Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Engage! - Reisgids voor veranderavonturen

Lars Paardekooper | 5 juli 2017

strong>Organisaties bewegen zich in een continue veranderende omgeving, waar innovatie, concurrentie, wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot organisatieverandering. Het gaat hierbij niet alleen om oppervlakkige veranderingen – een verandering in gedrag, maar ook om diepliggende verschuivingen van overtuigingen, waarden en identiteit – de transformatie. Sturing geven aan dergelijke organisatieverandering is complex. ‘Engage! Reisgids voor veranderavonturen’ biedt te midden van de veelheid aan veranderliteratuur een toegankelijke en overzichtelijke inkijk in de wijze waarop je als change agent het proces van organisatieverandering kunt begeleiden.

Van Olffen, Maas en Visser zien de organisatie als een ‘verhalencollectie’, het geheel van individuele en collectieve verhalen van, over en door de organisatie. Een organisatieverandering in deze ‘verhalencollectie’ is een gezamenlijk leerproces van vallen en opstaan. Hiervoor zijn een open leercultuur, onderling vertrouwen en dialoog tussen de betrokkenen cruciale factoren voor succes. Het is aan de change agent of veranderleider om verbinding te leggen tussen de betrokkenen én om te weten wat er speelt. Dit perspectief op organisatieverandering heeft een plek in de sociaal constructivistische stroming in de veranderliteratuur.

Het boek is opgebouwd langs de verschillende fasen van een reis. Zo wordt er aandacht besteed aan de voorbereiding (samenstellen van de verandercrew, impact maken), zaken waar je als change agent tegen aanloopt gedurende een verandering (vastlopen, pijnlijke besluiten, leiderschap) en de wijze waarop je organisaties kunt inrichten zodat ze in de toekomst ‘verander-proof’ zijn. Tijdens de reis wordt ook stil gestaan bij de basis van de organisatieverandering: wat is nu eigenlijk de aard van verandering? De uiteenlopende onderwerpen worden niet gedetailleerd uitgelegd, in plaats daarvan worden ze to-the-point behandeld en voorzien van illustratieve voorbeelden. Een mooi voorbeeld hiervan is het ‘World Café’ als werkvorm voor het in co-creatie verkennen van organisatievraagstukken óf toepassing van inzichten op bekende voorbeelden als Philips, Zappos en Elon Musk. De rode draad die in deze hoofdstukken terugkomt is het belang van ‘dialoog’ en ‘leren’.

Als startende organisatieadviseur heb ik nog geen rijke praktijkervaring waar ik uit kan putten om in te zetten in een verandertraject. Literatuur over verandermanagement biedt daarom een nuttige bron van informatie om vorm te geven aan mijn eigen rol als ‘change agent’. Voor lezers die de diepte in willen op (bepaalde aspecten van) een veranderavontuur is ‘Engage!’ minder geschikt. De kracht van ‘Engage! is juist de toegankelijkheid van het boek, met herkenbare voorbeelden en praktische handreikingen. Een mooi voorbeeld hiervan is het zogeheten change canvas, een denkmodel bij het kickstarten van een verandering. Maar bovenal een middel om de dialoog aan te gaan en om betrokkenheid te creëren bij een verandering. ‘Engage!’ is meer dan een praktische gids, het boek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en theorieën over verandermanagement. Deze mix van wetenschappelijke grondslag en praktische toepasbaarheid, zorgt voor inspiratie, herkenbaarheid en activeert om met de handreikingen uit het boek aan de slag te gaan.

Over Lars Paardekooper

Lars Paardekooper is adviseur bij Adviestalent. Adviestalent leidt jonge talentvolle academici op tot breed inzetbare adviseurs en managers. Adviestalent is een initiatief van Twynstra Gudde.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden