Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

De geneeskundige behandelingsovereenkomst

Paperback Nederlands 2021 9789013164411
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Deze handzame monografie vormt een nuttig naslagwerk voor wie zich bezighoudt met – of zich wil verdiepen in – aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod, inclusief recente wetswijzigingen en jurisprudentie. Hiermee is de titel van grote waarde voor juristen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

In 1955 is het Burgerlijk Wetboek uitgebreid met een regeling betreffende ‘de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling’, kortweg de behandelingsovereenkomst. De regeling kenmerkt zich door de beschrijving van een aantal verplichtingen van de hulpverlener ten opzichte van de patiënt. Dit is van groot belang in het licht van het hoge aantal geneeskundige behandelingen dat jaarlijks plaatsvindt, zowel binnen de muren van een ziekenhuis als daarbuiten. Veel van deze behandelingen verlopen zoals gewenst, maar een aantal ook niet, met potentiële schade tot gevolg. Soms ligt daaraan onzorgvuldig gedrag van een arts ten grondslag.

In De geneeskundige behandelingsovereenkomst worden alle facetten van de behandelingsovereenkomst op overzichtelijke wijze besproken. Dit maakt de publicatie zeer relevant voor juristen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. In het bijzonder biedt het werk houvast bij het beoordelen van een vordering tot schadevergoeding bij verdenking van een medische fout.

Behandelingsovereenkomst actueel
In deze monografie is rekening gehouden met:
- de recente wetswijzigingen van de verplichtingen uit hoofde van de geneeskundige behandelingsovereenkomst
- de recente jurisprudentie van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van hulpverleners voor het gebruik van ongeschikte hulpzaken
- de recente jurisprudentie aangaande de mogelijkheden tot vergoeding van integriteitsschade bij schending van de informatieplicht door de hulpverlener

De geneeskundige behandelingsovereenkomst is van grote waarde voor iedereen die zich bezighoudt met aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade of wie zich in dit onderwerp wil verdiepen. Denk onder andere aan juristen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

Specificaties

ISBN13:9789013164411
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:200
Druk:2
Verschijningsdatum:14-9-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Rolinka Wijne

Rolinka Wijne is na haar opleiding als rechterlijk ambtenaar in opleiding in de advocatuur werkzaam geweest, waar zij zich onder meer bezig heeft gehouden met ‘medische aansprakelijkheid’. Ervaring met medische kwesties deed zij voorts op als lid-jurist in de medische tuchtcolleges en als docent gezondheidsrecht. In 2013 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het onderwerp ‘Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade’. Het onderhavige boek is een vervolg op haar dissertatie en tevens een vervolg op haar handboek Medische aansprakelijkheid dat in 2014 gepubliceerd werd.

Andere boeken door Rolinka Wijne

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van gebruikte afkortingen / XI
Literatuur / XV

HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1
1 Het thema / 1
2 Plan van behandeling / 1

HOOFDSTUK 2 De rechtsverhouding tussen de hulpverlener en de patiënt / 3
3 Inleiding / 3
4 De behandelingsovereenkomst / 4
4.1 Het onderwerp van de behandelingsovereenkomst / 4
4.2 De opdrachtgever / 5
4.3 De opdrachtnemer / 8
4.4 De totstandkoming van de behandelingsovereenkomst / 17
4.5 De beëindiging van de behandelingsovereenkomst / 18
4.6 Verplichtingen die uit de behandelingsovereenkomst voortvloeien / 20
5 In uitzonderingsgevallen geen behandelingsovereenkomst / 22
5.1 Illustraties van uitzonderingsgevallen / 22
5.2 Verplichtingen die uit de bijzondere rechtsverhouding voortvloeien / 26

HOOFDSTUK 3 De verplichtingen van de hulpverlener nader belicht / 31
6 Inleiding / 31
7 De informatieplicht / 31
7.1 Doel van de informatieplicht / 31
7.2 De inhoud van de informatie / 35
7.3 Uitzonderingen op de informatieplicht / 40
8 De plicht de patiënt te behandelen / 41
8.1 Doel van de behandelplicht / 41
8.2 De inhoud van de behandeling / 41
8.3 Uitzonderingen op de behandelplicht / 46
9 De dossierplicht / 46
9.1 Doel van de dossierplicht / 46
9.2 De inhoud van het dossier / 48
9.3 Uitzonderingen op de dossierplicht / 50

10 De geheimhoudingsplicht / 50
10.1 Doel van de geheimhoudingsplicht / 50
10.2 De inhoud van het geheim / 51
10.3 Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht / 52
11 De plicht tot eerbiediging van het recht op privéleven / 57
11.1 Doel van de plicht tot eerbiediging van het recht op privéleven / 57
11.2 De inhoud van de eerbiediging van het privéleven / 57
11.3 Uitzonderingen op de plicht tot eerbiediging van het privéleven / 58
12 (Half)dwingend recht / 58

HOOFDSTUK 4 Nakomen van de verplichtingen en het goed hulpverlenerschap / 61
13 Inleiding / 61
14 Het goed hulpverlenerschap / 62
15 Het goed hulpverlenerschap nader belicht / 63
16 Invulling van het goed hulpverlenerschap: de professionele standaard / 64
17 Invulling van het goed hulpverlenerschap: de kwaliteitsstandaarden / 66
18 Invulling van het goed hulpverlenerschap: wet- en regelgeving / 68
19 Begrenzing van het goed hulpverlenerschap: het oordeel van de rechter / 70
20 Goed hulpverlenerschap als reden om van een verplichting af te wijken / 70
21 Goed hulpverlenerschap in de buitencontractuele rechtsverhouding / 71

HOOFDSTUK 5 Tekortkomen in het nakomen van de verplichtingen en schadevergoeding / 73
22 Inleiding / 73
23 Tekortkoming / 74
24 Toerekening van de tekortkoming / 78
24.1 Schuld, verkeersopvattingen en wet / 78
24.2 Toerekening krachtens schuld of verkeersopvattingen / 78
24.3 Toerekening krachtens de wet; artikel 6:76 BW / 80
24.4 Toerekening krachtens de wet; artikel 6:77 BW / 81
25 Condicio sine qua non-verband tekortkoming en schade / 87
25.1 Condicio sine qua non-verband en de invloed van de gezondheidssituatie / 87
25.2 Toepassing van de ‘omkeringsregel’ / 87
25.3 Proportionele aansprakelijkheid en het verlies van een kans / 88
25.4 Schending van de informatieplicht en condicio sine qua non-verband / 92
26 Een tekortkoming binnen de muren van het ziekenhuis / 96
27 Exoneratie niet toegestaan / 100
28 Onrechtmatige daad / 102
29 De rol van de onrechtmatige daad / 104
29.1 De normschending levert onafhankelijk van de tekortkoming een onrechtmatige daad op / 104
29.2 Een contractuele rechtsverhouding met de patiënt ontbreekt / 105
29.3 Een derde – niet contractspartij – lijdt schade / 107
30 Een onrechtmatige daad binnen de muren van het ziekenhuis / 111
31 Schadevergoeding / 112

HOOFDSTUK 6 De geneeskundige behandeling in België en Duitsland / 117
32 Inleiding / 117
33 De rechtsverhouding tussen de Belgische hulpverlener en de patiënt / 117
34 De verplichtingen van de Belgische hulpverlener / 119
35 Nakomen van de verplichtingen en de zorgvuldigheidsnorm / 120
36 Grondslagen voor schadevergoeding / 122
36.1 Tekortkoming / 122
36.2 Onrechtmatige daad / 125
36.3 Schadevergoeding zonder fout / 126
37 De rechtsverhouding tussen de Duitse hulpverlener en de patiënt / 129
38 De verplichtingen van de Duitse hulpverlener / 131
39 Nakomen van de verplichtingen en de zorgvuldigheidsnorm / 133
40 Grondslagen voor schadevergoeding / 134
40.1 Tekortkoming / 134
40.2 Onrechtmatige daad / 139

Trefwoorden / 141
Artikelen / 147
Jurisprudentie / 153
Kamerstukken / 165
Monografieën BW / 167

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De geneeskundige behandelingsovereenkomst