Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Preview

De winstadviseur - De nieuwe rol van boekhouders en accountants

De boekhoudwereld is drastisch aan het veranderen. Dat is voor velen geen nieuws. Dat computers het standaardwerk - zoals de boekhouding en de aangifte - gaat overnemen, staat vast. Boekhouders en accountants moeten andere diensten aanbieden om relevant te blijven.

Femke Hogema | 20 juni 2018 | 4-6 minuten leestijd

De grote vragen voor hen zijn: wat te doen? En hoe dan? De Winstadviseur geeft antwoorden op precies díe vragen. Ik lever al meer dan 10 jaar financiële begeleiding aan zzp’ers en mkb-ondernemers, zónder dat ik boekhoudingen voer. Ik heb methoden, technieken en producten ontwikkeld en ontdekt, waarmee ik tienduizenden ondernemers heb geholpen een financieel gezond en winstgevend bedrijf te bouwen.

De behoefte aan goede winstadviseurs is enorm. Financiën is een complex vakgebied en de boekhouding wordt als saai ervaren, met als gevolg dat ondernemers te snel denken: ‘Daar heb ik een boekhouder voor’.
Alhoewel ik het heel verstandig vind om een boekhouder in de arm te nemen, wordt het gevaarlijk als de ondernemer vervolgens zijn ogen sluit voor alles wat met cijfers te maken heeft. Als hij niet zelf de verantwoordelijkheid neemt om te sturen op cijfers en om financieel stevig onderbouwde keuzes te maken, is dat tricky. Zeker wanneer hij zijn cashflow niet managet en geen financieel plan maakt.
In de praktijk blijkt dit helaas vaak zo te gaan, met alle desastreuze gevolgen vandien. De armoede onder zzp’ers blijkt vijf keer hoger dan de armoede onder werknemers en de armoede onder mkb’ers is drie keer hoger dan onder werknemers (bron CBS). Een goede winstadviseur is daarom hard nodig én bij uitstek de aangewezen persoon om de ondernemer te helpen grip op cijfers te krijgen.

Om de ondernemer echt te kunnen helpen om winst te behalen en een financieel gezond bedrijf te bouwen, moeten er drie essentiële stappen gezet worden. Allereerst is het nodig dat de boekhouding gewoon staat. Als stevig financieel fundament. De boekhouding mag zowel de boekhouder als de ondernemer amper tijd, geld en energie kosten.

Als dat fundament staat, en de boekhouding is 24/7 bijgewerkt, zodat er altijd accurate financiële informatie beschikbaar is, dan is het tijd voor de tweede stap: de winstadviseur gaat aan de hand van het winstplan de ondernemer helpen winst te maken. Wanneer de ondernemer en de winstadviseur daadwerkelijk samen aan dit plan werken, is dit vaak confronterend voor de ondernemer. Tegelijkertijd levert dit winstplan altijd de grootste inzichten op en dankzij de heldere focus ook bijna altijd direct méér winst.

Dan komt het tot slot aan op de dagelijkse aansturing van zijn bedrijf. In theorie zijn daar de financiële rapportages uit het boekhoudprogramma voor. Echter, in de praktijk kijken ondernemers niet naar hun boekhouding, en als ze dat wel doen, baseren ze hun beslissingen er niet op. Er is dus iets anders nodig! In het boek adviseer ik een baanbrekende cashmanagementmethode: Profit first.

Het beheersen en toepassen van deze drie essentiële stappen maakt van een financial nog geen winstadviseur. Een winstadviseur zorgt niet alleen goed voor zijn klant, maar hij zorgt ook goed voor zichzelf. Hij zorgt dat hij betaald krijgt voor de waarde die hij levert, in plaats van voor de uren die hij draait. Hij bouwt een bedrijf wat geld genereert, ook als hij zelf even niet aan het werk is.

Naast het aanpassen van zijn dienstenpakket, wordt de financial in dit boek dus ook uitgedaagd meer áán zijn bedrijf te bouwen, in plaats van enkel ín zijn bedrijf te werken. Maar zelfs dán is hij nog geen winstadviseur ;-).

Hij gaat nu andere diensten aan bieden vanuit een efficiënte structuur. Hij gaat meer waarde bieden en kan daardoor hogere prijzen vragen. Dit alles vraagt dat hij leert verkopen en resultaatgericht communiceert en adviseert. Een winstadviseur heeft coachings- en adviesvaardigheden en weet hoe hij een klant helpt zijn doelen te behalen.

Dat is niet niks. En daarom is dit een zeer uitgebreid en praktisch boek. Ik heb alles gegeven; alle kennis, methoden, vaardigheden en technieken die ik de afgelopen 10 jaar heb opgedaan en gebruikt in mijn werk met mijn klanten, hebben een plek gekregen in dit boek. Nu is het aan de financial. Het is aan hem om deze informatie een plek te geven, om deze zich eigen te maken en zo te gebruiken dat deze hem het beste past en voor zijn klanten van de meeste waarde is.

Femke Hogema begon haar carrière als financial controller voor grote internationale bedrijven. Ze hield van cijfers en van de helderheid die cijfers geven over de gezondheid van een bedrijf. Maar ze zag ook dat ondernemers niks van cijfers, controllers, boekhouders of accountants moeten hebben. Ondernemers vinden cijfers saai, ingewikkeld en theoretisch. Om deze kloof tussen ondernemers en cijfers te dichten, en om ondernemers te helpen grip op cijfers te krijgen, ging ze hen begeleiden vanuit haar bedrijf Healthy Finance. Ze gaf lezingen en trainingen, schreef de bestseller Financiën voor zzp’ers en droeg bij aan de Nederlandse editie van Profit First. Femke maakt cijfers leuk, praktisch en toegankelijk en ze inspireerde daardoor in tien jaar tijd tienduizenden ondernemers om een financieel gezond en winstgevend bedrijf te bouwen.

Sinds 2017 richt Femke zich op het opleiden van accountants en boekhouders tot Winstadviseur. Ze leert accountants en boekhouders hoe zij op hun beurt ondernemers kunnen begeleiden naar een financieel gezond en winstgevend bedrijf. En hoe ze daardoor zelf met meer plezier en voldoening bouwen aan hun eigen winstgevende bedrijf. Ze is de auteur van De winstadviseur.

Over Femke Hogema

Femke Hogema is eigenaar van Profit First Professionals en Healthy Finance. Ze inspireert ondernemers om een financieel gezond en winstgevend bedrijf te bouwen en ze leidt boekhouders, accountants en businessexperts op tot Winstadviseur / Profit First Professional.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden