Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Preview

Preview - Handboek Managementmodellen

Het Handboek Managementmodellen (met meer dan 100 managementmodellen) biedt (aankomende) managers en adviseurs een compleet naslagwerk voor een toepassing in de praktijk. In deze preview laat de auteur zien wat u van de inhoud mag verwachten.

Ton Willem den Hoed | 2 september 2015 | 3-4 minuten leestijd

Het biedt die informatie die nodig is om de bedrijfssituatie op een zinvolle en diepgaande wijze te onderzoeken en de juiste beslissingen te kunnen nemen. Het boek stimuleert ook om uw businessgevoel en intuïtie aan te spreken en niet te aarzelen om een meerzijdige diagnose te stellen.

Het Handboek is geschreven vanuit het oogpunt en de denkwijze van de manager. Het boek bestaat uit twee delen.

In het eerste deel komen de verschillende aspecten van een bedrijfskundig onderzoek en analyse aan de orde, zoals een onderzoeksmethodologie, een praktisch onderzoeksmodel, randvoorwaarden voor onderzoek, het opstellen van de onderzoeksvraag en de analyse daarvan, het vormen van conclusies en de terugkoppeling / rapportage.Er wordt ook kort ingegaan op wat een model is, wat bedrijfskundige modellen zijn en wat businessmodellen zijn.

In het tweede deel wordt een praktisch en voor iedereen begrijpelijk onderscheid gemaakt naar zes soorten managementmodellen. De meest bekende en gebruikte modellen worden binnen ieder van deze zes soorten uitgebreid toegelicht.

1. Beschrijvende modellen (Morgan, Collins, Greiner, Handy, Ashridge, Mintzberg, Porter, De Caluwé, Pareto e.a.). Dit zijn modellen die een algehele, omschrijvende indruk en een beeld opleveren en zijn met name geschikt voor een eerste ‘quick scan’ van de organisatie.

2. Analysemodellen (Ansoff, Andrews, Abell, Porter, Kotler, Ishikawa, Levitt, Hamel & Prahalad, Hofstede, Johnson & Scholes e.a.). Dit zijn modellen voor een nadere analyse van een organisatie / onderdeel. Denk hierbij aan ‘losse’ elementen zoals de strategie, het management, de cultuur, de innovatie, de markt, de productietechnologie, de IT/ICT of aan aspecten zoals informatie, kennis medewerkers, kerncompetenties of financiën.

3. Procesmodellen (Goldratt, Porter, SqEME, Kraljic, Tuckman, Kotter & Cohen, Kaizen e.d.). Procesmodellen worden expliciet gebruikt om bedrijfsprocessen nader te analyseren. Denk aan flowschema’s van producten, het inkoopproces, het informatieproces, de bedrijfstak-keten, het (management) besluitvormingsproces, kwaliteitsprocessen, procesmanagement en procesrollen, krachtenveld modellen, et cetera.

4. Businessmodellen (Kim & Mauborgne, Hammer & Champy, Slywotsky & Morrison, Rappa, Treacy & Wiersema, MVO / ISO 26000, out-/insourcing e.d.). Businessmodellen zijn bedoeld om na te gaan hoe en waar het geld nu feitelijk verdiend wordt, waar de toegevoegde waarde daadwerkelijk gerealiseerd wordt en waar kosten vandaan komen.

5. Bedrijfsmodellen (EFQM / INK-model, het 7S-en model van McKinsey, het Business Model Canvas van Osterwalder, Growing Beyond model van E&Y, de Matrixmethode van Hornstein / Tichy, Diamenatmodel van Porter, e.d.). Bedrijfsmodellen hebben een meer ‘overall karakter’ zodat met een helikopterview naar de belangrijkste onderdelen van de organisatie gekeken kan worden.

6. Prestatiemanagementmodellen. Op het gebied van prestatiemanagement is een aantal hulpmiddelen ontwikkeld, zoals de Balanced Scorecard, AIM, CoBIT®, BiSL®, ISO 21500 voor Projectmanagement, maar ook Good Governance, risicomanagement / COSO, KPI’s en KSF’en, Benchmarking, Storytelling en Mindfull Leadership.

Studies van de London Business School, McKinsey en Harvard laten zien dat een organisatie die een zinvol en praktisch gebruik maakt van bedrijfskundige modellen het vaak substantieel beter doet – ook op de lange termijn – dan organisaties die deze niet gebruiken. Managers zullen steeds meer onderkennen dat de bedrijfskundige managementmodellen dienst kunnen doen als ‘brillen om naar de organisatie en haar werkelijkheid te kijken’ en als ‘een gemeenschappelijke taal waardoor we elkaar – horizontaal en verticaal in de organisatie – kunnen begrijpen’.

In tegenstelling tot de gangbare opvatting moet er bij een grote uitdaging juist zuinig met de middelen en tijd omgesprongen worden. En dat is mogelijk als men zich richt op die factoren die een onevenredig grote invloed – een hefboomwerking – hebben op de organisatieverandering en die vervolgens ook daadwerkelijk inzet. Daartoe is vaak een gedegen – en door iedereen in de organisatie gedragen – analyse van het kernprobleem nodig.

Tom Willem den Hoed is auteur van Handboek Managementmodellen. Dit blog verscheen eerder op: Van Haren Publishing

Over Tom Willem den Hoed
Tom W. den Hoed (1949) is organisatieadviseur en managementcoach. Zijn voornaamste werkzaamheden omvatten marketingstrategie en organisatieverandertrajecten, business process redesigns en business developments, innovatie- en investeringstrajecten en coaching van directeuren en managers. Tom is behoorlijk filosofisch ingesteld en mede daardoor wars van elk soort 'spoorboekje' bij het kijken naar organisaties en vraagstukken.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden