Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , e.a.

PensioenPocket 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013167139
Verkooppositie 3980Hoogste positie: 3980
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De 2022-editie van deze veelgebruikte pocket bundelt alle actuele fiscale en juridische spelregels die belangrijk zijn voor pensioen. De titel weergeeft de actuele stand van zaken en bereid je daarmee goed voor op de aanstaande wijzigingen van het pensioenstelsel.

De wet- en regelgeving voor pensioen is complex en uitgebreid, zowel in fiscaal als juridisch opzicht. Deze situatie wordt nog complexer nu het pensioenstelsel in vele opzichten op zijn kop gaat. Het is voor fiscale en juridische professionals die te maken hebben met pensioenwetgeving om alle ontwikkelingen goed in het vizier te houden.

PensioenPocket 2022 helpt hierbij. In deze pocket zetten experts op het gebied van pensioen alle onderwerpen op een rij die voor de adviseur en pensioenconsument van belang zijn. Daarbij wordt – waar relevant – verwezen naar wetteksten, beleidsbesluiten, rechtspraak en websites voor meer detailinformatie. Om de lezer goed voor te bereiden op de toekomst, wordt bij elk onderdeel aangegeven welke veranderingen op komst zijn. Dit geeft een helder beeld van het heden en de toekomst van pensioenwetgeving in Nederland.

De publicatie biedt alle voordelen van een pocketuitgave: grondig en actueel, maar tegelijkertijd dusdanig beknopt dat deze handzaam en overzichtelijk blijft. Voor verdieping wordt verwezen naar relevante websites. Hiermee is de titel niet alleen handig voor iedereen die beroepsmatig op dagelijkse basis met pensioen bezig is, zoals pensioenadviseurs, financieel planners en accountants, maar ook voor advocaten en notarissen die in hun praktijk sporadisch met pensioen in aanraking komen.

Samenvoeging Pensioengids en Pensioenmemo
Pensioenpocket betreft een samenvoeging van de titels ‘Pensioengids’ en ‘Pensioenmemo’. Met deze samengevoegde publicatie beschikt de lezer over de meest complete en tegelijkertijd handzame uitgave over pensioengerelateerde wet- en regelgeving.

Specificaties

ISBN13:9789013167139
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:264
Druk:2
Verschijningsdatum:9-5-2022
Hoofdrubriek:Personal finance
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord / 5
Lijst van afkortingen / 17
1. AOW (eerste pijler) / 19
1.1. Wegwijzer / 19
1.2. Algemene Ouderdomswet (AOW) / 19
1.2.1. Financiering / 19
1.2.1.1. Wie zijn verzekerd? / 20
1.3. AOW-gerechtigde leeftijd en aanvangsleeftijd / 20
1.4. De hoogte van de AOW-uitkering / 21
1.5. Gehuwd, ongehuwd en gezamenlijke huishouding / 22
1.6. Partnertoeslag / 24
1.7. Gekorte AOW-uitkeringen / 25
1.8. Overbruggingsuitkering AOW / 26
1.9. Overlijdensuitkering / 27
1.10. Vrijwillig verzekeren / 28
1.11. AOW in het buitenland / 29
1.12. Geen AOW in detentie / 29
2. Algemene nabestaandenwet (Anw) / 31
2.1. Financiering / 31
2.2. Rechthebbenden nabestaandenuitkering / 31
2.3. Gehuwd, ongehuwd en gezamenlijke huishouding / 32
2.4. Overlijden alimentatieplichtige ex-echtgenoot / 33
2.5. Hoogte van de uitkering / 33
2.6. Einde van het recht op nabestaandenuitkering / 34
2.7. Beperking van het recht op nabestaandenuitkering / 35
2.8. De inkomenstoets / 36
2.9. Wezenuitkering / 37
2.10. Overlijdensuitkering / 37
2.11. Vrijwillig verzekeren / 38
2.12. Anw in het buitenland / 38
