Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Managen van agile projecten

Saskia Gervink | 4 mei 2017

strong>Agile, AgilePM, Scrum, Kanban, XP, Lean en Six Sigma, weet jij de verschillen of overeenkomsten te benoemen? Er zijn zoveel ontwikkelingen binnen projectmanagement, maar als starter in het vak heb ik vooral de vraag ‘wat is er allemaal op de projectmanagement horizon en hoe verhouden verschillende methodieken zich tot elkaar?’ Een antwoord formuleren op deze vraag is mijn motivatie om dit boek te lezen.

Even heel kort, wat is agile? Agile betekent wendbaar en is eigenlijk geen methode, maar een gedachtengoed. De oorsprong bevindt zich in de softwareontwikkeling. Binnen agile projecten werkt men met increments (tijdsperiodes), waarbij na ieder increment een deelresultaat van het eindresultaat opgeleverd dient te worden. Er is sprake van continue feedback en ingebruikname van het (deel)resultaat na iedere oplevering. Agile projecten worden niet beheerst op tijd en geld, maar op functies waaraan het resultaat moet voldoen. Er wordt gebruik gemaakt van zelfsturende teams, waarbij de klantvraag centraal staat. Uit dit gedachtengoed vloeien methodieken voort, zoals XP, Kanban of AgilePM.

Het boek bestaat uit vier delen. In het eerste en tweede deel wordt besproken wat agile is, wanneer een agile-aanpak geschikt is of wanneer het minder geschikt is. De scheidingslijn wordt duidelijk waarom agile als een gedachtengoed wordt beschouwd en AgilePM als methodiek. Agile is namelijk meer een filosofie, het idee achter de schermen. AgilePM is een methodiek, omdat het handvatten geeft over hoe deze filosofie geïmplementeerd kan worden. AgilePM maakt een koppeling tussen de agile methoden en het overkoepelende bedrijfs- en programmamanagement. Deze methodiek geeft richting aan het agile gedachtengoed, door concrete principes en bouwstenen te koppelen aan de uitvoering van een agile project. Principes zoals lever op tijd, doe geen concessies aan kwaliteit of lever incrementeel op. De bouwstenen zijn: mensen, processen, toepassingen en producten. Zo worden concrete handvatten aangereikt om aan de slag te gaan met agile werken.

In het derde deel wordt stilgestaan bij de meest voorkomende technieken binnen agile projecten, zoals timeboxing, MoSCoW en planning poker. Er wordt een gestructureerd overzicht gegeven van de technieken, waarvoor je ze kunt inzetten, en de essentiële succesfactoren. Tot slot het vierde deel, de afstemming met andere verandering/projectmanagement-methodieken, waarin wordt weergegeven waar andere methodieken voor staan. Het lezen van dit deel voelt voor mij als een verademing, omdat ik als net gestarte adviseur eindelijk een begin kan maken met het vormgeven van de projectmanagement horizon. Het enige nadeel is de hoeveelheid informatie, de methodieken worden namelijk in een rap tempo behandeld. Ben je langere tijd werkzaam in het projectmanagementvak, dan zal dit niet zo een probleem vormen. Voor de starter met relatief weinig (praktijk)ervaring kan dit wellicht iets te snel gaan. Echter, dit boek geeft wel voldoende informatie om een keuze te maken in welk van de methodieken iemand zich verder wil ontwikkelen/specialiseren.

Is mijn vraag na het lezen van dit boek beantwoord? Dit boek heeft mij op een heldere manier kennis laten maken met agile projecten. Vooral AgilePM wordt uitgebreid behandeld en krijgt een duidelijke plek op de ‘projectmanagementhorizon’. Dit boek is dan ook geschikt als voorbereiding op het AgilePM examen. Er wordt gelukkig ook aandacht besteed aan alle andere methodieken die in het werkveld aanwezig zijn. Die koppeling wordt duidelijk gemaakt, al liggen de methodieken uiteraard allemaal in elkaars verlengde. Een aandachtspunt is natuurlijk wel, in hoeverre collega’s of opdrachtgevers alle methodieken precies uit elkaar kunnen houden. Het lijkt mij nuttig om te bediscussiëren wat een opdrachtgever of collega bedoelt met agile werken en hoe men daar invulling aan geeft. Dit boek biedt hiervoor een helder overzicht van de grove lijnen van de methodieken en is dan ook handig als naslagwerk.

Over Saskia Gervink
Saskia Gervink is adviseur bij Adviestalent. Adviestalent leidt jonge talentvolle academici op tot breed inzetbare adviseurs en managers. Adviestalent is een initiatief van Twynstra Gudde.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden