Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Gezondheidsrecht begrepen

Praktische inleiding in het gezondheidsrecht voor verpleegkundigen en (para)medici

Paperback Nederlands 2023 9789024455454
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Gezondheidsrecht begrepen is een praktische en toegankelijk geschreven inleiding in het gezondheidsrecht dat primair geschreven is voor verpleegkundigen en paramedici (in opleiding). Het biedt een compacte en toegankelijke beschrijving van de belangrijkste rechtsregels en brengt deze dicht bij de alledaagse praktijk.

Kenmerken
- Juridisch jargon is zoveel mogelijk vermeden waardoor het heel toegankelijk is voor aankomend zorgprofessionals
- Met praktijkvoorbeelden die helpen om de beschreven regels dichtbij de dagelijkse praktijk te brengen

Nieuw in de zesde druk
- De verandering in de regeling rond het ouderschap.
- Recente ontwikkelingen in de tuchtrechtspraak en nieuwe casuïstiek hierover.
- De vraag welke regels er gelden voor eHealth, zoals e-consulten en tele-monitoring.
- De in 2022 herziene handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg en de geactualiseerde Euthanasie Code.
- Verder is nieuwe wetgeving op het terrein van het gezondheidsrecht verwerkt, zoals o.a. de afschaffing van de vijf-dagen-bedenktijd voor abortus, de opname onder voorwaarden van de bachelor medisch hulpverlener in de Wet Big.

Inclusief online leeromgeving met o.a. het online boek
Met hierop toetsvragen per hoofdstuk, Casuïstiek met open vragen, een begrippentrainer en het online boek

Doelgroep
Geschreven voor studenten van hbo-v en paramedische studies zoals ergotherapie en fysiotherapie. Daarnaast is het een praktisch naslagwerk in de praktijk van verpleegkundigen en paramedici, alsmede voor artsen, GZ-psychologen, tandartsen, apothekers en psychotherapeuten.

Specificaties

ISBN13:9789024455454
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:248
Uitgever:Boom
Druk:6
Verschijningsdatum:1-6-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Lydia Janssen

Mr. Lydia Janssen is als juriste gespecialiseerd in (jeugd)zorg en recht. Zij verzorgt bij- en nascholing voor (para)medici over de juridische aspecten van de (gezondheids)zorg en adviseert instellingen op dit terrein.

Andere boeken door Lydia Janssen

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de zesde druk 5
Gebruikte afkortingen 11

1 Recht en gezondheidszorg 13
1.1 Inleiding 13
1.2 Doel en omschrijving 14
1.3 Rechtsbronnen: vindplaatsen van het gezondheidsrecht 14
1.4 Rechtsgebieden 16
1.5 Gezondheidsrecht 20
1.6 Rechtsbeginselen en mensenrechten als basis voor het gezondheidsrecht 22
1.7 Moraal, ethiek en morele dilemma’s 24
1.8 Relatie medische ethiek en gezondheidsrecht 27

2 Professionaliteit 29
2.1 Inleiding 29
2.2 Titelbescherming door registratie 30
2.3 Titelbescherming door opleiding 31
2.4 Voorbehouden handelingen 33
2.5 Nieuwe beroepen in de gezondheidszorg en zelfstandige bevoegdheid 37
2.6 Opdracht 38
2.7 Functionele zelfstandigheid 42

3 Kwaliteit van de zorg 45
3.1 Inleiding 45
3.2 Kwaliteitseisen die gelden voor de zorgaanbieder 45
3.3 Incidenten en calamiteiten melden 48
3.4 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 51
3.5 Klachten en geschillen 52
3.6 Invloed van zorgverleners en cliënten op de zorg 52

4 Het beroepsgeheim 55
4.1 Inleiding 55
4.2 Doel en inhoud van het beroepsgeheim 56
4.3 Beroepsgeheim en het gebruik van social media 59
4.4 Wettelijke uitzonderingen op het medisch beroepsgeheim 61
4.5 Conflict van plichten 64
4.6 Bemoeizorg 69
4.7 Meldrecht Veilig Thuis 71
4.8 Beroepsgeheim ten opzichte van politie en justitie 75
4.9 Strafbare feiten die de patiënt pleegt 80

