Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Tekst en Toelichting op de wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Paperback Nederlands 2022 9789083247519
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wijzigt Boek 7 Burgerlijk Wetboek, de Wet flexibel werken, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie in de Nederlandse wetgeving van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van 20 juni 2019 (Pb EU 2019, L 186).

Deze richtlijn en daarmee de genoemde wet hebben tot doel de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor een aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden regelt de minimumrechten van iedere werknemer in de Europese Unie met betrekking tot de informatie die door de werkgever aan een werknemer moet worden verstrekt en het moment waarop die informatie moet zijn verstrekt. Daarnaast bevat de wet minimumvereisten voor arbeidsvoorwaarden, die onder meer betrekking hebben op de proeftijd, de mogelijkheid om bij meer dan een werkgever te werken (nevenarbeid), de voorspelbaarheid van de te verrichten arbeid, de overgang naar andere vormen van arbeid en de bekostiging van verplichte opleidingen.

Specificaties

ISBN13:9789083247519
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:90
Druk:1
Verschijningsdatum:2-8-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over André van Rijs

Mr. A.D.M. van Rijs studeerde aan de Universiteit van Amsterdam Nederlands recht. Hij is thans senior juridisch medewerker bij de afdeling Wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens is hij werkzaam als docent bij de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg. In eerdere functies bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hij betrokken geweest bij zowel uitvoerende als juridische en beleidsmatige aspecten van de preventieve ontslagtoets. Hij is tevens redacteur van diverse publicaties op het gebied van arbeid en sociale zekerheid.

Andere boeken door André van Rijs

Inhoudsopgave

9 WOORD VOORAF
11 LIJST VAN AFKORTINGEN

13 DEEL 1 ALGEMENE TOELICHTING OP DE WET IMPLEMENTATIE EU-RICHTLIJN TRANSPARANTE EN VOOR SPELBARE ARBEIDSVOORWAARDEN
15 1. INLEIDING
15 2. IMPLEMENTATIEWETGEVING
16 3. HOOFDLIJNEN VAN HET VOORSTEL
16 Richtlijn in het kort
17 Werkpatroon
17 Verplichte opleiding
17 Meer dan een baan
18 4. VERHOUDING TOT NATIONALE REGELGEVING
18 5. GEVOLGEN (MET UITZONDERING VAN FINANCIËLE GEVOLGEN)
19 5.1 Financiële gevolgen
19 5.2 Administratieve lasten
19 Regeldruk
20 Werkgevers
20 Incidentele kosten
20 Structurele kosten
21 Werknemers
21 Incidentele kosten
21 Structurele kosten
21 Raad voor de rechtspraak en Raad voor rechtsbijstand
21 6. UITVOERING, TOEZICHT EN HANDHAVING
22 7. ADVIES EN CONSULTATIE
22 Sociale partners
23 Internetconsultatie
23 Uitvoeringstoetsen
23 Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)
23 Raad voor de rechtspraak (Raad)
23 Artikel 7:611a Burgerlijk Wetboek
25 Artikel 7:653a Burgerlijk Wetboek
25 Artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek
25 Artikel 2b, derde lid, van de Wet flexibel werken
25 Overig
26 MKB toets
26 8. OVERGANGSRECHT EN INWERKINGTREDING
26 9. VOORLICHTING

29 DEEL 2 WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
31 ARTIKEL I
31 Artikel 7:611a Burgerlijk Wetboek (oorspronkelijke tekst)
31 A
32 Toelichting algemeen
32 Toelichting tweede lid
32 Verplichting tot aanbieden scholing
33 Toelichting derde lid
34 Toelichting vierde lid
35 Toelichting vijfde lid
35 Artikel 7:611a Burgerlijk Wetboek (gewijzigde tekst)
36 B
36 Artikel 628b
36 Toelichting
36 Toelichting eerste lid
36 Werkpatroon
36 (Grotendeels) onvoorspelbare tijdstippen waarop de arbeid moet worden ver-richt
37 Toelichting tweede lid
37 Toelichting derde lid
37 C
37 Artikel 653a
38 Toelichting
38 Toelichting eerste lid
38 Rechtvaardiging op grond van een objectieve reden
39 Afhankelijk van toestemming
39 Toelichting tweede lid
39 Artikel 7:655 Burgerlijk Wetboek (oorspronkelijke tekst)
41 D
44 Toelichting algemeen
44 Toelichting eerste lid, onderdeel b
44 Toelichting eerste lid, onderdeel e
45 Toelichting eerste lid, onderdeel f
45 Toelichting eerste lid, onderdeel g
45 Toelichting eerste lid, onderdeel h
45 Toelichting eerste lid, onderdeel i
46 Voorspelbaar werkpatroon
46 Onvoorspelbaar werkpatroon
47 Toelichting eerste lid, onderdeel k
47 Toelichting eerste lid, onderdeel p
47 Toelichting eerste lid, onderdeel q
47 Toelichting eerste lid, onderdeel r
48 Toelichting eerste lid, onderdeel s
48 Toelichting tweede lid
48 Toelichting derde lid
49 Toelichting vierde lid
49 Toelichting zevende lid
49 Toelichting tiende lid
50 Toelichting elfde lid
50 Artikel 7:655 Burgerlijk Wetboek (gewijzigde tekst)
53 Artikel 7:670 Burgerlijk Wetboek (oorspronkelijke tekst)
53 E
53 Toelichting
53 Artikel 7:670 Burgerlijk Wetboek (gewijzigde tekst)
54 Artikel 7:696 Burgerlijk Wetboek (oorspronkelijke tekst)
54 F
54 Toelichting
55 Artikel 7:696 Burgerlijk Wetboek (gewijzigde tekst)
55 Artikel 7:740 Burgerlijk Wetboek (oorspronkelijk tekst)
55 G
55 Toelichting
56 Artikel 7:740 Burgerlijk Wetboek (gewijzigde tekst)

59 DEEL 3 WIJZIGING VAN DE WET FLEXIBEL WERKEN
61 ARTIKEL II
61 Artikel 2b. Overgang naar een andere vorm van arbeid met meer voorspel-bare en zekere arbeidsvoorwaarden
62 Toelichting algemeen
62 Toelichting eerste lid
62 Toelichting tweede lid
63 Toelichting derde lid
63 Toelichting vierde lid
63 Toelichting vijfde lid
64 Toelichting zesde lid

67 DEEL 4 WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSVOOR WAARDEN GEDETACHEERDE WERKNEMERS IN DE EUROPESE UNIE
69 ARTIKEL III
69 Artikel 3 Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Euro-pese Unie (oorspronkelijke tekst)
69 Toelichting algemeen
70 Toelichting tweede en vijfde lid
70 Toelichting vierde lid
70 Artikel 3 Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Euro-pese Unie (gewijzigde tekst)

73 DEEL 5 WIJZIGING VAN DE OVERGANGSWET NIEUW BURGERLIJK WETBOEK
75 ARTIKEL IV
75 Artikel 227
75 Toelichting
75 ARTIKEL V
75 Toelichting
75 ARTIKEL VI
76 Toelichting

79 BIJLAGE 1 TRANSPONERINGSTABEL

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst en Toelichting op de wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden