Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Strategisch HRM in de publieke sector

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2013 9789023251149
Direct te downloaden

Samenvatting

Ondanks de grote belangstelling voor Human Resource Management (HRM) bestaan er nauwelijks boeken in het Nederlands taalgebied die specifiek aandacht besteden aan HRM in een publieke context. Dit boek voorziet vanuit een strategische invalshoek in deze lacune.

In een nieuw model voor strategisch HRM wordt een relatie gelegd tussen de omgeving waarin publieke organisaties verkeren, de gekozen HRM-strategie en het daarbij behorende HRM-instrumentarium. Tevens wordt ingegaan op de effecten daarvan op houding en gedrag van werknemers en op de prestaties van de organisatie en er wordt expliciet aandacht besteed aan de relatie tussen HRM en verandermanagement. De bruikbaarheid van het model wordt onderbouwd met recente wetenschappelijke theorieën en wetenschappelijk onderzoek.

Afsluitend worden enkele fundamentele dilemma's geschetst waarmee publieke organisaties te maken hebben als zij hun strategisch HRM-beleid willen vormgeven. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de uitdagingen waarvoor publieke organisaties zich de komende jaren geplaatst zullen zien.

Door de verbinding met wetenschappelijke inzichten beoogt het boek fundamentele keuzes ten aanzien van HRM-vraagstukken voor de lezer gemakkelijker te maken. Daarmee richt het boek zich uitdrukkelijk op degenen die op academisch werk- en denkniveau in de publieke sector werkzaam zijn en in hun werk met HRM-vragen geconfronteerd worden. Daarnaast richt het boek zich op studenten in het wetenschappelijk onderwijs en in latere jaren van het HBO.

Specificaties

ISBN13:9789023251149
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:272
Druk:1
Verschijningsdatum:29-8-2013
ISSN:

Lezersrecensies

4.0 van de 5
2 stemmen
1
0
1
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Sandra Groeneveld

Sandra Groeneveld is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Al sinds haar studie en promotie in de arbeids- en organisatiesociologie is zij gefascineerd door hoe de inrichting en het management van organisaties de samenwerking en motivatie van werknemers beïnvloeden. Haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten zijn gericht op diversiteit in organisaties, HRM en methoden en technieken van kwantitatief onderzoek. Recente onderzoeksprojecten gaan over management van diversiteit, verandermanagement en leiderschap in publieke organisaties. Zij publiceert geregeld in internationale wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Review of Public Personnel Administration, Public Management Review, Personnel Review, International Review of Administrative Sciences en European Management Journal, en Nederlandse tijdschriften als Tijdschrift voor HRM. Daarnaast redigeerde ze onlangs twee boeken, New Steering Concepts in Public Management (samen met Steven Van de Walle) en Strategisch HRM in de publieke sector (samen met Bram Steijn). Om haar wetenschappelijke werk te verbinden met de praktijk van management in het publieke domein doet zij opdrachtonderzoek, vervult ze een adviserende rol in begeleidingscommissies en treedt zij op als spreker in praktijkseminars. Sandra Groeneveld is verbonden aan het Centre for Public Human Resources & Change (www.eur.nl/phrc), een onderzoekscentrum van de afdeling Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Andere boeken door Sandra Groeneveld

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Human Resource Management in een publieke context
Bram Steijn, Ben Kuipers en Marco de Witte
1.1 Inleiding: waar gaat dit boek over?
1.2 Human Resource Management: een korte introductie
1.3 Het Strategic Human Performance Model: SHP-model
1.3.1 De omgeving van (publieke) organisaties
1.3.2 Organisatie- en HR-strategie
1.3.3 De allocatie van arbeid
1.3.4 Prestaties
1.4 HRM in de publieke sector
1.4.1 Verschillen tussen publieke en private organisaties
1.4.2 Human Resource Management in publieke en private organisaties
1.5 Conclusie en leeswijzer

2 Veranderingen in de publieke sector in verleden en heden
Bram Steijn en Peter van der Parre
2.1 Inleiding
2.2 Historische wortels van het huidige openbaar bestuur
2.2.1 De autocratische periode (3-8): het openbaar bestuur ontstaat en groeit
2.2.2 Op weg naar de moderne bureaucratie (8-8)
2.2.3 De ambtelijke rechtspositie krijgt zijn bijzondere karakter (8-0)
2.2.4 De wederopbouw (5-2): centralisering van arbeidsvoorwaarden
2.2.5 De periode 2 tot heden: de opkomst van New Public Management
2.3 Recente relevante ontwikkelingen voor het HRM-beleid
2.3.1 Normalisering
2.3.2 Personele reducties
2.3.3 Decentralisering
2.3.4 Meer aandacht voor individuele managers
2.4 Conclusie

3 Inrichting van publieke organisatie
Ben Kuipers en Brenda Vermeeren
3.1 Inleiding
3.2 De vraag naar arbeid
3.3 Klassieke inrichting van publieke organisaties
3.4 De opkomst van nieuwe organisatievormen in de publieke sector
3.5 Mengvormen van organisaties
3.5.1 De mate waarin organisaties een publiek karakter hebben
3.5.2 Mengvormen, hybride organisatievormen en netwerken
3.5.3 Nieuwe organisatieconcepten
3.6 Veranderingen in de vraag naar arbeid: nieuwe eisen aan werknemers
3.7 Uitdagingen als gevolg van veranderingen in de vraag naar arbeid
3.8 Conclusie

4 Arbeidsmarkt, werving en selectie
Sandra Groeneveld en Bram Steijn
4.1 Inleiding
4.2 Arbeidsmarktontwikkelingen
4.3 Een theoretisch model voor werving en selectie
4.4 Wervingsstrategieën van organisaties
4.5 Waarom mensen voor een publieke organisatie willen werken
4.6 Diversiteitsbeleid
4.7 Jongeren: ambtenaren van de toekomst
4.8 Conclusie: dilemma's rond diversiteit

5 Loopbanen en employability
Sandra Groeneveld, Bram Steijn, Joris van der Voet en Merel Vogelaar
5.1 Inleiding
5.2 Interne en externe mobiliteit
5.3 Veranderende loopbanen
5.4 Het oude en het nieuwe psychologisch contract
5.5 Employability
5.6 Opleiding en ontwikkeling
5.6.1 Het persoonlijk ontwikkelplan (POP)
5.6.2 De ontwikkeling van managers
5.7 Conclusie

6 Externe mobiliteit en leeftijdsbewust personeelsbeleid
Sandra Groeneveld en Joris van der Voet
6.1 Inleiding
6.2 Externe mobiliteit
6.3 Hoe moeten we uitstroom waarderen?
6.4 Waarom willen werknemers vertrekken?
6.4.1 Vertrokken werknemers en hun beweegredenen
6.4.2 Mobiliteitsgeneigdheid van werknemers in de publieke sector
6.6 Conclusie

7 Verandervermogen van publieke organisaties
Marco de Witte, Ben Kuipers en Tessa Janssen
7.1 Inleiding
7.2 HRM-rollen en veranderen
7.3 Verandervermogen van de organisatie
7.4 Inhoud van de verandering: het veranderidee
7.5 Veranderbereidheid: de rol van betekenisverlening
7.6 Veranderproces 61
7.6.1 Reizen: de inhoud centraal
7.6.2 Trekken: de betekenisgeving centraal
7.6.3 Pendelen: tussen inhoud en betekenis
7.7 Conclusie: verandervermogen en de rol van HRM

8 Arbeidstevredenheid, arbeidsmotivatie en HRM
Bram Steijn
8.1 Inleiding
8.2 De arbeidstevredenheid in de publieke sector(en)
8.3 Aspecten van arbeidssatisfactie nader beschouwd
8.4 Het belang van de arbeidsmotivatie: het AMO-model
8.5 Theorieën over arbeidsmotivatie
8.5.1 Klassieke motivatietheorieën
8.5.2 Recente motivatietheorieën: het 'job characteristics' model en de high-performance cyclus
8.5.3 Motivatietheorie in de bestuurskunde: het model van Perry, Mesch en Paarlberg
8.6 Het belang van context en persoon-omgeving fit
8.7 Empirische beschouwingen
8.7.1 Welke factoren beïnvloeden de arbeidstevredenheid
8.7.2 De direct leidinggevende, het stellen van doelen en feedback
8.7.3 Het belang van persoon-omgeving fit
8.7.4 PSM en PSM-fit
8.8 Conclusie: lessen voor de HRM-praktijk

9 HRM en prestaties van publieke organisaties
Brenda Vermeeren en Ben Kuipers
9.1 Inleiding
9.2.1 Prestaties nader omschreven
9.2.2 Het meten van prestaties in de publieke sector
9.2.3 Prestatiemeetsystemen in de publieke sector
9.3 De relatie tussen HRM en prestaties
9.3.1 De relatie HRM en prestaties nader omschreven
9.3.2 HRM en prestaties in de Nederlandse context
9.3.3 HRM en prestaties in de publieke sector
9.4 HRM en prestaties in Nederlandse gemeenten
9.5 Conclusie

10 Strategisch HRM in de publieke sector: dilemma's en uitdagingen
Bram Steijn, Sandra Groeneveld en Peter van der Parre
10.1 Inleiding
10.2 Een korte terugblik
10.3 Dilemma's bij strategische keuzes in een publieke context
10.4 Uitdagingen voor strategisch HRM in de publieke sector

Bijlage 1 Gebruikte databestanden
Bijlage 2 Relevante wetenschappelijke tijdschriften
Bijlage 3 Relevante websites

Literatuur

Register

Over de auteurs

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Strategisch HRM in de publieke sector