Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Collectief arbeidsrecht deel 3

Geschillenregelingen in collectieve arbeidsovereenkomsten

Paperback Nederlands 2011 9789490962234
Verwachte levertijd ongeveer 1 werkdagen

Samenvatting

Het komt regelmatig voor dat een werknemer een conflict krijgt met zijn werkgever. Er kan worden geprobeerd de kwestie intern op te lossen, maar dat lukt niet altijd. Wat dan? Is er een andere mogelijkheid? Ja. Bijna alle bedrijfstak-cao's in Nederland bevatten geschillenregelingen waarbij geschillencommissies zijn ingesteld.

De geschillenregelingen zijn het onderwerp geweest van onderzoek dat in juni 2010 is afgerond. Daarbij is een aantal vragen aan de orde gekomen. Wat is het gebruik van de regeling? Hoe functioneren de geschillencommissies? Hoeveel zaken behandelen de geschillencommissies en wordt voldoende ruchtbaarheid gegeven aan het bestaan van de geschillenregelingen?

De uitkomst van dit onderzoek is verwerkt in dit boek, dat uit drie hoofdstukken bestaat. In het eerste hoofdstuk wordt het cao-recht kort toegelicht. In het tweede hoofdstuk wordt het theoretisch kader van de geschillenregelingen in collectieve arbeidsovereenkomsten geschetst. In het derde hoofdstuk wordt de praktijk van de geschillenregelingen in de collectieve arbeidsovereenkomsten belicht. Aan dit derde hoofdstuk ligt het onderzoek Geschillenregelingen in cao's ten grondslag. Het onderzoek zelf is integraal opgenomen in de bijlage.

Specificaties

ISBN13:9789490962234
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:130
Druk:1
Verschijningsdatum:12-11-2014
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Over André van Rijs

Mr. A.D.M. van Rijs studeerde aan de Universiteit van Amsterdam Nederlands recht. Hij is thans senior juridisch medewerker bij de afdeling Wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens is hij werkzaam als docent bij de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg. In eerdere functies bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hij betrokken geweest bij zowel uitvoerende als juridische en beleidsmatige aspecten van de preventieve ontslagtoets. Hij is tevens redacteur van diverse publicaties op het gebied van arbeid en sociale zekerheid.

Andere boeken door André van Rijs

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
Voorwoord

1 Het cao-recht, een introductie
1.1 Inleiding
1.2 De status van de collectieve arbeidsovereenkomst, sociaal verschijnsel
of rechtsinstituut?
1.3 De collectieve arbeidsovereenkomst als rechtsbron in het arbeidsrecht
1.4 Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?
1.5 Partijen bij een collectieve arbeidsovereenkomst
1.6 'Voornamelijk of uitsluitend' arbeidsvoorwaarden
1.7 Vormvereisten
1.8 De soorten cao-bepalingen
1.8.1 Obligatoire cao-bepalingen
1.8.2 Normatieve cao-bepalingen
1.8.3 Diagonale cao-bepalingen
1.9 Gebondenheid aan cao-bepalingen
1.9.1 De gebondenheid door lidmaatschap vereniging/betrokkenheid
1.9.2 De contractuele gebondenheid
1.9.3 De gebondenheid door het algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen
1.10 De rechtsgevolgen van de gebondenheid aan normatieve cao-bepalingen
1.10.1 Doorwerking van de normatieve (algemeen verbindend verklaarde) cao-bepalingen
1.10.2 De nawerking van normatieve (algemeen verbindend verklaarde) cao-bepalingen
1.11 De uitleg van (algemeen verbindend verklaarde) cao-bepalingen
1.12 De handhaving van (algemeen verbindend verklaarde) cao-bepalingen


2 Geschillenregeling in cao's, een theoretisch kader
2.1 Inleiding
2.2 De rechtsgeldigheid van de geschillenregelingen
2.3 Procedures in geschillenregelingen
2.3.1 Inleiding
2.3.2 Arbitrage
2.3.3 Bindend advies
2.4 Fundamentele beginselen van procesrecht
2.4.1 Inleiding
2.4.2 Het vereiste van schriftelijke procedureregels
2.4.3 Het beginsel van hoor en wederhoor
2.4.4 Het motiveringsbeginsel
2.4.5 Het beginsel van een redelijke termijn
2.4.6 Het beginsel van openbaarheid
2.4.7 Het decisiebeginsel
2.4.8 De beginselen van onaf hankelijkheid en onpartijdigheid

3 Geschillenregelingen in cao's, de praktijk
3.1 Inleiding
3.2 De onderzoekmethode
3.3 De bevindingen
3.3.1 De aanwezigheid van geschillenregelingen
3.3.2 De onderwerpen van de geschillenregelingen
3.3.3 Voor wie staat de geschillenregeling open?
3.3.4 Nieuwe geschillenregelingen
3.3.5 De voor- en nadelen van een geschillenregeling
3.4 De inrichting van de geschillenprocedures
3.4.1 Het reglement
3.4.2 De samenstelling van de geschillencommissie
3.4.3 De wraking van de geschillencommissie
3.4.4 De procedure bij de geschillencommissie
3.4.5 De openbaarheid van de hoorzittingen
3.4.6 De wijze van beslissen door de geschillencommissie
3.4.7 De uitspraak van de geschillencommissie
3.4.8 De motivering
3.4.9 De openbaarheid van de uitspraken
3.4.10 De nazorg
3.4.11 De gang naar de civiele rechter
3.4.12 De evaluatie
3.5 Gebruik geschillenregelingen
3.5.1 Welke soorten geschillen worden het meeste ingediend?
3.5.2 Factoren die van invloed zijn op het gebruik van de geschillen- regelingen
3.5.2.1 De omvang van de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomst
3.5.2.2 Negatieve factoren
3.5.2.3 De kosten van de geschillenregelingen
3.5.2.4 De bekendheid met de geschillenregelingen
3.5.2.5 Het actief bevorderen van het gebruik van de geschillenregelingen
3.6 Een alternatief voor de rechterlijke macht?

Literatuuroverzicht

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Collectief arbeidsrecht deel 3