Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Gevolgen van faillietverklaring (1)

Deel II

Gebonden Nederlands 2019 9789013150131
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Een bedrijf wordt failliet verklaard. Wat zijn hiervan de juridische gevolgen? Wat behoort tot het faillissementsvermogen – en wat niet? Wat betekent faillissement voor de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar? Welke gevolgen zijn er voor lopende overeenkomsten (waaronder huur- en arbeidscontracten). Deze uitgave behandelt de gevolgen die aan de faillietverklaring verbonden zijn.

'Gevolgen van faillietverklaring I' is als eerste van twee delen binnen de 10-delige serie Wessels Insolventierecht geweid aan de specifieke juridische gevolgen van een faillissement. Literatuur en rechtspraak zijn tot 1 november 2018 bijgewerkt.

Het deel bevat een commentaar op art. 20-41 Faillissementswet. De lezer verkrijgt allereerst een helder beeld van wat wel en niet tot het faillissementsvermogen behoort. Vervolgens gaat de aandacht uit naar de gevolgen van het faillissement voor de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar en de op het moment van uitspreken van het faillissement aanhangige rechtelijke procedures. Ook de gevolgen voor lopende overeenkomsten, waaronder huur en arbeid, komen aan de orde.

Naast een grondig commentaar op art. 20-41, belicht de uitgave diverse aanverwante wetsartikelen die betrekking hebben op de gevolgen van het faillissement:
- art. 60a-60b (onder bewind staande goederen)
- art. 61 (de met ingang van 2018 gewijzigde regeling van faillissement en de gevolgen voor de goederengemeenschap met de echtgenoot/geregistreerd partner van de gefailleerde)
- art. 52 (voldoening aan de gefailleerde, die samenhangt met de werking van art. 23)
Afkoelingsperiode faillissement

De uitgave sluit af met een behandeling van de problematiek van de afkoelingsperiode. Hoofdvraag hierbij is of - en zo ja, in welke mate - aan de curator een gebruiks-, verbruiks- of vervreemdingsbevoegdheid toekomt ten aanzien van zaken die aan derden toebehoren. Zowel de instelling en werking van de afkoelingsperiode als de verhouding tussen afkoelingsperiode, pandrecht, beslag en een financiëlezekerheidsovereenkomst passeren hierbij de revue.

Specificaties

ISBN13:9789013150131
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:680
Druk:5
Verschijningsdatum:11-2-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Bob Wessels

Bob Wessels is Professor Emeritus of International Insolvency Law at the University of Leiden (The Netherlands). He held that chair from 2007-2014. He has been Professor of Commercial Law at the Vrije University Amsterdam from 1988-2008. He has over 40 years of experience as an independent legal counsel and arbitrator, provided expert evidence for cases in Belgium, Greece, Ireland, Poland, Sweden, Switzerland, UK and USA, and acted as consultant to the International Monetary Fund and the World Bank. From 1987-2016 he has been a Deputy Justice at the Court of Appeal (The Hague, The Netherlands). He is a Fellow of the American College of Bankruptcy, member of the American Law Institute and the European Law Institute, Honorary Member of INSOL Europe and Chairman of the Conference of European Restructuring and Insolvency Law (CERIL). Since 2010 he has been Expert Counsel to the European Commission in matters of restructuring and insolvency. Interviews Oude oplossingen populair in kredietcrisis naar aanleiding van het symposium 'De kredietcrisis: stand van zaken en wat staat er nog te gebeuren' van de Juridische PAO in Leiden.

Andere boeken door Bob Wessels

Inhoudsopgave

Woord vooraf / V
Gedetailleerde inhoudsopgave / XV
Lijst van gebruikte afkortingen / XXXVII
Verkort aangehaalde literatuur / XLV

I FAILLISSEMENT EN ZIJN GEVOLGEN / 1
§ I.1 Inleidende opmerkingen / 1

II HET FAILLISSEMENTSVERMOGEN / 13
§ II.1 Inleidende opmerkingen / 13
§ II.2 Goederen en andere rechten / 21
§ II.3 Roerende en onroerende zaken / 31
§ II.4 Vermogensrechten in het algemeen / 35
§ II.5 Vorderingsrechten / 37
§ II.6 Beperkte zekerheids- en genotsrechten / 48
§ II.7 IE-rechten / 49
§ II.8 Kwaliteitsrekeningen / 59
§ II.9 Trusts / 76
§ II.10 Aandelen / 78
§ II.11 Vergunning / 82
§ II.12 Algemeenheid van goederen / 84
§ II.13 Onderneming / 85
§ II.14 Andere rechten dan goederen / 87
§ II.15 Goederen onder bewind / 89

III WAT BUITEN HET FAILLISSEMENTSVERMOGEN VALT / 93
§ III.1 Buiten het faillissement blijvende zaken en rechten / 95
§ III.2 Wat voorts buiten de boedel valt: rechten uit levensverzekeringsovereenkomst / 112
§ III.3 Buiten het faillissement krachtens de wet of wegens de hoogstpersoonlijke aard van de zaak of h

IV VERMOGEN VERWORVEN GEDURENDE HET FAILLISSEMENT / 125
§ IV.1 Al hetgeen gedurende het faillissement wordt verworven / 125
§ IV.2 Erfenis en legaat / 126
§ IV.3 Onverschuldigde betaling / 129

V FAILLISSEMENT EN ENIGE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN / 137
§ V.1 Inleidende opmerkingen / 137
§ V.2 Faillissement betreft de gehele gemeenschap / 145
§ V.3 Bewijs dat goederen niet tot de gemeenschap behoren / 149
§ V.4 Bijzondere regels voor verhaal / 157

VI VERLIES VAN BEHEERS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID / 163
§ VI.1 Beheers- en beschikkingsonbevoegdheid schuldenaar / 163
§ VI.2 Aansprakelijkheid van de boedel / 184
§ VI.3 Bescherming van de derde / 190
§ VI.4 Onvoltooide leveringshandelingen / 197
§ VI.5 Bijzondere bepalingen / 211
§ VI.6 Faillissement van een in art. 212a onder a genoemde instelling / 212

VII RECHTSVORDERINGEN VAN OF TEGEN DE GEFAILLEERDE / 235
§ VII.1 Inleidende opmerkingen / 235
§ VII.2 Niet-monetaire belangen / 246
§ VII.3 Rechtsvorderingen inzake rechten en verplichtingen aangaande de boedel / 249
§ VII.4 Rechtsvorderingen aangaande voldoening van verbintenissen uit de boedel / 263
§ VII.5 Aanhangige procedures / 272
§ VII.6 Aanhangige procedure strekkend tot voldoening van een verbintenis uit de boedel / 300
§ VII.7 Bijzondere bepalingen / 313

VIII BIJZONDERE EXECUTIEMAATREGELEN / 321
§ VIII.1 Inleidende opmerkingen / 321
§ VIII.2 Herleving van beslag / 337
§ VIII.3 Geen tenuitvoerlegging lijfsdwang / 339
§ VIII.4 Niet verbeuren dwangsom / 342

IX WEDERKERIGE OVEREENKOMSTEN AANGEGAAN VOOR HET FAILLISSEMENT / 345
§ IX.1 Inleidende opmerkingen / 345
§ IX.2 Lopende, wederzijds niet nagekomen wederkerige overeenkomsten / 364
§ IX.3 Duurverbintenissen / 383
§ IX.4 Verbintenissen ‘intuitae personae’ / 394
§ IX.5 Vorderingen van de wederpartij zijn concurrent / 395
§ IX.5A Overeenkomsten aangaande nutsvoorzieningen / 397
§ IX.6 Overeenkomsten aangaande termijnzaken / 401
§ IX.7 Overeenkomsten van (scheeps)huurkoop / 404
§ IX.8 Overeenkomst, waarbij de gefailleerde huurder is / 407
§ IX.9 Overeenkomst, waarbij gefailleerde werkgever is / 436
§ IX.10 Agentuurovereenkomst / 470
§ IX.11 De loongarantieregeling (art. 61-68 WW) / 471
§ IX.12 Andere lopende overeenkomsten / 487

X AFKOELINGSPERIODE / 503
§ X.1 Inleidende opmerkingen / 503
§ X.2 Instelling en werking afkoelingsperiode / 508
§ X.3 Afkoelingsperiode, stil pandrecht en bodembeslag / 528
§ X.4 Afkoelingsperiode en financiëlezekerheidsovereenkomst / 532

REGISTERS
Wetsartikelenregister / 537
Jurisprudentieregister / 561

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Gevolgen van faillietverklaring (1)