging van de opdracht 86
6.3 Informatie met betrekking tot de opdracht 101
6.4 Uitleg 106

7. Uitsluitingsgronden 111
7.1 Facultatieve uitsluitingsgronden 111
7.2 Overige uitsluitingsgronden 137

8. Geschiktheidseisen 141
8.1 Toelaatbaarheid geschiktheidseisen 141
8.2 Transparantie en uitleg geschiktheidseisen 166
8.3 Beroep op derden/onderaannemers 169
8.4 Certificeringseisen 190

9. Selectiecriteria 195
9.1 Toelaatbaarheid selectiecriteria 195
9.2 Transparantie en uitleg selectiecriteria 200

10. Eigen verklaring/UEA/bewijsstukken 205
10.1 Herstelmogelijkheid 205
10.2 Overig 207

11. Gunningssystematiek 211
11.1 Toelaatbaarheid gunningssystematiek en -criteria 211
11.2 Transparantie gunningssystematiek en -criteria 237

12. Bestek 275
12.1 Toelaatbaarheid technische specificaties 275
12.2 Transparantie en uitleg specificaties 289
12.3 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden 311
12.4 Overig 314

13. Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden 319

14. Contractvoorwaarden 327
14.1 Proportionaliteit contractvoorwaarden 327
14.2 Uitleg contractvoorwaarden 361

15. Ongeldigheid inschrijving 369
15.1 Abnormaal lage of irreële inschrijving 369
15.2 Manipulatieve of strategische inschrijving 400
15.3 Knock-out eisen 408
15.4 Onvolledige inschrijving 426
15.5 Ondertekening 434
15.6 Problemen met digitaal aanbestedingsplatform/indienen inschrijving 442
15.7 Herstelmogelijkheid inschrijving 444
15.8 Overig 482

16. Beoordeling inschrijving 505
16.1 Beoordeling geschiktheidseisen 505
16.2 Beoordeling gunningscriteria 519
16.3 Beoordelingscommissie 596
16.4 Partijdigheid/belangenconflict 606
16.5 Overig 609

17. Gunningsbeslissing 621
17.1 Motivering gunningsbeslissing 621
17.2 Intrekking gunningsbeslissing 640

18. Intrekking aanbestedingsprocedure 645

19. Opschortende termijn na gunningsbeslissing 657

20. Niet-ontvankelijkheid 667
20.1 Burgerlijke rechter 667

21. Rechtsverwerking 675

22. Rechtsbescherming 689
22.1 Nationale procedureregels 689
22.2 Afgifte stukken/bescherming vertrouwelijke informatie 691
22.3 Beroepsmogelijkheid definitief uitgesloten inschrijver tegen gunningsbeslissing 693

23. Sancties en maatregelen in geschillen 701
23.1 Heraanbesteding 701
23.2 Ingrijpen in gesloten overeenkomst 703
23.3 Schadevergoeding 725

24. Procesrecht 737

25. Overig/varia 743
25.1 Aansprakelijkheid voor onzorgvuldige begeleiding aanbesteding 743
25.2 Level playing field 747
25.3 Mededinging 756
25.4 Meerdere inschrijvers binnen een concern 765
25.5 Onregelmatigheden bij besteding Europese Structuurfondsen 775
25.6 Openbare verkoopprocedure 778
25.7 Selectie voor toewijzing radiofrequenties 780
25.8 Tijdelijke regeling/overbruggingsovereenkomst 788
25.9 Toegang tot informatie over aanbesteding 793
25.10 Vertrouwelijke informatie afkomstig van aanbestedende dienst 797
25.11 Vrij verkeer van diensten 800

Chronologisch overzicht 807
Wetsartikelenregister 819
Trefwoordenregister 831

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Jurisprudentie aanbestedingsrecht 2017