Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.
, e.a.

Agressie en geweld tegen politiemensen

Beledigen, bedreigen, tegenwerken en vechten

Paperback Nederlands 2008 9789035243385
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

In het miniprogramma 'Omgaan met geweld' wordt dor het Centrum voor Politie- en Veiligheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam zowel het geweldgebruik door als tegen de politie onderzocht, alsook de mogelijke samenhang daartussen. De geweldsbevoegdheid vormt de unieke kern van de bevoegdheden waarmee de politie is toegerust omwille van een effectieve taakuitoefening. In het politiewerk is het daarom soms onvermijdelijk dat politieoptreden met geweld moet worden afgedwongen. Zoals het evenzeer onvermijdelijk is dat politieoptreden soms ook (tegen)geweld ontlokt.

In deze studie wordt een indringend beeld geschetst, met tal van illustratieve voorbeelden uit dossieronderzoek, van de verschillende vormen van agressie en geweld waarmee politiemensen in de basispolitiezorg te maken hebben. Vier typen agressie- en geweldplegers worden onderscheiden: non-coöperatieven, bemoeials, uitdagers en ontremden, waarbij de eersten verreweg de grootste groep vormen. Ook worden een omvangschatting en trendanalyse gemaakt op basis van gegevens uit het landelijke HKS-bestand over de periode 1997-2005.

Vrijwel alle politieambtenaren krijgen met geweld en agressie te maken, vooral in de nachtelijke uren van het weekend en, zo blijkt, bij optreden tegen veelplegers. Zwaardere vormen van geweldgebruik vinden vooral plaats bij aanhoudingen; beledigingen komen relatief veel voor bij corrigerend (verbaliserend) optreden.

Geweldservaringen, ook al horen ze bij het vak, kunnen zeer ingrijpend zijn. Ruim een kwart van de agenten ondervindt nadelige gevolgen, fysiek en/of psycho-emotioneel. Goede opvang en nazorg zijn dan geboden. Politieambtenaren zijn zeer tevreden over de steun en opvang die ze van leidinggevenden en collega's krijgen. Minder te spreken zij ze over het kopsbeleid, dat weinig eenduidig is, vooral wat betreft de juridische begeleiding bij schadeprocedures.

'Agressie en geweld tegen politiemensen' is een aanrader voor politiemensen, politiechefs, officieren van justitie, IBT-docenten, beleidsambtenaren en iedereen die geïnteresseerd is in de toepassing van de politiële geweldsbevoegdheid in Nederland.

Specificaties

ISBN13:9789035243385
Trefwoorden:agressie, politie, geweld
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:240
Druk:1
Verschijningsdatum:29-1-2014
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Jan Naeyé

Jan Naeyé is emeritus hoogleraar strafrechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Andere boeken door Jan Naeyé

Over Remy Bleijendaal

Remy Bleijendaal is senior research consultant bij TNS NIPO. Hij studuurde criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en was van 2005-2008 onderzoeker/projectleider aan het Centrum voor Politie en Veiligheidswetenschappen.

Andere boeken door Remy Bleijendaal

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen en begrippen

DEEL 1 ALGEMEEN
1. Inleiding
1.1 Agressie en geweld in het politiewerk op straat
1.2 naar een actievere aanpak van agressie en geweld

2. Probleemstelling
2.1 Algemeen
2.2 Doel van het onderzoek
2.3 De probleemvragen

3. De onderzoeksopzet
3.1 Algemeen
3.2 Steekproef
3.3 Dossieranalyse
3.4 Vragenlijstonderzoek
3.5 Ongevallenregistratie
3.6 Voegingsregistratie
3.7 Interviews
3.8 Leeswijzer

4. Nadere afbakening
4.1 Wat moet onder agressie en geweld worden verstaan?
4.2 De operationalisering naar strafbaar feit
4.3 De totstandkoming van de steekproef
4.4 Methodologische kanttekening bij het gebruik van HKS-gegevens

DEEL 2 AARD EN OMVANG VAN AGRESSIE EN GEWELD
5.1 Algemeen
5.2 Welke strafbare feiten spelen een rol?
5.3 Hoe vaak worden politiemensen geconfronteerd met agressie en geweld
5.4 Zijn er rangverschillen?
5.5 Zijn er man-vrouwverschillen?
5.6 Maakt het optreden in burger verschil?
5.7 Op welk tijdstip is sprake van agressie en geweld?
5.8 Op welke plaatsen is er sprake van agressie en geweld?
5.9 Welke individuele en werkfactoren zijn van invloed?

6. De operationele context van agressie en geweld
6.1 Algemeen
6.2 Surveilleren
6.3 Assistentieverlening
6.4 Corrigerend aanspreken
6.5 Staande houden en bekeuren
6.6 Aanhouden en overbrengen
6.7 Ophouden voor onderzoek

7. Wie plegen agressie en geweld?
7.1 Algemeen
7.2 Recidiveprofiel
7.3 Geslacht
7.4 Gevarenclassificaties
7.5 Leeftijd
7.6 Etnische afkomst

8. Agressie- en geweldplegers getypeerd
8.1 Algemeen
8.2 Non-coöperatieven
8.3 Bemoeials
8.4 Uitdagers
8.5 Ontremden

DEEL 3 GEVOLGEN EN AFDOENING VAN GEWELD
9. Letsel en ziekteverzuim als gevolg van geweld
9.1 De kans op letsel
9.2 Welk letsel lopen politiemensen op?
9.3 De ingrijpendheid van geweldsincidenten
9.4 Ziekteverzuim als gevolg van geweldsincidenten
9.5 Verlies van arbeidsmotivatie door bedreiging en geweld
9.6 Schade door dienstongeval

10. De toepassing van het geweldsprotocol
10.1 Algemeen
10.2 Reikwijdte
10.3 Duidelijkheid van beleid
10.4 Aanspreekpunt
10.5 Nazorg en opvang
10.6 Steun van collega's en leidinggevenden
10.7 De bespreekbaarheid van geweldsincidenten
10.8 Registratie
10.9 Evaluatie

11. Het verhalen van schade
11.1 Algemeen
11.2 Voeging als gelaedeerde
11.3 Juridische begeleiding
11.4 Schadefonds Geweldsmisdrijven

12. De strafrechtelijke afdoening
12.1 Algemeen
12.2 De registratie in het proces-verbaal
12.3 De vervolgingsbeslissing

DEEL 4 BESLUIT
13. Samenvatting en conclusies
13.1 Algemeen
13.2 De aard en omvang van agressie en geweld tegen politiemensen
13.3 De gevolgen van agressie en geweld tegen politiemensen

14. Epiloog
14.1 Algemeen
14.2 De beperking van het onderzoeksmateriaal
14.3 De omvang van agressie en geweld is op basis van HKS-cijfers niet precies vast te stellen
14.4 Agressie en geweld tegen politiemensen is onvoldoende onderzocht

Literatuur
Bijlagen
Registers

Alle 100 bestsellers

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Agressie en geweld tegen politiemensen