Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Gevolgen van faillietverklaring (2)

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2019 9789013153156
Direct te downloaden

Samenvatting

Dit deel in de serie Wessels Insolventierecht behandelt de eerste groep aan gevolgen die aan de faillietverklaring verbonden zijn. De publicatie bevat een commentaar op art. 42-60 Faillissementswet en behandelt uiteenlopende vraagstukken die hiermee samenhangen. U vindt de meest recente literatuur en rechtspraak bijgewerkt tot medio maart 2019. Gevolgen van faillietverklaring (2) maakt deel uit van de serie Wessels Insolventierecht. Juristen met een specialisme in faillissement vinden hierin een grondig commentaar op art. 42-60 Faillissementswet, alsmede de actuele stand van zaken in relevante literatuur en jurisprudentie.

De belangrijkste onderwerpen in dit deel zijn:
- De vernietiging van vóór faillissement verrichte rechtshandelingen uit hoofde van art. 42 e.v. (actio pauliana) en de rechtsgevolgen van een dergelijke vernietiging
- De problematiek van verrekening ter gelegenheid van faillissement (art. 53-56)
- De regels ten aanzien van de positie van separatisten, in het bijzonder pand- en hypotheekhouders (art. 57-59a) De schuldeiser die een retentierecht heeft (art. 60)

De auteur staat stil bij diverse kwesties die met bovenstaande onderwerpen samenhangen. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van de actio pauliana bij concernfinanciering en sterfhuisconstructies. Maar ook andere acties die de curator tot zijn beschikking kan hebben en die tot vermeerdering van de boedel kunnen leiden passeren de revue. Bijvoorbeeld de toepassing van bijzondere nietigheidsacties voortvloeiend uit Boek 2 BW, inclusief bijzondere regels inzake schuldeisersbescherming en de regeling van de bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:138/248 BW.

Ook gaat het boek bij de toepassing van de zekerheidsrechten gedurende faillissement in op de Separatistenregeling 2005, de regeling van de omzetbelasting bij het uitoefenen van verhaal en het fiscaal voorrecht en bodemrecht, met inbegrip van de met ingang van 1 januari 2013 verstrekte positie van de fiscus. Uiteraard is ook dit deel van de serie weer geheel geactualiseerd. De verwerkte rechtspraak en literatuur zijn bijgewerkt tot medio maart 2019. Dat maakt het boek tot een uiterst actuele uitgave die iedere in faillissement gespecialiseerde jurist zou moeten lezen.

Specificaties

ISBN13:9789013153156
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:568
Druk:5
Verschijningsdatum:6-6-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Bob Wessels

Bob Wessels is Professor Emeritus of International Insolvency Law at the University of Leiden (The Netherlands). He held that chair from 2007-2014. He has been Professor of Commercial Law at the Vrije University Amsterdam from 1988-2008. He has over 40 years of experience as an independent legal counsel and arbitrator, provided expert evidence for cases in Belgium, Greece, Ireland, Poland, Sweden, Switzerland, UK and USA, and acted as consultant to the International Monetary Fund and the World Bank. From 1987-2016 he has been a Deputy Justice at the Court of Appeal (The Hague, The Netherlands). He is a Fellow of the American College of Bankruptcy, member of the American Law Institute and the European Law Institute, Honorary Member of INSOL Europe and Chairman of the Conference of European Restructuring and Insolvency Law (CERIL). Since 2010 he has been Expert Counsel to the European Commission in matters of restructuring and insolvency. Interviews Oude oplossingen populair in kredietcrisis naar aanleiding van het symposium 'De kredietcrisis: stand van zaken en wat staat er nog te gebeuren' van de Juridische PAO in Leiden.

Andere boeken door Bob Wessels

Inhoudsopgave

Titelpagina
Copyright Pagina
Woord vooraf
Gedetailleerde inhoudsopgave
Lijst van gebruikte afkortingen
Verkort aangehaalde literatuur

I FAILLISSEMENT EN ZIJN GEVOLGEN
§ I.1 Inleidende opmerkingen
§ I.2 Invloed van het vermogensrecht

II ACTIO PAULIANA
§ II.1 Inleidende opmerkingen
§ II.2 Rechtshandeling verricht vóór faillietverklaring
§ II.3 Onverplicht
§ II.4 Benadeling van schuldeisers
§ II.5 Wetenschap van benadeling

III VERNIETIGING TEN BEHOEVE VAN DE BOEDEL
§ III.1 Relatieve nietigheid ten behoeve van de boedel
§ III.2 Bewijslast en bewijslastverdeling
§ III.3 Bevoegdheid van de curator

IV VERNIETIGING VAN EEN VERPLICHTE VOLDOENING
§ IV.1 Ratio van de aantasting van de voldoening van een opeisbare schuld
§ IV.2 Wetenschap dat het faillissement is aangevraagd
§ IV.3 Voldoening is gevolg van overleg tussen schuldenaar en schuldeiser
§ IV.4 Bewijslevering door de curator

V RECHTSGEVOLGEN VAN DE VERNIETIGING
§ V.1 Teruggaveverbintenis van de wederpartij
§ V.2 Verrekening andere vordering met teruggaveverbintenis
§ V.3 Bescherming van derden te goeder trouw
§ V.4 Bescherming bij order- en toonderpapier
§ V.5 Rechtsgevolgen ten aanzien van betalings- en effectenafwikkelingssysteem
§ V.6 Gedeeltelijke vernietiging

VI BIJZONDERE VRAAGSTUKKEN IN VERBAND MET DE ACTIO PAULIANA
§ VI.1 Concernfinanciering
§ VI.2 Sterfhuisconstructies
§ VI.3 Splitsing van een rechtspersoon
§ VI.4 Bijzondere nietigheidsacties
§ VI.5 Bestuurdersaansprakelijkheid
§ VI.6 Samenloop van acties

VII VERREKENING
§ VII.1 Inleidende opmerkingen
§ VII.2 Toegestane verrekening bij faillissement
§ VII.3 Overname van vorderingen en verrekening bij faillissement
§ VII.4 Verrekening schuld met vordering aan order of toonder
§ VII.5 Verrekening bij verdeling van een gemeenschap
§ VII.6 Verrekening en betalings- en effectenafwikkelingssysteem

VIII ZEKERHEIDSRECHTEN
§ VIII.1 Inleidende opmerkingen
§ VIII.2 Wijze van verkoop
§ VIII.3 Separatistenregeling
§ VIII.4 Omzetbelasting
§ VIII.5 Bijzondere positie voor gerechtigde ex art. 3:282 BW
§ VIII.6 Behartigen van belangen van beslagleggers en bevoorrechte schuldeisers
§ VIII.7 Rangregeling
§ VIII.8 Redelijke termijn stellen aan pand- of hypotheekhouder
§ VIII.9 Bevoegdheid tot lossen van het bezwaarde goed
§ VIII.10 Ontoereikende executieopbrengst
§ VIII.11 Recht van hypotheek op een luchtvaartuig
§ VIII.12 Retentierecht
§ VIII.13 Fiscaal voorrecht en fiscaal bodemrecht

REGISTERS
Wetsartikelenregister
Jurisprudentieregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Gevolgen van faillietverklaring (2)