Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Aan de slag met dynamic control - 'Veel stof tot overweging en nadenken'

Dynamic control. Wat is dat en waarom is het nodig? Conijn gaat in op een snel veranderende wereld. Bestaande en traditionele wijzen en methoden van sturing en beheersing werken door deze veranderingen onvoldoende. 

Frank van Kuijck | 18 juli 2018 | 4-5 minuten leestijd

Denk bijvoorbeeld aan de kredietcrisis, digitalisering, bitcoins en deeleconomie. De schrijver geeft aan welke randvoorwaarden andere invulling moeten krijgen. Er worden andere inzichten van sturing, beheersing en inrichting gepresenteerd. Niet door het presenteren van complexe en moeilijke modellen, maar met eenvoudige en duidelijke uitleg. Inzichten die er toe moeten bijdragen dat u snel en flexibel inspeelt op de veranderende omstandigheden.

Waar is de goede oude tijd gebleven? Een tijd waar we zeker waren van omzet, klanten, winst en producten. Deze tijd lijkt lang geleden en komt ook niet meer terug. De veranderingen van klantwensen, van wijze van samenwerking, in ontwikkeling van producten en diensten en snelheid van informatie en technologieën zijn enorm en volgen elkaar snel op. Dat heeft direct effect op sturing en beheersing van organisaties. U heeft minder tijd om gestaag te ontwikkelen en te verbeteren. Ondanks dat de toekomst niet voorspelbaar is moet u wel proberen te anticiperen op deze veranderingen. Hoe dan?

Conijn introduceert het begrip dynamische besturing als antwoord. Hiervoor gelden een aantal uitgangspunten:

- Snel acteren: geen tijd verloren laten gaan;

- Slagvaardig optreden: wat te doen;

- Flexibel ontwikkelen: experimenteren en nieuwe kaders;

- Doordacht opereren: impact wijzigingen

In 10 hoofdstukken beschrijft Conijn het principe en de randvoorwaarden voor toepassing en uitwerking. De indeling van de hoofdstukken is als volgt:

1. Inleiding

2. Wijziging besturing

3. Bedrijfsactiviteitenmodel

4. Performance en risicomanagementmodel

5. Informatiestructuur

6. Administratie voor regelgeving en besturing

7. Businessdashboards en predictive analytics

8. Datamanagement

9. Dynamische financiële functie

10. Slagkracht door verbinding

In deze verschillende hoofdstukken beschrijft Conijn met de 4 eerder benoemde uitgangspunten hoe zij ten dienste kunnen en moeten staan aan dynamische besturing. Om zo invulling te krijgen van dynamic control.

Voor de dynamische besturing is een drietal aanpakken anders dan tot op heden. Dat zijn:

- Dynamisch exploreren en industrialiseren: fundamenteel andere manier van werken

- Empowerment van mens en team: autonomie in denken en ontwikkelen en ruimte geven aan zelfontplooiing

- Modulaire verbinding: welke (kleine) zaken beïnvloeden elkaar en hebben impact?

Deze drie aanpakken worden in het boek beschouwd op effectiviteit en andere manier van werken, denken en invullen. Bij het dynamisch exploreren en industrialiseren maakt het traditionele PDCA (Plan, Do, Check en Act) plaats voor OODA (Observe, Oriënt, Decide en Act). Primair verschil tussen beiden is niet vooraf alles ontwerpen en plannen, maar aan de hand van scenario’s nagaan hoe de respons zou kunnen zijn.

Bij empowerment wordt middels de levers of controls van Simons ingegaan op de wijze waarop mensen en systemen gericht moeten worden.

In hoofdstuk 3 wordt de inrichting van de bedrijfsactiviteiten beschouwd. De ordening voor de inrichting komt aan de orde. Deze voldoen aan aandacht voor: duurzame activiteiten, unieke competenties en activiteiten samenbrengen, abstraheert van organisatie en procesmodellen en besteedt aandacht aan specifieke implementaties/ veranderingen.

In de hoofdstukken 4 tot en met 9 beschrijft Conijn op eenvoudige en illustratieve wijze op welke wijze de onderwerpen: performance en risicomanagementmodel, informatiestructuur, administratie voor regelgeving en besturing, businessdashboards en predictive analytics, datamanagement en een dynamische financiële functie bijdragen aan dynamic control.

Hoofdstuk 10 ‘Slagkracht door verbinding’ combineert de verschillende invalshoeken. Deze verbinding kent een drietal invalshoeken:

- Horizontale verbinding: combineren van de interne views van de bedrijfsactiviteiten

- Verticale verbinding: tussen strategie en operatie voor realiseren van de doelstellingen op de werkvloer en

- Sequentiële verbinding: het verbinden van de korte- en langetermijndoelstellingen

Het verbinden en monitoren van de externe- en interne views zorgt ervoor dat de organisatie direct kan acteren zodra er sprake is van veranderingen in de omgeving. Deze werkwijze wordt ondersteund door de OODA loop: observe, orient, decide en act. In tegenstelling tot het verleden gaat het hierbij van ad-hoc naar continue verbinding en observatie met de in- en externe omgeving. Cruciaal is dat de organisatie focust op dié informatie die cruciaal is én dat zij snelheid heeft om de informatie om te zetten, te interpreteren en te gebruiken.

Het boek Aan de slag met dynamic control geeft een goede aanzet om de inrichting en functioneren van een organisatie nog eens kritisch te bezien op de besproken onderwerpen. De beschreven handvatten en voorbeelden geven veel stof tot overweging en nadenken. Het kritisch beschouwen van de eigen organisatie kan juist zicht geven op die onlogische of verstorende inrichting van het bedrijf die bottleneck zijn om tijdig bij te sturen.

Frank van Kuijck is een zeer gedreven onafhankelijk en zelfstandig professional in zowel audit en advies voor de public sector. Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisatie om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij heeft een achtergrond als Partner in de audit en adviespraktijk bij Deloitte, is Voorzitter van RJ Werkgroep 645 - woningcorporaties en Docent Auditing aan de UVT Tilburg.

Over Frank van Kuijck

Frank van Kuijck is een onafhankelijk en zelfstandig professional in toezicht en advisering binnen de publieke sector. Hij is oprichter en eigenaar van het adviesbureau Toetssteen BV. Daarnaast is hij associate partner bij TransitiePartners. Hij heeft een achtergrond als Partner in de audit en adviespraktijk bij Deloitte en is docent Auditing aan de UVT Tilburg.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden