Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Advieskunst - 'Geeft een uitgebreid overzicht'
16 oktober 2020 | Elly Stroo Cloeck

Als adviseur binnen een organisatie heb je een bijzondere positie, zo stelt het boek Advieskunst van Noëlle van der Hagen en Machiel Willemsen. Je kent het bedrijf beter dan een externe consultant, maar daardoor is het juist lastig je te positioneren als een onafhankelijke deskundige.

Als intern adviseur kun je verschillende rollen pakken: vaktechnisch expert, strategisch expert, facilitator of regisseur. Dat hangt af van de adviesvraag. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je dat je je binnen je bedrijf blijft ontwikkelen? De auteurs hebben een model ontwikkeld op basis van literatuurstudie èn hun trainingservaring, waaraan de geselecteerde leerdoelen voor die ontwikkeling zijn ontleend.

Het boek leest prettig weg en geeft een uitgebreid overzicht van allerlei beschikbare modellen uit de managementliteratuur. Het bronnenoverzicht is dan ook aanzienlijk! Prettig is dat elk hoofdstuk een samenvatting heeft (‘keynotes'). Niet overal is de inhoud specifiek gemaakt voor de intern adviseur, het is vaak zo algemeen dat het net zo goed voor de externe consultant geschreven zou kunnen zijn. Door het gebruik van de vele modellen is de diepgang, en daardoor de praktische toepasbaarheid van Advieskunst, wat beperkt.

Elly Stroo Cloeck is project- en interim-manager op het gebied van Finance, Internal Audit en Risk Management via haar bedrijf ESCIA. Daarnaast schrijft ze recensies en samenvattingen van managementboeken.


Advieskunst - 'Veel waar voor je geld'
18 september 2019 | Marthe van der Molen

Via een gezamenlijke concullega kwam ik in contact met Machiel Willemsen. Zijn passie en enthousiasme over intern adviseren werkten aanstekelijk en ik was vanuit zijn bevlogenheid dan ook benieuwd hoe dit terug te vinden zou zijn in het boek dat hij schreef samen met Noelle van der Hagen.

Aangezien ik inmiddels ook veel met Machiel samenwerk, begon ik niet geheel onbevangen aan dit boek. Kleine disclaimer dus qua objectiviteit. Wel heb ik geprobeerd zoveel mogelijk de plussen en minnen te benoemen. 

Centraal in het gedachtegoed van der Hagen & Willemsen staat de expertise van de interne adviseur. Dit is het fundament. Als adviseur ‘ben je ergens van', dit maakt je steviger. De zin ‘Love your topic, it will show' blijft bij mij hangen. Vanuit mijn vak weet ik dat bevlogenheid vele bronnen heeft, maar op inhoud en expertise uitgedaagd worden is voor veel mensen een belangrijke bron. Dit geeft namelijk een bepaalde vrijheid om te acteren, een basis om op terug te vallen en het gevoel ergens ‘competent' in te zijn.

Het eerste hoofdstuk brengt meteen de scherpte erin en haalt je uit een chille leesmodus. Wat is jouw expertise? In hoeverre voel jij je adviseur? Gaandeweg in het boek komen er veel vragen voorbij die je als (intern) adviseur aanzetten tot nadenken over de aspecten in het ontwikkelmodel van van der Hagen & Willemsen:

1. Het speelveld: Waar beweeg jij je in als adviseur? Wie is jouw klant? Wie is de doelgroep? Welke andere actoren en relaties zijn er in het speelveld? Het speelveld gaat dan ook over het samenspel tussen de actoren, maar ook over de geschiedenis en cultuur van de organisatie waar jij je in beweegt.

2. De persoon: Wie ben jij zelf als adviseur? Wat zijn jouw waarden, overtuigingen, talenten en schaduwkanten? Wanneer je deze van jezelf scherp hebt, kun je je makkelijker verbinden met de ander en helpt het je om onder druk ‘breed' te blijven en contact te blijven maken met de ander en jullie gezamenlijke resultaat. Van der Hagen & Willemsen brengen hierin een groot scala aan theorieën aan bod van de tactieken rondom ‘sensing' tot het persoonlijk energiemanagement van adviseurs.

3. Het adviesinstrumentarium: Veel adviseurs denken bij adviesinstrumentarium aan tools en methoden op hun eigen expertise en vakgebied. Die zijn nadrukkelijk niet terug te vinden in dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk geeft echter een overview van de fases in een gemiddeld adviesproces en bijbehorende veranderbrillen. Kijk je bijvoorbeeld meer naar verandering als een ontwerpproces of zie je het juist als een ontwikkelproces?

4. Benodigde competenties: Dit hoofdstuk vormt eigenlijk een samenvatting en reflectie op de benodigde competenties van de adviseur gekoppeld aan het ontwikkelmodel. Vervolgens worden de competenties in vogelvlucht langs gelopen aan de hand van modellen en vragen die kunnen helpen bij het ontwikkelen van die competentie.

5. Het professionele netwerk: HSL; het vinden van concullega's waarbij je hulp (H) kunt krijgen, stoom (S) kunt afblazen en samen kunt leren (L) en ontwikkelen. Dit is volgens Van der Hagen en Willemsen essentieel in het organiseren van een continu ontwikkelproces van jezelf als adviseur.

In het boek brengen de auteurs nadrukkelijk hun eigen ervaring in en laten ze veel adviseurs aan het woord. Er worden herkenbare voorbeelden benoemd, zoals het toegespeeld krijgen van een ‘snelle adviesvraag'. Soms heel impliciet via de mail, of soms, zo in het dagelijks contact tussen neus en lippen door. Iedereen kent ze wel, van collega's en van klanten. De neiging kan zijn om dit zonder erbij na te denken op te pakken. Maar wat wil de klant of collega precies? Ook dan begeef je je weer in een nieuw speelveld, met misschien andere actoren of onderliggende behoeften en waarden. Hierin scherp zijn, en bewust zijn van je rol, vergt soms net even meer moeite, maar levert uiteindelijk veel meer op.

Enige punt van kritiek op het boek, zou de veelheid aan theoretische modellen kunnen zijn. Het maakt het boek overcompleet en het model an sich is volgens mij al erg krachtig en praktisch toepasbaar. De vele theorie staat trouwens de praktische toepasbaarheid van het boek niet in de weg. De modellen komen precies op het juiste moment uit de hoge hoed en zijn vergezeld van rake, praktische vragen.

Al met al: Met Advieskunst krijg je als (intern) adviseur veel waar voor je geld en ik durf te wedden dat het ook voor de doorgewinterde adviseur een goede opfrisser met nieuwe inzichten kan zijn. De belangrijkste afdronk voor mij: vind je ‘sweet spot' als adviseur. Jouw plek in de organisatie, maar vooral ook de plek waar jouw zelfbewustzijn, passie, kennis en ervaring samenvallen. Daar moet je zijn!

Marthe van der Molen is organisatie-adviseur bij Meauve Veerkrachtig Veranderen. Ze helpt organisaties veerkrachtiger en succesvoller te worden door teams en leiders te versterken. Hierbij maakt ze gebruik van veranderkunde, positieve psychologie en werkgeluk.


Advieskunst - 'Een rijkdom aan kennis en inzichten'
10 april 2019 | Nico Jong

Advieskunst van Noëlle van der Hagen en Machiel Willemsen is een compendium voor professionals die binnen hun eigen organisatie een adviesrol vervullen.

Noëlle van der Hagen en Machiel Willemsen hebben in de dertig jaar dat ze actief zijn als trainer zo’n 2500 adviseurs begeleid in hun ontwikkeling. In die periode hebben ze veel leerdoelen verzameld en het merendeel gaat over de vraag ‘Hoe kom en blijf ik in positie?’. Ze hebben driehonderd leerdoelen geanalyseerd. Daarvan gaat een derde over competenties en adviesinstrumentarium, een derde over persoonlijke issues als voor jezelf opkomen en omgaan met lastige gesprekspartners. Het laatste deel gaat over onderwerpen als samenwerken, visieontwikkeling, vertrouwen, invloed en meesterschap. Op basis van de leerdoelen en een uitgebreide literatuurstudie hebben de auteurs hun ontwikkelmodel voor interne adviseurs ontwikkeld.

Adviseurs zijn verantwoordelijk voor hun eigen groei. Het ontwikkelmodel van Van der Hagen en Willemsen helpt interne adviseurs om zich blijvend te ontwikkelen door te werken aan zelfsturing, veerkracht, wijsheid en excellentie. De expertise van de adviseur staat centraal in het ontwikkelmodel. Verder bestaat het uit vijf aspecten. Speelveld gaat over het samenspel tussen adviseur, opdrachtgever en doelgroep. Persoon bestaat uit de eigenschappen van de adviseur en de manier waarop hij zich verhoudt tot en kijkt naar zijn omgeving die bepalend zijn voor het advies. Adviesinstrumentarium bevat de instrumenten, modellen en theorieën die helpen inzicht te krijgen in het adviesproject. Bij Competenties beschrijven de auteurs de acht belangrijkste die de adviseur moet ontwikkelen. In Professioneel netwerk komt het netwerk aan bod dat de adviseur gebruikt om expertise, handelingsrepertoire en casuïstiek te toetsen, uit te breiden en te verrijken. Het boek is opgebouwd rond het ontwikkelmodel. Naast de leerdoelen, het ontwikkelmodel en de literatuurstudie gebruiken Van der Hagen en Willemsen twintig kwalitatieve interviews met ervaren adviseurs.

Advieskunst is fris vormgegeven, en gelardeerd met veel modellen en overzichten. De auteurs weten heel veel kennis bij elkaar te brengen op relatief weinig ruimte. Het boek lijkt daardoor hier en daar oppervlakkig en een opsomming van inzichten te worden. De auteurs doseren echter zodanig dat de diepgang precies voldoende is, waardoor er veel aan bod kan komen zonder de lezer te frustreren. Een bondig boek dat een rijkdom aan kennis en inzichten biedt over intern adviseren en dat een model aanreikt voor de education permanente van adviseurs.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Advieskunst – ‘Klassieker in de dop?’
29 januari 2019 | Daan Scheffers

Advieskunst van Noëlle van der Hagen en Machiel Willemsen is een soepel te lezen verzameling van modellen en adviezen die helpen om de interne adviseur in positie te krijgen.

Hagen en Willemsen hebben de leerdoelen van 300 adviseurs geanalyseerd en gebruikt om het ontwikkelmodel van de interne adviseur te vormen en toe te lichten. De combinatie van analyse en zorgvuldige maar bondige uitleg van veel literatuur en modellen zet je aan het denken: is dit boek een klassieker in de dop of herbergt het alle klassiekers in een dop?

Het boek start met de uitleg van het ontwikkelmodel voor de interne adviseur. Dit model plaatst de expertise van de interne adviseur in de kern met daaromheen facetten zoals: het speelveld, het adviesinstrumentarium, competenties en het professioneel netwerk. Het doorloopt per hoofdstuk een van de onderdelen van het ontwikkelmodel.

Het is een verrassende combinatie van literatuur afgewisseld door interviews met 20 interne adviseurs. Bekende modellen komen voorbij, zoals de IJsberg van McClelland of het adviesfasemodel van Block. De praat- en daadtheorie was voor mij nieuw en ik vond het erg interessant. Welke zaken zeg en denk ik? En welke zaken breng ik daadwerkelijk in praktijk? De combinatie van literatuur en interviews kan de ervaren adviseur helpen om kennis op te frissen. Voor startende adviseurs kan de inhoud een boost geven aan de gereedschapskist van modellen, interventies en methodieken. Daarmee vind ik het boek verhelderend voor ervaren adviseurs en vernieuwend voor beginnende adviseurs.

De kleur, de opmaak en de fris geschetste modellen doen vermoeden dat je een oppervlakkig en makkelijk boek leest. Het tegendeel is echter waar en dat is positief! De informatiedichtheid is hoog door het gebruik van puntsgewijs en beknopt taalgebruik. Per hoofdstuk wordt een rijk palet aan modellen gebruikt. Een of twee bladzijdes bladeren en je bent twee of drie modellen rijker. Je moet niet te snel willen lezen want dat vergroot de kans dat je waardevolle informatie mist.

Het gebruik van 300 geanalyseerde leerdoelen geeft het boek een sterke aanleiding.

De beantwoording van die leerdoelen door het gebruik van een ontwikkelmodel maakt het boek interessant om te lezen. Het boek is daarmee in feite een goed verantwoorde clustering van alle jaren aan opgedane kennis en ervaringen van de schrijvers. Sommige modellen of adviezen staan echter wel enigszins verborgen of mijns inziens op een onlogische plek in een paragraaf, wat achteraf terugzoeken lastig maakt. Het vatten van zoveel informatie in een relatief dun boekje wekt bij mij een bescheiden indruk van de schrijvers. Met dit boek koop je immers een bondig geschreven bundeling van jarenlange kennis en ervaring van twee doorgewinterde trainers en adviseurs. Het zou mij niets verbazen als dit boek stiekem een klassieker wordt. Advieskunst is basiskost voor de startend adviseur en opfrismateriaal voor de meer ervaren adviseurs!

Daan Scheffers is adviseur bij Adviestalent. Adviestalent leidt jonge talentvolle academici op tot breed inzetbare adviseurs en managers. Adviestalent is een initiatief van Twynstra Gudde.


Noëlle van der Hagen, Machiel Willemsen
Advieskunst

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden