Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Preview

Handboek Managementmodellen - Voor continue verbetering in organisaties 

Het ‘Handboek Managementmodellen’ met 75 modellen is geschreven vanuit de zienswijze om het strategisch planningsproces te koppelen aan de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). Hierin staat continu verbeteren centraal. In dit boek bieden de bestaande en recentere modellen, tools en methodieken een compleet naslagwerk om bedrijfskundige vraagstukken op te lossen. Een preview.

Patrick Kooij | 7 december 2022 | 4-5 minuten leestijd

Via de PDCA-cyclus komt elk aspect van de organisatie aan bod, van het strategisch startpunt tot de evaluatie en bijsturing. Zo ontstaat een overzicht van het gehele strategische proces en de bijbehorende modellen. De beschreven modellen zijn daarbij onderverdeeld in verschillende deelgebieden.

De deelgebieden op een rij

Het eerste deelgebied is algemeen. Hierin worden verschillende raamwerken omschreven, zoals het StrategieCanvas, de A3 methodiek, de OGSM-methodiek etc. Dit biedt de gebruiker de keuze om een raamwerk te kiezen waarbinnen je een strategisch plan of strategisch vraagstuk kunt uitwerken.

Het tweede deelgebied is het strategisch startpunt. Hierin stel je de kaders op waarbinnen je de stappen van het strategisch planningsproces wil doorlopen. Hierbij kun je gebruik maken van onder andere het Business Definition Model, 5 Bolds Steps Vision Canvas, Storytelling Canvas etc. Dit zijn modellen waarmee je een missie en visie kunt ontwikkelen en communiceren.

Het derde deelgebied is de externe analyse. Hierin breng je voor de organisatie kansen en bedreigingen in kaart. Hierbij kun je onder andere gebruik maken van de Context Canvas, Trendanalyse, Customer Journey Map, Stakeholdersanalyse etc.

Dit zijn modellen waarmee je een externe analyse op marco- en mesoniveau kunt uitvoeren.

Het vierde deelgebied is de interne analyse. Hierin breng je voor de organisatie de sterkten en zwakten in kaart. Hierbij kun je gebruik maken van onder andere het 7S-model, Klantenmanagement, Businessmodel assessment Scan, organisatiecultuurmodel etc. Dit zijn modellen waarmee je een interne analyse op microniveau kunt uitvoeren.

Het vijfde deelgebied is de confrontatieanalyse. Hierin breng je de sterkten en zwakten in verband met de kansen en bedreigingen. Vandaar uit formuleer je voor de organisatie strategische opties.

Het zesde deelgebied bestaat uit strategische keuzes. Hiermee kun je voor de organisatie de benodigde strategische keuzes maken. Hierbij kun je gebruik maken van onder andere de Waardedisciplines van Treacy en Wiersema, de Concurrentiestrategieën van Porter, het model voor het contracteren van een samenwerkingspartner en het FOETSJE-model. Deze modellen stellen je in staat om de strategische richting van de organisatie, de organisatiestrategie, de marketingstrategie en de groeistrategie te bepalen. Daarnaast kun je ook aan de slag met het analyseren van productgroepen, het bepalen van de marktaantrekkelijkheid en de concurrentiekracht en het vormgeven van samenwerkingsverbanden. Ten slotte kun je jouw strategische keuzes toetsen en afwegen op basis van verschillende criteria.

Het zevende deelgebied is het ontwerp- en businesstransformatie. Hiermee kun je analyses uitvoeren, strategieën ontwikkelen en implementeren. Hierbij kun je gebruik maken van onder andere het Business Model Canvas, Platform Business Model, Verdienmodel, het Duurzaam businessmodel, de Lean Startup Methode etc. Deze modellen stellen je in staat om businessmodellen te analyseren, om nieuwe toekomstbestendige businessmodellen te ontwikkelen en om nieuwe businessideeën en productideeën te testen en te valideren.

Het achtste deelgebied is de veranderstrategie & implementatie. Hiermee kun je na

het vormgeven van een (nieuwe) strategie een juiste veranderstrategie kiezen en een aanpak kiezen waarmee je de strategische keuze(s) kunt implementeren. Hierbij kun je onder andere gebruik maken van het Veranderkwadrant, het VeranderCanvas, het Project Canvas, het Program Canvas, Scrum etc. Deze modellen stellen je in staat om het veranderproces en de implementatie vorm te geven.

Het negende deelgebied is operationalisering & resultaten. Hiermee kun je de benodigde processen ontwikkelen en kun je strategisch personeelsplan ontwikkelen. Hierbij kun je onder andere gebruik maken van het Procescanvas, Value Stream Mapping, het Strategisch HRM-model etc. Deze modellen stellen je in staat alle binnen de organisatie gemaakte keuze te operationaliseren en hiermee resultaten te boeken.

Het tiende deelgebied is evaluatie. Hiermee kun je na de implementatie van een (nieuwe) strategie de prestaties van de organisatie meten. Hierbij kun je onder andere gebruik maken van het KPI-programma, het SERVQUAL-model, de Balanced Scorecard etc. Deze modellen stellen je in staat de prestaties van de organisatie te meten en op basis hiervan continu te leren.

Het laatste en elfde deelgebied is bijsturing. Hiermee kun je met behulp van de

PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) continue verbeteringen doorvoeren.

Systematische beschrijving

Door een systematische beschrijving van elk model kun je gemakkelijk je weg vinden in de selectie. Je ziet steeds snel wanneer, met welk doel en hoe je elk model kunt gebruiken. Zo kun je goed beoordelen welk model jij nu nodig hebt en welke modellen je daarna kunt inzetten om de volgende stap te zetten. Naast het boek is er ook een online applicatie. Met behulp van een activatiecode die voorin het boek staat, kun je een gratis account aanmaken op de website www.handboekmanagementmodellen.nl. Hier vind je alle 75 modellen volgens dezelfde indeling als in het boek, dus van het raamwerk tot de bijsturing. Elk hoofdstuk biedt online een korte toelichting plus een download, waarmee je het desbetreffende model zelf digitaal kunt invullen. De online omgeving stelt je zo in staat elk model in te zetten voor je eigen vraagstuk. Als je daarbij verdieping zoekt, raadpleeg je het bijbehorende hoofdstuk in het boek.

Over Patrick Kooij

Ing. Patrick Kooij MBA is van oorsprong bedrijfskundige en Marketing Strateeg en heeft kennis en ervaring als trainer en docent op het gebied van strategie, marketing en businessmodel innovatie. 

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden