Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Projecten Praktijkgericht Plannen

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2020 9789082909517
Verkooppositie 3368Hoogste positie: 286
Direct te downloaden

Samenvatting

Dit boek is een handleiding en richtlijn voor het ontwerpen van een inte-grale en betrouwbare projectplanning met een voorspelbare einddatum, op basis van een kritieke pad-netwerkplanning (Critical Path Method, CPM).

De inhoud van dit boek verschaft inzicht in de processen, met praktijkge-richte voorbeelden, tools en technieken om veiliger te werken, faalkosten te reduceren, de tijdsduur te verkorten, kosten te verminderen en de prognoses van een project te verbeteren.

Dit boek is primair bestemd voor projectmanagers en projectplanners die hun werk optimaal willen uitvoeren en die een behoefte hebben aan praktijkgerichte richtlijnen en processen, gebaseerd op internationaal gestandaardiseerde ‘best practices’ en standaarden.

Tevens is dit boek bestemd voor projectsponsors, seniormanagers, pro-jectdirecteuren en specialisten in engineering, inkoop, acquisitie en hu-man resources die meer willen weten over het maken van een integrale projectplanning.

Specificaties

ISBN13:9789082909517
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:262
Uitgever:Berg
Druk:1
Verschijningsdatum:17-2-2020
Hoofdrubriek:Projectmanagement
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

1 INLEIDING 3
2 DE ONTWIKKELING VAN HET TIJDMANAGEMENTPLAN 11
2.1 Het projectmandaat 12
2.2 Het projectmanagementplan (PMP) 13
2.2.1 De drie basisplannen 14
Ad 1. Scopebasisplan 14
Ad 2. Tijdbasisplan 15
Ad 3. Kostenbasisplan 15
2.2.2 De deelplannen 16
Kwaliteitsplan 16
Procesverbeterplan 16
Personeelsplan 16
Communicatieplan 17
Risicomanagementplan 17
Inkoopplan 17
Stakeholdersplan 18
2.2.3 Samenvatting PMP 18
2.3 Bedrijfsorganisatorische invloeden op de projectplanning 19
2.3.1 Bedrijfsomgevingsfactoren 19
2.3.2 Bedrijfsorganisatieproces-assets 19
2.4 De output van het tijdmanagementplan 20
2.4.1 De ontwikkelingscriteria voor het planningsmodel 20
2.4.2 Eisenanalyse 21
2.4.3 Standaarden en richtlijnen 21
2.4.4 Levels in de planning 22
Level 1: strategische mijlpaalplanning 22
Level 2: geïntegreerde mijlpaalplanning 22
Level 3: geïntegreerde projectplanning 23
Level 4: implementatieplanning 23
2.4.5 Plannen voor organisaties 23
Ad 1. Functionele of lijnorganisatie 24
Ad 2. Matrixorganisatie 24
Ad 3. Projectorganisatie 24
Samenvatting plannen voor organisaties 25
2.4.6 Planningsmethodes 25
Kritieke pad-methode (KPM), Precedence Diagram Method 26
Critical Chain Method (CCM) 28
Dynamisch plannen methode (DPM) 29
Samenvatting planningsmethodes 32
2.4.7 Planningstechnieken 32
Rolling Wave-techniek 32
Agile-techniek 33
Three Points estimate-techniek 34
Monte Carlo-simulatietechniek 34
Samenvatting planningstechnieken 34
2.4.8 Planningsgereedschap 34
Traditioneel planningsgereedschap 35
Modern planningsgereedschap 35
2.4.9 Soorten planningen 36
Portfolioplanning 36
Programmaplanning 37
Projectplanning 37
Aanbiedings- of tenderplanning 37
Engineeringplanning 37
Inkoopplanning 37
Fabricage-, uitvoerings- of productieplanning 38
Montageplanning 38
Test- en verificatieplanning 38
Inbedrijfstellingsplanning 38
3 HET DEFINIËREN VAN DE ACTIVITEITEN 41
3.1 Input voor het definiëren van de activiteiten 42
3.1.1 Tijdmanagementplan 42
3.1.2 Scopebaseline 43
3.1.3 Work Breakdown Structure 43
3.1.4 ‘Statement of Work’ 44
3.1.5 Werkpakketten 45
3.1.6 De omgevingsfactoren van het bedrijf 46
3.1.7 Bedrijfsafhankelijke processen 46
3.2 Tools en technieken voor het definiëren van de activiteiten 47
3.2.1 Decompositietechnieken 47
3.2.2 Planningsmethodes, -soorten en -technieken 48
3.2.3 Subject Matters Expert (SME), oftewel experts of deskundigen 48
3.3 Output van het definiëren van de activiteiten 48
3.4 Voorbeelden van het definiëren van de activiteiten 49
3.4.1 Voorbeeld 1: projectmanagementactiviteiten 49
WBS: projectmanagementplan 49
Projectbasisplannen 50
Projectscopemanagementplan 50
3.4.2 Voorbeeld 2: main deck voor een offshore platform 52
Statement of Work (SOW) voor het maken van het main deck van de topsides 52
SOW grafisch afgebeeld 54
Vertaling van het SOW naar het projectplanningsmodel 55
Het managen van de projectplanning en de koppelingen naar ERP-producten 56
Exporteren en importeren in Primavera 58
Generieke fragnets 59
Specifieke activiteiten maken in Primavera 62
4 HET RANGSCHIKKEN VAN DE ACTIVITEITEN 65
4.1 Input voor het rangschikken van de activiteiten 65
4.2 Tools en technieken 67
4.2.1 Planningsmethodes en -technieken 67
4.2.2 Kritieke pad-methode (KPM), Precedence Diagram Method 67
4.2.3 Standaardrelaties 67
Finish-to-Start-relatie (F-S-relatie) 68
Start-to-Start-relatie (S-S-relatie) 68
Finish-to-Finish-relatie (F-F-relatie) 69
Start-to-Finish-relatie (S-F-relatie) 69
4.2.4 Bijzondere relaties 69
Lead-relatie 70
Lag-relatie 70
4.2.5 De afhankelijkheden bepalen 70
Vereiste bepalingen 70
Voorkeursbepalingen 70
Externe bepalingen 71
Interne bepalingen 71
4.2.6 Technieken voor collaboratie en samenwerking 71
Brainstormen 72
Mindmappen 72
Collaboratietools 73
4.3 Voorbeelden van het rangschikken van activiteiten 73
4.3.1 Statement of Work (SOW) 73
4.3.2 Voorbeeld 1: werkpakket ‘projectmanagementplan’ 74
4.4 Voorbeeld 2: main deck van een offshore platform 77
4.4.1 Statement of Work (SOW) voor het maken van het main deck van de topsides 78
Grafische afbeelding van de decompositie 78
4.4.2 Rangschikken van de activiteiten voor het maken van het main deck. 80
Werkvoorbereiding en voorbewerken (niet gerangschikt) 81
Werkvoorbereiding en voorbewerken (gerangschikt) 81
Voorsamenstellen (gerangschikt) 82
Samenstellen van de dekken (gerangschikt) 83
Conserveren en eindsamenstellen compleet main deck (niet gerangschikt) 83
Conserveren en eindsamenstellen compleet main deck 84
Volledig werkpakket main deck 85
5 DE ESTIMATING VAN DE RESOURCES 87
5.1 Projectplanning, gradaties en nauwkeurigheid 87
5.1.1 Het kostenbasisplan 88
5.2 Input, tools en technieken en output 90
5.2.1 Input voor de estimating van de middelen 90
5.2.2 Resourcekalenders 90
5.2.3 Risicoregister 91
5.2.4 Activiteitkosten-estimate 92
5.3 Tools en technieken 92
5.3.1 Expert zienswijze (‘expert judgement’) 92
5.3.2 Estimating technieken 92
Analoge estimating 93
Parametrische estimating 93
Bottom-up estimating 93
5.3.3 Gepubliceerde estimating data 94
Interne databanken voor estimating 94
Extern gepubliceerde estimating data 94
5.3.4 Projectmanagementsoftware 95
5.3.5 Resourcebibliotheek 95
Physical Breakdown Structure (PBS) 96
Standard Activity Breakdown (SAB) 96
Code Of Resource (COR) 96
5.4 Voorbeelden van estimating 99
5.4.1 Analoge estimating van de WBS ‘projectmanagementplan’ 99
Resourcebibliotheek 99
5.4.2 Parametrische estimating van het main deck 101
Voorbeeldberekening 102
Directe uren 102
Berekening van de benodigde manuren 102
Indirecte uren 103
Materialen 103
Materieel 104
5.4.3 Bottom-up estimating 104
Normen en kengetallen 105
5.4.4 Voorbeelden van bottom-up estimating 105
Staalconstructie: voorbewerken, ijzerwerken en lassen 105
Piping; prefabricage en installatie 105
Equipment en elektrische installatie 106
5.4.5 Samenvatting estimating 107
5.4.6 Estimates verwerken in Primavera P6 107
Directe manuren 107
Indirecte manuren 107
Voorbeeld resourcebibliotheek zoals aangemaakt in Primavera 108
5.4.7 Voorbeelden in Primavera 109
Werkvoorbereiding en voorbewerken 109
Voorsamenstellen main deck A-A 110
Samenstellen main deck 110
Eindsamenstelling en conserveren 111
Volledig overzicht van alle manuren 111
Samenvatting voorbeelden 111
6 DE ESTIMATING VAN DE TIJDSDUUR VAN EEN ACTIVITEIT 113
6.1 Tijdsduur van een activiteit 113
6.2 Wat zeggen de internationale standaarden en standaardpraktijken? 114
6.2.1 14-Points Assessment Check Protocol 114
6.2.2 The Society of Construction Law & Delay and Disruption Protocol 115
Appendix B Paragraaf 4.6 115
6.2.3 Mijn voorkeur voor de maximale tijdsduur van een activiteit 115
6.3 Input, tools en technieken en output 116
6.3.1 Input voor de estimating van de activiteitduur 116
6.3.2 Resourcekalenders 117
6.3.3 Projectscope statement 118
Mijlpalen 119
Sleuteldatums en interne mijlpalen 119
Facturatiemijlpalen 119
Levertijden van de deliverables 119
Beschikbaarheid van de resources 119
Globale en projectspecifieke kalenders 119
Vakanties en vrije dagen 120
Beschikbaarheid van de werkterreinen en gebouwen 120
Gedwongen belemmeringen van bijvoorbeeld wegen, spoorwegen en vaarwegen 120
Klimatologische omstandigheden 120
6.3.4 Risicoregister 121
6.3.5 Bedrijfsomgevingsfactoren 121
6.3.6 Bedrijfsafhankelijke assets 121
6.4 Tools & Technieken 122
6.4.1 Three Points estimating 122
Driehoeksverdeling 122
Bètaverdeling 123
Statistical PERT (SPERT) 123
6.4.2 Groepsbesluitvormingstechnieken 124
DELPHI-techniek 124
Hoe werkt het in de praktijk? 125
Gereedschappen 125
6.4.3 Reserveanalyses 126
6.4.4 Kwantitatieve analyse tijdbuffers 126
6.5 Output 127
6.5.1 Activiteitduur estimate 127
6.5.2 Project documents updates 127
6.6 Voorbeelden estimates 127
6.7 Voorbeeld 1: WBS Projectmanagementplan 127
6.7.1 Resourcebibliotheek 128
6.7.2 Statement of Work (SOW) voor de WBS Projectmanagementplan 129
6.7.3 Het bepalen (estimaten) van de activiteitduur voor het projectmanagementplan 132
6.8 Voorbeeld 2: het bepalen van de activiteitduur voor het main deck 134
Werkvoorbereiding 134
Voorbewerking van alle onderdelen 135
Voorsamenstellen 136
Samenstellen 137
Stralen en conserveren 137
Eindsamenstelling 138
6.8.1 Samenvatting voorbeeld 2 (het bepalen van de activiteitduur voor het main deck) 139
7 HET ONTWIKKELEN VAN DE PROJECTPLANNING 141
7.1 Input, tools en technieken en de output 142
7.2 Tools en technieken 143
7.2.1 Projectplanning-netwerkanalyse 143
7.2.2 Kritieke pad-methode 144
‘Longest path’ (‘langste pad’) 144
‘Forward pass’ 144
‘Backward pass’ 145
Float (speling) 145
Constraints (beperkingen) 145
Gedwongen beperkingen 147
Harde beperkingen 148
Zachte beperkingen 150
Samenvatting beperkingen 153
7.2.3 Critical Chain Method 154
Tijdbuffers en reserves 155
7.3 Resource-optimalisatietechnieken 156
7.3.1 Resourcenivellering (leveling) 156
Voorbeeld van resourcenivellering 157
7.3.2 Resourceafvlakking (smooting) 160
Voorbeeld van resourceafvlakking 161
7.3.3 Modelleringstechnieken ( What-If) 162
7.3.4 Simulatietechnieken 162
Three Points estimate-techniek 162
Monte Carlo-simulatietechniek 163
Voorbeeld distributiegrafiek van een Monte Carlo-simulatie 164
7.3.5 Leads en lags 168
7.3.6 Projectplanningscompressietechnieken 169
Crashing 169
Fast Tracking 170
7.3.7 Planningstools 171
7.4 Verificatie, toetsing en goedkeuring 171
7.4.1 Externe eisen aan een planning 172
Voorbeeld 1: eisen Rijkswaterstaat 172
Voorbeeld 2: eisen in olie- en gassector (offshore) 173
Vergelijking eisen RWS en olie- en gassector 175
7.4.2 Interne eisen aan een planning 175
7.4.3 Bedrijfsafhankelijke eisen en procedures 175
7.4.4 Traditioneel planningsgereedschap 177
7.4.5 Modern planningsgereedschap 177
7.4.6 Mijn persoonlijke eisen aan een projectplanning 179
Categoriekeuze voor projectplanning 180
Categorie 1: Core Required Components (CRC) 182
Categories 2: Resource Required Components (RRC) 183
Categorie 3: Earned Value Planning 183
Categorie 4: Risicoplanning 183
7.4.7 Technische eisen aan een projectplanning 184
7.4.8 DCMA 14 Points Assessment 184
Toetsing DCMA 14 Points Assessment 187
Samenvatting DCMA 14 Points Assessment 187
7.4.9 Samenvatting tools en technieken 188
7.5 Voorbereiden voor beheer 188
7.5.1 Coderen van de projectplanning 188
7.5.2 NORSOK-codes 188
7.5.3 Andere code-opties 189
7.6 Kosten toevoegen aan de projectplanning 191
7.6.1 Inleiding kostentoekenning 191
7.6.2 Keuzes die we moeten maken 192
Types activiteiten 193
Kostensoorten 194
Kostenaccounts 195
Hoofd cost accountcodes 196
Cost accountcodes voor directe en indirecte manuren 197
Hoe kosten toekennen? 198
7.7 Extern en intern beheer van de kosten 199
7.7.1 Kostenbeheersing naar opdrachtgever 199
7.7.2 Interne beheersing van de kosten 199
Earned Value Management (EVM) 200
Wat is EVM? 200
7.7.3 Voorbeeld Control Account Plans (CAP’s) 202
Uitleg over Control Account Plan (CAP) 202
Voorbeeld en uitleg s-curve 204
Earned Value Analysis 206
Trendanalyse met Earned Value Analysis 207
Estimate at Completion (EAC) 207
7.8 Goedkeuring van de projectplanning 209
7.8.1 Risico- en reserveanalyses voor dit werkpakket 210
7.9 Ondertekening van de projectplanning 211
7.10 Projectplanning 212
7.11 Voorbeeld 1 WBS Projectmanagementplan 212
7.11.1 Projectplanning netwerkanalyse 215
7.12 Voorbeeld 2 Main deck 218
7.12.1 Kritieke pad-netwerkanalyse voor het main deck 219
7.12.2 Risico- en reserveanalyses voor dit werkpakket 223
7.12.3 Histogrammen 226
7.13 Toekenning van kosten aan de projectplanning 227
7.14 Samenvatting voorbeeld main deck 232
8 NAWOORD 235
9 LITERATUURLIJST 237
9.1 Boeken 237
9.2 Websites 238
10 REGISTER 241

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Projecten Praktijkgericht Plannen