Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Koers bepalen

Over de lessen van de versterking aanpak georganiseerde drugscriminaliteit

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2023 9789400112285
Direct te downloaden

Samenvatting

Dit boek bevat de resultaten van een drie jaar durend onderzoek door een onderzoeksteam van de Universiteit Maastricht (UM)/ Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) naar de versterking van de aanpak van druggerelateerde georganiseerde criminaliteit – ook wel aangeduid als ondermijning. In het boek wordt de balans opgemaakt van de wijze waarop deze versterkingsbeweging in de periode 2019-2022 procesmatig is vormgegeven.

De resultaten van het onderzoek bieden een aantal concrete aanknopingspunten om de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit te verbeteren en te verfijnen. Daarnaast doen de auteurs een klemmende oproep aan de politiek, het beleid en de praktijk om deze aanpak op een aantal fundamentele punten te herijken. Het laatste verklaart de titel die aan dit boek is meegegeven: de resultaten van het onderzoek nodigen namelijk ook uit tot een nieuwe koersbepaling en het maken van een aantal fundamenteel andere keuzen.

Specificaties

ISBN13:9789400112285
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:206
Druk:1
Verschijningsdatum:24-1-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Roland Moerland

Roland Moerland is an Assistant Professor at the Department of Criminal Law and Criminology, Maastricht University.

Andere boeken door Roland Moerland

Inhoudsopgave

1 Inleiding 11
1.1 Aanleiding tot het onderzoek 11
1.2 Doel en aard van het onderzoek 12
1.3 Normenkader 14
1.4 Leeswijzer 16

2 Verantwoording 19
2.1 Inleiding 19
2.2 Verkennende fase: literatuurstudie, documentenanalyse, enquête, interviews en selectie van projecten 19
2.3 Verdiepende fase 22
2.3.1 Documentenanalyse 22
2.3.2 Interviews 23
2.3.3 Observaties 23
2.3.4 Reflectiebijeenkomsten 24
2.3.5 Data-analyse 25
2.4 Datamanagement 25
2.5 Impact coronamaatregelen op dit onderzoek 26
2.6 Resumé 27

3 Het fundament van de aanpak 29
3.1 Inleiding 29
3.2 Proces van totstandkoming van de versterkingsgelden 30
3.3 Uitgangspunten en verwachtingen 31
3.4 Blinde vlekken 33
3.4.1 Nadruk op drugs 33
3.4.2 Internationale component 34
3.4.3 Bestuurlijke en ambtelijke integriteit 35
3.5 Relevante landelijke ontwikkelingen in de zijlijn 37
3.5.1 Afscheid van de voorzitter van het SBO en het ATO 37
3.5.2 De moord op Peter R. de Vries en de nasleep daarvan 38
3.6 Resumé 40

4 Capaciteit en competenties 41
4.1 Inleiding 41
4.2 De kwantitatieve dimensie: beschikbare capaciteit 41
4.2.1 Beperkt aanbod 41
4.2.2 Borging van capaciteit 45
4.3 De kwalitatieve dimensie: beschikbare expertise en competenties 47
4.3.1 Data-experts en techniek 47
4.3.2 Financiële expertise 50
4.3.3 Verbindend leiderschap 51
4.4 Resumé 56

5 Draagvlak 57
5.1 Inleiding 57
5.2 Draagvlak binnen het project 57
5.2.1 Aard van het probleem en de doelgroep 57
5.2.2 Ernst van de problematiek: urgentie 59
5.3 Draagvlak op het niveau van leidinggevenden 61
5.4 Draagvlak in de bestuurlijke- en beleidsomgeving 64
5.5 Resumé 68

6 Grensbewakers en grensverleggers 71
6.1 Inleiding 71
6.2 Voortschrijdende technologie met zegeningen en gevaren 71
6.3 Grensverleggers en -bewakers binnen de projecten 75
6.4 Informatie-uitwisseling en gegevensbescherming 78
6.5 Resumé 83

7 Integraal samenwerken 85
7.1 Inleiding 85
7.2 De balans tussen het eigen belang en het collectieve belang 87
7.2.1 Het opereren in een verkokerd landschap 87
7.2.2 De verantwoordingsplicht 90
7.2.3 Scheiding van intelligence en uitvoering 91
7.3 De verbindende rol van de RIEC’s 92
7.4 Vormen van publiek-private samenwerking 98
7.4.1 Opstarten of opschalen 99
7.4.2 De belangenafwegingen bij publiek-private samenwerking 101
7.4.3 Goede afspraken, goede vrienden 102
7.5 Resumé 105

8 Manoeuvreren in de Nederlandse overlegcultuur 107
8.1 Inleiding 107
8.2 Overleg binnen de projecten 107
8.3 De omgeving: vele parallelle trajecten 112
8.4 Resumé 116

9 De lerende overheid 119
9.1 Inleiding 119
9.2 Leren binnen de projecten 121
9.2.1 Leren by design 121
9.2.2 Ontwikkeling van leren 123
9.2.3 Borging 126
9.2.4 Wat staat aan leren in de weg? 127
9.3 Verbindingen tussen projecten 128
9.5 Resumé 131

10 Slotbeschouwing 133
10.1 Inleiding 133
10.2 Capaciteit en competenties 134
10.3 Draagvlak 136
10.4 Grenzen verleggen – en bewaken 137
10.5 Integraal samenwerken en de daarmee samenhangende overlegcultuur 138
10.6 Leren 140
10.6.1 Reflectie op eigen onderzoek 140
10.6.2 De (moeizaam) lerende overheid 142
10.7 Een herbezinning op de uitgangspunten 143
10.7.1 Het probleem 144
10.7.2 De aanpak 146
10.8 Tot slot 148
Referenties 149

Bijlage 1. Normenkader 157
Bijlage 2. Verantwoording en selectie van de projecten 165
Bijlage 3. Overzicht uitgevoerde interviews, observaties en reflectiebijeenkomsten 177
Bijlage 4. Leden Begeleidingscommissie en Klankbordgroep 183

Samenvatting 185
Summary 197

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Koers bepalen