Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
26 september 2019 | Sjors Meekels

De Lean Strategie is de Nederlandse vertaling van een inspirerend Engels werk over de kracht van Lean om grote bedrijven te veranderen. De vier auteurs: Michael Balle, Daniel Jones, Jacque Chaize en Orest Fiume nemen de lezer mee tijdens de zoektocht van enkele bestuurders die met behulp van Lean de enorme uitdagingen binnen hun bedrijf te lijf zijn gegaan.

Het is niet zomaar een kwartet auteurs wat dit boek geschreven heeft. Het betreft de coauteur van onder het Lean standaardwerk: The Machine That Changed the World, een ervaren leiderschapscoach met meerdere Lean boeken op zijn naam en een tweetal zeer ervaren bestuurders van grote bedrijven. De vier combineren hun inzichten in dit boek en beschrijven de praktijk op basis van hun ervaringen. De Lean Strategie is hierdoor geschikt voor iedereen die Lean wil inzetten om de eigen organisatie duurzaam te verbeteren door te zien, te leren en te innoveren.

De auteurs nemen de lezer in 10 hoofdstukken mee in de inzichten en ervaringen in het bijsturen van grote organisaties. Een van de belangrijkste leerpunten die zij benadrukken is de kracht van de Gemba. Maar al te vaak bestaan in de top van bedrijven diepgewortelde misvattingen over de uitvoering van het werk. Wil je als bestuurder weten wat er fout gaat in je bedrijf? Ga dan echt kijken. Echt kijken wil zeggen dat je de tijd neemt om op de werkvloer te ervaren welke uitdagingen zich in de operatie voordoen. Alleen zo kom je los van financiële rapportages of dashboards waarmee bedrijven vaak op afstand worden gerund.

Er zijn diverse voorbeelden opgenomen waarin bestuurders verrast werden door de wijze waarop organisaties zichzelf onbedoeld tegenwerkten. Illustratief zijn de verschillende afdelingen die zo zijn gecompartimenteerd dat men elkaars problemen niet kent en de organisatie als geheel niet in staat is het fundamentele onderliggende probleem op te lossen. Juist door de onderliggende problemen zichtbaar te maken voor iedereen, lukt het om de root causes te zien. Dit doorbreekt een reactie die we vaak in organisaties zien; het compenseren van datgene wat fout gaat in de één afdeling in plaats van het structureel oplossen van het probleem voor de gehele organisatie.

De opgedane inzichten van de vier auteurs onderschrijven de noodzaak om de wijze van leiding geven te herzien. In plaats van klassiek top-down te leiden moet er volgens hen meer worden geleid van onderaf. De kennis en kunde van de mensen op de werkvloer moet worden ingezet om de fundamentele problemen van de organisatie aan te pakken. Vaak begint dit met kleine – ogenschijnlijk – triviale verbeteringen. Onderschat hierbij niet dat ook verbeteren op zich een leercurve heeft. Mensen en organisaties moeten leren verbeteren; ze moeten leren kijken naar de situaties om zich heen en inschatten hoe deze kunnen worden verbeterd. Het is de taak van het management om de omstandigheden te creëren en te cultiveren waarin leren mag, kan en zelfs moet. Bij deze cultivatie spelen de lean tools een belangrijke rol. Deze worden niet ingezet om ad-hoc problemen te tackelen. Nee, ze worden zo ingezet (en in het boek beschreven) dat ze helpen de organisatie continu te verbeteren. Kleine verbeterexperimenten leiden op die manier tot innovaties (toegelicht in hoofdstuk 9).

Vanzelfsprekend wordt het succes van de toepassing van Lean niet alleen gemeten in de wijze van leidinggeven of verbetertrajecten. Uiteindelijk moeten aanpassingen ook bij Lean resulteren in strategische voordelen ten opzichte van concurrenten. Kosten, klanttevredenheid en andere harde financiële graadmeters blijven meewegen. Gelukkig sluiten de inzichten van de auteurs en Lean aan bij de huidige tijdsgeest waarin onderwerpen zoals duurzaamheid & medewerkerstevredenheid steeds belangrijker worden, ook in de boardroom.

Waarom dit boek lezen? Vanuit mijn eigen Agile achtergrond ben ik Lean gaan waarderen op een aantal punten die goed in dit boek aan bod komen. Het daadwerkelijk borgen van verbeteringen zit diep verankerd in Lean en het inzetten van Visueel Management wordt veel breder ingezet dan ‘slechts’ de Scrum borden die veel Agile teams hanteren. De inzichten in dit boek vormen een mooie verbreding ten opzichte van organisaties die voornamelijk werken vanuit een Agile mindset.

Lees dit boek niet omdat je snel bij wilt zijn met het inzetten van de Lean tools of het opfrissen van je lean woordenschat. Lees dit boek vooral als je wilt nadenken over een andere wijze waarop je strategisch je bedrijf wilt veranderen.


De lean strategie - 'Een doorleefd (leer)boek over Lean'
20 februari 2019 | Rudy Kor

Een degelijk boek geschreven door vier auteurs: twee topmanagers en twee adviseurs/coaches. Het is hun gelukt om een doorleefd (leer)boek over Lean te schrijven.

Ballé, Jones, Chaize en Fiume schrijven vanuit het perspectief van leiders en de manier waarop leiders Lean kunnen toepassen, hoe ze hun eigen manier van managen kunnen aanpassen en kennis door hun organisatie kunnen verspreiden. Lean strategie draait volgens de auteurs om leren concurreren, om het omarmen van een fundamenteel andere manier van denken op de werkvloer, een manier, zoals ze zelf zeggen, waarbij de ontwikkeling van het vermogen om te ontdekken en te leren – op alle niveaus in de organisatie – centraal staat. Ze stellen dat de organisatie die Lean elke dag en op elk niveau in de organisatie toepast, een veerkrachtige organisatie wordt die beter in staat is om zich aan te passen en te groeien.

De lezer die verwacht dat er uitgebreid ingegaan wordt op ‘strategisch denken’ (wat immers de titel van het boek is) in de zin van vormgeven aan de koers van de organisatie, het bepalen van markten, het kans-zoekend en kanscreërend denken en handelen, komt bedrogen uit. Volgens de auteurs staat De Lean strategie voor een aanpak waarbij men op zoek gaat naar de juiste problemen om op te lossen en dat de verbeteringen zo worden vormgegeven dat iedereen begrijpt hoe hij kan bijdragen.

Wat mij aanspreekt in deze visie op Lean is hun pleidooi om zo veel mogelijk gebruik te maken van de autonomie van medewerkers in teams. Het Lean leersysteem biedt een gestructureerde manier om teams in hun eigen leertraject te ondersteunen. In de visie van de auteurs boort dit leersysteem de vindingrijkheid van elk team aan en laat het leiders leren hoe ze beter kunnen concurreren in hun sector door van hun operationele verbeteringen te leren. Wat in veel andere boeken centraal staat, rendementsverbetering en besparingen, staat bij deze aanpak op de laatste plaats, ook al blijft het vanzelfsprekend belangrijk: Lean leren kan de bottomline verbeteren.

Ook al wordt veel waarde gehecht aan het functioneren van teams, er is nadrukkelijk geen sprake van zelforganiserende of zelfsturende teams. Ze stellen dat elk team een leider nodig heeft, een leider die in het bezit is van competentie en zelfvertrouwen. Verder stellen ze dat een team gekenmerkt wordt door grenzen, zoals wie hoort wel en wie niet bij het team en welk werk hoort wel bij het team en wat niet.

Bij Lean denken gaat het om het omarmen van zowel stabiliteit als verandering op teamniveau, waar het echte werk plaats vindt. De Lean ‘verandermotor’ bestaat uit vier stappen: leiders formuleren het probleem dat moet worden opgelost; werkvloermanagers stimuleren en ondersteunen het team (geleid dor teammanagers) bij het verkennen van nieuwe gewoontes en de overstap naar nieuwe manieren van werken; werkvloermanagers trekken de conclusies uit deze innovaties op teamniveau en passen hun afdelingsprocedures aan en ten vierde onderzoeken leiders al dit soort procedurele veranderingen en bespreken de waarde er van met andere werkvloermanagers en teams. Op deze wijze groeit ‘organische verandering uit tot performance-gedreven transformatie’. Eigenlijk levert Lean denken herbruikbaar leren op; generieke manieren om in een probleem te duiken en op zoek te gaan naar een unieke oplossing, voortbouwend op de ideeën en de ervaring van de mensen op de werkvloer. In veel organisaties wordt op ‘gut feeling gehandeld en vaak op halve feiten gegeneraliseerd, maar bij Lean moet er, voordat er kan worden gegeneraliseerd, eerst voldoende empirie zijn.

Staat er veel nieuws in het boek? Dat hangt er maar van af wie je vraagt. De mensen die ervaring hebben in Lean denken en doen zullen een bevestiging vinden van wat ze al wisten maar dan wel overzichtelijk met heldere moralen opgeschreven. Degenen die denken dat Lean alleen draait om de green of black belt of degene die weinig beeld heeft bij Lean als bedrijfsfilosofie, hebben veel aan dit boek. De lean strategie – lean als bron van concurrentievoordeel, innovatie en duurzame groei staat vol met voorbeelden uit de maakwereld, en is daardoor volgens mij iets minder geschikt voor de mensen die werkzaam zijn in dienstverlening.

Rudy Kor is zelfstandig organisatieadviseur en auteur van diverse managementboeken. Tot voor kort werkte hij (als partner) bij TwynstraGudde. Hij startte zijn werkzame leven bij Philips in Eindhoven. Als adviseur helpt hij (project)managers bij het effectiever inrichten van hun projecten. Als veel-lezer wordt hij gedreven door nieuwsgierigheid. Voor de lezer die benieuwd is wat anderen van een boek vinden, schrijft hij recensies voor managementboek.nl


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden