Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , e.a.

25 jaar Awb - In eenheid en verscheidenheid

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2019 9789013152951
Direct te downloaden

Samenvatting

De Algemene wet bestuursrecht viert 1 januari 2019 haar zilveren jubileum. Dat verdient aandacht want de betekenis van de Awb op de ontwikkeling van het bestuursrecht in Nederland valt moeilijk te overschatten. Maar liefst 87 auteurs afkomstig uit verschillende generaties en functionele gebieden van het bestuursrecht schreven 75 waardevolle bijdragen over de toekomst van de Awb. Een unieke jubileumbundel voor alle beoefenaren van het bestuursrecht.

25 jaar Awb, In eenheid en verscheidenheid is een unieke bundel rondom het zilveren jubileum van de Awb: niet eerder waren zoveel auteurs bijeen om in 75 bijdragen over deze belangrijke systeemwet te schrijven. Die uitzonderlijke aandacht verbaast niet: de bete­kenis van de Awb op de ontwikkeling van het be­stuurs­recht in Neder­land valt moeilijk te over­schat­ten. Niet alleen is met de invoering van de Awb het al­ge­­meen deel van het bestuursrecht samengebracht en verder gecodi­fi­ceerd, de invoering leidde ook tot een systematisering van belangrijke delen van het bestuursrecht. Bovendien werd eenheid in de rechtsgang naar de be­stuurs­rechter gecreëerd. Het bestuurs­recht werd in een klap een stuk vol­was­se­ner. '25 jaar Awb' rechtvaardigt daarom alleszins een mo­ment van vie­ring en be­schou­wing en vormt een goede aanleiding voor bezinning op de plaats en functie van deze systeemwet, nu en voor de toekomst.

Inhoud jubileumbundel
Deze bijzonder fraai uitgevoerde uitgave werd gepresenteerd tijdens het symposium '25 jaar Awb, Verschillende generaties over een jarige weg' op 8 februari 2019 in Den Haag. Het vormt een schriftelijke bekroning van de jubilerende wet. Door de uiteenlopende perspectieven is de publicatie bijzonder waardevol voor alle beoefenaren van het bestuursrecht, ongeacht wetgeving, rechtspraak, openbaar bestuur, wetenschap of advocatuur.

De bundel is opgedeeld in 6 deelthema’s:
- Ambities en doelstellin­gen van de Awb
- Grondslagen en basiskeuzes in de Awb
- Coherentie en concurrentie met de Awb
- Internationale invloed op de rol van de Awb
- Gebruikersperspectieven op de Awb
- Invloed van inno­vatie en digitalisering op de Awb

Specificaties

ISBN13:9789013152951
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:852
Druk:1
Verschijningsdatum:1-2-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Tom Barkhuysen

Prof.mr. T. Barkhuysen is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en fellow van het Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is hij advocaat te Amsterdam.

Andere boeken door Tom Barkhuysen

Over Willemien den Ouden

Willemien den Ouden is als hoogleraar staats- en bestuursrecht verbonden aan het Instituut Publiekrecht van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Zij promoveerde in 2002 op een proefschrift over de rechtmatigheid van subsidieverplichtingen, publiceert regelmatig over het subsidierecht en het staatssteunrecht en verzorgt veel post-academisch onderwijs op dit terrein.

Andere boeken door Willemien den Ouden

Inhoudsopgave

Tom Barkhuysen, Bert Marseille, Willemien den Ouden, Hans Peters & Raymond Schlössels
Vooraf

I Ambities en doelstellingen van de Awb
1 Lukas van den Berge
Macht en tegenmacht in de netwerksamenleving
Drie uitdagingen voor het bestuursrecht van de toekomst
2 Tim Borman
De Awb als ordenende kracht: ook voor Caribisch Nederland?
3 Dick Allewijn
Op zoek naar het passende procesmodel
4 Alex Brenninkmeijer
De burger tussen de ambities en doelstellingen van de Awb
5 Cécile Bitter & Hans Besselink
25 jaar Awb-bezwaarschriftprocedure: tijd voor Heroverweging
6 Jaap Polak
Rechtseenheid en rechtsontwikkeling in het algemeen Bestuursrecht, in bestuursrechtspraak en wetgeving
7 Ben Schueler
Van besluit naar geschil
8 Peter van Lochem
Codificatie en andere doelstellingen
Over de houdbaarheid van de Awb
9 Twan Tak
Rechtspraak onder de Awb

II Grondslagen en basiskeuzes in de Awb
10 Niels Jak
Semipublieke instellingen en de Algemene wet bestuursrecht
De afnemende betekenis van het bestuursorgaanbegrip als Sleutel tot rechtsstatelijkheid bij ontstatelijking
11 Leo Damen
Van Awbmens naar responsieve burger?
12 Hanna Tolsma
Belanghebbendebegrip: de jurisprudentie
13 Raymond Schlössels
Het besluit voorbij… maar via welke route?
14 Pim Huisman
Groeirichtingen voor de ontwikkeling van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking
15 Kars de Graaf
Over uitspraakbevoegdheden. Codificeer en systematiseer verscheidenheid!
16 Herman Bröring
Bestuursrechtelijke soft law: tien opmerkingen
17 Bruno van Ravels
Over de onafhankelijke deskundige in procedures over overheidsaansprakelijkheid
18 Michiel Tjepkema & Jonathan Huijts
Nadeelcompensatie in het schemergebied tussen rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad
19 Roel Schutgens
Lekker shoppen
Over de keuze tussen de civiele of de bestuursrechtelijke schadevergoedingsrechter
20 Jacobine van den Brink & Willemien den Ouden
Van regel naar uitzondering
Over hoe de Algemene wet bestuursrecht veel ‘subsidierelaties’ niet of nauwelijks normeert
21 Rianne Jacobs
Experimenten met algemene regels van bestuursrecht: een verkenning
22 Rens Koenraad
Op zoek naar algemene beginselen van behoorlijk Burgerschap in het Nederlands bestuursrecht
23 Tom Barkhuysen & Michiel van Emmerik
Equality of arms en de Algemene wet bestuursrecht
24 Fatma Çapkurt & Ymre Schuurmans
Blinde vlek in de Awb: data

III Coherentie en concurrentie met de Awb
25 Hans Peters
Verbonden begrippen
Over de verhouding tussen de subjectbegrippen bestuursorgaan en rechtspersoon
26 Frank van Ommeren
Artikel 2:1 BW hoort in de Awb
Over publiekrechtelijke rechtspersonen en hun bestuursorganen
27 Gerdy Jurgens
De rol van de wetgever in de concurrentie van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden
28 Rogier Stijnen
De Algemene wet bestuursrecht en het strafrecht
29 Karianne Albers
Primitief strafrecht?
Over decriminalisering, bestuursstrafrecht en rechtbescherming
30 Jacques Sluysmans
Onteigeningsrecht en bestuursrecht
31 Maarten Feteris
Het belastingrecht: coherentie en divergentie na 25 jaar Awb
32 Peter Wattel
Alles went
33 Anna Collignon, Aaldert ten Veen & Bram Schmidt
Het complexe omgevingsprocesrecht: laat de Awb het eenvoudiger maken
34 Hemme Battjes & Marcelle Reneman
Het vreemdelingenrecht en de Awb
35 Bernd van der Meulen
Levensmiddelenrecht: coherentie en concurrentie in codificatie van bestuursrechtelijke handhaving
36 Arnout Klap
Beleidsregels: een terecht verguisde rechtsfiguur?
37 Adriënne de Moor-van Vugt
Fair play – een vergeten beginsel
38 Hansko Broeksteeg
Awb en Gemeentewet: living apart together?
39 Matthijs Vermaat
Besluitvorming op z’n kop: omgekeerd toetsen
Worden we daar beter van?

IV Internationale invloed op de rol van de Awb
40 Oswald Jansen
Internationaal bestuursrecht weer voor het voetlicht
41 Hanna Sevenster
Europeanisering in drie generaties: you ain’t seen nothing yet?
42 Dirk Sanderink
De raakvlakken tussen het EVRM en de Awb
43 Rob Widdershoven
De Awb binnen het Unierecht: geen rustig bezit
44 Annalies Outhuijse
Top-down en bottom-up bevraging van de Awb in het handhavingsrecht
45 Rolf Ortlep
Het meest bedrieglijke Awb-artikel en de heroverwegingsplicht naar het Unierecht
46 Annemarie Drahmann
Een klachtplicht in het kielzog van de transparantieverplichting
47 Willem Konijnenbelt
De Franse Awb-II
De Code des relations entre le public et l’administration
48 Elaine Mak
Rechtsvergelijking en Awb
49 Maartje Verhoeven
Bestuursorganen in spagaat tussen nationaal recht en Unierecht
50 Clara van Dam
Guidance documenten van de Europese Commissi en de Algemene wet bestuursrecht

V Gebruikersperspectieven op de Awb
51 Heinrich Winter
Kwaliteitsverbetering door de bestuurlijke heroverweging?
Een beschouwing naar aanleiding van ervaringen met 25 jaar voorprocedures in bezwaar
52 Bert Marseille & Marc Wever
De strijd over speelruimte, garanties en incentives in de bezwaarprocedure
53 Nienke Doornbos
Naar een meer responsief bestuursrecht?
Verder bouwen aan het huis van de rechtsstaat
54 Hilke Grootelaar & Kees van den Bos
De Awb vanuit een procedurele rechtvaardigheidsperspectief: hulpmiddel, hinderpaal of handvat?
55 André Verburg
I’ve got an Awb in my pocket and I’m not afraid to use it!
Gebruikersperspectief van een bestuursrechter
56 Jan Reinier van Angeren
Het belanghebbendebegrip vanuit de advocaat
Bevordert dit begrip een slagvaardige en efficiënte procedure om te bepalen wie toegang heeft tot de bestuursrechter?
57 Kees-Willem Bruggeman & Timo Poppema
Buitenbehandelingstelling en bijstand: bezint eer ge begint!
58 Jaap van Rijn van Alkemade
Rechtsbescherming tegen de private uitvoering van publieke taken: bestuursrechter of geschilleninstantie?
59 Jurgen de Poorter
De rechtsvormende taak van de hoogste bestuursrechter en hoe het ‘bovenindividuele perspectief’ een plaats te geven in de procedure
60 Thomas Sanders
Reparatoir met een licht punitieve geur: de last onder dwangsom en invordering
61 Jan van der Grinten & Jutta Wijmans
Toezicht onder de Awb
62 Peter Stolk
De Awb voor decentrale bestuursorganen
Het spontane vernietigingsrecht: instrument voor de toekomst?
63 Reinier van Zutphen
Leidt de Awb tot behoorlijk bestuur?
64 Tijn Kortmann
Codificatie van het vertrouwensbeginsel

VI Invloed van innovatie en digitalisering op de Awb
65 Eric Daalder
Misbruik van recht in de relatie tussen burgers onderling
66 Sander Jansen
Versnelling van procedures: van nepversnelling naar geschiloplossing
67 Albertjan Tollenaar
‘Do it yourself’ bestuursrecht en de Awb
68 Bart Jan van Ettekoven
Digitaal procederen bij de bestuursrechter
69 Gerrit van der Veen
Digitalisering in het omgevingsrecht en mogelijke invloed op de Awb
70 Tonny Nijmeijer
Elektronisch besluiten in het ruimtelijke domein
71 Rosa Uylenburg
Rechterlijke toetsing van digitale besluiten in het omgevingsrecht
72 Martijn Scheltema
Artificial Intelligence en transnationale private regulering: een nuttige combinatie?
73 Richard Neerhof
Schaduwwerking van het legaliteitsbeginsel en beginselen van behoorlijk bestuur op normalisatie
74 Johan Wolswinkel
Verdelingsrecht en algemeen bestuursrecht. Naar een Algemeen Deel Verdelingsrecht?
75 Sofia Ranchordás
De Awb, de deeleconomie en de platformsamenleving

Bijlage
25 jaar Awb. Verschillende generaties over een jarige wet
Symposium bij het verschijnen van de jubileumbundel ‘25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid’

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        25 jaar Awb - In eenheid en verscheidenheid