Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Dealen met ondermijningsdelicten

Naar een efficiente strafprocedure voor ondermijnende criminaliteit

Paperback Nederlands 2018 9789013151770
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Ondermijnende criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. Transacties, strafbeschikkingen en ontnemingsschikkingen zijn weinig transparant en zetten de strafrechter buitenspel. Deze uitgave levert de bouwstenen voor een veelbelovende, alternatieve aanpak om dit probleem te tackelen. Met een kritische blik zet de auteur de introductie van proces- en vonnisafspraken voor u uiteen.

Dealen met ondermijningsdelicten is een van de weinige uitgaves die ondermijnende criminaliteit grondig onder de loep neemt. En dat terwijl deze vorm van criminaliteit een groot maatschappelijk probleem vormt.

In veruit de meeste Europese landen worden ondermijningsdelicten afgedaan met proces- en vonnisafspraken. Middels gereguleerde onderhandelingen maken openbaar ministerie en verdediging een afspraak over het proces en het vonnis om zo de strafprocedure beter te stroomlijnen. Oftewel: samenwerking in plaats van tegenwerking.

Deze bundel beschouwt een soortgelijke oplossing in het licht van het Nederlandse strafprocesrecht. De auteur buigt zich over de introductie van proces- en vonnisuitspraken, een aanpak die in vele andere landen dagelijks wordt toegepast. De analyse in deze uitgave brengt de voordelen en kanttekeningen voor een dergelijk systeem binnen Nederland in kaart.

Dit boek beoogt vanuit de strafrechtswetenschap bij te dragen aan een oplossing voor de problematiek van ondermijnende criminaliteit. Hiermee neemt het een unieke positie in binnen de publicaties over dit onderwerp, die van oudsher meer een bestuurlijk dan strafrechtelijk-wetenschappelijk karakter hadden.

Deze titel draagt bij aan een oplossing voor de problematiek omtrent ondermijnende criminaliteit. De toegankelijk geschreven vorm maakt de uitgave zeer waardevol voor zowel praktijkjuristen als wetenschappers.

Specificaties

ISBN13:9789013151770
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:216
Druk:1
Verschijningsdatum:17-12-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 Inleiding
1.1 De aanleiding voor dit boek
1.2 De onderzoeksvragen
1.3 De uitwerking van het onderzoek
1.4 Methodologische verantwoording
1.5 Doelstelling van de auteur en terminologie
1.6 Dankwoord

HOOFDSTUK 2 Ondermijningsdelicten en de overbelasting van de strafrechtspleging
2.1 Wat is ‘ondermijnende criminaliteit’?
2.1.1 Een niet nader gedefinieerd paraplu-begrip
2.1.2 Een werkdefinitie
2.2 De moeizame afdoening van ondermijningsdelicten via het strafrecht
2.2.1 De toepassing van de klassieke strafprocedure
2.2.1.1 Instrumentaliteit versus rechtsbescherming
2.2.1.2 Knelpunten bij de afdoening van ondermijningsdelicten via de klassieke strafprocedure
2.2.2 De inzet van alternatieve strafprocedures
2.2.2.1 De (hoge en bijzondere) transactie
2.2.2.2 De strafbeschikking
2.2.2.3 De ontnemingsschikking
2.3 Een zich ondermijnende strafrechtspleging

HOOFDSTUK 3 Procesversnelling door proces- en vonnisafspraken
3.1 Consensualiteit in strafprocedure: ‘take it or leave it’ en ‘voor wat hoort wat’
3.1.1 Het begrip consensualiteit
3.1.2 Plea bargaining
3.1.3 De markante ontwikkeling van afspraken in strafzaken in Europa
3.2 Proces- en vonnisafspraken op het Europese vasteland
3.2.1 Proces- en vonnisafspraken als alternatieve strafprocedure
3.2.1.1 De Italiaanse patteggiamento
3.2.1.2 Het Zwitserse abgekürztes Verfahren
3.2.2 Proces- en vonnisafspraken als onderdeel van de reguliere strafprocedure
3.2.2.1 De Duitse Verständigung im Strafverfahren
3.2.3 Proces- en vonnisafspraken als neveneffect van een bijzondere procedure voor bekennende verdachten
3.2.3.1 De Franse CRPC
3.2.3.2 De Belgische voorafgaande erkenning van schuld

HOOFDSTUK 4 Proces- en vonnisafspraken in Nederland: kan het?
4.1 Inleiding
4.2 De ruimte voor een afsprakenproces binnen het bestaande recht
4.2.1 Hoofddoel en nevenfuncties van de strafprocedure
4.2.2 Proces- en vonnisafspraken en de waarheid
4.2.2.1 Het begrip waarheidsvinding in het strafrecht
4.2.2.2 Waarheidsvinding in de Nederlandse strafvordering
4.2.2.3 Proces- en vonnisafspraken en het Nederlandse streven naar waarheidsvinding
4.2.3 Proces- en vonnisafspraken en rechtsbescherming
4.2.3.1 Voor wat hoort wat: het opgeven van rechten en waarborgen
4.2.3.2 Minimumwaarborgen voor een ‘waiver’ in de context van het EVRM
4.2.3.3 De ruimte voor het opgeven van rechten in de Nederlandse strafvordering
4.2.3.4 Conclusie: proces- en vonnisafspraken en rechtsbescherming in de Nederlandse strafvordering
4.2.4 Proces- en vonnisafspraken en de rechten van slachtoffers en benadeelden
4.2.4.1 De ontwikkeling van de positie van het slachtoffer
4.2.4.2 Buitenlandse afsprakenmodellen en de rechten van slachtoffers en benadeelden
4.2.4.3 Proces- en vonnisafspraken en de positie van het slachtoffer in Nederland
4.2.5 Proces- en vonnisafspraken en de maatschappelijke controle op de strafrechtspleging
4.2.5.1 Afspraken en het beginsel van openbaarheid van de strafzitting en het vonnis
4.2.5.2 Afspraken en de motivering van het vonnis
4.2.6 Proces- en vonnisafspraken en de overige relevante uitgangspunten van de Nederlandse strafvordering
4.2.6.1 Afspraken, het opportuniteitsbeginsel en de grondslagleer
4.2.6.2 Afspraken en de ruime rechterlijke straftoemetingsvrijheid
4.3 Het wetgevingsprogramma ‘Modernisering van het Wetboek van Strafvordering’
4.3.1 Relevante uitgangspunten bij de modernisering
4.3.2 Proces- en vonnisafspraken in de gemoderniseerde strafvordering
4.4 Tussenconclusie

HOOFDSTUK 5 Een model voor proces- en vonnisafspraken in Nederland
5.1 Inleiding
5.2 Vonnisafspraken
5.2.1 Het initiatief
5.2.1.1 Het initiatiefrecht
5.2.1.2 Het initiatiefmoment
5.2.1.3 Afwijzing van het initiatief door de officier van justitie
5.2.2 Het voorgesprek
5.2.2.1 Gespreksdeelnemers, en rechtswaarborgen bij een mislukt voorgesprek
5.2.2.2 De rechten van het slachtoffer of de benadeelde partij
5.2.3 De mogelijke inhoud van een vonnisafspraak
5.2.4 Rechterlijke toetsing
5.2.4.1 De bevoegde rechter(s)
5.2.4.2 Toetsingscriteria
5.2.4.3 De vordering van de benadeelde partij
5.2.4.4 Goedkeuring van het akkoord en vonnismotivering
5.2.4.5 Openbaarheid van de zitting
5.2.4.6 Afwijzing van de afspraak
5.2.5 Rechtsmiddelen
5.2.6 Toepassingsgebied
5.3 Overzicht: bouwstenen voor een wettelijke regeling van vonnisafspraken
5.4 Procesafspraken
5.4.1 De inhoud van een procesafspraak
5.4.2 Procesverloop
5.4.3 Toepassingsgebied

HOOFDSTUK 6 De toegevoegde waarde van proces- en vonnisafspraken in Nederland
6.1 De voordelen van samenwerken in plaats van tegenwerken
6.2 Bezwaren tegen afspraken in strafzaken
6.3 Afweging

HOOFDSTUK 7 Afronding en aanbevelingen
7.1 Samenvatting en conclusies
7.2 Aanbevelingen
7.2.1 Het belang van een standpunt
7.2.2 Verdere verkenning en een pilotproject
7.3 Slotoverweging

Literatuur
Afkortingen

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Dealen met ondermijningsdelicten