Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Hét managementboek voor digitale transformatie - ‘Interessant maar ook een staaltje marketing’

Vaak hoor je dat de digitale transformatie de volgende industriële revolutie wordt. Maar is deze al niet lang gaande met de opkomst van disruptieve organisaties? Sander Jansen en James van de Merbel beschrijven in ‘Hét managementboek voor digitale transformatie, van technologie tot verdienmodel’ hoe je om kunt gaan met digitale transformatie. Basis is dat je door inzet van technologie geld kunt gaan verdienen. 

Jan Hoogstra | 10 juni 2022 | 3-4 minuten leestijd

Jansen en Van de Merbel beginnen hun boek met een belofte. Na het lezen van Hét managementboek voor digitale transformatie ben je in staat je eigen digitale strategie op te stellen. Daarbij worden 3 hoofdvragen beantwoord:

- Waarom: waarom is mijn organisatie over vijf jaar nog relevant in een digitaliserende samenleving? Dit gaat over relevantie.

- Wat: wat moet mijn organisatie doen om de innovatieagenda van onze sector te volgen? Wat is essentieel voor mijn organisatie en wat niet?

- Hoe: hoe kan mijn organisatie de meeste effectieve volgende stap zetten in de digitale transformatie? Wat is er al en wat moet er nog gedaan worden?

Leidraad

Om deze digitale strategie te kunnen maken is het belangrijk om te weten waar je als organisatie staat, dat is de leidraad voor veel hoofdstukken in het boek, elke invalshoek wordt vanuit dit volwassenheidsniveaumodel bekeken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar:

1. De traditionele organisatie

2. De faciliterende organisatie

3. De transformerende organisatie

4. De digitale organisatie

5. De adaptieve organisatie

Invalshoeken

Qua invalshoeken kijken de schrijvers naar Klanten, Organisatie, Processen, Technologie, Datastrategie en Investeringsstrategie. Aan de hand van praktijkcasussen worden de onderdelen toegelicht en geplaatst in het volwassenheidsmodel zoals hierboven beschreven. Elk onderdeel wordt eerst toegelicht en vervolgens reflecteren de auteurs op het stadium van volwassenheid waar de organisatie zich in bevindt (de schrijvers noemen dit het pad van transformatie).

Verdienmodel

Een belangrijk onderdeel dat op meerdere plekken in het boek terugkomt is het verdienmodel van een organisatie. Hoe kun je digitale transformatie zodanig inzetten dat je een verdienmodel creëert of behoudt? Daarvoor zijn verschillende typen van digitale innovatie mogelijk:

- Digitalisering voor efficiënte innovatie: kostenbesparing is hierbij het uitgangspunt, doen wat je altijd deed, maar dan efficiënter.

- Digitalisering voor voortschrijdende innovatie: deze vorm is gericht op vernieuwing van het product, denk hierbij bijvoorbeeld aan de nieuwe mogelijkheden in auto’s, dit wordt snel algemeen beschikbaar gemaakt omdat leveranciers met de concurrentie mee moet, zoals cruise control.

- Digitalisering voor disruptieve innovatie: denk hierbij aan organisaties als Uber en Spotify.

Klant

Een tweede belangrijke pijler in het boek is de klant. Alle ontwikkelingen moeten vanuit het perspectief van de klant worden bekeken: voor wie doe je het. Deze klant wordt vanuit een aantal soorten strategieën geanalyseerd: klantcentrische, datacentrische en applicatiecentrische strategie.

Technologie

Het hoofdstuk Technologie geeft een overzicht van actuele technologie, die als aanjager voor digitale transformatie kan fungeren. Hierbij wordt ingegaan op zaken als cloudtechnologie, Blockchain, Biotechnologie en nog een aantal nieuwe technieken. Na uitleg van de technologie worden concrete voorbeelden gegeven en vervolgens wordt de link gelegd met de eigen organisatie.

Datastrategie

Eén van de meeste interessante hoofdstukken vond ik het hoofdstuk over datastrategie. De schrijvers werken drie soorten datastrategie uit (klantcentrisch, applicatiecentrisch en datacentrisch) en geven daarbij de relatie weer met de businessdoelen. Ook privacy en informatiebeveiliging wordt benoemd bij het onderdeel risicomanagement. Dit wordt overigens erg beperkt uitgewerkt.

Business Operating Change Model

Tot slot geven de schrijvers nog een model waarmee je investeringen in digitale transformatie kan beoordelen, het Business Operating Change Model (BOCM). Dit model is erop gericht op besluitvorming te rationaliseren. Een verandervoorstel in de vorm van een businesscase wordt opgesteld waarna deze via een besluitvormingstrechter gewogen en beoordeeld wordt.

Tijdens het lezen van het boek vielen mij een aantal storende fouten op, zowel d/t-fouten (bepaald waar bepaalt had moeten staan), maar ook een grote inhoudelijke fout wat mij betreft. Er wordt gesproken over een datalek bij de GGZ, dit had GGD moeten zijn.

Ondanks deze storende fouten is het een interessant boek, het biedt achtergronden bij de digitale transformatie. het boek bevat een introductie in nieuwe technologieën en een aanpak voor een digitale strategie. Het maakt de belofte dat je zelf in staat bent om na het lezen een digitale strategie op te stellen helaas niet waar. Maar dat onderkennen de schrijvers zelf ook. Zij verwijzen de lezer naar hun website waarin met behulp van stappenplannen, online instructie en een online gesprek met een deskundige een digitale strategie kan worden opgesteld. Een mooi staaltje marketing!

Over Jan Hoogstra

Jan Hoogstra heeft meer dan 25 jaar ervaring als IT-adviseur en IT-auditor bij grote accountants- en adviesbureaus. Tijdens zijn loopbaan heeft hij veel opdrachten gedaan op het gebied van informatiebeveiliging en optimalisering van de inzet van IT. Jan is directeur bij CognoSense, dat gespecialiseerd is in de menselijke kant van IT.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden