Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Wat is onderzoek?

Paperback Nederlands 2022 9789024444700
10
Voormalig top 10Totaal 26 dagen
EvergreenTotaal 670 dagen
Verkooppositie 172Hoogste positie: 4
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het is belangrijk dat studenten leren om een betrouwbaar antwoord te vinden op (onderzoeks)-vragen. Uiteraard begint dat bij oefenen met onderzoek doen. Wat is onderzoek? biedt een complete en heldere inleiding op kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Wat is onderzoek bevat de theorie en praktijkvoorbeelden waarmee uw studenten hun onderzoek kunnen starten. Het neemt de student aan de hand om stap voor stap de onderzoeksvaardigheden te leren.

Wat is onderzoek? maakt het ingewikkelde proces van onderzoeken inzichtelijk. Het bespreekt de theorie vanuit de vier fasen: ontwerpen, gegevens verzamelen, analyseren en adviseren. In deze vier delen ligt de nadruk op het verrichten van praktijkonderzoek. Hoe zet je zo’n onderzoek op? Waar let je op bij het verzamelen van gegevens? Wat doe je bij een kwalitatieve of kwantitatieve analyse? Hoe trek je vervolgens conclusies?

Nieuw
Deze 7e druk is geheel geactualiseerd met extra aandacht voor ontwerpgericht onderzoek en actieonderzoek. De bijbehorende website is ook bijgewerkt met veel aandacht voor de online onderzoekstoolbox. Deze toolbox kan naast het boek gebruikt kan worden bij praktijkonderzoek. En de nieuwe druk is nog overzichtelijker en hands-on opgezet, met veel infographics en visuals en korte, inspirerende teksten.

Inclusief website met o.a. het online boek
- Kick starts: korte filmpjes die een goed inhoudelijk overzicht geven van elk hoofdstuk.
- Kennisclips: lastige onderwerpen bondig uitgelegd.
- Tools: instrumenten en checklists die in elke onderzoeksfase gebruikt kunnen worden.
- Opdrachten & toetsen: vragen met feedback zodat de vordering gecheckt kan worden.
- Antwoorden: op de vragen in de checkboxen in het boek.
- Links naar literatuur en websites.
- Begrippentrainer om kennis van alle begrippen te testen.

Kenmerken
- Een compleet boek met veel aandacht voor zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek.
Concrete voorbeelden van hoe uw studenten afstudeerprojecten en eindpresentaties kunnen aanpakken.
- Veel aandacht voor e-learning, sociale media en het gebruik van online tools voor het verwerken van referenties.

Alle studenten en docenten die onderzoek moeten doen c.q. geven binnen hun hoger-onderwijsprogramma. Professionals die praktijkonderzoek doen.

Specificaties

ISBN13:9789024444700
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:384
Uitgever:Boom
Druk:7
Verschijningsdatum:17-2-2022
ISSN:

Lezersrecensies

3.3 van de 5
6 stemmen
2
2
0
0
2

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Nel Verhoeven

Nel Verhoeven (1961) is universitair docent Methodenleer & Statistiek aan de University College Roosevelt in Middelburg. Daarnaast deed zij onderzoek naar statistiek onderwijs aan universiteiten en hogescholen, waarop zij in 2009 promoveerde. Tevens leidt zij het Institute for Undergraduate Research Eleanor. Zij is auteur van de uitgaven Wat is onderzoek?, Onderzoeken doe je zo! en Onderzoekinstappen.nl.

Andere boeken door Nel Verhoeven

Inhoudsopgave

Voorwoord 5
Gebruiksaanwijzing bij boek en website 11

Deel 1 Ontwerpen 15
1 Waarom doe je onderzoek? 19
1.1 Uitgangspunten van onderzoek 22
1.2 Regels voor kwaliteit van onderzoek 28
1.3 Onderzoeksfasen 33
1.4 Onderzoeksverslag en/of beroepsproduct? 36

2 Het onderwerp kiezen 37
2.1 Een onderwerp vinden 38
2.2 Afstudeerstages en opdrachtgevers; balans tussen wens en mogelijkheid 40
2.3 Ontwikkelde verwachtingen 44
2.4 Groepswerk: de taakverdeling 45

3 De aanleiding van je onderzoek 47
3.1 Een aanleiding herkennen 48
3.2 Aanleiding opstellen met de 6W-methode 49
3.3 Informatie verzamelen (tijdens het vooronderzoek) 50
3.4 Het onderzoekslogboek 57

4 Hoofdvraag en doelstelling 61
4.1 Hoofdvraag 62
4.2 Deelvragen: nuttig of nodig? 66
4.3 De doelstelling formuleren 71

5 Begripsafbakening en theoretisch kader 73
5.1 Begripsafbakening 74
5.2 Modellen bouwen 77
5.3 Verwachtingen formuleren aan de hand van je model 80
5.4 De plaats van theorie in praktijkgericht onderzoek 81

6 Onderzoeksvoorstel 83
6.1 Terugkijken op het proces van het ontwerp 83
6.2 Uitgangspunten van het onderzoeksvoorstel 85
6.3 Van hoofdvraag naar dataverzameling 88
6.4 Een onderzoeksvoorstel samenstellen 93
6.5 Tijdpad 95
6.6 Voorbereiding op de rapportage 97
6.7 Onderzoeksvoorstellen beoordelen 99

Deel 2 Gegevens verzamelen 101
7 Kwantitatieve methoden van dataverzameling 105
7.1 Surveyonderzoek 106
7.2 Secundaire analyse 110
7.3 Experiment 112
7.4 Monitor 121
7.5 Combinatie van methoden 122

8 Kwalitatieve methoden van dataverzameling 125
8.1 Observatieonderzoek 126
8.2 Interview 131
8.3 Kwalitatief bureauonderzoek 135
8.4 Casestudy 140
8.5 Actieonderzoek 143
8.6 Ontwerpgericht onderzoek 147
8.7 Keuzestress: de juiste methode 150

9 Onderzoekskwaliteit 153
9.1 Betrouwbaarheid 155
9.2 Validiteit 158
9.3 Betrouwbaarheid als voorwaarde voor validiteit 163
9.4 Bruikbaarheid 165

10 Steekproeven trekken 167
10.1 Populatie en steekproef 167
10.2 Aselecte steekproeven 171
10.3 Selecte steekproeven 175

11 Operationaliseren 179
11.1 Operationaliseren bij kwantitatief onderzoek 179
11.2 Vragenlijsten maken 182
11.3 Operationaliseren bij kwalitatief onderzoek 191

12 Het veld in: enquêtes en interviews afnemen 195
12.1 Het veldwerk bij enquêtes en interviews: praktische keuzes 195
12.2 Digitale dataverzameling 199
12.3 Respondenten en enquêtes 204
12.4 Interviews: werken aan de relatie 211

Deel 3 Analyseren 221
13 Kwantitatieve gegevens verwerken: voorbereiding 225
13.1 Voorbereiding van de analyse 225
13.2 Meetniveaus van variabelen 232
13.3 De volgende stap in de voorbereiding: verwachtingen formuleren 236

14 Kwantitatieve analyse 239
14.1 Beschrijvende analyse systematisch aanpakken 239
14.2 Frequentietabellen en percentages 242
14.3 Grafieken van één variabele 244
14.4 Kengetallen 249
14.5 Kruistabellen 260
14.6 Grafieken van twee variabelen 263

15 Kwalitatieve analyse 269
15.1 Software als hulpmiddel bij kwalitatieve analyse 269
15.2 Uitgangspunten bij kwalitatieve analyse 272
15.3 Gefundeerde theoriebenadering 274
15.4 Thematische analyse 276
15.5 Hulpmiddelen bij kwalitatieve analyse 280

16 Kwaliteit van onderzoeksresultaten 283
16.1 Kwaliteit van de kwantitatieve analyses 283
16.2 Kwaliteit van kwalitatieve analyses 288

Deel 4 Evalueren en adviseren 295
17 Conclusies, discussie en aanbevelingen 299
17.1 Conclusies trekken 299
17.2 Discussie 302
17.3 Onderzoekskwaliteit revisited 304
17.4 Aanbevelingen en adviezen 308
17.5 Beroepsproducten en praktijkonderzoek 310

18 Een rapport samenstellen 313
18.1 Een onderzoeksrapport samenstellen 313
18.2 Een managementsamenvatting schrijven 325
18.3 Schrijftips 327

19 Bronverwijzingen en literatuurlijst 333
19.1 Regels voor het vermelden van literatuur 333
19.2 Bronverwijzingen in de lopende tekst 336
19.3 Richtlijnen voor de literatuurlijst 339
19.4 Tools voor het beheren van verwijzingen en referenties 344

20 Presentatie en beoordeling 347
20.1 Presentatie van je bevindingen 347
20.2 Beoordelingscriteria voor je onderzoeksrapport 355
20.3 Communiceren en publiceren over onderzoek 358

Register 361
Literatuur 371
Over de auteur 381

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wat is onderzoek?