Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Mensen maken projecten

In 'Mensen maken projecten' 'gaat Nicole Bremer-Ammann in op alle aspecten van projectmanagement. En dat is tegelijk zowel de kracht als de zwakte van het boek. De kracht, omdat het boek tegenwicht biedt aan de vele literatuur over methoden en technieken van projectmanagement. De zwakte, omdat in kort bestek wel heel erg veel wordt aangesneden, wat ten koste gaat van de diepgang.

Teun van Aken | 28 mei 2008

Het doet mij genoegen dat er de laatste jaren toenemende aandacht wordt besteed aan de menselijke kant van projectmanagement. Te lang hebben vele boeken en andere publicaties de nadruk gelegd op systemen, methoden, technieken, fasering, beheersing, beslismodellen en daarmee op de methodische en projecttechnische vaardigheden van projectmanagers. 'Mensen maken projecten' 'belooft de klemtoon te leggen op de cultuuraspecten van organisaties, samenwerking en op rolverdeling tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers, afnemers en projectmedewerkers. En die belofte wordt waargemaakt. De auteur, trainer, personal coach en adviseur put uit haar rijke ervaring op het terrein van verandermanagement en projectmatig werken, organisatiecultuur en omgaan met verschillen, aldus de achterflap. In tien hoofdstukken passeren onderwerpen de revue als nut en noodzaak van projectmatig werken, de relatie opdrachtgever - opdrachtnemer, het samenstellen van projectteams, spelregels, de dynamiek van een noodzakelijke project-start-up, communicatie en omgaan met lastige spelers in en rondom een project. Aan bod komen ook onderwerpen als invloed zonder macht, conflicten, 'beren op de weg' en ten slotte een hoofdstuk met veel gestelde vragen. En als tegenwicht tegen de methodengeoriënteerde publicaties een verademing. De veelheid van onderwerpen is tevens de zwakte van het boek. Er wordt wel heel veel behandeld in wel heel weinig pagina's (163 netto), waardoor het een nogal hap-snap-karakter krijgt. Bovendien valt op sommige definities nog wel wat af te dingen. Bijvoorbeeld: macht wordt gedefinieerd als 'Het beïnvloeden van of richting geven aan het gedrag, de gedachtes en emoties van de ander'. Mijns inziens is macht het bezitten van de mogelijkheid dat te doen. Macht hoeft immers niet gebruikt te worden. En verder komen sommige onderwerpen op verschillende plaatsen in het boek naar voren, zoals omgaan met belangen, conflicten en onderhandelen, zonder dat helder is waarom dit niet in één keer wordt behandeld. Dit komt in elk geval de leesbaarheid niet ten goede. Kortom: het is een sympathiek boek, met aandacht voor de menskant van het vakgebied. Het bevat zeer veel tips en aanwijzingen op dit terrein, maar eigenlijk niet voor de ervaren opdrachtgevers of opdrachtnemers, zoals wordt beloofd in het voorwoord. Daar zijn de argumentatiekracht en de diepgang te gering voor. De beginnende projectleiders kunnen hun voordeel doen met de vele inzichten, waarbij de beginnende opdrachtgevers dan weer wat minder aan hun trekken kunnen komen. En daarmee is het toch niet 'hét' boek over de menselijke factor geworden, zoals de achterflap belooft.

Over Teun van Aken

Dr. Teun van Aken is zelfstandig gevestigd organisatieadviseur en managementtrainer te Culemborg. Het gaat in organisaties altijd om resultaten bereiken met mensen. Dit was ook het leidmotief in zijn laatste twee publicaties. Van Aken is (co)auteur van een groot aantal artikelen en boeken.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden