Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Razendsnelle productontwikkeling

'Raz

Jeroen Kemperman | 3 november 1999

endsnelle productontwikkeling' is geschreven voor projectleiders, lijnmanagers en professionals die de doorlooptijd in productontwikkeling willen verkorten. Hiertoe biedt het boek waardevolle aanknopingspunten die op een praktische en uiterst leesbare manier worden gepresenteerd. Paradoxaal genoeg heeft de vertaling van het origineel uit 1991 even op zich laten wachten. Evenals de gangbare literatuur over productontwikkeling is dit boek dan ook niet gericht op uitgevers of dienstverleners maar op producenten van technologie-intensieve stukproducten. Verkorten van ontwikkelingstijd Juist deze bedrijven zijn vaak verwikkeld in een soort 'productwedloop'. Hierbij neemt het goedkoper of eerder op de markt brengen van redelijk identieke producten een centrale plaats in. Deze bedrijven hebben de laatste jaren ook het meest aandacht geschonken aan het verkleinen van de ontwikkelingstijd. Ook voor bedrijven die hier al aanzienlijke vorderingen mee hebben bereikt blijft 'Razendsnelle Productontwikkeling' echter een relevant boek. Het verkorten van ontwikkelingstijd is een specifiek vraagstuk. Het realiseren ervan vereist echter een brede hoeveelheid kennis en ervaring. Een praktisch boek over dit onderwerp vereist dan ook een integratie van bestaande theorieën. Hierin zijn Smith en Reinertsen goed geslaagd. Een groot deel van de literatuur over productontwikkeling is bijvoorbeeld procesgericht (het managen van mensen) of output gericht (het managen van producten). Razendsnelle Productontwikkeling is breder opgezet. De onderwerpen lopen van het 'managen van teams' tot 'productbouw'. Discussies over het investeren van middelen in doorlooptijdverkorting worden vaak gekenmerkt door taalbarrières tussen financiële managers aan de ene kant en projectmanagers en marketeers aan de andere kant. Smith en Reinertsen geven rekenmethoden die kunnen helpen bij het berekenen van de kosten verbonden aan gederfde inkomsten door vertraging. Ze houden deze relatief eenvoudig omdat ze ervan uitgaan dat de accuratesse van voorspellingen sterker wordt beïnvloed door de onzekerheid van de input dan door geavanceerdheid in berekeningen. Hierdoor zijn deze rekenmethoden waardevol om discussies over de waarde en kosten van doorlooptijd te rationaliseren. Twee overdrachtspunten Een deel van de productontwikkelingsliteratuur is eenzijdig gericht op technologische vraagstukken en risico's. Gezien de focus op producenten van technologie-intensieve stukproducten, is dit wel verklaarbaar maar niet terecht. Technologie-ontwikkeling en marktontwikkeling horen grotendeels parallel te lopen. Daarbij zijn met name twee overdrachtspunten essentieel. In de eerste plaats de initiatiefase van een ontwikkelingsproject waarin vanuit marktperspectief wordt gedefineerd welk product moet worden ontwikkeld. In de tweede plaats de marktintroductiefase van het product waarin een solide marktpositie en omzet moet worden bereikt. Beide overdrachtspunten zijn belangrijke bronnen van vertraging die vaak niet worden meegenomen bij het verkorten van de doorlooptijd in productontwikkeling. Vertragingen in initiatiefase Smith en Reinertsen gaan uitvoerig in op vertragingen die ontstaan in de initiatiefase ­ dus voor het daadwerkelijke project officieel van start gaat. Onder de titel 'de vage beginfase' maken ze duidelijk hoe(veel) vertraging hier ontstaat. Daarna geven ze nuttige en bruikbare aanwijzingen voor het gebruiken van specificaties om te komen tot een eenduidige definitie van het product, die wordt gedeeld vanuit marketing en engineering. Markt- en technologie-ontwikkeling Het tweede overdrachtspunt tussen markt-ontwikkeling en technologie-ontwikkeling (de marktintroductie fase) wordt niet echt behandeld. Hierin volgen Smith en Reinertsen de gangbare opvattingen in productontwikkeling die werken aan het verkorten van de 'time-to-market' en niet de 'time-to-market-acceptance'. Dit is jammer omdat ook de marktpenetratie aanzienlijk kan worden versneld door het te zien als een onderdeel van het ontwikkelingsproject. Daarnaast lijkt er een spanningsveld te bestaan tussen het verkorten van de 'time-to-market' en het versnellen van de marktpenetratie. Zoals Smith en Reinertsen benadrukken wordt het productontwikkelingsproject versneld door te werken met een klein team met full-time commitment. De marktpenetratie wordt echter versneld door lijnmanagers en vertegenwoordigers van distributeurs en klanten intensief te betrekken bij de ontwikkeling. Het zou interessant zijn geweest om te zien hoe Smith en Reinertsen omgaan met dit soort spanningsvelden. Nuttig en aanbevelenswaardig De kanttekeningen daargelaten is Razendsnelle Productontwikkeling een nuttig en aanbevelingswaardig boek. Het zal mensen die zelf worstelen met doorlooptijdverkorting helpen de belangrijkste bronnen van vertraging te identificeren en aan te pakken.

Over Jeroen Kemperman

Jeroen Kemperman is senior programmamaanger waardemanagement & merkpositionering Zorg bij Achmea.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden