Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Zakelijke mediation

Wat, hoe en wanneer?

Paperback Nederlands 2022 9789493199613
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Procederen, schikken, doorprocederen of (eerst) mediation? Wat is de beste volgende stap?

Conflictprofessionals zoals advocaten, rechters en bedrijfsjuristen kennen het procesrecht doorgaans goed. Mediation is soms wat minder bekend, terwijl voor zorgvuldige advisering/besluitvorming enige kennis over het wat-hoe-en-wanneer van mediation van belang is. Dit cahier beoogt daarin in kort bestek inzicht te verschaffen. Het is bedoeld voor rechtspractici en andere conflict-professionals èn voor juridische masterstudenten.

De auteurs concentreren zich op zakelijke mediation, ruwweg mediation bij conflicten tussen en binnen ondernemingen en andere organisaties. Dat neemt niet weg dat zij ook veel onderwerpen beschrijven die gelden voor mediation in het algemeen.

Specificaties

ISBN13:9789493199613
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:108
Druk:1
Verschijningsdatum:22-2-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Mediation / ADR

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

1. Intro
1.1 Scenario 1
1.2 Scenario 2
1.3 Wat is beter?

2. Wat is mediation?
2.1 Definitie
2.2 Stadia van een conflict
2.3 Verschil tussen schikkingsoverleg door advocaten en mediaton
2.4 Verschil mediation en rechtspraak, arbitrage en bindend advies
2.5 Mogelijk resultaat/effect van mediation
2.6 Emoties, taal
2.7 Conclusie

3. Beginselen van mediation
3.1 De beginselen
3.2 Vrijwilligheid, vrijblijvendheid/niet gebondenheid
3.3 Partijautonomie
3.3.1 Het proces
3.3.2 De inhoud
3.3.3 De mediator en de autonomie
3.4 Vertrouwelijkheid
3.4.1 Object van de vertrouwelijkheid
3.4.2 Begin en einde van de vertrouwelijkheid
3.4.3 Belang bij de vertrouwelijkheid
3.4.4 Wat mag wel, wat niet?
3.4.5 De passieve zijde: wie is gebonden aan de vertrouwelijkheid?
3.4.6 De geheimhoudingsplicht en derden
3.4.7 Immuniteit van de informatie?
3.4.8 De actieve zijde: wie heeft aanspraak op de vertrouwelijkheid?
3.4.9 Vertrouwelijkheid in de caucus
3.4.10 Geluids- en video-opnamen
3.4.11 Kracht van de vertrouwelijkheid
3.4.12 Wat is de taak van de mediator ten aanzien van de vertrouwelijkheid?
3.4.13 Uitzonderingen
3.4.14 Enkele vragen en voorbeelden uit de praktijk
3.5 Neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid
3.6 Professionaliteit
3.7 Transparantie
3.8 Beginselen in beton gegoten?

4. Mediation: wat, hoe en wanneer
4.1 Glasl en BAZO
4.2 Aandachtsgebieden versus rechtsgebieden
4.3 Mediationstijlen
4.3.1 Evaluatieve mediation
4.3.2 Faciliterende mediation
4.3.3 Transformatieve mediation
4.3.4 Narratieve mediation
4.4 Interventies van de mediator
4.4.1 Open en actief luisteren
4.4.2 Doorvragen
4.4.3 Spiegelen
4.4.4 Parafraseren van de inhoud
4.4.5 Gevoelsreflectie
4.4.6 Samenvatten
4.4.7 Positief heretiketteren
4.4.8 Hanteren van emoties
4.4.9 Hanteren van impasses
4.5 Balanceren op verschillende gespreksniveaus
4.5.1 De historie
4.5.2 De hitte van de strijd aan tafel
4.5.3 De toekomst
4.6 Moment voor mediation
4.6.1 Preventieve mediation

5. De verschillende rollen in mediation
5.1 Partijen en deelnemers
5.2 Derden
5.2.1 Partijbegeleiders en adviseurs
5.2.2 Andere betrokkenen
5.3 De mediator

6. De feitelijke gang van zaken in een mediation
6.1 Inleiding
6.2 De voorbereidingsfase
6.2.1 De ‘contactfase’
6.2.2 Discussies over de mediationovereenkomst
6.2.3 Onderwerp van de mediation
6.2.4 Regiebijeenkomst
6.2.5 Intake
6.2.6 Stukken inbrengen en mediation-memo
6.2.7 Vertrouwelijkheid en mediationovereenkomst
6.2.8 Commitment en ‘in staat zijn’
6.2.9 Slagingskansen
6.2.10 Mandaat en vertegenwoordigingsbevoegdheid
6.2.11 Risico van fishing expedition
6.3 De plenaire fase
6.3.1 Ontwikkeling van het gesprek
6.3.2 Caucus
6.3.3 Verslaglegging
6.3.4 Incidenten: dagvaarding en schending van vertrouwelijkheid
6.3.5 Communicatie over de mediation
6.3.6 Macht in mediation
6.3.7 Vrijblijvendheid van de onderhandelingen
6.3.8 Sturing van de onderhandelingen
6.3.9 Mediators proposal
6.3.10 Hoe lang duurt een mediation?
6.4 De afsluitingsfase
6.4.1 Beëindiging na overeenstemming
6.4.2 Beëindiging na overleg
6.4.3 Beëindiging, onverwacht, door één van de partijen
6.4.4 Beëindiging door de mediator
6.4.5 Mislukte mediation?

7. Mediation en de rechter, de arbiter
7.1 Mediation en de rechter
7.2 Mediation en de arbiter, med-arb

8. Wet- en regelgeving
8.1 De Europese mediation Richtlijn
8.2 Verdere nationale wetgeving
8.2.1 Wetsvoorstellen
8.2.2 Verplichte mediation – stimuleren van mediation.
8.2.3 Deelgeschillen

9. Kosten van de mediation
9.1 Betalende cliënten
9.2 Toevoegingen (overheidsfinanciering)

10. Aansprakelijkheid, klacht- en tuchtrecht
10.1 Aansprakelijkheid
10.2 Klacht- en tuchtrecht
10.3 Vertrouwelijkheid bij klachten en aansprakelijkheid

11. Afsluiting: de mediator als kunstenaar

12. Literatuur

13. Bijlagen
13.1 Bijlage A: MfN-Mediationovereenkomst
13.2 Bijlage B: MfN-Mediationreglement
13.3 Bijlage C: Gedragsregels voor de MfN-registermediator (MfN-Gedragsregels)
13.4 Bijlage D: Escalatieladder van Glasl

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakelijke mediation