Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Suzanne Meijers - 5 Tips om een reorganisatie voor te bereiden column
17 december 2020 | Suzanne Meijers

Wat kun je als ondernemer met personeel doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een reorganisatie? Suzanne Meijers, auteur van Geen gedoe met personeel zet de vijf belangrijkste tips op een rij.

Reorganisaties zijn helaas aan de orde van de dag. Uiteraard reorganiseer je niet voor de lol. In het ergste geval is het om je bedrijf van een faillissement te redden. Door een reorganisatie verliezen medewerkers hun baan, maar aan de andere kant wil je je onderneming laten voortbestaan en zoveel mogelijk banen behouden.

Een goede voorbereiding is het halve werk
Een goede voorbereiding maakt dat een ontslagaanvraag bij het UWV gemakkelijker zal verlopen. Het indienen van zo'n aanvraag is niet ingewikkeld, maar het bepalen van de route en de ontslagvolgorde kan soms minder eenvoudig zijn dan je vooraf dacht.
Zo moet je goed kijken naar de personeelslijst, de functieomschrijvingen en de volgorde voor ontslag. Zijn er verschillende mensen die eenzelfde functie uitoefenen? Dan krijg je te maken met het afspiegelingsbeginsel. Maar heeft iemand een unieke functie en worden die taken overbodig? Dan kun je hem voor ontslag voordragen.

Zorg dat de financiële gegevens up-to-date zijn
Ook met zwarte cijfers kun je reorganiseren. Maar zeker in deze tijd zal het vaak financieel niet best gaan als een bedrijf reorganiseert. Bij UWV moet je in dat geval niet alleen de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar laten zien, maar ook de prognoses voor de komende tijd. Verwijs naar andere kostenbesparende maatregelen die je al hebt genomen voordat je besloot personeel te ontslaan.
Vraag je administratiekantoor of accountant de financiële gegevens te verzorgen. Maar laat je administratiekantoor niet de ontslagaanvraag indienen. Dit gaat echt vaak mis. Ieder zijn vak zullen we maar zeggen.

Dien eerst deel A van de ontslagaanvraag in
De ontslagaanvraag bij UWV bestaat uit de delen A, B en C. Deel A is het meest simpele deel waar je alleen maar de bedrijfsgegevens en die van je werknemer die je moet ontslaan, hoeft in te vullen. Dien eerst dit deel in. Dat doe je om twee redenen:
Ten eerste om misbruik van het opzegverbod tijdens ziekte te voorkomen. Want als een werknemer een idee krijgt dat je moet reorganiseren, kan het gebeuren dat hij zich opeens ziekmeldt. En een zieke werknemer kun je vanwege het opzegverbod niet ontslaan. Het indienen van deel A is dus een soort vangnet.
Bij het indienen van deel A kun je direct uitstel vragen van twee weken. Dat brengt mij op de tweede reden:

Ga in overleg met je werknemer
Ga na het indienen van deel A in overleg met je werknemer en gebruik de periode van twee weken om te kijken of je er alsnog uitkomt met elkaar. Dat kan via een beëindiging met wederzijds goedvinden. Dit wordt ook wel een ‘vaststellingsovereenkomst' genoemd.
Lukt het om een regeling te treffen? Mooi, trek de ontslagaanvraag in. Om te voorkomen dat de werknemer zich bedenkt, krijg je van UWV nog eens twee weken voordat de ontslagprocedure definitief van tafel is.
Kom je er samen niet uit? Zet dan de procedure voort.

Zeg op de juiste manier op
Je dient nu deel B en C in bij het UWV. Over het algemeen volgen twee rondes van hoor en wederhoor. Dat gaat allemaal schriftelijk.
Na de toestemming van UWV zeg je op met inachtneming van de juiste opzegtermijn. Denk ook aan de transitievergoeding en de eindafrekening. Kreeg je ondanks je goede voorbereiding geen toestemming? Overweeg dan in beroep te gaan.

Suzanne Meijers is een ondernemende advocaat arbeidsrecht, spreker en auteur van Geen gedoe met personeel, arbeidsrecht voor ondernemers.


Geen gedoe met personeel - De juridische kant van thuiswerken column
11 december 2020 | Suzanne Meijers

Thuiswerken is zeker sinds corona niet meer weg te denken. Tips over Zoommeetings en -borrels en leidinggeven op afstand vliegen je om de oren. Maar hoe zit het juridisch gezien?

Ondernemer Lucie vraagt zich af wat ze aan moet met Maarten. Hij wil een vergoeding voor de koffie en verwarming. Maar hij maakt hij zijn uren niet en het gaat allesbehalve goed met haar onderneming. Maarten kan beter weer volledig op kantoor komen werken, besluit Lucie. Dat scheelt hem kosten en zij houdt beter overzicht.

Is thuiswerken eigenlijk een recht?
In de regel is thuiswerken geen recht. Maar een werkgever moet een verzoek om thuis te mogen werken wel serieus overwegen: kunnen werknemers thuis werken en is dit gewenst in het bedrijf? Een afwijzing van zo'n verzoek moet een werkgever bespreken met zijn werknemer.

Thuiswerken in tijden van corona
Maar thuiswerken is nu toch de norm? Klopt. Het is een dringend advies van de overheid. Geen recht van de werknemer.
Recent startte een werknemer een procedure, omdat zij vond dat ze vanwege de coronamaatregelen recht had op thuiswerken. Haar werkgever aan de andere kant wilde dat ze naar het bedrijf kwam. De rechtbank Gelderland oordeelde dat deze werknemer geen recht op thuiswerken had. Haar werkgever had geen verplichtingen geschonden die voortvloeien uit de wet, zoals: het beginsel van goed werkgeverschap, de instructiebevoegdheid en de zorgplicht. Sterker nog, de werkgever had gezorgd voor een veilige werkomgeving binnen het bedrijf.

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkplek
Lucie moet ervoor zorgen dat Maarten op kantoor, maar ook als hij thuiswerkt, zijn werk in een veilige werkomgeving kan doen. Dat betekent dus op zijn minst dat het bureau, de stoel en de computeropstelling ergonomisch verantwoord zijn.

Hoe controleert zij dit? Een huisbezoek mag vanwege de privacywetgeving namelijk niet zomaar. Daarom kan Lucie Maarten een korte checklist laten invullen - eventueel in overleg met de Arbodienst. Iedereen heeft er immers belang bij om rsi- of andere klachten te voorkomen.
De privacy van werknemers is belangrijk, maar ook die van het bedrijf zelf. Veilig internet zet Lucie dus ook op de checklist.

Kostenvergoeding
Een reiskostenvergoeding betaalt Lucie niet meer nu Maarten al tijden niet meer naar kantoor gaat en dat is haar goed recht. Sterker nog, vanaf 1 januari 2021 doet de fiscus moeilijk over doorbetaling van niet gemaakte reiskosten.

Dan is vergoeding voor koffie wel het minste wat ze kan doen, vindt Maarten. Maar Lucie is wettelijk gezien niet verplicht om kosten te vergoeden voor het thuiswerken. Het zijn dus appels en peren die Maarten met elkaar vergelijkt. Toch kiezen veel werkgevers wel voor een thuiswerkkostenvergoeding. Maar in plaats van bijvoorbeeld een internetvergoeding is het nog belangrijker dat Lucie ervoor zorgt dat ze de werkplek voor Maarten op orde heeft.
Sowieso doet ze er goed aan vooraf even met haar boekhouder te overleggen over de fiscale kant van deze vergoedingen.

Wat doe je met de arbeidstijden bij thuiswerken?
Als Maarten thuiswerkt, heeft hij natuurlijk nog steeds de verantwoordelijkheid om bepaalde werkzaamheden te doen. Maar ja, zijn gezin vraagt ook aandacht. Lucie kan - als dat mogelijk is - beter op output sturen en niet op daadwerkelijke werktijden. Uiteraard is het wel belangrijk dat Maarten beschikbaar is voor bepaalde teammeetings.

En nu?
Thuiswerken is dus normaal gesproken geen recht. Als je je werknemer thuis laat werken, raad ik aan te kijken naar de veiligheid van de werkplek en duidelijke afspraken te maken over output en bereikbaarheid. Maar, deze tijden vragen in mijn optiek wel een flexibelere benadering van werkgever én werknemer.

Suzanne Meijers is arbeidsrechtadvocaat en helpt sinds bijna twintig jaar werkgevers en werknemers in lastige arbeidsrechtelijke situaties, maar liever voorkomt ze die. Daarnaast is zij ondernemer, trainer, blogger en verschijnt zij regelmatig in artikelen van NRC, AD, Volkskrant en FD. Ze is de auteur van Geen gedoe met personeel.


Geen gedoe met personeel - Arbeidsrecht voor ondernemers preview
11 november 2020 | Suzanne Meijers

Geen gedoe met personeel geeft direct antwoord op de personele kwesties waar je mee worstelt. Ook zie je eventuele problemen eerder aankomen. Dat kan je veel gedoe, negatieve energie en uiteindelijk ook geld schelen. Een preview.

Is het hebben van personeel een zegen of een vloek? Je bent gaan ondernemen om te doen wat je leuk vindt. En dus niet om je al te veel bezig te houden met de juridische kant van personeel. Maar als je vooraf kennis van zaken hebt, is de kans groter dat je problemen vooraf zoveel mogelijk voorkomt of op zijn minst herkent. Via Google weet je niet altijd of de informatie wel betrouwbaar is of inmiddels zelfs gedateerd. Daarom schreef ik dit boek.

Als arbeidsrechtadvocaat help ik al bijna twintig jaar ondernemers en HRM-ers. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leg ik uit hoe je om kunt gaan met personeel vanaf het aannemen tot het afscheid nemen ervan. Verder bevat het boek veel tips en aan het eind van elk hoofdstuk een checklist om het je nog gemakkelijker te maken. Lees het boek chronologisch of gebruik het als naslagwerk en pak het hoofdstuk dat je op dat moment aanspreekt.

Wil je personeel?
Verschillende typen arbeidsrelaties komen aan bod: stagiairs, uitzendkrachten, payrollkrachten, zzp-ers, oproepkrachten en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

Hoe regel je het met arbeidsvoorwaarden?
Zoek de balans op tussen wat je wettelijk gezien minimaal moet betalen en wat reëel is in vergelijking tot je concurrentie. Naast loon en vakantiegeld zijn er natuurlijk meer arbeidsvoorwaarden.

Wat neem je op in de arbeidsovereenkomst?
Ik zoom in op verschillende bedingen, van proeftijdbeding tot concurrentiebeding. Het is echt niet nodig om in elk geval alle bedingen op te nemen, maar weet in ieder geval van het bestaan ervan.

Waarom neem je een bedrijfsreglement?
Het is niet de bedoeling om een document te maken en dat vervolgens in de la te leggen. Daar heeft niemand wat aan, maar wat dan wel?

Hoe regel je het met verlof?
Het onderwerp vakantiedagen ken je wel. Maar weten hoe het precies zit en ook je blik verbreden naar andere vormen van verlof, zoals kortdurend zorgverlof en tijd-voor-tijd.

Hoe zit het met personeel en privacy?
Een paar jaar geleden kon je het woord AVG niet meer horen. De doorwerking van privacy op de werkvloer: van geluidsopnames tot datalekken en veelvuldig internetgebruik.

Wat als je personeel ziek wordt?
Het feit dat werknemers ziek kunnen worden, is de reden waarom veel ondernemers niet starten met personeel. Twee jaar lang doorbetalen zonder dat er iets tegenover staat, is een grote drempel. Toch heb je als ondernemer echt wel mogelijkheden in handen om op een goede manier om te gaan met zieke werknemers. Ik schreef hier al een gratis e-book over dat al meer dan 4.000 keer is gedownload.

Arbeidsconflicten voorkomen en oplossen
Natuurlijk zijn arbeidsconflicten nooit leuk. Die los je het liefst zo snel en praktisch mogelijk op. Als het even kan met behoud van een goede onderlinge relatie. Dossieropbouw is ook niet altijd een negatief begrip.

Hoe neem je afscheid van personeel?
Als het toch niet lukt om het gezellig te houden of als je moet reorganiseren dan is het goed om te weten hoe je dat zo efficiënt en goed mogelijk doet. Ik behandel verschillende vormen van ontslag en vergoedingen.

Dit boek geeft je veel tips en praktische voorbeelden om gedoe met personeel te voorkomen. Mocht je toch problemen hebben, dan biedt het boek je voldoende handvatten voor oplossingen. En als je een arbeidsrechtspecialist in moet schakelen ben je na het lezen van dit boek op zijn minst een gelijkwaardige gesprekspartner.

Suzanne Meijers is een ondernemende advocaat arbeidsrecht, spreker en auteur van Geen gedoe met personeel, arbeidsrecht voor ondernemers.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden