Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Strategic Sourcing and Partnerships

Bij het vaststellen van een bedrijfsstrategie hebben veel managers de neiging om hun aandacht te richten op één enkele (vaak de huidige) strategie en het analyseren van de financiële consequenties, in plaats van op creatieve wijze te trachten de meest effectieve strategie te ontwikkelen.

Victor Blom | 19 september 2000 | 3-4 minuten leestijd

Hoewel de markt steeds complexer wordt zouden managers toch de tijd moeten nemen meerdere strategieën te overwegen. Door echter pro-actieve strategieën te ontwerpen en in strategische scenario's te denken kan men vooraf beter rekening houden met marktniches. Zo kan men logische hypotheses formuleren met betrekking tot de externe omgeving. Uiteraard kan men alleen pro-actieve strategieën ontwikkelen met een juist inzicht in de 'koopbeslissende' factoren (criteria op basis waarvan consumenten beslissen een product te kopen) en in de relatieve concurrentiepositie (zijn wij sterker of zwakker dan de concurrentie in het voldoen aan de marktwensen?).

In het kader van de scenariobenadering is een studie van het Nolan Norton Institute verschenen, getiteld: 'Strategic Sourcing and Partnerships - Challenging scenarios for IT alliances in the network area'. Dit boek is een vervolg op een eerdere studie van het Nolan Norton Institute, verschenen in 1997: 'Succesvol Outsourcen van IT in Nederland'. Ten aanzien van de verschillende mogelijkheden van IT-outsourcing voorzagen de onderzoekers, na een fase van inkopen van resources via 'contracting' en de traditionele megadeals, de opkomst van het 'strategic sourcing'. Daarbij verandert de eenmalige vraag 'moet ik nu wel of niet uitbesteden?' in een continue proces waarbij de vraag 'waar en hoe kan ik gebruik maken van de verschillende mogelijkheden in de markt?' centraal staat. In de vervolgstudie staan de volgende vragen centraal: Wat zullen in de toekomst de relevante issues worden ten aanzien van outsourcing, insourcing, en co-sourcing? Welke factoren vormen een bedreiging voor succesvolle sourcing-relaties?, Wat zijn de motieven achter het aangaan van een sourcing relatie? Welke factoren zullen bepalend zijn voor win-win situaties? De auteurs zijn van mening dat globalisatie en technologische innovatie de belangrijkste factoren zijn in de hedendaagse economische expansie. Met name de omvang en de snelheid van de technologische innovatie maakt het ontstaan van nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk. Dit komt vooral tot uiting in sterke verbeteringen in de prijs/performance ratio van technologie, de mogelijkheid om informatiesystemen te koppelen, en het toegenomen vermogen van organisaties om nieuwe technologieën toe te passen. Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe bedrijfsmodellen bestaat uit het aangaan van strategische allianties en het vormen van strategische partnerships. Van der Zee en van Wijngaarden stellen dat toekomstig succes is voor een groot deel afhankelijk zal zijn van de mate waarin het management in staat is de huidige, beperkte bedrijfsstrategie (veelal gekenmerkt door het gebruik van traditionele grenzen, bewezen technologie, en vastgeroeste relaties tussen de verschillende spelers), om te vormen tot een innovatieve, creatieve strategie, gebaseerd op wereldwijde concurrentie en - markten, de opkomst van IT, en de rol die IT speelt in het vormen van een strategie gebaseerd op dynamische relaties met die organisaties die in het bedrijfsnetwerk de meeste waarde toevoegen. In de economie van de 21e eeuw zullen zaken als kennisdeling, risicodeling, en partnership in innovatieve IT-research van cruciaal strategisch belang worden. Om inzicht te bieden in de mogelijke strategieën die voor bedrijven openstaan richten de auteurs zich op drie mogelijke scenario's die achtereenvolgens uitgaan van: a) het ontstaan van high-tech regio's, b) cyberconcurrentie, en c) het ontstaan van wereldwijde concurrentie. De vragen die voor ieder scenario beantwoord moeten worden luiden: gaan we toe naar een globale of een regionale economische ontwikkeling? Wordt de inzet en toepassing van ICT een belangrijke concurrentiefactor, of zal ICT als commoditygoed een meer generieke rol spelen?. Hoe zal de arbeidsmarkt met betrekking tot de beschikbaarheid van ICT-personeel zich ontwikkelen - zal er sprake zijn van overvloed of voortdurende schaarste? Aan de hand van een uitgebreid onderzoekstraject waaraan gerenommeerde bedrijven uit zowel de ICT-branche als uit andere economische sectoren hebben deelgenomen geven de auteurs inzicht in de verschillende strategische beleidsmogelijkheden die zowel de aanbieders als de afnemers van ICT-diensten tot hun beschikking hebben. Het resultaat van hun studie vormt hiermee een interessante bijdrage aan strategische beleidsvorming in het begin van de 21 eeuw.

Over Victor Blom

Victor Blom is Business Development Executive CRM bij Efficy Nederland BV.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Han van der Zee, Paul van Wijngaarden
Strategic Sourcing and Partnerships

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden