Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Executele en bewind

Paperback Nederlands 2016 9789013122183
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Executele en bewind laat zien hoe de erfrechtpraktijk op het gebied van de executele en het bewind zich heeft ontwikkeld sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003.

Allereerst wordt de regeling van de executele en het (testamentair) bewind, zoals deze in Boek 4 BW is opgenomen, beknopt beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de problemen die zich regelmatig in de praktijk voordoen. Daarnaast komen belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak aan bod, bijvoorbeeld over de verplichtingen van een ‘goede’ executeur, hoe ver zijn aansprakelijkheid reikt en wat de rol van de afwikkelingsbewindvoerder is.

Specificaties

ISBN13:9789013122183
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:96
Druk:2
Verschijningsdatum:5-11-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Erfrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Tea Mellema-Kranenburg

Tea Mellema-Kranenburg (1955) maakt deel uit van de Commissie Erfrecht van de Notariële Beroepsorganisatie, thans als voorzitter. Zij is redacteur onder meer van het Tijdschrift Erfrecht en Juridische berichten voor het Notariaat.

Andere boeken door Tea Mellema-Kranenburg

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen / XI
Lijst van verkort aangehaalde literatuur / XIII

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
1 Executele en bewind / 1
2 Executele / 1
3 Bewind / 1
4 Rechtsvergelijking / 2
5 Plan van behandeling / 2

HOOFDSTUK 2
Executele / 3
6 Aanstellen executeur / 3
7 Taken en bevoegdheden executeur / 6
7.1 Beheren goederen der nalatenschap / 6
7.2 Voldoen schulden der nalatenschap / 8
7.3 De Edelweiss-executeur / 12
7.4 Testamentaire lasten / 12
7.5 Uitbreiden of beperken bevoegdheden / 12
7.6 De executeur in een langstlevendetestament / 13
7.7 Legitieme en executele / 13
7.8 Beloning executeur / 15
8 Einde taak executeur / 17
8.1 De executeur heeft zijn taak voltooid / 17
8.2 Door tijdsverloop indien hij voor een bepaalde tijd was benoemd / 18
8.3 Door dood, toepasselijkheid schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, faillietverklaring, ondercuratelestelling, instelling van een beschermingsbewind / 18
8.4 Door vereffening volgens de wet / 18
8.5 In de bij uiterste wil bepaalde gevallen / 19
8.6 Door ontslag door de kantonrechter / 19
9 Einde beheer / 22
10 Rekening en verantwoording / 22
11 Rekening en verantwoording in verdelingsakte / 24
12 Overgangsrecht / 24
13 Vereffening en executele / 25
13.1 De nalatenschap is beneficiair aanvaard / 25
13.2 De rechtbank benoemt een vereffenaar / 26
14 Executeur en boedelnotaris / 26
15 De verklaring van executele / 28
15a De Europese erfrechtverordening / 29
16 De executeleregeling in enkele ons omringende landen / 30
16.1 Executeurs in het buitenland (algemeen) / 30
16.2 België / 30
16.3 Frankrijk / 31
16.4 Spanje / 31
16.5 Zwitserland / 31
16.6 Duitsland / 32
16.7 Concluderende opmerkingen / 33

HOOFDSTUK 3
Bewind / 35
17 Inleiding / 35
18 Verschillende vormen van bewind / 36
19 Bewindsvormen buiten Boek 4 / 36
20 Waarover een bewind wordt ingesteld / 36
20.1 In het belang van de rechthebbende (art. 4:155 lid 1 BW) / 36
20.2 Bewind over een vruchtgebruik (art. 4:155 lid 2 BW) / 37
20.3 Bewind over een voorwaardelijke making (art. 4:155 lid 3 BW) / 37
20.4 Een bewind over een gemeenschappelijk beheerd goed (art. 4:155 lid 4 BW) / 38
21 Bewind van vóór 1 januari 2003 / 38
22 Het bewind over een uitkering uit een levensverzekering (art. 7:966 BW) / 39
23 Aanvang van het bewind / 40
24 De bewindvoerder (algemeen) / 40
25 Benoeming van de bewindvoerder / 40
26 Het loon van de bewindvoerder / 42
27 Taken bewindvoerder / 43
27.1 Boedelbeschrijving / 43
27.2 Zekerheid stellen / 44
28 Inschrijving in registers / 44
29 Rekening en verantwoording / 44
30 Uitkering vruchten / 46
31 Aansprakelijkheid bewindvoerder / 47
32 Einde bewindvoerderschap / 48
32.1 Bij het einde van het bewind / 48
32.2 Door tijdsverloop, indien de bewindvoerder voor een bepaalde tijd is benoemd / 48
32.3 Door dood, toepasselijkheid schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, faillietverklaring, ondercuratelestelling, instelling van een beschermingsbewind / 48
32.4 In de bij uiterste wil bepaalde gevallen / 48
32.5 Door ontslag dat de kantonrechter hem met ingang van een bepaalde dag verleent / 49
33 Verplichtingen gewezen bewindvoerder / 49
34 De gevolgen van het bewind / 50
34.1 Het bewind is ingesteld in het belang van de rechthebbende / 50
34.2 Het bewind is ingesteld in het belang van een ander dan de rechthebbende / 50
34.3 Bewind in gemeenschappelijk belang / 51
34.4 Zelfstandig en afhankelijk bewind / 51
35 Het beheer van de bewindvoerder / 51
36 Andere bevoegdheden van de rechthebbende (art. 4:167 BW) / 52
36.1 Bewind in het belang van de rechthebbende (art. 4:167 lid 1 BW) / 52
36.2 Bewind in het belang van een ander dan de rechthebbende (art. 4:167 lid 2 BW) / 53
36.3 Bewind in een gemeenschappelijk belang (art. 4:167 lid 2 BW) / 53
36.4 Bewind ingesteld zowel in het belang van de rechthebbende als van één of meer anderen of in een gemeenschappelijk belang (art. 4:167 lid 3 BW) / 53
37 Derdenbescherming tegen onbevoegd verrichte rechtshandelingen (art. 4:168 BW) / 53
38 Bevoegdheden bewindvoerder / 54
38.1 De in art. 4:167 lid 1 bedoelde handelingen (art. 4:169 lid 1 onder a BW) / 54
38.2 Geld lenen of de rechthebbende als borg of hoofdelijk schuldenaar verbinden (art. 4:169 lid 1 onder b BW) / 55
38.3 Een overeenkomst tot beëindiging van een geschil aangaan (art. 4:169 lid 1 onder c BW) / 55
38.4 Verdeling van een onder bewind staande gemeenschap van goederen (art. 4:170 BW) / 55
39 Het uitbreiden of beperken van de bevoegdheden van de bewindvoerder (art. 4:171 BW) / 55
39.1 De onbeperkte uitbreiding van de bevoegdheden op grond van art. 4:171 BW / 56
39.2 De erflater kan de bewindvoerder niet (onbeperkt) bevoegd tot verdeling maken / 56
39.3 De bevoegdheden van de bewindvoerder dienen binnen de grenzen van art. 3:183 BW te blijven / 57
39.4 Recente rechtspraak van de Hoge Raad / 58
39.5 Eigen mening over de reikwijdte van art. 4:171 BW / 59
39.6 De plaats van de notaris / 60
39.7 Wenselijkheid beschikkings- en verdelingshandelingen door de bewindvoerder / 60
40 Het bewind over het vermogen van de minderjarige en afdeling 4.5.7 / 60
41 Bewind en legitieme / 61
42 De bewindvoerder als vertegenwoordiger / 62
43 Verhaal op onder bewind staande goederen / 63
43.1 Aansprakelijkheid rechthebbende (art. 4:174 lid 1 BW) / 63
43.2 Verhaal bewindsvermogen / 63
44 Einde bewind / 65
44.1 Verstrijken van de termijn waarvoor het is ingesteld (art. 4:177 lid 1 BW) / 65
44.2 Verwerping (art. 4:177 lid 2 BW) / 65
44.3 Einde bewind uitsluitend ingesteld in het belang van de rechthebbende (art. 4:178) / 66
44.4 Einde bewind ingesteld in het belang van een ander dan de rechthebbende (art. 4:179 BW) / 67
44.5 Einde bewind ingesteld in het gemeenschappelijk belang (art. 4:180 lid 1 BW) / 68
44.6 Bewind met meerdere strekkingen / 68

Trefwoordenregister / 69
Artikelenregister / 73

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Executele en bewind