7
3. Pensioenwet / 39
3.1. Wegwijzer / 39
3.2. Driehoeksverhouding / 39
3.2.1. Pensioenovereenkomst / 39
3.3. Uitvoeringsovereenkomst (art. 23 PW) / 40
3.4. Pensioenreglement (art. 35 PW) / 41
3.5. Pensioenuitvoerders / 42
3.6. Ondernemingspensioenfonds / 42
3.7. Bedrijfstakpensioenfonds / 43
3.8. Algemeen pensioenfonds / 44
3.9. Premiepensioeninstelling / 44
3.10. Verzekeraar / 45
3.11. Deelname aan de pensioenregeling / 45
3.12. Informatieverplichtingen / 46
3.13. Pensioen 1-2-3 / 47
3.14. Uniform pensioenoverzicht (UPO) voor de deelnemer / 48
3.15. Uniform pensioenoverzicht (UPO) voor de gewezen
deelnemer / 50
3.16. Uniform pensioenoverzicht (UPO) voor de gewezen
partner / 51
3.17. Uniform pensioenoverzicht (UPO) voor de
pensioengerechtigde / 51
3.18. Variabele uitkering / 51
3.19. Keuze- en uitruilmogelijkheden / 56
3.19.1. Uitruil partnerpensioen in ouderdomspensioen / 56
3.19.2 Uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen / 57
3.19.3. Andere keuzemogelijkheden / 58
3.20. Variatie hoogte pensioen / 59
3.21. Beëindiging deelneming / 60
3.21.1. Vrijwillige voortzetting (art. 54 PW) / 61
3.21.2. Voortzetting risicodekking tijdens WW-periode
(art. 55 lid 5 PW) / 61
3.22. Dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico bij
wisseling dienstverband / 62
3.22.1. Verzekering van in- en uitlooprisico bij
arbeidsongeschiktheid / 64
3.22.2. Inhoud Convenant in- en uitlooprisico / 64
3.22.3. Arbeidsongeschiktheidspensioen / 64
3.22.4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid / 66
3.22.5. Belemmeringen / 67
3.22.6. Antimisbruikbepaling en carenz / 68
3.23. Afkoop / 69
8
Inhoudsopgave
3.23.1. Afkoop ouderdomspensioen / 69
3.23.2. Afkoop op de pensioeningangsdatum / 69
3.23.3. Afkoop vóór de pensioeningangsdatum / 71
3.23.4. Kleine pensioenen ontstaan voor 1 januari 2018 / 72
3.23.5. Afkoop partnerpensioen of wezenpensioen
(art. 67 PW) / 72
3.23.6. Afkoop bijzonder partnerpensioen (art. 68 PW) / 73
3.23.7. Afkoop fiscaal bovenmatig pensioen (art. 69 PW) / 73
3.23.8. Afkoop nettopensioen / 74
3.24. Waardeoverdracht / 74
3.24.1. Individuele waardeoverdracht / 75
3.24.2. Verplichte medewerking pensioenuitvoerder bij
individuele waardeoverdracht / 75
3.24.3. Uitzonderingen op het recht op waardeoverdracht / 75
3.24.4. Geen termijn waarbinnen waardeoverdracht moet zijn
aangevraagd / 76
3.24.5. Voorwaarden / 76
3.24.6. Procedure- en rekenregels / 77
3.24.7. Waarde / 77
3.24.8. Procedure / 78
3.24.9. Rekenregels / 79
3.24.10. Kosten / 80
3.24.11. Overdracht partnerpensioen / 80
3.24.12. Behandeling aanspraken in de nieuwe regeling / 80
3.25. Waardeoverdracht naar een buitenlandse
pensioenuitvoerder / 80
3.26. Waardeoverdracht aan de EG of aangewezen instelling / 81
3.27. Aandachtspunten bij waardeoverdracht / 81
3.28. Overgang naar andere pensioenregeling werkgever / 82
3.29. Collectieve waardeoverdracht / 82
3.29.1. Uitzonderingen op het bezwaarrecht bij collectieve
waardeoverdracht / 83
3.30. Automatische waardeoverdracht / 84
3.31. Hoorrecht vereniging van pensioengerechtigden / 86
3.32. Premieachterstand / 87
3.33. Verjaring / 88
3.34. Faillissement / 88
3.35. Overgang van onderneming / 88
3.35.1 Bedrijfsfusie / 88
3.35.2. Aandelenfusie / 89
3.35.3. Juridische fusie / 89
9
Inhoudsopgave
4. Pensioen fiscaal (tweede pijler) / 91
4.1. Pensioen in de loonbelasting / 91
4.1.1. Pensioenaanspraak behoort tot het loon / 93
4.1.2. Omkeerregel / 93
4.1.3. Omkeerregel ten onrechte toegepast? / 93
4.2. Chronologisch overzicht fiscale pensioenkaders / 94
4.2.1. Oude pensioenregelgeving / 94
4.3. Pensioenregeling / 97
4.3.1. Regeling / 98
4.3.2. Algemene kenmerken pensioenregeling / 98
4.3.3. Uitsluitend of nagenoeg uitsluitend / 99
4.3.4. Kring van pensioengerechtigden / 100
4.3.4.1. (Gewezen) werknemer / 101
4.3.4.2. (Gewezen) partner / 101
4.3.4.3. Kinderen / 101
4.3.5. Pensioensoorten / 102
4.3.5.1. Ouderdomspensioen / 102
4.3.5.2. Partnerpensioen / 103
4.3.5.3. Wezenpensioen / 104
4.3.5.4. Arbeidsongeschiktheidspensioen / 104
4.3.5.5. Deelnemingsjarenpensioen / 106
4.3.5.6. Nabestaandenoverbruggingspensioen / 107
4.3.6. Pensioenstelsels/regelingen / 107
4.3.6.1. Eindloonregeling / 108
4.3.6.2. Middelloonregeling / 108
4.3.6.3. Beschikbarepremieregeling / 109
4.3.6.4. Varianten en mengvormen / 109
4.3.6.5. Garanderen minimumrendement in
beschikbarepremiestelsel / 110
4.3.6.6. Beschikbare premie en premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid / 110
4.3.6.7. Wet verbeterde premieregeling / 110
4.3.7. Hoogte pensioenopbouw / 111
4.3.7.1. Diensttijd / 111
4.3.7.2. Bereikbare diensttijd / 112
4.3.7.3. Buitenlandse diensttijd / 112
4.3.7.4. Na ontslag / 113
4.3.7.5. VUT- of prepensioenjaren / 114
4.3.7.6. (Fictieve) dienstjaren bij waardeoverdracht / 114
4.3.7.7. Periode verzorging kinderen / 114
4.3.7.8. Gevolgen bij verandering van dienstbetrekking / 115
4.3.7.9. Goedkeuring / 115
4.3.7.10. Inkoop / 116
4.3.7.11. Inkoop dienstjaren / 116
10
Inhoudsopgave
4.3.8. Pensioengevend loon / 117
4.3.8.1. Incidentele beloning / 117
4.3.8.2. Demotie / 118
4.3.8.3. Deeltijd / 119
4.3.8.4. Gebruikelijk loon / 119
4.3.8.5. Cafetariaregelingen en verlaging van het pensioengevend
loon / 119
4.3.8.6. Uitstellen van het genietingsmoment van het loon / 120
4.3.9. AOW-inbouw / 121
4.3.9.1. Aftrekmethode / 122
4.3.9.2. Franchisemethode / 122
4.3.9.3. Hoogte van de AOW-inbouw / 123
4.3.9.4. AOW-inbouw lager dan minimaal vereist / 124
4.3.9.5. AOW-inbouw en buitenlandse dienstbetrekking met
salary split / 124
4.3.10. Loon- of prijsindex / 125
4.3.10.1. Na-indexatie / 125
4.3.10.2. Voorindexatie / 126
4.3.10.3. Conversie opgebouwde pensioenaanspraken met recht op
indexatie / 126
4.3.11. Pensioenbijdrage werknemer / 127
4.3.11.1. Flexibiliseringselementen / 127
4.4. Toegelaten verzekeraars / 129
4.4.1. Een in Nederland gevestigd ‘professioneel’
pensioenfonds / 129
4.4.2. Een ‘professionele’ verzekeraar / 129
4.4.3. Een buitenlands ‘professioneel’ pensioenfonds of
levensverzekeringsmaatschappij bij pensioenvoortzetting
na immigratie / 130
4.4.4. Uitbreiding toegelaten verzekeraars / 130
4.5. Aanwijzing van pensioenregelingen / 131
4.5.1. Gemoedsbezwaarden / 132
4.5.2. Aanwijzing buitenlandse pensioenregeling / 132
4.6. Consequenties onzuiverheid pensioenregeling / 133
4.6.1. Onzuivere (pensioen)regeling, bovenmatig pensioen / 134
4.6.1.1. Splitsen / 134
4.6.1.2. Verzoek splitsing / 134
4.6.2. Consequenties onzuivere pensioenregeling / 134
4.6.2.1. Box 3 / 135
4.6.2.2. Saldomethode / 136
4.6.3. Toetsing vooraf / 137
4.6.4. Glijclausule / 137
4.7. Verboden handelingen / 138
4.7.1. Uitzonderingen op verbodsbepaling / 142
11
Inhoudsopgave
4.7.1.1. Afkoop bij scheiding van tafel en bed of
echtscheiding / 143
4.7.1.2. Overdracht in verband met aanvaarding dienstbetrekking
buiten Nederland / 144
4.7.1.3. Overdracht voor inkoop in pensioenregeling Europese
Unie of ECB / 144
4.7.1.4. Overdracht pensioenkapitaal aan pensioenfonds van
internationale organisatie / 145
4.7.2. Gevolgen verboden handeling / 145
4.7.2.1. Zetelverplaatsing vennootschap / 148
4.7.2.2. Reparatiewet in verband met arresten van 19 juni
2009 / 149
4.8. Overgangsregelingen Brede Herwaardering II / 150
4.8.1. Niet-erkende verzekeraar / 150
4.8.2. Overgangsregeling reeds belaste aanspraken / 152
4.9. Regelingen voor vervroegd uittreden (RVU) / 153
4.9.1. Ontslaguitkeringen en VUT / 155
4.9.2. Jurisprudentie RVU / 155
4.9.3. Samenloop RVU en seniorenregeling / 157
4.9.4. Tijdelijke drempelvrijstelling RVU-heffing / 157
4.10. Nettopensioen / 159
4.10.1. Kenmerken nettopensioen / 159
4.10.2. Premiestaffels en variabilisering / 161
4.10.3. Onregelmatige handelingen / 162
4.10.4. Dienstjaren en aanwijzing / 163
5. Lijfrentevoorzieningen / 165
5.1. Lijfrenteverzekeringen onder de Wet IB 2001 / 165
5.1.1. Levenslange oudedagslijfrente / 166
5.1.2. Tijdelijke oudedagslijfrente / 167
5.1.3. Nabestaandenlijfrente / 169
5.1.4. Overbruggingslijfrente (overgangsrecht) / 171
5.1.5. Nettolijfrente / 173
5.2. Bancaire lijfrenten onder de Wet IB 2001 / 173
5.2.1. Bancaire ‘levenslange’ oudedagslijfrente / 175
5.2.2. Bancaire tijdelijke oudedagslijfrente / 178
5.2.3. Bancaire nabestaandenlijfrente / 181
5.2.4. Bancaire nettolijfrente / 184
5.3. Lijfrenteaftrek / 185
5.3.1. Jaarruimte / 185
5.3.2. Reserveringsruimte (inhaaljaarruimte) / 191
5.3.3. Omzetting fiscale oudedagsreserve (FOR) / 191
5.3.4. Omzetting stakingswinst / 193
5.3.5. Afstorting oudedagsverplichting (ODV) / 197
12
Inhoudsopgave
5.3.6. Terugwenteling / 198
5.3.7. Overlijden ondernemer en bedingen van
nabestaandenlijfrente / 199
5.3.8 Verzuimde aftrek / 200
5.3.9. Teruggaaf lijfrentestortingen / 202
5.3.10. Nettolijfrenten / 202
5.3.11. Saldomethode / 205
5.4. Verboden handelingen / 206
5.4.1. Afkoop / 206
5.4.1.1. Afkoop kleine lijfrenten / 207
5.4.1.2. Afkoop bij arbeidsongeschiktheid / 208
5.4.1.3. 10%-afkoop (Wet bedrag ineens) / 209
5.4.2. Vervreemding / 211
5.4.2.1. Echtscheiding / 211
5.4.3. Verpanding / 213
5.4.4. Prijsgeven / 213
5.4.5. Overige verboden handelingen / 214
5.4.6. Wettelijke bedenktijd / 215
5.4.7. Revisierente / 216
5.5. Brede Herwaardering I lijfrenteverzekeringen / 216
5.6. Oud regime lijfrenteverzekeringen / 217
5.7. Pensioenverrekeningslijfrente / 218
5.7.1. Verzekerde pensioenverrekeningslijfrente / 219
5.7.2. Bancaire pensioenverrekeningslijfrente / 219
5.8. Alimentatielijfrente / 220
5.8.1. Verzekerde alimentatielijfrente / 220
5.8.2. Bancaire alimentatielijfrente / 221
5.9. Invalidekindlijfrente / 222
5.10. Arbeidsongeschiktheidslijfrente / 223
5.11. Lijfrenteregime onder Wet toekomst pensioenen / 224
6. Pensioen en scheiding / 227
6.1. Scheidingen vóór 1 mei 1995 / 227
6.2. Verevening van ouderdomspensioen / 227
6.3. Wat is scheiding in de Wvps? / 228
6.4. Uitsluiten van de werking van de wet / 228
6.5. Welk pensioen wordt verevend? / 228
6.5.1. Een klein ouderdomspensioen wordt niet verevend / 229
6.6. Melding aan de pensioenuitvoerder / 229
6.7. Hoe groot is standaard het verevende deel? / 230
6.7.1. Afwijken van de standaard verevening / 231
6.7.2. Verevening is afhankelijk van twee levens / 231
6.7.3. Keuzes van de vereveningsplichtige werken door in het
verevende pensioen / 231
13
Inhoudsopgave
6.8. Conversie in een eigen ouderdomspensioen / 232
6.9. Kosten / 234
6.10. Wvps geldt ook voor buitenlands pensioen / 234
6.11. Informatieverplichtingen / 234
6.12. Bijzonder partnerpensioen / 235
6.13. Wat is scheiding in de PW? / 235
6.13.1. Uitsluiten van de werking van de wet / 236
6.13.2. Welk partnerpensioen komt in aanmerking? / 236
6.13.3. Afkoop van klein bijzonder partnerpensioen / 237
6.14. Premie- en kapitaalovereenkomsten / 237
6.15. Pensioenverweer / 238
6.16. Directeur-grootaandeelhouder (dga) / 239
6.17. Schematisch overzicht / 240
6.18. Fiscale aspecten / 242
7. Pensioen internationaal / 243
7.1. Andere landen, andere systemen en regels / 243
7.1.1. Bewaren, bewaren… / 243
7.1.2. Wijziging situatie vraagt nieuwe financiële planning / 243
7.2. Internationale aspecten van de eerste pijler (sociale
zekerheid) / 244
7.2.1. Verschillen in stelsels / 244
7.3. De opbouwfase van de eerste pijler / 244
7.3.1. Waar is men sociaal verzekerd? / 244
7.3.2. In welke volgorde regels verzekeringsplicht
beoordelen? / 245
7.4. Europese Verordening (VO 883/2004) / 245
7.4.1. Waar van toepassing? (territoriale werkingssfeer) / 245
7.4.2. Waarop van toepassing? (materiële werkingssfeer) / 245
7.4.3. Op wie van toepassing? (personele werkingssfeer) / 246
7.4.4. Waar is men sociaal verzekerd? (aanwijsregels) / 246
7.4.5. Gedetacheerde werknemers / 247
7.5. In het buitenland sociaal verzekerd / 248
7.6. Vrijwillige verzekering / 249
7.6.1. AOW, Anw en WIA / 249
7.6.2. Nederlandse socialezekerheidsuitkeringen in het
buitenland / 249
7.6.3. Aanvraag socialezekerheidsuitkeringen / 249
7.6.4. Uitbetaling Nederlandse
socialezekerheidsuitkeringen / 249
7.7. Belastingheffing over Nederlandse
socialezekerheidsuitkeringen / 250
7.8. Internationale aspecten van de tweede pijler
(pensioen) / 251
14
Inhoudsopgave
7.8.1. Pensioen en Europees recht / 251
7.8.2. Buitenlandse verzekeraar – civiel / 251
7.8.3. Buitenlandse verzekeraar – fiscaal / 252
7.8.4. Nederlandse verzekeraar in het buitenland / 252
7.9. De uitgezonden werknemer / 253
7.9.1. Conserverende aanslag – emigratie / 253
7.9.2. Voortzetting Nederlandse pensioenregeling in het
buitenland / 255
7.9.3. Stopzetten Nederlandse pensioenregeling en inkoop na
uitzending / 256
7.9.4. Internationale waardeoverdracht van pensioen –
civiel / 256
7.9.5. Internationale waardeoverdracht van pensioen –
fiscaal / 257
7.9.6. Salary split / 257
7.9.7. Afkoop Nederlandse pensioenregeling / 258
7.10. De inkomende werknemer / 259
7.10.1. Waardeoverdracht naar Nederland / 259
7.10.2. Voortzetting buitenlandse pensioenregeling / 259
7.10.3. 30%-vergoedingsregeling / 260
7.11. Pensioen in de uitkeringsfase / 260
7.11.1. Nationale wetgeving – inwoner van Nederland / 260
7.11.2. Nationale wetgeving – niet-inwoner van Nederland / 261
7.11.3. Belastingverdragen / 261
7.11.4. Beroepspensioenen / 263
7.11.5. Nettopensioen / 263
7.12. Internationale aspecten van de derde pijler / 264
7.12.1. Lijfrenten / 264
7.12.1.1. Premieaftrek / 264
7.12.2. Uitkeringsfase / 265
7.12.3. Verdragstoepassing / 266
7.12.4. Lijfrentespaarrekening en -beleggingsrecht / 267
7.12.5. Gouden handdrukstamrecht / 267
7.12.6. Nettolijfrente / 269
7.13. Dubbele belasting voorkomen / 269
7.13.1. Dubbele belasting voorkomen / 269
7.13.2. Verdragsverklaring / vrijstelling loonbelasting / 270

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        PensioenPocket 2022