5 De behandelingsovereenkomst 83
5.1 Inleiding 83
5.2 Medische behandeling en behandelingsovereenkomst 84
5.3 Hulpverlener in de zin van de WGBO 88
5.4 Goed hulpverlenerschap 88
5.5 Zelfbeschikking en informed consent 91
5.6 De plichten van de patiënt 95

6 Dossier en inzage 99
6.1 Inleiding 99
6.2 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 99
6.3 Dossiervorming 102
6.4 Recht op inzage, afschrif t, correctie, eigen verklaring en vernietiging 106
6.5 Toegang tot het dossier binnen de instelling of praktijk 110
6.6 Overdracht van het dossier 111

7 Ouderschap, gezag en scheiding 113
7.1 Inleiding 113
7.2 Ouderschap 114
7.3 Gevolgen van het ouderschap 116
7.4 Gezag 117
7.5 Ouderlijk gezag 119
7.6 Ouderlijk gezag na een (echt)scheiding 122
7.7 Voogdij 123
7.8 Kinderbeschermingsmaatregelen 123
7.9 Positie pleegouders 126
7.10 Gezagsregister 126
7.11 Draagmoederschap 128

8 De positie van ouders en hun kinderen in de behandelingsovereenkomst 131
8.1 Inleiding 131
8.2 Toestemming voor de behandeling 132
8.3 Informatieplicht van de zorgverlener 135
8.4 Toestemming van beide gezaghebbende ouders voor de behandeling 135
8.5 Ouders zijn het niet met elkaar eens over de behandeling 138
8.6 Dossierrechten 139
8.7 Toestemming van ouder en kind voor het verstrekken van informatie 141
8.8 Informatierecht van ouder zonder gezag 141
8.9 Wilsonbekwame patiënten en hun vertegenwoordigers 143

9 Verplichte zorg en onvrijwillige zorg 151
9.1 Inleiding 151
I. WET VERPLICHTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 152
9.2 Verplichte zorg 152
9.3 Instemming en verzet 156
9.4 Zorgmachtiging 158
9.5 Verlengen, veranderen en beëindigen van de zorgmachtiging 161
9.6 Crisismaatregel 162
9.7 Zorgkaart, zelfbindingsverklaring en eigen plan van aanpak 164
II. WET ZORG EN DWANG 165
9.8 Hoofdlijnen Wet zorg en dwang 165
9.9 Vormen van onvrijwillige zorg 167
9.10 Stappenplan bij onvrijwillige zorg 168
9.11 Verplichte zorg in onvoorziene omstandigheden 171
9.12 Opname en verblijf in een accommodatie 171
9.13 Voorwaardelijke machtiging jongvolwassenen 173
9.14 Wet forensische zorg 173

10 Het begin van het leven 177
10.1 Inleiding 177
10.2 Geboorte 177
10.3 Kunstmatige inseminatie en reageerbuisbevruchting 179
10.4 Abortus provocatus 181
10.5 Afbreking latere zwangerschappen 184

11 Beslissingen rond het einde van het leven 187
11.1 Inleiding 187
11.2 Doodscriterium, aangif te en verklaring van overlijden 187
11.3 Beslissingen rond het levenseinde 189
11.4 Levensbeëindiging op verzoek (euthanasie) en hulp bij zelfdoding 192
11.5 Levensbeëindiging zonder verzoek van de patiënt 198
11.6 Schrif telijke wilsverklaringen van de patiënt 200
11.7 Orgaandonatie 202

12 Juridische procedures 207
12.1 Inleiding 207
12.2 Beroepsgeheim in procedures 207
12.3 Samenwerken en individuele verantwoordelijkheid bij het werken in teamverband 208
12.4 Wkkgz-klachtprocedure 210
12.5 Medisch tuchtrecht 212
12.6 Schadeclaims in een civiele procedure 222
12.7 Strafrecht 225
12.8 Verschillen en samenloop van procedures 228

13 Het Nederlandse zorgstelsel 231
13.1 Inleiding 231
13.2 Zorgverzekeringswet 231
13.3 Wet langdurige zorg 234
13.4 Wet maatschappelijke ondersteuning 236
13.5 Jeugdwet 238
13.6 Organisatie en toezicht 239

Literatuur 243
Illustratieverantwoording 245
Register 247
Over de auteur 251

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Gezondheidsrecht begrepen