Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Kroniek van het strafrecht 2019

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2020 9789013158649
Direct te downloaden

Samenvatting

Deze uitgave geeft u een compleet beeld van recente gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen het strafrecht. Zowel wetgeving als rechtspraak en literatuur. Al sinds 1988 vindt Kroniek van het Strafrecht jaarlijks haar weg naar het bureau van talloze rechters, advocaten en juristen. Als u werkzaam bent als professional op het speelveld van het strafrecht, houdt u nauwlettend de veranderingen in de gaten. Met 'Kroniek van het Strafrecht 2019' krijgt u een compleet beeld van recente gebeurtenissen en verschuivingen in het strafrecht, op het terrein van wetgeving, rechtspraak en literatuur.

De kroniek buigt zich over het strafrecht in brede zin. Zo komen de relevante ontwikkelingen in het internationale-, fiscale-, economische- en (ander) bijzonder strafrecht aan de orde. Verder bevat de uitgave het verkeersstrafrecht, het jeugdstrafrecht, de strafrechtelijk genormeerde rapporten van de Nationale ombudsman en het penitentiaire recht. De uitgave behandelt een breed scala aan onderwerpen.

Het volgt hierbij de volgende opbouw:
1. Wetgeving (inclusief beleidsregels en uitvoeringsbesluiten)
2. Rechtspraak (een systematisch overzicht van de jurisprudentie die in 2019 was gepubliceerd, aan de hand van bepaalde thema#s en deelgebieden)
3. Literatuur (belangrijke studieboeken, dissertaties en rapporten)

'Kroniek van het Strafrecht' is de enige uitgave waarin u alle relevante ontwikkelingen op het gebied van het strafrecht aantreft. Niet voor niets vindt de Kroniek al sinds 1988 jaarlijks haar weg naar het bureau van talloze rechters, advocaten en juristen.

Specificaties

ISBN13:9789013158649
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:232
Druk:1
Verschijningsdatum:24-3-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Piet Hein van Kempen

Piet Hein van Kempen, LL.M, PhD is Full Professor of Criminal Law and Criminal Procedure Law at Radboud University, Nijmegen, the Netherlands.

Andere boeken door Piet Hein van Kempen

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5
LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE BRONNEN 11

I. STRAF(PROCES)RECHT 13
1. WETGEVING INCLUSIEF (BELEIDS)REGELS STRAF(PROCES)RECHT 15
1.1. In werking getreden 15
1.1.1. Wetten 15
1.1.2. Besluiten en regelingen 20
1.1.3. Richtlijnen en aanwijzingen strafvordering 22
1.2. In het Staatsblad/de Staatscourant verschenen, maar per 31 december 2019 nog niet in werking getreden 24
1.2.1. Wetten 24
1.2.2. Besluiten en regelingen 25
1.2.3. Richtlijnen en aanwijzingen strafvordering 26
1.3. In 2019 ingediend 26
1.4. In behandeling 27

2. RECHTSPRAAK STRAF(PROCES)RECHT 33
2.1. Algemene leerstukken materieel strafrecht 33
2.1.1. Causaal verband 33
2.1.2. Opzet 34
2.1.3. Culpa 35
2.1.4. Strafuitsluitingsgronden 38
2.1.5. Poging en voorbereiding 42
2.1.6. Deelneming 42
2.1.7. Art. 51 43
2.2. Delicten Wetboek van Strafrecht 44
2.2.1. Misdrijven tegen de veiligheid van de Staat 44
2.2.2. Misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en -rechten 44
2.2.3. Misdrijven betreffende de openbare orde 45
2.2.4. Gemeengevaarlijke misdrijven 47
2.2.5. Misdrijven tegen het openbaar gezag 48
2.2.6. Meineed 49
2.2.7. Valsheid 49
2.2.8. Misdrijven tegen de zeden 50
2.2.9. Belediging 51
2.2.10. Schending van geheimen 53
2.2.11. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid 54
2.2.12. Levensdelicten 55
2.2.13. Mishandeling 56
2.2.14. Vermogensdelicten 57
2.2.15. Heling en witwassen 60
2.3. Strafprocesrecht 62
2.3.1. Inleiding 62
2.3.2. Verdachte en raadsman alsmede verdedigingsrechten vooronderzoek 63
2.3.3. Vrijheidsbenemende dwangmiddelen 65
2.3.4. Schadevergoeding in verband met strafrechtelijke beslissingen 66
2.3.5. Binnentreden, zoeken, in beslag nemen en beslagprocedures 67
2.3.6. Bijzondere opsporingsbevoegdheden, vorderen van gegevens, burgeropsporing en overig 70
2.3.7. DNA-, bloed- en technisch onderzoek 72
2.3.8. Verbalisering en dossiervorming 72
2.3.9. Fair trial (art. 6 EVRM) 72
2.3.10. Betekening en dagvaarding 73
2.3.11. Het onderzoek ter terechtzitting 75
2.3.12. De vervolgingsbeslissing en ontvankelijkheid OM 77
2.3.13. Bewijsbeslissingen algemeen en art. 359a Sv 80
2.3.14. Getuigen, deskundigen en stukken 84
2.3.15. Bijzondere getuigen: bedreigde getuigen, kroongetuigen, AIVD e.d. 87
2.3.16. Slachtoffer en benadeelde partij 88
2.3.17. Motivering en aanvulling van verkorte arresten en herstelbeslissingen 90
2.3.18. Processuele aspecten van ontneming 91
2.3.19. Hoger beroep en verzet tegen strafbeschikkingen 93
2.3.20. Cassatie 94
2.3.21. Herziening, cassatie in het belang der wet en andere uitzonderlijke rechtsmiddelen 96
2.4. Internationaal strafrecht 97
2.4.1. Uitlevering 97
2.4.2. Overlevering 99
2.4.3. Kleine rechtshulp 103
2.4.4. Nationale berechting internationale misdrijven 104
2.4.5. Diversen 104
2.5. Jeugdstrafrecht 107
2.6. Verkeersstrafrecht 111
2.6.1. Alcohol, drugs en verkeer 111
2.6.2. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 113
2.6.3. Verkeersongevallen (art. 6 WVW 1994) 115
2.6.4. Diversen 117
2.7. Milieustrafrecht 119
2.8. Economisch strafrecht 127
2.9. Fiscaal strafrecht 132
2.10. Ander bijzonder strafrecht 138
2.10.1. Bijzondere wetten 138
2.10.2. Gemeentelijk strafrecht 151
2.10.3. Militair strafrecht 153
2.11. Relevante normeringen Nationale ombudsman 156
2.11.1. Betreden van woningen 156
2.11.2. Geweldgebruik 157
2.11.3. Onschuldpresumptie 158
2.11.4. (Schijn van) discriminatie 159
2.11.5. Terrorisme 160
2.11.6. Internationaal strafrecht 161
2.11.7. Privacy 162
2.11.8. Beslag 163
2.11.9. Overig onbehoorlijk optreden 165
2.11.10. Gratie 166
2.11.11. Kinderombudsman 167

3. LITERATUUR STRAF(PROCES)RECHT 169
3.1. Oraties 169
3.2. Dissertaties 169
3.3. Studieboeken 170
3.4. Diversen 171
3.5. Selectie uitgaven buitenland 177

II. PENITENTIAIR RECHT 185
1. WETGEVING INCLUSIEF (BELEIDS)REGELS PENITENTIAIR RECHT 187
1.1. In werking getreden 187
1.2. In het Staatsblad/de Staatscourant verschenen, maar per 31 december 2019 nog niet in werking getreden 189
1.3. In 2019 ingediend 191
1.4. In behandeling 192

2. RECHTSPRAAK PENITENTIAIR RECHT 193
2.1. Rechtspraak sancties algemeen 193
2.1.1. Voorwaardelijke veroordeling 193
2.1.2. Hoofdstraffen 195
2.1.3. Bijkomende straffen 196
2.1.4. Maatregelen 197
2.2. Beklag en beroep 199
2.2.1. Ontvankelijkheid 199
2.2.2. Plaatsing en overplaatsing 200
2.2.3. Ordemaatregelen 201
2.2.4. Verlaten van de inrichting 202
2.2.5. Controle en geweldgebruik 204
2.2.6. Contact met de buitenwereld 204
2.2.7. Luchten, arbeid en andere activiteiten 205
2.2.8. Medische verzorging 206
2.2.9. Disciplinaire straffen 208
2.2.10. Diversen 208
2.3. Rechtspraak terbeschikkingstelling 209
2.3.1. Rechtspraak van de gerechten 209
2.3.2. Beroep en beklag 211
2.4. Andere rechtspraak 218

3. LITERATUUR PENITENTIAIR RECHT 225
3.1. Oraties 225
3.2. Dissertaties 225
3.3. Studieboeken 225
3.4. Diversen 226
3.5. Selectie uitgaven buitenland 227

AUTEURS 231

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Kroniek van het strafrecht 2019